Реферати українською » Экология » Вплив на навколишнє середовище агрофірми "Сосновоборская"


Реферат Вплив на навколишнє середовище агрофірми "Сосновоборская"

розміщено столярний, ділянку обкатування та політичні випробування двигунів, механічний, зварювальний ділянку, фарбувальний ділянку, акумуляторна, ділянкушиноремонта.

Джерелами виділень забруднюючих речовин на столярному ділянці є циркулярний верстат. Джерелом забруднення довкілля євент. трубаобщеобменной вентиляції, (>ист. 0001). У атмосферу викидається деревна пил.

Джерелами виділень забруднюючих речовин дільниці обкатці та випробування двигунів є двигуниа/транспорта. Джерелом забруднення довкілля євент, трубаобщеобменной вентиляції. У атмосферу викидаються азоту оксид, азоту діоксид, вуглецю оксид, сажа, бензин, гас, сірки діоксид.

Джерелами виділень забруднюючих речовин на механічному ділянці є механічні верстати. Джерелом забруднення довкілля євент, трубаобщеобменной вентиляції. У атмосферу викидаються заліза оксид, пил абразивна.

Джерелами виділень забруднюючих речовин на акумуляторному ділянці є акумулятори. Джерелом забруднення довкілля євент, трубаобщеобменной вентиляції, (>ист. 0004). У атмосферу викидаються пари сірчаної кислоти.

Джерелами виділень забруднюючих речовин дільницішиноремонта є ремонт шин. Джерелом забруднення довкілля євент. трубаобщеобменной вентиляції, (>ист. 0005). У атмосферу викидаються пари бензину, оксид вуглецю, діоксид сірки.

Джерелами виділень забруднюючих речовин гаражу є автотранспорт. Джерелом забруднення довкілля євент, труба природною вентиляції (>ист. 0006). У атмосферу викидаються азоту оксид, азоту діоксид, вуглецю оксид, сажа, бензин, гас, сірки діоксид.

Джерелами виділень забруднюючих речовин на зварювальному ділянці (естакада на ремонт) є зварювальні роботи. Джерело забруднення довкілля є неорганізованим (>ист. 6008). У атмосферу викидаються заліза оксид, марганець та його сполуки, пил неорганічна.

Джерелами виділень забруднюючих речовин на фарбувальному ділянці (естакада на ремонт) є зварювальні роботи. Джерело забруднення довкілля є неорганізованим (>ист. 6007). У атмосферу викидаються ксилол,уайт-спирит.

Відкрита стоянка.Предназначена для с/г техніки. Джерелом виділення є двигун під час прогріву, роботи з холостому ходу, руху територією стоянки. Джерело забруднення довкілля - неорганізований (>Ист.6009). У атмосферу викидаються: азоту діоксид, азоту оксид, сажа, ангідрид сірчистий, гас, вуглецю оксид.

Склади призначені для зберігання комбікормів, тут відсутні джерела виділення забруднюючих речовин.

УАБК розміщені адміністративних приміщень.

Склад ПММ призначений для зберігання палива для с/г техніки. Джерелом виділення є надземні резервуари для зберігання палива (>диз. топ. і бензин). Джерело забруднення довкілля - неорганізований (>Ист.6009).

Котельня варта теплопостачання потреб підприємства. Джерелом забруднення довкілля є димова труба, джерело організований (>Ист.0011). У атмосферу викидаються: азоту діоксид, азоту оксид, вуглецю оксид.

>Свинокомплекси призначені утримання виробництва і вирощування свиней. Джерелом забруднюючих речовин є тварини (свині). Джерелом забруднення довкілля є труби природною вентиляції (>дефлектори), джерела організовані (>Ист.0013-57). У атмосферу викидаються: азоту діоксид, азоту оксид, вуглецю оксид.

2. На підприємстві відсутні водовідведення в поверхневі водойми й у підземні джерела. Також відсутні скиди стічні води у відчиненіводоеми. Скидання дощових,поливомоечних і талих вод із території підприємства здійснюється неорганізовано на рельєф місцевості. Він просто складає 327,5 тис. м3 рік.Ливневие стоки на рельєф місцевості становить 71,311 тис. в м3 рік.Нормативно очищених на про очисні споруди стічні води становить 327,5 тис. в м3 рік. Отже більшість стічні води проходять очищення. Відповідно до довідки підприємства, загальна площа, охоплена зливової каналізацією, становить 44,4422 га. При розрахунках площа, охоплена зливової каналізацією,вичитивается. Площа, підлягаючий розрахунку, дорівнює3,761га.

Аналіз підприємства, складу і характеристики джерел викидів шкідливі речовини показує, що аварійні і залпові викиди у повітря мало трапляються.

3. Освіта відходів для підприємства відбувається внаслідок: санітарної збираннясвинокомплекса; падежу худоби; санітарної збирання території; життєдіяльності працівників підприємства (зокрема адміністративно-управлінського персоналу); висвітлення виробничих приміщень та прилеглої території; роботи їдальні; експлуатації складу ПММ; роботи деревообробних і металообробних верстатів; експлуатації автотранспорту.

>Свинокомплекс. Протягом усього календарного року свині зберігають у приміщеннях свинарників. Приміщеннясвинокомплекса (свинарники) обладнані спеціальними жолобами, призначеними транспортування відходів життєдіяльності тварин із допомогоюгидросмива до місць тимчасового зберігання (>навозосборники). Стічні води від виробничих цехів відводяться в каналізаційні мережі підприємства, які ведуть до очисних споруд, які є з відривом 0,4 кілометрів відсвинокомплекса. Для приймання й тимчасового зберігання гнойових мас, які відсвинокомплекса, єнавозосборник (>жижесборник) обсягом 2000 м . Знавозосборников відходи транспортуються в гноєсховище. Від санітарної збирання свинарників утворюється гній від свиней свіжий.

>Санбойня для забою свиней функціонує дуже рідко, у своїй туша реалізується працівникам підприємства повністю (в т. год. внутрішніх органів тощо. буд.), отже, відходів не утворюється.

Протягом року відбувається падіж молодняку. У цьому утворюється відхід змісту тварин (падіж).Падеж становить 15165 голів чи 382,5 тонн живої ваги. Їх відповідним чином переробляють і додають до корму тваринам відповідно до «>Ветеринарно-санитарними правилами збору, утилізації і знищення біологічних відходів (>утв. Головним державним ветеринарним інспектором Російської Федерації 4 грудня 1995 року №13-7-2/469).

Будинок навчального центру свинарству. Використовується для семінарів розвитку галузі і обміну досвідом. Через війну експлуатації центру утворюється відхід сміття від побутових приміщень організації несортированний (виключаючи великогабаритний).

>Зерносклади (склад зернофуражу, склад комбікормів) йдуть на тимчасового зберігання зернофуражу, комбікорми тощо., оскільки сировину повністю використовується, то відходів не утворюється.

>Очистние споруди. Від приміщеньсвинокомплекса спеціальними жолобам відходи життєдіяльності свинейгидросмивом за власними каналізаційним мереж транспортують на очисні споруди (є прийомний резервуар насосної станції (>жижесборник) і приміщення фільтрації).

>Навозосборник (>жижесборник) має вхід і вихід. З одного боку до нього насосом по трубі перекачують стічні води. У будинку фільтрації відбувається фракційне поділ маси на: рідку фазу і тверду фазу. При очищенні (фільтрації) стічних вод мовби тверда фракція відокремлюється від рідкої фракції.

Рідку фракцію стічної води перекачують в ставки відстійники (обсяг 2000 м3), де розбавляють чистої водою до змісту деяких речовин (наприклад, нітратів, нітритів) значень гранично допустимі концентрації. Витік і стічних вод мовби заборонена.Разбавленную воду використовують із поливу сільгоспугідь.Твердую фракцію після фільтрації складують в гноєсховище.Навозохранилище є видовжену бетоновану майданчик (розмір: довжина - 700 м, ширина - 300 м, висота складування 1,5 м; місткість - 315000 м3), облаштовану навколо майданчиком компанії з рішучим покриттям. Майданчик огороджена земляним валиком заввишки 0,4-0,5 м. для захисту від влучення поверхневих вод в ємність. Днонавозохранилища монолітне бетонне, стіни із каменю, монолітного бетону. Витриманий відхід (гній, від свинейперепревший) використовують у ролі органічного добрива у власних сільгоспугіддях.

Дерево і металообробні ділянки призначені для поточного ремонту устаткування й інших виробничих цілей. Від роботи ділянок утворюються такі відходи: абразивна пилюку і порошок відшлифования чорних металів (із вмістом металу менш 50 %) і брухт абразивних виробів; стружка чорних металів незабруднене, олію відпрацьоване індустріальне,обрезь і тирса натуральної чистої деревини.

>Сварочний посаду.Сварочние роботи необхідні поточного ремонту автотранспорту і устаткування. Під час проведення зварювальних робіт електродами утворюються рештки розуму та недогарки сталевих зварювальних електродів, шлак зварювальний.

Котельня. Для опалення виробничих та господарсько-побутових приміщень ВАТ «>Сосновоборский» біля підприємства передбачена власна котельня. Установка обладнанаводогрейним казаномЛАПС.Водоподготовка для підприємства стоїть.

>Административно-битовой корпус.Административно-битовой корпус перебуває в території підприємства. Через війну діяльності адміністративно-управлінського персоналу утворюються такі види відходів: відходи папери, і картону від канцелярської роботи іделопроизводств; сміття від побутових приміщень організації несортированний (виключаючи великогабаритний).

Для освітлення помешкань використовуються люмінесцентні лампи і лампи розжарювання, після заміни, яких утворюються відповідний вид відходу: відпрацьовані люмінесцентні лампи, відпрацьовані електричні лампи розжарювання.

Через війну збирання території утворюється кошторисів із території.

Їдальня. Для працівників підприємства функціонує їдальня. Від діяльності їдальні утворюються харчові відходи кухонь і закупівельних організацій комунального харчування несортовані і відходи кухонь і громадськогопитания/непищевие відходи.

Склад ПММ. Призначення - приймання та збереження палива. При зачистці резервуарів зберігання нафтопродуктів утворюються шлам очищення трубопроводів і ємностей (бочок, контейнерів, цистерн,гудронаторов) від нафти і нафтопродуктів.

Автомобільний парк. На балансі підприємства є 83 одиниці автотранспорту (4 легкові автомашини, 31 вантажна автомашина,4автобуса, 44 одиниці спецтехніки). Легкові, вантажні автомобілі та автобуси перебувають у закритих гаражах, а спецтехніка зберігається на відкритої майданчику.

Через війну експлуатації автотранспорту утворюються такі види відходів: брухт чорних металів несортоване, брухт і відходи, містять кольорові метали, олії моторні відпрацьовані, олії трансмісійні відпрацьовані, акумулятори свинцеві відпрацьовані не розібрані, з не злитим електролітом, обтиральний матеріал, забруднений мастилами, відходи складного комбінованого складу як виробів, устаткування, пристроїв, вуглепостачальники, які до інших пункти (відпрацьовані масляні фільтри), відходи складного комбінованого складу як виробів, устаткування, пристроїв, вуглепостачальники, які до інших пункти (відпрацьовані фільтри повітряні), шини пневматичні відпрацьовані і камери пневматичні відпрацьовані.

У процесі господарську діяльність виникла потреба поточного ремонту виробничих приміщень. У результаті утворюються такі відходи: відходи лакофарбових засобів і тара бляшана з-під фарби.

Відповідальним за поводження з небезпечними відходами для підприємства призначенаЗаироваМ.X. пройшла професійну підготовку поводження з небезпечними відходами в КДУ. Дане освітнє установа включено до реєстру організацій, здійснюють професійну підготовку осіб на право роботи з небезпечними відходами.

Види запланованій ліцензійної діяльності:

- розміщення небезпечних відходів (тимчасове зберігання небезпечних відходів біля підприємства до передачі відходів стороннім організаціям на переробку, знешкодження, поховання).

- знешкодження небезпечних відходів;

- використання небезпечних відходів у власному підприємстві;

- транспортування небезпечних відходів у місця їх санкціонованого поховання й на спеціалізовані організації від використання (переробки, знешкодження).

Усі відходи, які утворюються внаслідок господарську діяльність Агрофірма «>Сосновоборская» є власністю підприємства.

У процесі господарську діяльність Агрофірма «>Сосновоборская», орієнтовний кількість які виникають небезпечних відходів - 129436,1867тонн/год (31 вид). У тому числі:

1 клас небезпеки -0,1684т/год

2 клас небезпеки - 1,0330 т/рік

3 клас небезпеки - 64356,54 т/рік

4 клас небезпеки - 65066,78 т/рік

5 клас небезпеки - 11,6653 т/рік

З загальної кількості відходів які виникають внаслідок основний діяльності - 129436,1867тонн/год:

- 24,6935 т планується передавати на переробку і утилізацію стороннім організаціям;

- 28,4333 т планується розміщувати на санкціонованих полігонах ТПВ;

- 64350,28 т планується зберігати для підприємства;

- 65032,79 т планується витратити у виробництві.

Усі що утворюють для підприємства відходи зберігаються із єдиною метою накопичення до наступної передачі на переробку і поховання спеціалізовані організації, мають ліцензії.

Розміщення небезпечних відходів

Розміщення (тимчасове зберігання) небезпечних відходів ввозяться відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення і знешкодженню відходів виробництва та споживання».

Власних полігонів, шламонакопичувачів підприємство немає.

Накопичуючись в виробничих закритих приміщеннях і майданчиках, переважна більшість відходів, які виникають внаслідок виробничої діяльності, розміщається задля її подальшого накопичення у місцях загального зберігання відходів у відповідність до їх класом небезпеки, і видовий приналежністю.

Відходи 1 класу небезпеки.

>Хранятся лише для накопичення для наступної передачі на знешкодження. Збір відпрацьованих ртутних ламп (внутрішнього й зовнішнього висвітлення) виробляється у спеціальному приміщенні, обладнаному стелажами, у яких розташовуються картонні коробки, у яких поміщається від 25 до 30 ламп.

Відходи 2 класу небезпеки.

>Аккумулятори свинцеві відпрацьовані неушкоджені, з не злитим електролітом накопичуються на бетонованою майданчику, біля допоміжного приміщення металевому піддоні.Слив відпрацьованого електроліту в каналізацію чи землю заборонена.

Відходи 3 класу небезпеки.

Відпрацьовані оливи й ін. збираються (накопичуються) в металеві бочки (ємністю до200л) і герметичні металеві ящики.Слив відпрацьованих олій у каналізацію чи землю категорично заборонено. Усі ємності для зберігання відпрацьованих масел мають герметичні кришки, встановлюються далеко від опалювальних систем й у місцях недоступних на шляху електростатичної іскри. Гній від свиней свіжий збирається унавозосборники, обсягом 2000 м .

Відходи 4 і п'яти класів нагромаджуються і тимчасово зберігаються для підприємства з урахуванням фізико-хімічних характеристик кожного виду відходів. Гній, від свинейперепревший накопичується в гноєсховище, обсягом 315000 м .

>Образующиеся відходи тимчасово розміщуються біля підприємства. Підприємство має обладнані місця їхнього тимчасового розміщення відходів у кількості 10 місць (5 відкритих кордонів та 5 закритих).

>Обезвреживание небезпечних відходів

Агрофірма «>Сосновоборская» планує здійснювати діяльність із знешкодженню відходів, які виникають від життєдіяльності тварин (гній від свиней свіжий). Для знешкодження цього виду відходу використовуютьнавозохранилища, обсягом 315000 м. Гній від свиней підлягає зберігання протягом 8-9 місяців, цей час він перегниває і можна використати в полях як добриво.

Використання небезпечних відходів

Підприємство планує використання гною від свинейперепревшего (64350,28 тонн/ рік), як органічного добрива у власних сільськогосподарських полях, а як і планує використання відходів від змісту тварин (падіж) ->682,5т/год, з переробки, як до корму для свиней відповідно до «>Ветеринарно-санитарними правилами збору, утилізації і знищення біологічних відходів (>утв. Головним державним ветеринарним інспектором Російської Федерації 4 грудня 1995 року №13-7-2/469).

>Транспортирование небезпечних відходів

>Транспортирование деяких відходів підприємство здійснює самостійно. На власному транспорті підприємство транспортує (ртутні лампи, люмінесцентніртутьсодержащие трубки відпрацьовані і шлюб (відпрацьовані люмінесцентні лампи), акумулятори свинцеві відпрацьовані, з не злитим електролітом, олії моторні відпрацьовані, олії трансмісійні відпрацьовані, олії індустріальні відпрацьовані, шлам очищення трубопроводів і ємностей (бочок, контейнерів, цистерн,гудронаторов) від нафти, відходи лакофарбових коштів, відходи лакофарбових коштів (тара бляшана від ЛФМ), масляні фільтри відпрацьовані, відпрацьовані повітряні фільтри, брухт і відходи кольорових металів, обтиральний матеріал, забруднений мастилами (зміст масел менш 15%), покришки з металевим кордом відпрацьовані, камери пневматичні відпрацьовані, абразивні кола відпрацьовані, брухт відпрацьованих абразивних кіл,обрезь натуральної чистої деревини, тирсу натуральної чистої деревини, відходи папери, і картону від канцелярської роботи і діловодства, рештки розуму та недогарки сталевих зварювальних електродів, брухт чорних металів несортоване, стружка чорних металів незабруднене).

>Транспортирование відходів які підлягають поховання на полігоні ТПВ здійснюєтьсяспецавтотранспортом ТОВ «>СЭП «>Экосервис».

>Транспортирование небезпечних відходів здійснюється способами, що виключають можливість їх втрат надходжень у процесі транспортування, створення аварійних ситуацій, заподіяння шкоди навколишньому середовищі, здоров'ю людей, господарським й іншим об'єктах.Транспортирование небезпечних відходів (відпрацьовані люмінесцентні і ртутні лампи) виробляється у відповідність до «Інструкцією з транспортування небезпечних матеріалів».

До роботи з небезпечними відходами категорично не допускаються особи до 18-ти

Схожі реферати:

Навігація