Реферати українською » Экология » Комплексний аналіз стану біосфери


Реферат Комплексний аналіз стану біосфери

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
початку новому екологічнооптимизированному типу виробництва та споживання.

Економічна система загалом це система виробництва і розподілу і споживання товарів та послуг. Будь-яке виробництво і споживання пов'язані з використанням природних ресурсів немає і освіту відходів, причому те й інше супроводжується впливом на довкілля.

Мета розвитку будь-якої економічної системи максимально повне задоволення потреб суспільства. Необхідність витрати ресурсів цієї мети причина всіх екологічних, економічних, а кінцевомусчете і соціальних проблем. Їх рішення виходить з двох фундаментальних економічних аксіомах:

потреби товариства безмежні й цілком невтомні;

ресурси, необхідних виробництва товарів хороших і надання послуг, досить обмежені рідкість.


6.1 Економічну оцінку природних ресурсів

Ресурси у економічній теорії це фактори, використовувані для економічних благ. Природні ресурси складова частина економічних ресурсів (факторів виробництва) і з чинників економічного зростання, поруч із і капіталом. У економіці широко використовується господарська класифікація природних ресурсів:

з технічних можливостями експлуатації їх поділяють на реальні; потенційні (>потенциально-перспективние); рекреаційні;

залежно від економічної доцільності заміни ресурси бувають замінні (наприклад, паливно-енергетичні); незамінні (повітря, вода);

залежно від віднесення ресурсів до різним секторам матеріального виробництва чи невиробничій сфери виділяють ресурси промислового виробництва; сільськогосподарського виробництва;

критерієм власності, природні ресурси діляться на приватні, державні та суспільні, і навіть за власні і орендовані.

Роль природних ресурсів у громадському розвитку завжди була значущою, але цілком наслідки для їхніх використання не усвідомлювалисяЧеловечеством до того. У багатьох країн незалежно від типу економічної системи склавсяприродоемкий тип виробництва, характеризується як “>природоразрушающий” тип розвитку. Він грунтується на використанні коштів виробництва, створених без обліку екологічними обмеженнями, й володіє такими відмітними рисами:

використаннямневозобновимих видів природних ресурсів (передусім з корисними копалинами);

сверхексплуатацией відновлюваних ресурсів (грунту, лісу й до ін.) зі швидкістю, яка перевершує можливості їх відтворення й відновлення.

Тривалий час у економічній теорії увагу приділялося лише двом чинникам економічного зростання праці і капіталу. Це наочно ілюструє поширена у економічній теорії “виробнича функція”, тобто. залежність кількості готової продукції від капіталу і трудових ресурсів.

Через війну глибокої дестабілізації стану природного довкілля через гігантського розвитку продуктивних сил, безпрецедентного зростання населення і ще, як наслідок, величезний на зріст навантаження на екосистеми виникла потреба у встановленні істинної економічної оцінки природи, її ресурсів немає і експонованих людині благ. Цінність відбиває значення об'єкта, обумовлене потребою людини у ньому й характерними властивостями самого об'єкта. Залежно від виду людських потреб цінність то, можливо матеріальної, соціально-політичної, естетичної тощо.

У економіці використовуються:

Економічну оцінку визначення корисності природного ресурсу як внеску до задоволення суспільних потреб у виробництві та споживанні деякого продукту (послуги), висловлюване в економічних показниках.

Зовнішньоекономічна оцінка визначення екологічної, соціальної, естетичної, культурної чи іншого цінності ресурсу.

 

6.2 Природоохоронні витрати

Природоохоронні витрати це на природоохоронні заходи (зниження забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів немає і земель; меліорація і рекультивація земель; раціональне ведення лісового господарства й т.п.) Однією з головних особливостей оцінки економічну ефективність заходів щодо охорони довкілля і те, що її ефективність неприпустимо визначати виходячи з аналізу діяльності лише у базовому року. Тому розрізняють первинний ефект і кінцевий комплексний соціально-економічний ефект від участі проведеннясредозащитних заходів.

Первинний ефект полягає у зниженні на навколишнє середовище і поліпшенні її стану. Він виявляється у зниженні обсягів і концентрацій забруднень у атмосфері, водної середовищі і грунті.

Кінцевий ефект виявляється у підвищення рівня життя населення і ще ефективності виробництва. Його соціальному аспекті проявляється у зниженні захворюваності населення, поліпшенні умов відпочинку, збереженні естетично цінних природних ресурсів.

Відповідно до теорією економіки вкладення коштів у природоохоронні заходи є інвестиційним проектом. Кошти за будь-якої економічної системі обмежені, а варіантів вкладень завжди багато. Тому основою виборупредпочтительного проекту виступає зіставлення в грошах потрібних витрат і гаданих вигод, тобто. визначення економічну ефективність.

Спільним правилом до ухвалення економічно обгрунтованого рішення є перевищення потенційної вигоди над витратами.

Проте задля розгляду багаторічних інвестиційних проектів, коли необхідно зіставити сучасні видатки з майбутніми вигодами, та з урахуванням інфляції, такий незастосовуваний. Тож оцінки інвестиційних проектів прийнято використовувати показник чистогоприведенного доходу, що дозволяє узгоджувати змінюваними у часі видатки з отриманими вигодами.

У природоохоронної практиці зустрічаються ситуації, коли важко сказати майбутній економічний ефект від участі реалізації проекту, однак очевидно, що сама проект важливий суспільству. У разі з оцінки ефективності проекту доцільний підхід, заснований на вітчизняної методиці визначення наведений витрат, що є аналогом підходу “витрати ефективність”, застосовується в розвинених країн. Концепція цього підходу залежить від пошуку варіанта, що вимагає мінімальних витрат досягнення мети.


7 Комплексний аналіз стану довкілля

 

Комплексний аналіз стану довкілля процедура обліку екологічних вимог законодавства для підготовки і прийняття рішень про соціально-економічному розвитку суспільства розвитку суспільства.

У процесі проведення аналізу компетентні влади й громадськість розглядають і вивчають всіх можливих для аналізу наслідки великих рішень, запропонованих до реалізації. Аналіз закінчується тим чи іншим рішенням влади ліцензування такий діяльності. Ініціатором аналізу може бути будь-яке громадська, приватна та державна організації.

Проектні чи ті рішення, які у документі,обосновивающей якусь намічувану діяльність, необхідно розробити з урахуванням різноманітних можливих наслідків її реалізації у межах інфраструктури регіону. Зокрема, проводиться пошуку нових областей застосування відходів майбутнього підприємства у ролі сировини для будь-якої іншої економічно вигідного виробництва.

Оцінку можливих рішень слід давати найбільш ранніх етапах розробки проектного задуму.

Аналіз на довкілля розглядає вплив запропонованих приймати рішення на:

якість повітряної, водяної та грунтової середовища;

радіаційна небезпека;

здоров'я людей;

екосистеми й окремі види рослин та тварин;

будинку, пам'ятники й інші об'єкти, є частиною культурної спадщини;

Однією з питань є забезпечення екологічну безпеку, зокрема вирішення завдань локалізації та ліквідації наслідків можливих аварій та катастроф. Для особливої небезпечних виробництв слід провести спеціальні оцінки ризику бракує аварій різного масштабу. У кожному разі оцінюється ймовірний вплив на суміжні території (держав, регіонів).


Список використаних джерел

1. АкімоваТ.А. Екологія: підручник для вузів /Т.А. Акімова, В.В.Хаскин . - М. :ЮНИТИ, 1999. - 455 з.

2.Николайкин Н.І. Екологія: підручник для вузів / Н.І.Николайкин,Н.Е.Николайкина,О.П.Мелехова . - 6-те вид.,испр. - Москва: Дрохва, 2008. - 622 з.

3. Екологія: підручник для вузів / під ред.Г.В.Тягунова, Ю.Г. Ярошенко .- 2-ге вид., перераб. ідоп. - Москва : Логос, 2006. - 504 з.

4.Коробкин В.І. Екологія: підручник для вузів / В.І.Коробкин, Л. В.Передельский. - 5-те вид.,доп. перераб. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003. - 576 з.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація