Реферати українською » Экология » Екологічний стан атмосфери


Реферат Екологічний стан атмосфери

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
поразки може бути 1412, 8 тис.чол.

У Одному економічному районі розміщено 291 хімічно небезпечний об'єкт, їх 5 - віднесено до І- II і 281 - Ш ступенів хімічної небезпеки. Там зберігається 25649 тСДОР, їх 1673 тхлору і 19311 т аміаку. Через війну аварій цих підприємствах, із викидамиСДОР в довкілля сумарна площа зон хімічного забруднення місцевості становитиме 7220 км2. У ймовірних зонах хімічного забруднення місцевості не більше регіону проживає 3646, 3 тис.чол., їх у осередках хімічного поразки може бути 1826, 5 тис.чол.

У Центральному економічному районі розміщено 183 хімічно-небезпечних об'єкти, їх 18 об'єктів віднесено доИ-ИИ і 165 -ИИИ-ИУ ступенів хімічної небезпеки. Цими об'єктах зберігається 15912, 2 тСДОР, їх 445, 3 тхлору і 11666, 7 т аміаку. Сумарна площа зон хімічного забруднення місцевості внаслідок аварій цих об'єктах з викидамиСДОР межі промислових майданчиків становитиме 1498, 8 км2. У ймовірних зонах хімічного забруднення місцевості проживає 3461 тис.чол., їх у осередках хімічного поразки може бути 2527, 3 тис.чол.

Яка роль забруднення атмосфери належить автотранспорту?

Один із чільних місць у забруднення атмосфери належить автотранспорту - понад третини всього обсягу викидів забруднюючих речовин, у Україні, а деяких містах більше, ніж половину. Так, в Чернівцях - 75%, Києві й Вінниці - 77%, Львові - 79%, Івано-Франківську і Луцьку - 83%, Ялті, Полтаві і Хмельницькому, - 88%, Ужгороді і Євпаторії - 91% від загальної кількості викидів. Понад 40%окислу вуглецю, 40% вуглеводів і майже 30% окислів азоту від загальної кількості цих речовин, які входять у повітря належать різних видів транспорту.

Велику стурбованість викликає неблагополучна в плані столиця України. Так, Київ, що у сутності немає металургійної і видобувної промисловості, за загазованості повітря, зокрема і автотранспортом, попереду таких промислових центрів, як Запоріжжі, Кривий ріг, Харків, Макіївка,Комунарск. Індекс забруднення в. Києві у 6 разів більше, ніж до Львова. Кількість викидів продуктів в промисловості й транспорту (насамперед,сероуглероду, діоксиду азоту, фенолу і аміаку) стає дедалі більше й досягла вже 330 тис. т роком. З 40 тис. промислових підприємств та міста лише від має очисні споруди. Серед злісних отруйників повітря - 5 гігантських ТЕЦ і десятки районних котельних з ветхої системою очищення (об'єднання "Київенерго"), виробничі об'єднання "Хімволокно", ">Киивпромарматура", заводи "Більшовик", "Вулкан", фанерний, хімічний, медпрепаратів, Дарницький вагоноремонтний, м'ясокомбінати і багато інших. Відсутність очисних споруд на зливової каналізації призвело до загибелі річок (Либідь, Почайна, Дарниця, Сирець, Ниви). Лише завод хімікатів робить агресивні викиди у Дніпро обсягом 6 тис. м3 наступної доби.

Яке якість атмосферного повітря на Україні?

Державний комітет із питанням гідрометеорології (>Гидромет) регулярно здійснює моніторинг 54 великих і малих міст. 13 агломераційних виробництв, зосереджених переважно уДонецко-приднепровскому промисловому регіоні, характеризуються високий рівень викидів в атмосферне повітря як класичних забруднювачів, а й специфічних канцерогенних речовин.

У цілому протягом останніх кілька років щорічні концентрації пилу, окислів азоту, діоксиду сірки і окисла вуглецю, зменшилися разом із рівнем забруднення. І все-таки часто перевищують граничне допустимі концентрації (ГДК), українські стандарти якості атмосферного повітря на 1, 1-3, 2 рази, залежно від речовини і міста. Перевищення діоксиду азоту спостерігалося майже переважають у всіх інших містах; вЕнакиевому зафіксовано найбільше перевищення - в 3, 2 рази більше від ГДК.

Ситуація щодо токсичних забруднювачів повітря значно найгірша. Їх річна концентрація перевищує річні значення стандартів у кілька разів переважно великих міст, зокрема на формальдегіду (максимуму 8, 5 рази Одеси), для фенолу (3, 8 рази вЕнакиевому іГорливци) й у аміаку (3, 4 рази, й уГорливци). Більшість короткострокових концентрацій важких металів також перевищують ГДК, наприклад, ГДК для мідіпревишалась у 11, 6 десь у Дніпродзержинську. У цілому нині, з цих двох проведених щорічних вимірів різних забруднювачів території України по крайнього заходу одне з яких перевищує ГДК. Переважно це спостерігається для токсичних забруднювачів повітря.

Якщо є вимірів порівняти до стандартів, відображеними в Рекомендаціях ВООЗ щодо якості повітря на Європі, та якість повітря щодо класичних забруднювачів, крім окислів азоту, поліпшується. Показники щодо 80 й CO перебувають у межах значень відповідно до Рекомендаціями, оскільки стандарти ВООЗ тих речовин менш суворі. Проте, коли йдеться про специфічних і токсичнихзагрязнителях, то навіть стандарти ВООЗ перевищено майже переважають у всіх інших містах України. Найгірша загальної ситуації зокрема у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Кривому Розі, Львові, Маріуполі, Одесі й Запоріжжі.

Які чинники забруднення повітря?

Нині найбільшого тиску створює енергоємна важка індустрія, включаючи промислові заводи і інші підприємства, де використовуються процесами згоряння, і навіть забруднення повітря транспортом.Крупномасштабние промислові комплекси, у яких не проводили реструктуризації з часів здобуття незалежності, роблять значний внесок в усі екологічні проблеми, включаючи забруднення повітря. Енергоємність виробництва, вища у кілька разів (9) середньої за ОЕСР, разом із низькою енергетичної ефективністю,безрасчетливим менеджментом інших природних ресурсів немає і поганим адміністративно-господарським управлінням і технічним обслуговуванням, посилюють тиск на довкілля.

Особлива стурбованість викликає традиційний енергетичний сектор, що поставляє 67, 5% від загального обсягу теплової енергії і 50% електроенергії. Вік більшості коштів виробництва електроенергії у цьому секторі перевищує 25 років. Хоч природного газу і домінує у первинному енергетичному споживанні, все-таки спалюються значні обсяги важкого мазуту й низькоякісного вугілля, причому жодного з котлів немає вторинних заходів контролю для скорочення 80-х,N02 та інших газів.

Більшість джерел забруднення розміщено близько чи навіть межах густонаселених територій, населення яких страждають від забруднення. Саме там постійно з'являється кількість дорожніх транспортних засобів, починаючи з середини 90-х. Парк старих автомобілів залишається переважно неконтрольованим, а низькоякісний етиловий бензин на той час продається над ринком (до 17% офіційними даними), часто змішаний з не етиловим бензином на заправних станціях. На цьому етапі різниця у ціні створює сприятливі умови від використання як пального стиснутого газу, але в компаній немає необхідних коштів для інвестування на розвиток транспортних засобів, що використовують стиснений газ.

Яка результативність національної екологічної політики у контексті Кіотського протоколу?

Кіотського протоколу надав можливість застосування ринкових механізмів міжнародного співробітництва на вирішення національних героїв і глобальних екологічних проблем. ">Гибкие механізми", передбачені в Кіотського протоколі, - торгівля квотами на викиди парникових газів, проекти загального впровадження (СВ), проекти механізму чистого розвитку, - відпрацьовуються на рівні окремих підприємств і (Запоріжжі). Відпрацювання саме цих механізмів відкриває перспективу впровадження ринкового механізму торгівлі квотами з допомогою значних фінансових ресурсів (іноземні та внутрішні) на модернізацію вітчизняної промисловості, постійного ведення сільського господарства і лісового господарства, програм, з ефективне використання енергії й інвестиційних ресурсів тощо.

Кіотського протоколу жадає від України ні перевищувати рівень викидів 1990 року протягом 2008-2012 років. Через існуючих прогнозів економіки України, викиди парникових газів у період до 2012 і навіть до 2020 року досягнуть рівня викидів в1990-ом. Отже, України відсутня нагальна необхідність скорочувати фактичні викиди парникових газів, що виключає потреба у фінансових ресурсів годі.

Понад те, Україна матиме надлишкові квоти на викиди парникових газів, що вона зможе продавати міжнародному ринку. Обсяг потенційних інвестицій за механізмом СВ то, можливо значним, тому що Україна може здійснювати заходи щодо зменшенню викидів парникових газів з допомогою менших витрат, ніж Європейського союзу, Канада чи Японія, котрим виконання зобов'язань щодо скорочення тільки завдяки традиційному внутрішніх зусиль є практично неможливим. Отже, країни, де вартість скорочення висока, зацікавлені у реалізації проектів СВ України.

Дані економічних прогнозів, зроблених з урахуванням міжнародних економічних моделей, свідчать, що питома вартість скорочення парникових газів у індустріальне розвинених країн перебуває у діапазоні від 50 до 500 доларів за 1 тонну СО2. Порівняйте: вартість зниження тонниСо2 України варто 5-20 доларів.

У 2010 року потенційні можливості України щодо продажу квот на викиди парникових газів прогнозуються лише на рівні 257-367 млн. тСоз еквівалента, а 2020 року - 147-293 млн. т ЗІ з еквівалента.

За оцінками міжнародних дослідницьких установ, Україна має можливість продати 50% своїх надлишкових квот на викиди парникових газів за ціною 3-6 доларів за 1 тонну (СО2-еквіваленту. Це може забезпечити вступ у Україну до 2012 року від 500 млн. до 1 млрд. доларів.

Що ж до механізму СВ, то Міжурядова група експертів зі зміни клімату передбачила такі типи проектів енергетика: перехід використання видів палива із меншим вмістом вуглецю, відновлювані і натомість альтернативні джерела енергії, підвищення енергоефективності, зниження супутніх викидів, тощо;

- промислові процеси (виключаючи викиди з виробництва енергії): заміна матеріалів, процесів чи устаткування, поліпшення систем звернення, з відходами, утилізація відходів та іншого подібного начиння;

- сільському господарстві: управління продуктивністю тваринництва, системами роботи з гноєм, поліпшення структури сільськогосподарських культур, оптимальне використання добрив і, інші види добрив тощо;

- землекористування і лісове господарство: поновлення, насадження і збереження лісів, та його оптимальне використання, захист, від пожеж тощо;

- заходи щодо зменшенню викидів парникових газів на транспорті;

- відходи: управління системами роботи з твердими побутовими відходами, істоковими водами, утилізація газу та іншого подібного начиння.

У чому основні завдання управління у галузі охорони повітря?

Конституцію України 1996 р. містить положення про праві безпечне життя і здорове довкілля (див. розділ 1). " основні напрями державної політики у галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів немає і забезпечення екологічну безпеку", було прийнято 1998 рокуПарламентом. У першому етапі їхнього виконання (1997-2000 рр.) розробляються законодавство ще й нормативно правові документи і впроваджуються визначено невідкладні заходи (див. також розділ 1).

У 1992 року Парламент оголосив всю територію Західної України зоною екологічного лиха. Проте, зменшення забруднення повітря є пріоритетом на національному рівні, і потрібно було деякі регіони. Їх зусилля би мало бути сконцентровані на стабілізації і поліпшення екологічних умов у у містах і промислових центрах, особливо удонецко-приднепровскому регіоні, і запровадження "зелених технологій", в найбільшісектори-загрязнители - промисловість, енергетику, транспорт, будівництво і сільському господарстві. Для підтримки цих пріоритетів потрібно здійснити такі невідкладні заходи:

- встановити стандарти якості атмосферного повітря, засновані на міжнародні стандарти, та поступово гармонізувати національні стандарти до міжнародних;

- встановити нові екологічні правила (нормативи), що базуються на технологічних стандартах і нормах, включаючи технологічно пов'язані стандарти на викиди для основних забруднювачів;

- розробити цільові програми розвитку й коротко, середньо і довгострокові плани дій щодо зменшення нормативних перевищень викидів забруднювачів у містах. Закон про охорону навколишнього природною середовища 1991 роки встановлює мети, але з визначає механізми виконання. Він покладає основну відповідальність на Мінекобезпеки, а місцеві органи влади й Кабінету міністрів дає права припиняти діяльність підприємств, які забруднюють довкілля. У 1993 року була створена Державна екологічна інспекція та затверджено її Становище. З іншого боку, в 1992-1995 рр. запровадили оцінка впливу навколишнє середовище і доповнення до систем дозволів і ліцензій (детальніше див. розділи 1 і 2). Закон про охорону атмосферного повітря було ухвалено 1992 р. Він цілком базувався на Акті про чисте повітря СРСР 1981 р., який був дощенту перенесений на українське закон без будь-яких змін.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуekologos/


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація