Реферати українською » Экология » Лісові ресурси Росії та їх роль в народногосподарському комплексі


Реферат Лісові ресурси Росії та їх роль в народногосподарському комплексі

Запровадження

Роль лісів в природному комплексі та господарську діяльність важко переоцінити. Впродовж кількох останніх 20-25 років стан лісових ресурсів невпинно погіршувався, а обстановка злесоиспользованием загострювалася.

Лісові ресурси є надбанням всієї планети, оскільки відіграють істотне значення в екологічному рівновазі біосфери. На що відбулося 1992 р. у Ріо-де-Жанейро Міжнародному конгресі з проблем розвитку Землі було прийнято Конвенцію про лісах. У ньому особливо відзначалася необхідність створення національних програм захисту й збереження лісів з урахуванням їхньої цінності, роль житті країни та екологічному рівновазі планети.

Росія займає 7 місце із виробництва великих лісоматеріалів: 176 млн. куб.м на рік. Перше місце посідає США – 485,8. куб.м на рік.

У декларації Х Світового лісового конгресу, що у Парижі 1991 р. за участі понад 2 500 вчених і фахівців із 136 країн, виражена занепокоєністьобезлесением і деградацією лісів у зв'язку з відсутністю надійного управління і забрудненням, викликаним господарської діяльністю людини. Конгрес звернувся безпосередньо до громадськості, політичним лідерам, національним, регіональним і неурядових організацій з нагадуванням необхідність попередити необоротний збитки, заподіювана біосфері, необхідності застосовувати методи управління лісами з урахуванням принципів сталого користування лісових товарів та послуг. Відомо, що проблеми, у рішенні продовольчої та енергетичною негараздів у умовах екстенсивних методів господарювання штовхають на вирубку лісових масивів, але це, своєю чергою, веде до деградації грунтів, котре обертається втратою посівних площ, і неможливістю вирішити найперші завдання.

Мета цього реферату – показати стан лісових ресурсів у Росії, їх роль народногосподарському комплексі, запропонувати свої ідеї їх раціонального використання, і навіть проаналізувати тих чинників, які, мій погляд, можуть проводити розвиток лісової промисловості.


Значення лісових ресурсів у Російської Федерації

 

Ліси - основний тип рослинності Росії, вони займають 45% її території.

Росія має багатими лісовими ресурсами, займаючи за цим показником перше місце світі. Площа лісів і запаси деревини у Росії становлять 1/5 і 1/4 відповідно від загальносвітових.. Із загальної площі земельного фонду Росії 11, 7 млрд га вкриті рослинністю, зокрема лісами, на землях, виділені на ведення організації лісового господарства. Більше млрд га чи 94% цієї площі підпорядковано державні органи управліннял/х, близько чотирьох% – у веденні інших міністерств та, організацій та підприємств. Покриті лісом землі займають площа 0,77 млрд га із загальним запасом деревини 81,3 млрд. куб. метрів, зокрема спілих і перестійних44,1млрд куб. метрів. У лісовому фонді, котрий у віданні державні органи управління переважають хвойні насадження (79,6% площею). Частка лісів з величезним переважанням твердолистяних деревних порід становить 2,7%.

Ліси грають величезну роль газовому балансі атмосфери і регулювання планетарного клімату Землі. Щороку до лісах Росії депонується 600 млн. тонн вуглецю. Ці велетенські обсяги міграції газів істотно стабілізують газовий склад парламенту й клімат планети.

Долесоизбиточним районам належить Сибір, Далекий Схід і Північ європейській частині Росії. За інших регіонах, де ростуть найпродуктивніші лісу (на Кавказі, Алтаї, центрі) лісистість помітно знижена, причому у значною мірою завдяки діяльності. Найбільш бідні лісами області півдня Європейської Росії - Ростовська, Волгоградська,Астраханская, Оренбурзька,Ставропольский край і республіка Калмикія, і навіть рівнинні тундрові райони. Слід зазначити, що у значній своїй частині цих територій сучасна лісистість помітно нижча природною.

Площі лісів біля Росії скорочуються які вже 500 років, але, безумовно, найбільш різко - в ХХ в. І все-таки той процес торкнувся Росію у меншою мірою, ніж основний світ. Вважається, що останні 10 тис. років було зведено 2/3 лісів Євразії. Вирізняють кілька причин, викликають деградацію лісових ресурсів:

> Сформована практика лісокористування і відхилення від основних лісівницьких принципів. Ще на початку XX в. у багатьох країнах було розроблено систему ведення організації лісового господарства, яка дозволяла, з одного боку, можливість великомасштабних заготовок лісу, з другого – відновлення, захист лісів з урахуванням їхньої цінності задля збереження земельних та головних водних ресурсів, забезпечення сприятливих життєвих умов населення, регулювання екологічних процесів.

> Лісові пожежі. Усього з початку пожежонебезпечного сезону в лісовому фонді РФ виникло 13 486 пожеж, вогнем пройдено 323 542 га .

> В багатьох областях має місце відновлення лісів, що з глибоким кризою сільського господарства і економіки загалом. Але водночас запаси деревини знизилися на 1.2 млрд. м3, що свідчить про тому, що лісу Росії “молодіють”, тобто вирубуються найцінніші - спілі і продуктивні лісу, в відновлення у день рахунок малоціннихмелколиственних молодняків.

Лісові ресурси Ростовській області

 

Ростовська область повністю лежить у степовій зоні, що навіть визначається характер покриває її рослинності. У минулому, на початок активного втручання людини у природу, тут панувала віковічна цілинна степ, від якої залишилися незначні острівці на схилах балок, на узліссях лісів, соціальній та вигляді невеликих ділянок, що належатьконезаводам і лісгоспам – переважно у східних районах. Інші площі, зручні в обробці, або розорано, або у різного рівня вибиті худобою.Донская земля належить до малолісним регіонам Росії. Лісистість території області усього лише 2,5%, тоді як у Південному федеральному округу вона становить понад 10%. Найбільші площі лісів зосереджено центральної і північної зонах області. Усі лісу області віднесено до першої групи, основне їх призначення – виконання водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих функцій. Із загальної площі лісів Ростовській області частку природних доводиться трохи більше 30%. Вони діляться на >байрачние (які ростуть в балках); заплавні (які ростуть в заплавах річок); >аренние (які ростуть на піщаних масивах). Наша область з права вважається батьківщиною степового лісорозведення у Росії. Перші лісові масиви було закладено у сфері на початку 20-го століття на Верхньому Дону для запобігання рухомих пісків; перші захисні лісові насадження – вСальской степу, зернорадгоспі «Гігант» - з метою захисту земель від згубних вітрів, вітрової ерозії. Сьогодні площа лісового фонду області становить близько 344тис.га, зокрема покрита лісом площа – чи власне лісу 221тис.га. Основними >лесообразующими породами є дуб і сосна.

Лісова промисловість Росії

 

>Лесоперерабативающий комплекс Росії включає заготівлю лісу, механічну і хімічну переробку деревини. Продукція комплексу відіграє серйозну роль господарстві країни й експортується. Нині комплекс зазнає серйозні структурні зміни: випереджаючими темпами розвивається хімічна переробка деревини, зменшується випуск спиртів, оцтової кислоти з допомогою перекладу їх національною виробництва, у хімічну галузь.

Зупинимося докладніше на галузях лісової промисловості, що є складовими частинамилесоперерабативающего комплексу:

1.         >Лесозаготовительная промисловість. Підприємства галузі займаються заготівлею, первинної переробкою й вивезенням лісу. У дивовижній країні виділяють 3 провідних району з лісозаготівлі:

> Північний (Архангельська область)

> Східна Сибір (Іркутська область і Красноярський край)

> Уральський (Свердловська іПермская області).

2.         Вивезення деревини експорту. Зростає вивезення з Далекосхідного району. У Центральному іВолго-Вятском районах рубання лісу скоротилася.

3.         Деревообробна промисловість, що є споживачем деревини. У ньому виділяють ряд підгалузей: лісопиляння, меблеву промисловість, сірникове, фанерне виробництво, і навіть виробництво деревно-стружкових (ДСК) і деревинноволокнистих плит (ДВП).Лесопиление представляє первинну стадію механічного оброблення деревини. Історично воно було зосереджене у європейській частині країни.Фанерное виробництвоматериалоемко, з велику кількість відходів, з урахуванням якого організується виробництво ДСК.Фанерное виробництво є споживачем берези, основні райони цього виробництва– Уральський, Північний, Північно-Західний. Міський галуззю, що вимагає кваліфікованих кадрів орієнтованою на споживача, є меблева промисловість.Спичечное виробництво міститься у районах з запасами осики.

4.         >Целлюлозно-бумажная промисловість. Вона пов'язані з хімічної переробкою деревини. Сюди включають виробництво целюлози, папери, картону. Виробництво відрізняється високими нормами споживання енергії, води, сировини, складним обладнанням і високотехнологічним виробничим процесом. Основне сировину – хвойний ліс. Провідним районом з виробництва паперу є Північний район, особливо великі комбінати– цеКондопожский іСегежский в Карелії; наступний за значенням -Уральський (>Краснокамск,Соликамск) іВолго-Вятский (>Волжск іПравдинск). Слід зазначити, що екологи вважають саме цю промисловість надзвичайно шкідливою як людини, так довкілля. У державному доповіді “Про стан довкілля Російської Федерації” за 2002 рік говориться, що у обстановці нестачі деревного сировини підприємства деревообробної іцеллюлозо-бумажной промисловості використовують деревину не комплексно. Дефіцит сучасного устаткування й передових технологій не дозволили розширити переробку листяної деревини, деревних відходів та макулатури і розробити ефективних замінників ділової деревини. Передцеллюлозо-бумажной промисловості припадає понад 20% скидання забруднень стічних вод мовби всієї вугільної промисловості Росії. Підприємства цієї промисловості є значними забруднювачами атмосферного повітря, особливо у містах Архангельськ, Братськ, Красногорськ, Перм,Усть-Илимск, Калінінград.

5.         >Лесохимическая промисловість. Вона виробляє штучне волокно, целофан, ефіри, лаки, лінолеум тощо. У цьому використовується дешеве сировину – відходилесопиления і деревообробки, тирсу і стружка. У основних лісових районах створюються лісопромислові комплекси: Братський,Усть-Илимский,Енисейский,Амурский – Сході країни й Архангельський іСиктивкарский не в Північному економічному районі. У комплексі поєднуються все стадії заготівлі та переробки, використовується єдина

6. енергетична і транспортна база.


Пропозиції по раціонального використання лісових ресурсів немає і розвитку лісової промисловості РФ

 

Мої пропозиції Очікуваний результат
Провести роботи з дистанційному моніторингу відповідно до Планом проведення дистанційного моніторингу 2006 року. Виявлення порушень лісового законодавства і лісогосподарських вимог з організацією і здійснення лісокористування і оперативне прийняття рішень щодо залученню винних осіб доответственности,повишение дохідності від використання лісових ресурсів
Внести зміни у формулесорубочного квитка й умови договору оренди ділянки лісового фонду у частині встановлення показників по відпустці деревини по переважним породам. Чи дозволить підвищити точність і об'єктивність оцінки обсягу заготівлі деревини з кожної породі, особливо стосовно деревини цінних порід.
Змінити порядок обліку деревини, відпускає повністю, під час проведення несуцільних рубок лісу з урахуванням за кількістю заготовленої деревини (лісоматеріалів). Чи дозволить підвищити точність обліку деревини,заготавливаемой під час проведення несуцільних рубок лісу, можна буде запобігти незаконну заготівлю деревини і мало посилити контролю над діями лісокористувачів, і навіть підвищить дохідності від використання лісових ресурсів.
Встановити порядок наданнялесозаготовителями інформації про користуванні лісовим фондом, і навіть інформації, яка потрібна на визначення розмірів платежів користування лісовим фондом, розробити й увести галузеву статистичну звітність про фактичної заготівлі деревини лісгоспами під час здійснення рубок . Чи дозволить оперативно здійснювати моніторинг обсягів фактичної заготівлі, вивезення і транспортування деревини, податкові платежі під час використання деревини і постачання в експорт
Перевірити повноту сум сплати податків лісокористувачами і лісгоспами основі зіставлення даних статистичної звітності для заготівлі івивозке деревини Підвищення повноти сплати податків з допомогою оперативного контролю обсягів фактичної заготівлі та вивезення деревини і по нарахування податкові платежі
Розробити єдиний стандарт виміру обсягів лісоматеріалів, застосовуваний як у ринку, і під час експорту деревини і виробів із нього. Підвищення об'єктивності оцінки обсягів продажів і сортності лісоматеріалів, поставлених експорту, недопущення несплати мит і місцевих податкових платежів до обсязі через різницю застосовуваних методик

 


Укладання

 Отже, розглянувши питання, пов'язані з географією лісової промисловості, охарактеризувавши стан лісової промисловості нині проаналізувавши тих чинників, які, мій погляд, можуть надалі розвитку галузі, домовилися висновку, що розвитку лісової промисловості залежить тут і залежатиме майбутньому від багатьох чинників і, від юридичного оформлення прав власності, юридичної законодавчої бази для у питанні; від фінансових можливостей держави й приватних користувачів, і навіть від соціально-психологічного стану суспільства, чиє устремління має спрямувати на творення.


Список використаної літератури

 

1. Атлас біологічного розмаїття лісів Європейської же Росії та суміжних територій. М.,ПАИМС, 1996,-144с.,илл.

2. Державний доповідь “Про стан довкілля Російської Федерації 2002 року.” М., 2003 р.

3. “Природні ресурси Ростовській області”, р. Ростов-на-Дону. 2003 рік.

4.news.priroda/index.php?rid=3&view=1&id=33654

5.ektor/pages/mon1.asp

6.drevesina.com/materials.htm/a5/b221/

7.ecoinf.uran/search/search.php


Схожі реферати:

Навігація