Реферати українською » Экология » Ноосфера і екологія Землі


Реферат Ноосфера і екологія Землі

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
що тільки радикальний зрушення у свідомості і, отже, в фундаментальних відносинах до природи у і можна зможе змінити наші пріоритети і практику, нам вижити. Це — найважче запитання з тих, що піднято глибинної екологією. Ми мають змінитися шляху до справді екологічному типу сприйняття, мислення та практики. І головна наша зміна має дістатися рівня усвідомлення, що зараз “я” є частиною більшобъемлющего “Я”, що й настановлятиме наші дії.

Успішне дозвіл висунутих до сучасного епоху на чільне місце різноманітних глобальних проблем, екологічних зокрема, вимагає звернення до вченню В.І. Вернадського про біосфері і ноосферу.

Велич безмежного Космосу, стосовно якому будь-яка людське життя представляється величиною нескінченно малої, не входить у повсякденному людській свідомості. З появою людства стихійне історичне розвиток життя на планеті постійно викликає загальний свідомий контроль людського розуму: і є той самий процес, який В.І. Вернадський представляв як перетворення біосфери в ноосферу.

Він залишив закінченого вчення про ноосферу, звідси - численні скарги й часто невірні тлумачення поняття. Одні автори вважають, що цепланетизированний потік інформації, «підтримуючий чи змінює структуру світу, це постійно виникає і розвивається знання», інші ототожнюють ноосферу з техносферою,антропосферой тощо. За такої розумінні ноосфери упускається не врахували найголовніше в концепції Вернадського - як роль свідомого у процесі перетворення природи, а й думка про творчому вплив особи на одне довкілля.

>Возросшая експлуатація природних ресурсів, дедалі більше забруднення середовища проживання покидьками промислового виробництва, зростання захворювань, постійний голод мільйонів людей - усунення від цього потрібні узгоджені зусилля науку й людства вцелом[11].

Необхідність оптимізації біосфери учений пов'язував лише з суто біосферними потребами людини (тобто потребами в природної середовищі такою). Людина розуміється не лише і суто природна сила, «геологічний субстрат», бо як сила,оптимизирующая своєї діяльності у природі відповідно до законами природи й краси. Ноосфера - це цілісна геологічна оболонка Землі,формирующаяся внаслідок синтезу технічною відсталістю та культурної діяльності покупців, безліч природних природних процесів на засадах соціальної справедливості та краси. Об'єднуючим початком цієї цілісності служить гармонія людини з дикою природою, її красою.

>екософия ноосферавернадскийшарден


Укладання

Ноосфера - найновіша з усіх царин нашої планети. Проте, мій погляд, вона є найголовнішою сферою, визначальною зовнішній вигляд Землі нашого часу. Адже завдяки розуму, у межах сучасних можливостей людини, відбувається зміна біосфери, атмосфери, гідро- і літосфери.

Отже, в наші дні вивчення проблеми розвитку ноосфери є реальною необхідністю. Для подальшого співіснування людини, нашого суспільства та довкілля та розвитку кожного їх, потрібно вміло використовувати даний людині розум влади на рішення загальнолюдських і глобальних проблем. Розум, мій погляд, дано людині в інтересах, а чи не на шкоду. Тому слід найретельнішим чином, особливо у в тих обставинах посилення впливу на довкілля, вивчати наслідки можливого застосування тих чи інших знань, здійснення тій чи іншій діяльності.


Список літератури

1. АкімоваТ.А.,Хаскин В.В. Екологія. - М., 1998.

2.Брейтерман Х. “Таємниця” законів розвитку ноосфери. //sciteclibrary/

3. Вернадський В.І. Біосфера і ноосфера. - М., 1989.

4.Данилов-Данильян У.,ЛосевК.С. Екологічний виклик і забезпечити сталий розвиток. - М., 2000.

5. Єрмолаєва В.Є. Ноосфера, екологічна етика і глибинна екологія // Стратегія виживання: космізм і екологія. - М., 1997.

6. Кузнєцов М.А. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу: перспективи розвитку людства. // Питання філософії. - 1988. - №3.

7. Моїсєєв М.М. Людина й ноосфера. - М., 1990.

8. ПетровК.М. Загальна екологія. Взаємодія суспільства і природи. - СПб., 1998.[1] АкімоваТ.А.,Хаскин В.В. Екологія. - М., 1998.

[2] Єрмолаєва В.Є. Ноосфера, екологічна етика і глибинна екологія // Стратегія виживання: космізм і екологія. - М., 1997.

[3]Брейтерман Х. “Таємниця” законів розвитку ноосфери. //sciteclibrary/

[4] ПетровК.М. Загальна екологія. Взаємодія суспільства і природи. - СПб., 1998.

[5]Данилов-Данильян У.,ЛосевК.С. Екологічний виклик і забезпечити сталий розвиток. - М., 2000.

[6]Данилов-Данильян У.,ЛосевК.С. Екологічний виклик і забезпечити сталий розвиток. - М., 2000.

[7] Вернадський В.І. Біосфера і ноосфера. - М., 1989.

[8] Єрмолаєва В.Є. Ноосфера, екологічна етика і глибинна екологія // Стратегія виживання: космізм і екологія. - М., 1997.

[9] Кузнєцов М.А. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу: перспективи розвитку людства. // Питання філософії. - 1988. - №3.

[10] Кузнєцов М.А. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу: перспективи розвитку людства. // Питання філософії. - 1988. - №3.

[11] Моїсєєв М.М. Людина й ноосфера. - М., 1990.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація