Реферати українською » Экология » Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище


Реферат Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
на природоохоронні технології лісорозробок, зокрематрелевки деревини колісними тракторами і повітряними установками. Проте, при сьогоднішніх темпах підготовки до виконання цього положення, лісозаготівельні підприєм-ства області не зможуть забезпечити виконання у призначений термін цієї вимоги. Збереження біологічного різноманіття унікальних особливостей області, формування регіональної екологічної мережі. З наявного видового складу біологічного різноманіття області загрожує небезпека 124 видам тварини 109 - рослинного світу. Потрібно активізувати роботи з формуванню регіональної екологічної мережі. Адже структура і розмаїття видів природних ландшафтів і рослинних угруповань над повною мірою відповідають міжнародних стандартів. Надмірна розораність грунтів, лісорозробки ускладнюють забезпечення територіальної цілісності ділянок з природними ландшафтами. Та й у розрізі районів відсоток заповідності досить строкатий. ЯкщоСторожинецькому районі показник заповідності території складає 19, 8%, в Заставнівському - 14, 5%, а цілому в області - 8% (в двічі перевищує загальнодержавний показник), тоГерцаевском всього 0, 3%, вНовоселицькому - 1, 3%, вХотинському - 1, 8%, вСокирянському - 2, 2%.

Перспективи еколого-економічного розвитку Буковинського регіону. З екологічній ситуації і особливості природних умов краю для Чернівецької області все актуальніша виникають запитання початку стійкого розвитку. Усе очевидніше, що економічного розвитку неспроможна відбуватися сам собою поза екологічної сфери. Екологічні соціальні проблеми дуже тісно пов'язані Шекспір і взаємно посилюють одне одного. Ситуація, що складається як у нашому регіоні засвідчує про значний потенціал з прискорення темпів початку стійкого розвитку. Насамперед, це наявність високоосвічених фахівців, зокрема екологів, підготування яких проводиться у низці вищих і середніх навчальних закладах області.

По-друге, значна підтримка його громадськістю. Саме тема сталого розвитку починає домінувати у діяльності багатьох громадських екологічних організацій.

І, по-третє, що дуже важливо, самобутність нас, багатство лісових і використання водних ресурсів, рекреаційні і курортні можливостях, зацікавленість країн Західної Європи значними невикористаними ресурсами (зокрема і трудовими. З окреслених вище позицій необхідно:

- Домагатися, щоб рішення наявних екологічних та економічних труднощів було єдиним процесом, недопущення, щоб з допомогою погіршення екологічній ситуації вирішувалися питання виробництва та побуту;

- Повнішою використовувати особливості регіону, розвивати екотуризм, розширювати мережу природно-заповідного фонду, забезпечити для недопущення скорочення видового складу рослинного й тваринного світу;

- Активно впроваджувати природоохоронні заходи, які потребують значних капітальних вкладень, таких наприклад як зміст рослинних захисних смуг вздовж рік і потоків, які довели свою ефективність з нейтралізації забруднюючих речовин;

- Направити екологічна освіта і і діяльність громадських екологічних організацій на усвідомлення кожною людиною свого місця та роль природної середовищі, прагнення своїми діями сприяти його оздоровленню, не допускаючи безвідповідальності слабкості та злочинній ставлення до природи;

- Забезпечувати дієвість природоохоронного контролю, зокрема основі дотримання принципубеззворотности покарань правопорушення, домагатися повного відшкодування заподіяних природі шкоди;

- Повсюдно впроваджувати економічний механізм забезпечення охорони навколишнього середовища, зміцнювати екологічні фонди, застосовуючи їх лише з першочергові природоохоронні заходи;

- Забезпечувати комплексний підхід у вирішенні завдань раціонального використання природних ресурсів немає і охорони навколишнього середовища, об'єднувати фінансові та матеріально-технічні можливості підприємств, організацій та установ у вирішенні актуальних екологічних проблем. У 2003 року у області здійснено комплекс заходів із організації виконання положень Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України в 2000-2015 роки. Розпорядженням облдержадміністрації внесено зміни до складу раніше створеної Координаційного ради, проведено два його засідання, у яких розглянуті питання "Про основних напрямах реалізації Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України в 2000-2015 роки у Чернівецької області" і "Про освіту робочої групи з обгрунтуванню які рекомендуються територій та до заповідності ". На виконання першочергових заходів формування екологічної мережі області фахівцями держуправління екоресурсів що з науковцями краю та метою збереження природного розмаїття ландшафтів, генофонду тварини рослинного світу, підтримання загальногоеклогичного балансу території області проведено обстеження природних територій та, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну і рекреаційну цінність. Матеріали роботи з даному питанню узагальнені і подано в руки сесії обласної ради, чиїм рішенням від 17. 12. 03 р. ПЗФ площею 8, 1 га і зарезервоване з наступним заповідності і включенням до склад РЛП ">Черемошський" ділянок лісового фонду площею 15547, 5 га, розташованих в розквіті 1100 метрів і вище над рівнем моря в150-и метрової смузі вздовж водотоків і який усунуто від рубок головного користування у відповідність до Закон України "Про мораторій для проведення суцільних рубок на гірських схилах у ялицево-букових лісах Карпатського регіону". З огляду на це площаестественно-заповедного фонду області представлятиме 81, 8 тис. За результатами обстеження в що проходить року планується створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Дністровський каньйон" площею 15 тис. Програмою формування екологічної мережі передбачається також розширення території Національного природного парку ">Вижницький". У 2003 року отримано узгодження первинних землекористувачів і ухвалено рішення рад базового рівня про надання парку у користування 3483, 4 гектар з допомогою територійлисофондуБерегометського державного лісомисливського господарства іВижницькогодержспецлисгоспу АПК, в т. Подальші роботи з даному питанню, відповідно до процедурою, будуть у 2004 року.

У 2003 року посаджено 18 гектар захисних лісонасаджень вздовж Дністровського водосховища, яке складає 25 % від запланованого .Винесено в натуру і це підтверджено проектної документацією 712, 3 га прибережних захисних смуг навколо водних об'єктів, переважно ставків.

Особливості рельєфу області, дефіцит сільськогосподарських угідь призводить до надмірної навантаження на земельні ресурси, відповідно до ерозії грунтів. Заради покращання стану земельних ресурсів у області у ході земельної реформи розроблено спеціальну програму захисту земель від ерозії та інших видів деградації.

Ряд практичних заходів здійснено з благоустрою карстових територій. На пропозицію держуправління екології і природних ресурсів обласним радою 2003 оголошено роком екологічного ладу у карстових регіонах Буковини. Оголошено конкурс на організацію кращої роботи органів місцевого самоврядування, державних підприємств і неурядових організацій у питанні. Затверджене становище, підбили підсумки з відмічанням переможців.

Також у області проводиться стала робота з вивченню флори і фауни. У 2001 року видано збірник ">Страницами Червоної книжки Буковини" з описомчервонокнижних видів фауни області, 2002 року випущено атлас-довідник флори Північної Буковини. У 2003 року розпочато інвентаризація флори і фауни гірничої та передгір'я частини області. Особливу увагу у своїй звертається на рідкісні, зникаючі види, що є до Червону книгу України, Європейського Червоного списку, місця їхнього зростання і перебування з подальшого введення до складуестественно-заповедного фонду. У що проходить року планує проведення такий інвентаризації лісостеповій частини області (>Прутсько-днестровское межиріччі). На реалізацію заходів щодо створення екологічної мережі місцевих бюджетів 2003 року виділено 774, 9 тис. цілеспрямованої практичної роботи з ведення кадастрів рослинного й тваринного світу здійснюється відсутність потрібного методичного і фінансового забезпечення. Ця робота, як і ведеться лише на рівні окремих наукових розробок наВУЗах області.

З метою розробки професійного плану дій, збалансованого використання всіх природних ресурсів, більш повного врахування переваг та збільшення ризиків, під час створення екологічної мережі 2003 року розпочато реалізацію проекту Всесвітньої спілки охорони навколишнього середовища IUCN (офіс для країн Європи) "Підтримка розвитку Національної екологічної мережі України у рамках формування Всеєвропейської екологічної мережі. Задум і собі втілення у пілотної зоні "з обсягом фінансування власне робіт 185 тис. Мета проекту - створення екомережі на обласному і місцевому рівнях, підвищення рівня суспільної свідомості серед населення і ще розробка концепції національної екомережі з урахуванням процесуинтергации уВсеевропейскуюекомережу. Для цього він проведено робочі зустрічі для з представниками місцевих органів виконавчої. Сформовано склад команди, затверджений робочий план впровадження проекту. У сфері проводиться відповідна роз'яснювальна робота серед населення щодо цілі й завдань розвитку екологічної мережі. Дані питання у 2003 р.Вижницький", засіданні громадського екологічного ради, регулярно висвітлюються у тілі- і радіопередачах. Десь на сторінках місцевої преси опубліковано понад двадцять статей. Тема "Екологічна мережу Буковини : проблеми створення" широко обговорювалася учасниками круглий стіл, організованого Чернівецьким телебаченням 24 листопада 2003 року. Дані питання висвітлені у випущеному 2003 року збірнику статей "Екологічні проблеми Буковини", і навіть науково-популярному журналі "Зелена Буковина", готується виданнясправочника-монографии заповідних об'єктів Буковини. До основним проблемам формування екомережі слід зарахувати: невизначеність природоохоронного законодавства надають у умовах приватизації земель; протидія, пряме чи приховане, землекористувачів та деякі обласних служб; відсутність компенсаційних стимулів для землекористувачів - донорів природно-заповідного фонду; слабке матеріально-технічне і відсутності такої фінансового забезпечення досліджень у цій сфері, і під час проведення робіт; відсутність картографічних матеріалів (>топокарт відповідного масштабу. ігнорування місцевого наукового потенціалу з боку центральної органів щодо надання грантів під виконання тематичних проектів із створенню екомережі; відсутність механізму сторонніх фахівців до співпраці згосуправлением екоресурсів.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайтуekologos/


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація