Реферати українською » Экология » Екологічна політика та природоохоронна діяльність Росії


Реферат Екологічна політика та природоохоронна діяльність Росії

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерацій

Курганський державний університет

Економічний факультет

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

Дисципліна: «Екологія»

Варіант № 4

>Виполнил:

>Турбанов Д І

Група:

>ЭЗ-2717

>Зачетная книжка:

№377014

Перевірив:

Курган 2009


>Оглавление

Запровадження

1. Класифікація антропогенних впливів на довкілля.

2. Формування системи управління екологічної безпекою до

2.1 Екологічна безпеку.

2.2 Управління природокористуванням і екологічна політика

2.3 Адміністративні методи управління.

2.4 Економічні методи управління

2.5 Критерії добору, і оцінки інструментів екологічної політики.

2.6 Переваги й недоліки адміністративних і ступінь економічних методів управління.

3. Практичне завдання

3.1 Промислове підприємство як еколого-економічна система

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

Ця робота складається з трьох частин:

1. Класифікація антропогенних впливів на довкілля.

2. Формування системи управління екологічної безпекою до.

3. Практичне завдання

>Во—первих, у частині, ми дали визначення поняття «антропогенний вплив».

>Во—вторих, спробували класифікувати їх.

Т. до. класифікацій антропогенних впливів дуже багато немає і жодній офіційній, ми привели декілька тисяч видів (найпоширеніших, на погляд, у своїй посиливши увагу до такомуантропогенном впливів, як забруднення) класифікацій по: Б.Коммонеру,Котлову, Є. М. Сергєєву, У. Т.Трофимову, М. Ф. >Реймерсу, Р. У.Стадницкому й О. І. Родіонову.

Логічно друга частина випливає із першої частини. Щоб детальніше розглянути тему другій частині ми розділили сталася на кілька основних питань.

Екологічна безпеку. Тут ми, спираючись на закони Р. Ф., дали це поняття.Обосновали зв'язок екологічна безпека продукції та природокористування,природоохрана іекополитика, цим визначили основні сфери діяльності (управління). Але тут ми натякнули те що, що ця діяльність мусить бути як захищає, але у більшою мірою підтримує здатність природи (біосфери) справлятися з антропогенними впливами самостійно без нанесенняневосполнимого шкоди собі.

Управління природокористуванням і екологічна політика. Тут ми дали визначення поняттям «управління» і «мета управління». У сферіекополитики виділили чотири основних рівня. Відштовхуючись від прийняття цього ми розглянули типову стратегію, принципи і цілі однієї з рівнів у сферіекополитики (національний), що у думку необхідно. Докладно розповіли про трьох основних методахекополитики (адміністративному, економічному просторі і змішаному).

Адміністративні методи управління (пряме регулювання). Тут ми намагалися розглянути дуже коротко, але максимально можливінормативно—правовие інструменти, посилаючись на можливість закони Р. Ф. та багатосторонні міжнародні стандарти.

Економічні методи управління. Тут ми коротко розглянули ринкові і фіскальні інструменти управління екологічну безпеку. Зупиняючись більш поширених методах.

Критерії добору, і оцінки інструментів екологічної політики. Тут ми виділили три основних, але важко сумісних критеріїв:

1. рівністьпридельних природоохоронних витрат,предотвращенного шкоди ефективного рівня якості.

2.морально—нравственний.

3. співвідношення сили інструментівекополитики і стимулу до технічним інноваціям, інвестиціям.

Переваги й недоліки адміністративних і стабільності економічних методів управління. Тут ми, наскільки можна, розглянули сильні й слабкі боку, переваги та недоліки вище зазначених методів, цим, обгрунтовуючи спільний метод управління (змішаний метод). А привели нові інструменти, обставини, критерій що відкривають передекополитикой якісно новийинструмент—морально—етического впливу (переконання, виховання, навчання).

У третьої частини роботи ми привели теоретичну викладку уявлення промислового підприємства як еколого-економічна система (>ЭЭС), математичну методику розрахунку впливи економічного системи на екологічну. Вінцем розрахунків є рівняння збалансованостіЭЭС (8).

Для написання першій його частині роботи ми використовували джерело №3 зі списку використовуваної літератури, для основний, другій частині роботи у основному використали №2 і тільки почасти №>1.для третьої частини використовувався джерело №1.

Повний обсяг роботи, становить 39 аркушів.


1. Класифікація антропогенних впливів на довкілля

Під антропогенними впро>здействиями розуміють діяльність, пов'язану у реалізації економічних, військових, рекреаційних, культурних та інших інтересів людини,вносящую фізичні, хімічні, біологічні й в навколишнє середовище.

Відомий еколог Б.Коммонер (1974) виділяв п'ять, на його думку, основних видів втручання людини у екологічні процеси:

— спрощення екосистеми й розрив біологічних циклів;

— концентрація розсіяною енергії як теплового забруднення;

— зростання кількості отруйних відходів від хімічних виробництв;

— введення у екосистему нових видів;

— поява генетичних змін - у організмах рослин та тварин.

Переважна більшість антропогенних впливів носить цілеспрямований характер, т. е. здійснюється людиною свідомо задля досягнення конкретних цілей. Є й антропогенні впливу стихійні, мимовільні, мають характер післядії (>Котлов, 1978). Наприклад, до цієї категорії впливів ставляться процеси підтоплення території, виникаючі після його забудови, та інших.

Порушення основних систем життєзабезпечення біосфери пов'язані насамперед з цілеспрямованими антропогенними впливами. За природою, глибину та площі поширення, часу дії і характерові докладання є підстави різними (Схема 1, по Є. М. Сергєєву, У. Т.Трофимову, 1985).

Аналіз екологічних наслідків антропогенних впливів дає змогу розподілити всі ці види на позитивні й негативні (негативні). До позитивним впливам особи на одне біосферу можна віднести відтворення природних ресурсів, відновлення запасів підземних вод, полезахисне лісорозведення, рекультивацію земель дома розробок з корисними копалинами та інших заходи.

Антропогенні
впливу
Теплові
Цілеспрямовані впливу Біосфера
Площадні
Фізичні >Шумовие
>Точечние
Радіоактивні
>Статические
Електромагнітні
Динамічні
Тривалі >Тяжелими
металами
Короткочасні >Пестицидами
Глибинні Окремими
Хімічні хімічними
речовинами
>Приповерхностние і елементами
>СПАВ
Прямі
>Пластмассами
Непрямі
>Механические,
фізичні, >Биогенние
хімічні
біологічні
Біологічні >Микробиологические
Генна інженерія
Схема 1 Класифікація цілеспрямованих Схема 2 Види забруднень довкілля
антропогенних впливів на біосферу

Негативне (негативне) вплив особи на одне біосферу проявляється у найрізноманітніших кольорів та масштабних акціях: вирубування лісу великих площах, виснаженні запасів прісних підземних вод,засолении іопустинивании земель, різке зменшення чисельності, і навіть зникнення видів тварин та рослин, тощо. буд.

Найголовнішим і найпоширенішим виглядом негативного впливу особи на одне біосферу є забруднення. Більшість найгостріших екологічних ситуацій у світі, і зокрема у Росії, однак пов'язані з забрудненням довкілля (Чорнобиль, кислотні дощі, небезпечні відходи тощо. буд.). Тому поняття «забруднення» розглянемо докладніше.

>Загрязнением називають вступ у навколишнє середовище будь-яких твердих,

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація