Реферати українською » Экология » Парниковий ефект - глобальна екологічна проблема


Реферат Парниковий ефект - глобальна екологічна проблема

     Нагромадження вуглекислого газу атмосфері – одну з основних причин парникового ефекту. Вуглекислий газ чи діє у атмосфері, як скло в оранжереї: він пропускає сонячну радіацію і пропускає знову на космос інфрачервоне (теплове) випромінювання Землі. Зміст парникових газів – ЗІ2, метану та інших. – неухильно зростає. Двуокись вуглецю у атмосфері діє і як потужний поглинач земного випромінювання, що у іншому разі розсіювалося в космічному просторі. Поглинаючи і знову віддаючи цю енергію випромінювання, двоокис вуглецю робить атмосферу тепліше, ніж була в іншому разі.

     Фотосинтез сприяє зменшенню двоокису вуглецю. Рослини засвоюють з повітря ЗІ2 та будуються з її свою біомасу. Уся рослинність суші засвоює з атмосфери близько 20-30 млрд. т. вуглецю у вигляді його двоокису. Один вартість квадратного метра тропічного лісу витягує зі повітря 1-2 кг вуглецю. Близько 40 млрд. т. вуглецю засвоюють на рік мікроскопічні водорості, плаваючі в океані.

     Проте рослинність Землі неспроможна справитися з все увеличивающимся забрудненням атмосфери, що зумовлює зміни клімату. У порівняні з доіндустріальної епохою вміст диоксиду вуглецю у атмосфері збільшилося на 28%. Не вжити заходів, щоб скоротити викиди, чи до середині ХХI століття середня глобальна температура приземної атмосфери підвищиться на 1,5 – 4,5 0З.

     Це спричинить різке перерозподілу опадів, збільшення кількості посух, зміниться режим річкового стоку. Растает верхній шар вічної мерзлоти, що займає у Росії близько 20 млн. км2.рівень Світового океану може піднятись ще до 2030 року на 20 див., що сприятиме затоплення прибережних територій.

     Аналіз динаміки кліматичних даних показав, що у 80-х – початку 90-х рр. середньорічні температури на північної половині Східно-Європейської рівнини зросли через теплих зим, відзначено спряженість ареалів максимальної мінливості кліматичних характеристик з географічним розподілом забруднень атмосфери.

     Через війну антропогенних викидів парникових газів змінюється клімат, що веде до негативних наслідків практично у всіх галузях діяльності.

     У Росії її зміни клімату позначаться на сільському, лісовому і водному господарстві. У зоні вічної мерзлоти, (але це близько 55% площі країни), внаслідок танення льодів при потеплінні клімату стане руйнуватися господарська інфраструктура, буде завдано збитків видобувної промисловості, транспортним, енергетичним системам, комунального господарства. Подъём рівня Світового океану призведе до затоплення берегової зони, будуть затоплені населених пунктів, постраждає лісове господарство, живий і рослинний світ. Зміна клімату вплине для здоров'я людини, можливо поширення багатьох видів захворювань.

     У 1992 р. країни – члени ООН підписали Конвенцію ООН про зміну клімату, яка ратифікували Росією 4 листопада 1994 р. і набула чинності 6 березня 1995 р. Мета Конвенції - домогтися стабілізації парникових газів у атмосфері лише на рівні, який би не допускало небезпечного антропогенного на клімат Землі.

     У 1996 р. уряд Росії прийняло федеральну цільову програму ''Запобігання небезпечних змін та його негативних впливів''.

     Сумарні викиди вуглецю у Росії 1990 р. становили близько 650-700 млн. т. Найбільш забруднюючими атмосферу галузями є паливно-енергетична, нафтохімічна, металургійна і транспортна.

Вплив енергетики на стан повітряного басейну визначаються основному виглядом спалюваного палива. Викиди електростанцій, які споживають вугілля, становлять 139 млн.кг на рік окислів сірки, 21 млн. кг окислів азоту, 5 млн. кг твердих частинок.

     Чорна металургія – наступний за інтенсивністю джерело забруднення атмосфери. Величезну роль забруднення атмосфери грають викиди сталеплавильних цехів.

     Багато вуглеводнів міститься у викидах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості. Викид у повітря шкідливі речовини на нафтопереробних заводах наслідок недостатньою герметизації устаткування.

     Одна з головних джерел забруднення атмосфери вуглекислим газом – автомобільний транспорт. Автомобіль може бути хімічної фабрикою на колесах. Перед автомобіля доводиться 60% всіх шкідливих речовин у міському повітрі. Автомобільні вихлопні гази – суміш приблизно 200 речовин. Вони містяться вуглеводні, – не згорілі або повністю згорілі компоненти палива, частка з яких різко зростає, коли автомобіль дбає про малих оборотах чи момент збільшення швидкості на старті, тобто. під час заторів або в червоного сигналу світлофора.

     Є кілька шляхів боротьби з цим виглядом забруднень: технічне вдосконалення двигунів, паливної апаратури, електронних систем подачі палива; підвищення якості палива, зниження вмісту токсичних речовин, у вихлопних газах у результаті застосування допалювачів палива, каталітичних каталізаторів; використання альтернативних видів палива.

     Відпрацьовані гази автомашин можна знешкодити з допомогою спеціальних пристроїв у системі випуску двигуна автомобіля, званих нейтрализаторами. Пламенный нейтралізатор – пристрій для знешкодження

Отработанных газів двигуна автомобіля дожиганием у відкритому полум'я. Термический нейтралізатор – термоаккумулирующее пристрій для нейтралізації відпрацьованих газів двигуна автомобіля методом беспламенного спалювання. Жидкостный нейтралізатор – пристрій для знешкодження відпрацьованих газів автомобілів з допомогою хімічного зв'язування жидкостными реагентами.

     Избавит населення від вихлопних газів електричний транспорт.

Поруч екологів було висунуто розумна ідея ''податку виділену вуглекислоту''. Країна, незалежно від рівня індустріального розвитку, одержить певну квоту виробництва ЗІ2. Багаті країни зможуть купувати квоти на викиди вуглекислоти в понад бідних країн. Такі ринкові відносини змогли б сприяти, наприклад, Бразилії отримати додаткові кошти боротьбу зі знищенням тропічного лісу. Цей податок нині допоміг би підвищити інвестиції у розробку альтернативних джерел енергії.

Перший податку виробництво вуглекислоти запроваджено Швецією 1990 р. Міністерство захисту довкілля поставив завдання знизити до

2000 р. країни емісію ЗІ2 на 2,5% .Введений як і податку спалювання вугілля, нафти і газу.

У Росії її відритий спосіб утилізації вуглекислого газу з допомогою технологій. Двуокись вуглецю вилучають із димових газів. Операцію проводять методом газоразделения з допомогою іонообмінних мембран, у своїй концентрація вуглекислоти доводиться до 98-99%. Очищений двоокис вуглецю закачують в сховища, звідки ж він надходить подальшу переробку.

     Під час наступної стадії вуглекислий газ змішують з парами води та піддають элекрохимическому розкладанню у процесі електролізу. Через війну реакції за високої температури (1100-11500З) на аноді виділяється сверхчистый кисень, але в катоді – суміш окису вуглецю і водню, тобто. синтез-газ, службовець основним сировиною для вуглеводневих сполук, усього спектру сучасних штучних матеріалів – від синтетичного бензину, і дизельного палива до виробів із полімерів (пластмас, лаків, фарб, розчинників тощо.). Ця технологія щоб одержати вуглеводнів з діоксиду вуглецю немає світових аналогів.

     Запровадження нових технологій знизить накопичення вуглекислого газу атмосфері, допоможе створити альтернативне сировину для синтезу органічних речовин, отже вирішити важливі екологічні проблеми.

                 

Література

Агесс П. Ключі до екології С.-П.: Гидрометеоиздат, 1982

Боголюбов С.А. Екологія М.: Знання, 1997.

Костенко О.К. Екологія М.: Акваріум, 1997.

Новиков Ю.В. Екологія, довкілля і творча людина М.: Гранд, 1998

 

МОСКОВСЬКИЙ ГОСУДАРСВЕННЫЙ УНІВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ ЕКОЛОГІЇ


РЕФЕРАТ

 

на задану тему: ''ПАРНИКОВЫЙ ЕФЕКТ – ГЛОБАЛЬНА

ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА''


                     Викладач: Пикулин Ю.Г.

                                         Студент: Хатюгова В.В.

                        Група: Н-10

1999 р.

 

Схожі реферати:

Навігація