Реферати українською » Экология » Вплив атмосферних забруднень автомототранспортом на рослини берези бородавчастої


Реферат Вплив атмосферних забруднень автомототранспортом на рослини берези бородавчастої

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Вплив атмосферних забруднень автомототранспортом на рослини берези бородавчастої


>ОГЛАВЛЕНИЕ

>АННОТАЦИЯ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1. ВПЛИВАТМОСФЕРНЫХЗАГРЯЗНЕНИЙАВТОМОТОТРАНСПОРТОМ НА РОСЛИНИБЕРЕЗЫБОРОДАВЧАТОЙ

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


>АННОТАЦИЯ

Дослідження виконувалася в 2005-2007 року при міста. Діяльність дано аналіз впливу довкілля та підтверджені літературні дані про негативному впливавтомототранспорта до зростання та розвитку на рослини.

Об'єктом дослідження стала березабородавчатая чиповислая (>Betulapendula) широко застосованаозеленении р.Ленинска-Кузнецкого.

>Изучалась величина приросту втечі за вегетаційний період, довжина і кількість жилок в аркуші, довжиначерешка аркуша, розмір нирок й основою жіночого супліддя, завширшки довжина аркуша, наявність різних ушкоджень аркуша, якість пилкових зерен. Для оцінки точності й діють достовірності отриманих результатів проводилася статистичне опрацювання даних.

Дослідницька робота має практичного значення що для школярів, прагнуть опанувати методами наукового пошуку, жителів міста, вчителів біології та медичної екології як практичне посібник з оволодінню методами біологічного моніторингу.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Проблема забруднення атмосферного повітря – одне з найгостріших екологічних проблем у Кемерівській області, адже основна більшість населення живе у районах, де концентрація забруднюючих речовин регулярно перевищує ГДК. Забруднення атмосфери в у Кемерівській області є наслідком надзвичайно високої концентрації різних виробництв і його великого числа пересувних джерел (включаючи автомобільний, залізничний і повітряний транспорт). За даними Комітету з охорони навколишнього середовища у Кемерівській області викиди від пересувних джерел становлять 237,423 тис. тонн (19,2%), зокрема: автомобільний транспорт – 225,116 тис. тонн [3]. Отже, частка автотранспорту в викидах від пересувних джерел становить 94,8%. Останніми роками відбувається збільшення викидів відавтомототранспорта загалом на 2,8% (6,408 тис. тонн) на рік у зв'язку зі збільшенням кількості одиниць автотранспортних коштів. Транспортні кошти, особливо автотранспорт, є джерелом комплексного на об'єкти довкілля. Відбувається забруднення атмосферного повітря продуктами згоряння моторних палив, водні об'єкти приймають талі води снігових відвалів, зливових змивів з доріг, грунт забруднюється ізахламляется відходами, що утворюються внаслідок експлуатації автомобілів: шинами, акумуляторами,кузовним ломом, продуктами згоряння моторних палив. Повітряний, водне і грунтову забруднення автомототранспортом неминуче надає пряме чи опосередкований вплив на рослинність міста.

Рівень забруднення повітря на р.Ленинске-Кузнецком і районі оцінюється як високий [3,9]. Для ослаблення шуму, захисту від пилу й відпрацьованих газів у місті вздовж транспортних магістралей влаштовують захисні зелені смуги. Вони дозволяють поліпшити санітарно-гігієнічну обстановку тут міста. Культивування рослин дозволяє людям наблизити себе світ живої природи, потяг до якому всі більшою мірою відчувають городяни. Природна краса була й залишається вічної цінністю людського буття.

Рослини вважаються надійними індикаторами забруднення природного довкілля різними токсичними речовинами у зв'язку з тим, що вони можуть уникнути стресового впливу, й змушені адаптуватися до нього зі допомогою фізіолого-біохімічних іанатомо-морфологических перебудов організму. Фіксація і - оцінка цих змін дають достовірну картину умов місця проростання рослин i відбивають стан міської середовища.

Для захисних смуг вздовж магістралей необхідно застосовувати довговічніші види рослин, стійкі до впливу вихлопних газів автомобілів. Виникає проблема з'ясування ступеня стійкості рослин, які уозеленении наше місто має до дії атмосферних токсикантів.

Об'єктом дослідження стала березабородавчатая (>Betulapendula) з сімейства березових (>Betulaceae), поширена у всій лісової і лісостеповій зоні Західного Сибіру. Предмет дослідження: зростання та розвиткуоднолетнего втечі берези за вегетаційний період.

Мета роботи: виявлення особливостей зростання і розвитку берези під впливом повітряного забруднення автомототранспортом.

>Решаемие завдання:

· Вивчити необхідну роботи літературу;

· Опанувати науковими методи дослідження;

· Виявити параметри зростання і розвитку берези, дозволяють тестувати наявність атмосферних токсикантів.

· Визначити зокрема можливість використання берези бородавчастої для моніторингу довкілля та озеленення вулиць міста.

Вивчення деяких морфологічних характеристик берези здійснювалось у 2005-2007 року. Виконана робота дозволяє визначити можливості використання берези возеленении вулиць міста Київ і для моніторингу якості довкілля.

Ознайомлення з Літературою показало, що чимало автори (Є.І. Князєва, В.С. Миколаївський) і дослідницькі інститути (КДУг.Кемерово,ЦСБС ЗІ АН РФ р. Новосибірськ) активно займаються проблемою стійкості рослин до повітряного забруднення. Під сталістю рослин до дії газоподібних токсикантів розуміють спроможність завдякианатомо-морфологическим, фізіологічним і біохімічним особливостям витримувати значні концентрації токсичних газів без зниження зростання і розвитку (>Культиасов, 1982).

Результати досліджень низки авторів доводять існуванні глибоких структурних і фізіолого-біохімічних відмінностей рослин, які ростуть у різних по антропогенному впливу зонах (>Красинский, 1950;Кулагин, 1974;Культиасов, 1982; Рубін, 1976).


Глава 1. ВПЛИВАТМОСФЕРНЫХЗАГРЯЗНЕНИЙАВТОМОТОТРАНСПОРТОМ НА РОСЛИНИБЕРЕЗЫБОРОДАВЧАТОЙ

Березабородавчатая (>Betulapendula) з сімейства березових (>Betulaceae) утворює часті насадження і у склад змішаного лісу. Береза є важливимлесообразующей породою, переважної в $60% листяних іхвойно-лиственних лісів. Вона чудово пристосована перенесення низьких температур, не страждають від весняних приморозків [4]. Характерна риса Б. бородавчастої – маленькі пагорбки на молодих пагони. Тривалість життя від 40 до 120-150 років.

>Корневая система потужна, кора біла, гладка. Листя чергові, зперистонервнимжилкованием, з більш-менш довгимичерешками, зпильчатим чи зубцюватим краєм. Цвіте береза разом з розпусканням листя. Пилок розноситься вітром. Післяпиления чоловічі суцвіття всихають і відпадають, жіночі розвиваються, збільшуються в багато разів, видозмінюються і перетворюються на супліддя.

У основу вивчення взято програму і методикасортоизучения плодових іорехоплодних культур [10], методичне керівництвоВИР їм. Н.І. Вавилова [5], навчально-методичне посібник «Шкільний екологічний моніторинг» [14].

Спостереження здійснювались у трьох точках: 1 – рослини зеленої смуги вздовж вулиць Енгельса іМусохранова (досвід 1), 2 – з відривом 100 метрів від дороги (досвід 2), 3 – у глибині парковій зони відпочинку - 900-1000 метрів від дороги (контроль). Елементи обліку: довжина приросту основного і бічних втеч берези за вегетаційний період, розмір бічних іверхушечних нирок, площа листовий платівки, довжина і кількість жилок в аркуші, довжиначерешка аркуша, довжина жіночого супліддя, види ушкоджень аркуша, якість пилкових зерен.

Вік рослин, що використовуються спостереження приблизно однаковий, все проби було взято в одній висоті від землі. Вимірювання довжини і ширини дисконтних об'єктів здійснювалося сантиметрової стрічкою, вивчення площі листовий платівки проводилося на аналоги листя, переведених на міліметровий папір, що полегшило підрахунок площі аркуша. Методика аналізу якості пилку залежить від визначенні відсотка ненормальних (>абортивних) пилкових зерен.

Взяття проб здійснювалося раз на вегетаційний період: травень 2006, 2007 рр. – пилок; вересень 2005, 2007 рр. – пагони берези бородавчастої. Повторність шестиразова.

При спостереженнях і вимірах проводилася статистичне опрацювання отриманих результатів. Це й дозволило оцінити точність і достовірність отриманих результатів, уникнути хибних висновків.

По літературним даним [3,9] в викидахавтомототранспорта переважають свинець, сажа, оксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні, діоксид сірки, іноді що перевищують МДК у кілька разів. Найбільшу небезпеку обману рослин представляє сірчистий ангідрит (>SO2), сполуки фтору (>HF,FSi4), хлористий водень (HCl), оксиди азоту (NO, NO2), пилові частки, містятьабсорбированние гази і оксиди різних металів.

Викидиавтомототранспорта – це комплекс різнихинградиентов. Сумарна дія цих речовин на рослини інше, кожного газу окремішності.

Передусім, негативний вплив повітряного забруднення б'є по листі рослин.Листва затримує міську пил, очищає повітря. Хімічне дію пилу визначається складом, кількістю і токсичність для даного рослини. Фізичне дію пилу проявляється, передусім, освіти чохла, який перешкоджає нормальному тепло- івлагообмену аркуша з атмосферою іуменьшающего інтенсивність доступного для рослин світла. Температура аркуша підвищується на8-10єС, відповідно збільшується швидкість транспірацію. При суцільному покритті листя пилом випаровування води припиняється, й рослини гинуть. Іноді фізіологічні ушкодження не супроводжуються зовнішніми змінами, але ознаки поразки рослин токсикантами виражаються унекрозах краю аркуша,побурении листя, потворних формах аркуша («зім'яті листя»),скручивании, «опіках», а найтяжких випадках –засихании іопадании листя, відмирання рослин [2].

Сильне ушкодження листового апарату який завжди призводить до загибелі рослини. Завдяки регенераційної здібності рослини відновлюють нові листя, і пагони замість ушкоджених.

У вивченій нами літературі є даних про різного рівня стійкості рослин до забруднення довкілля [1, 9, 12, 13].

Приозеленении вулиць міста необхідно враховувати здатність рослин концентрувати й накопичувати з атмосфери речовини антропогенного походження, які можуть опинитися надавати негативний вплив, як у рослина, і для здоров'я людини. Усі рослини спроможні очищувати атмосферу, відмінності виникають лише у ефективності процесу. За даними співробітників ЦБС АН Білорусі найбільшої ємністю поглинання (завегетацию) мають тополя бальзамічний, тополялентовидний, верба біла, та якщо з хвойних порід – ялиця одноколірна, ялина колючий, ялина блакитна [2]. Високагазопоглотительная здатність у бирючини звичайної, тополі китайського, глоду колючого (лише близько 30 видів).

Для озеленення міст і населених пунктів у у Кемерівській області Центральним Сибірським ботанічним садом ЗІ АН РФ р. Новосибірська рекомендований асортимент місцевих податків таинтродуцированних деревних і чагарникових рослин, до складу якого у собі 158 видів. У тому числі деревні рослини становлять 47 видів, а чагарникові – 111 видів (див. додаток).

Уозеленении р.Ленинска-Кузнецкого повсюдно використовується кілька порід. Це – тополя сибірський, кленясенелистний,карагач, акація жовта, бузок. Останніми роками в посадки стали вводити нові рослини: березу бородавчасту, липумелколистную, модрину сибірську, горобину сибірську, клен татарський, лох сріблястий, бузок через угорську та ін.

Під час створення зеленого вбранняг.Ленска-Кузнецкого необхідно враховуватиморозо- ігазоустойчивость дерев і чагарників. За даними О.П.Баранник найбільшоїморозоустойчивостью ігазоустойчивостью мають: верба біла, сибірські види горобини, тополі, модрини, глід, кизильникчерноплодний, березабородавчатая, в'яз гладкий,карагач, бузок, троянда зморшкувата, ясен зелений та інші. Хвойні види менш стійкі до впливу промислових викидів возеленении використовують рідше.

У асортименті рослин, рекомендованихЦСБС ЗІ АН РФ р. Новосибірська, береза віднесена до рослин хистким до дії повітряних забруднювачів (додаток 1).

Для захисних смуг автомагістралей необхідно застосовувати довговічніші види рослин, стійкі до впливу вихлопних газів автомобілів. Робота, виконана мною, дає змоги виявити вплив атмосферного забруднення автомототранспортом на березу бородавчасту і побачити можливості використання уозеленении вулиць містаЛенинска-Кузнецкого.

Забруднення атмосфери призводить до різним порушень розвитку рослин, викликаючи скорочення термінів вегетації, зменшення площіассимилирующих органів, гальмування процесів розвитку [9].Осевшая на рослинах пил гальмує зростання рослин.

Спостереження станом втечі здійснювали на живому рослині, без відділення втечі від основного рослини. При вимірі довжини втечі користувалися сантиметрової стрічкою. З отриманих вимірів довільно взяли кожна п'ята вимір. Отже, n = 50. Потім провели статистичну обробку даних (додаток 2, табл.1).

При аналізі даних було встановлено достовірність в розбіжностях довжини основногооднолетнего втечі в досвіді та контролі. У разі сильного атмосферного забруднення відбувається зниження величини приростуоднолетнего втечі берези бородавчастої за вегетаційний період (діаграма 1)

Діаграма 1. Середній розміроднолетнего втечі берези

Розбіжність у довжині втечі у зоні сильного забруднення становить: основного – 31,4 %, бічного – 42,3 %. Порівняно з 2005 роком відбувається зниження середньої довжини втечі загалом на 1 %. Це пов'язана зі збільшенням кількості забруднюючих речовин, у повітрі, або з кліматичними умовами вегетаційного періоду, (з порівняльного аналізу не проводився). Вивчаючи дані про народження втеч різної довжини, відзначалося, що у досвіді найчастіше трапляються пагони із довжиною 21-23 див, а й у контрольних рослин – 25-35 див. діаграма 2)

Діаграма 2 Довжина втечі, див.

У процесі пристосування до місцевих умов забрудненій атмосфери рослин з'являєтьсямелкоклеточность, потовщення клітинних оболонок, зменшення площі листовий платівки, збільшенняжилкования і кількістьустьиц [7].

Аналізуючи довжину листовий платівки рослин які ростуть у зоні забруднення і умовно чистому по повітряному забруднення регіоні, мною було знайдено, що у досвіді відбувається значно знизився рівень величини ознаки (діаграма 3).

Діаграма 3. Середня довжина листовий платівки, мм

При статистичної обробці даних 2005 року досвід визнано недостовірним, хоча отримане значенняt = 1,93 дуже близько до достовірному (>t = 2). Це дозволило б припустити, що забруднення повітря впливає до зростання аркуша завдовжки (додаток 2, табл. 2), а недостовірність досвіду викликана неточністю вимірів.

Під час вивчення залежності ширини аркуша від величини атмосферного забруднення було встановлено, що рослини вздовж автотраси мають більш "вузькі листя (діаграма 4).

Діаграма 4. Середня ширина аркуша, мм


Статистичне опрацювання даних, і визначення достовірності отриманих результатів говорить про високої точності досвіду (додаток 2, табл. 3).

Отримані дані дозволяють стверджувати про негативному вплив автомобільного транспорту на ширину листовий платівки берези бородавчастої.

Аналізуючи довжинучерешка листовий платівки рослин різних ділянок проростання (досвід минулого і контроль) я отримала такі результати: рослин, які ростуть в придорожньої зоні, відбувається зменшення довжиничерешка аркуша (діаграма 5).

Діаграма 5. Довжиначерешка листовий платівки, мм

При порівняльної характеристиці довжиничерешка листя, які ростуть за умов забруднення повітря, відзначалося, що з досвідчених рослин частіше зустрічаються листя зчерешком довжиною 21-22 мм., а й у контрольних рослин зчерешком довжиною 25-30 мм. (діаграма 6).


Діаграма 6. Довжиначерешка листовий платівки, мм

Достовірність досвіду висока, що дозволяє казати про прямій залежності довжиничерешка кількості забруднюючих речовин, у повітрі (додаток 2, табл. 4).

Вивчення площі листовий платівки проводилося на аналоги листя, переведених на міліметровий папір, що дозволило з більшою точністю вирахувати їх поверхню.

Аналіз даних і статистичне опрацювання результатів дозволив встановити залежність між площею аркуша" й екологічними умовами проростання (додаток 2, табл. 5).

Сильна загазованість атмосферного повітря викликає різке зниження площі листовий платівки (діаграма 7). Цей ознака добре простежується, доступний вивчення, легко прораховується, що дозволяє вживати його як показник забруднення повітряної середовища.

Діаграма 7. Середня площа листовий платівки, див2


Під час вивчення кількості жилок в аркуші, величини бічних іверхушечних нирок ніхто не почув достовірних відмінностей у результатах між даними досвіду і місцевого контролю, що свідчить про можливої стійкості даних показників до автомобільному забруднення повітря.

Чинна на рослини двоокис азоту викликає периферичний ушкодження листя, скручування їх всередину, поява коричневої забарвлення на завершальному етапі розвитку листя. Присутність у

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація