Реферати українською » Экология » Проект нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення ТОВ "Електро" м. Чебоксари


Реферат Проект нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення ТОВ "Електро" м. Чебоксари

Критерії віднесення небезпечних відходів до класу небезпеку довкілля (>утв. наказомМПР від 15 червня 2001 р. №511) [13].

2.

>Lg(Cнас[мг/м3]/ГДК>р.з.

< 1.0 4 3.

>Lg(Cнас[мг/м3]/ГДК>с.с.(ГДК>м.р.))

< 1.6 4 4. Показник інформаційного забезпечення 0,08 1 I = n / N = 3 / 12

До = До1 + До2 = 0,88 + 12 =12,88

При До =12,88 відхід належить до 4 класу небезпеки дляОПС (табл. 3 наказуМПР РФ від 15.06.2001 р. № 511) [13].

 

2.4.3 Визначення класу небезпекистеклотекстолита

Клас небезпекистеклотекстолита визначаємо експериментальним методом (метод біотестування). Результати біотестування представлені у таблиці (протокол біотестування №757/04/04-Д).


Таблиця 2.20

Реєстраційний номер

Дата біотестування

>Тестируемая проба

ВикористовуванаМВИ

>Тест-объект

Вигляд досвіду

Спостереження (год)

Оцінкатестируемой проби

732

17.11

21.11.09

Відходистеклотекстолита Методика визначення токсичності води та водних витяжок з грунтів, опадів стічні води, відходів за смертністю і плодючості дафнійФР.1.39.2007.03222 >DaphniamagnaStraus Гострий 96 Не надає гостре токсична дію
Методика визначення токсичності вод, водних витяжок з грунтів, опадів стічні води, відходів зі зміни рівня хлорофілу й чисельності клітин водоростейФР.1.39.2007.03223 >Scenedesmusguadricauda Гострий 72 Не надає гостре токсична дію

 

Ця проба (відходистеклотекстолита) не надає гостре токсична дію. Проба відходу належить до 5 класу небезпекуОПС.

 

2.4.4 Визначення класу небезпеки лакофарбових коштів просоченнястаторов

Клас небезпеки лакофарбових коштів просоченнястаторов визначаємо експериментальним методом (метод біотестування). Результати біотестування представлені у таблиці (протокол біотестування №>383/04/04-Д)

Таблиця 2. 21

Реєстраційний номер

Дата біотестування

>Тестируемая проба

ВикористовуванаМВИ

>Тест-объект

Вигляд досвіду

Спостереження (год)

Оцінкатестируемой проби

378 19.03-23.03.08 Відходи лакофарбових коштів Методика визначення токсичності води та водних витяжок з грунтів, опадів стічних вод мовби, відходів за смертністю і плодючості дафній ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.7-02, 16.1:2:3:4.-02 >DaphniamagnaStraus гострий 96  >Оказивает гостре токсична дію
Методика визначення токсичності вод, водних витяжок з грунтів, опадів стічних вод мовби, відходів зі зміни рівня хлорофілу й чисельності клітин водоростей ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.9-02,16.1:2:3:6-02 >Scenedesmusguadricauda гострий 96 Не надає гостре токсична дію

 Ця проба (відходи лакофарбових коштів просоченнястаторов) надає гостре токсична дію. Встановлено, що0,92%-ная концентрація досліджуваної витяжки, чи розведення в 108,7 раз викликає нешкідлива вплив на гідробіонтів. Проба належить до 3 класу небезпекуОПС.

 

2.4.5. Визначення класу небезпеки мийних розчинів

Клас небезпеки мийних розчинів визначаємо експериментальним методом (метод біотестування). Результати біотестування (протокол біотестування №918/04/04-Д) представлено таблиці.


Таблиця 2.22

Реєстраційний номер

Дата біотестування

>Тестируемая проба

ВикористовуванаМВИ

>Тест-объект

Вигляд досвіду

Спостереження (год)

Оцінкатестируемой проби

853

23.12

27.12.09

Відходи мийних розчинів Методика визначення токсичності води та водних витяжок з грунтів, опадів стічні води, відходів за смертністю і плодючості дафнійФР.1.39.2007.03222 >DaphniamagnaStraus Гострий 96 >Оказивает гостре токсична дію
Методика визначення токсичності вод, водних витяжок з грунтів, опадів стічних вод мовби, відходів зі зміни рівня хлорофілу й чисельності клітин водоростейФР.1.39.2007.03223 >Scenedesmusguadricauda Гострий 72 Не надає гостре токсична дію

Ця проба (відходи мийних розчинів) надає токсична дію. Встановлено, 0,4 %->ная концентрація досліджуваної витяжки, чи розведення в 250 раз викликає нешкідлива дію на гідробіонтів. Проба відходу належить до 3 класу небезпекуОПС.

 

2.5 Розрахунок та обґрунтування річних нормативів освіти відходів

 

2.5.1 Розрахунок освіти нормативного обсягу ртутних ламп, люмінесцентних ртутовмісних трубок відпрацьованих і шлюбу

Найменування відходу: ртутні лампи, люмінесцентніртутьсодержащие трубки відпрацьовані і шлюб

Код поФККО: 353 301 00 13 01 1

Для висвітлення адміністративних будинків, житлових приміщень використовуються люмінесцентні лампиЛБ-40 –165 прим., за периметром біля установи встановлено лампиДРЛ-250 –70 прим.

Відповідно до «Методиці розрахунку обсягів освіти відходів, відпрацьованіртутьсодержащие лампи». Санкт-Петербург, 1999 р [41], нормативний обсяг освіти відпрацьованих люмінесцентних ламп визначається за такою формулою:

>M=S nі >mіtі > 10-6 /kі,т/г

де: n – кількість встановлених лампi-ой марки,

>tі – фактичне кількість годин роботи лампi-той марки;

>kі – експлуатаційний термін їхньої служби лампi-той марки (>ЛБ-40 – 12000 годин,ДРЛ-250 – 12000 годин);

>mі – вагу однієї лампи, (>ЛБ-40 –210г,ДРЛ-250 –400г).

 У будинках та інших приміщеннях встановлено люмінесцентних ламп: 165 прим., річний фонд роботи ламп 250 днів, час ламп 12,57 годин.

>ЛБ-40М=16521012,5725010-6 / 12000=0,009т/г (>63шт.)

На території установи (вулиці) встановлено 70 прим. люмінесцентних ламп маркиДРЛ-250, річний фонд роботи ламп 365 днів, час ламп 12,57 годин.

>ДРЛ-250М=7040012,5736510-6 / 12000=0,011т/г ( 12 прим.)

Мобщ = 0,009 + 0,011 = 0,02т/г (75 прим.)


Результати розрахунку

Таблиця 2.23

Тип лампи

>Кол-во встановлених ламп, прим

n і

Вага однієї лампи, р

>m і

>Кол-во годин роботи однієї лампи,час/год

>t і

>Эксплуатац.

Термін служби

>Лампи, годину

>k і

>Кол-во відпрацьований.Люминисцентн.

>Ламп, т/рік

М

>ЛБ-40 165 210 3142,5 12000 0,009
>ДРЛ-250 70 400 4588,05 12000 0,011
Разом: 235 0,02

Річний норматив освіти ртутних ламп, люмінесцентних ртутовмісних трубок відпрацьованих і шлюб становить 0,02 т. Граничне накопичення відходу на майданчику для тимчасового зберігання 0,01 т. Ртутні лампи, люмінесцентніртутьсодержащие трубки відпрацьовані і шлюб зберігаються у закритому складі в металевому шафі в картонних манжетах. В міру накопичення відхід вивозиться у власність ТОВ НПК «Меркурій»г.Чебоксари,Марпосадское шосе, буд. 28 надемеркуризацию.

2.5.2 Розрахунок освіти нормативного обсягу акумуляторів свинцевих відпрацьованих неушкоджених, з не злитим електролітом

Найменування відходу: акумулятори свинцеві відпрацьовані неушкоджені, з не злитим електролітом

Код поФККО: 921 101 01 13 01 2

Кількість акумуляторних батарей з електролітом розраховували по «Тимчасовим методичних рекомендацій із розрахунку нормативів освіти відходів виробництва та споживання.СПб.,1998 р.» [37].

Кількість відпрацьованих акумуляторів, які виникають при експлуатації автотранспорту, визначається за такою формулою:

N = P.S Nред і > nі / Tі ,шт./год

де: Nред і - кількість автомашин, наділених акумуляторамиi-го типу;

>ni - кількість акумуляторів в автомашині, прим;

>Ti - експлуатаційний термін їхньої служби акумуляторівi-ой марки, рік.
Вага які виникають відпрацьованих акумуляторів дорівнює:

М = P.S Nі > >mі > 10-3,

де: Nі - кількість відпрацьованих акумуляторівi-ой марки,шт./год;

>mі - вагу одного акумулятораi-ой марки з електролітом, кг.

Результати розрахунку представлені у таблиці.

Таблиця 2.24

Тип акумулятора

>Кол-во використовуваних акумуляторів,шт./год

n і

Експлуатаційний термін їхньої служби, рік,

Tі

Кількість відпрацьованих акумуляторів,шт./год

Nі

Маса акумулятора з електролітом, кг

>m і

Вага відпрацьованих акумуляторних батарей з електролітом, т/рік

М

6СТ-60 3 3 1 25,0 0,025
6СТ-100 6 3 2 39,9 0,080
6СТ-190 4 3 1,4 73,2 0,097
0,202

Річний норматив освіти відпрацьованих акумуляторних батарей з електролітом становить 0,202 т. Відхід збирають і тимчасово бережуть у гаражі на на стелажах у металевих ємностях. Граничне накопичення відходу на майданчику для тимчасового зберігання 0,100 т. Відпрацьовані акумулятори здають в НП «Екологія» р. Чебоксар,Марпосадское шосе, буд. 28.


 

2.5.3 Розрахунок освіти нормативного обсягу масел моторних

Найменування відходу: олії моторні відпрацьовані.

Код поФККО: 541 002 01 02 03 3

 Нормативний обсяг освіти відпрацьованого олії визначаємо відповідно до «Методиці розрахунку обсягів освіти відходів, відпрацьовані моторні і трансмісійні олії» Санкт-Петербург, 1999 р [38].

>М=SNiqiLini Hp 0,0001 т/рік,

де:Ni –кількість автомашинi-той марки; прим.

>qi – норма витрати палива на100км пробігу;л/100 км.

>Li – середній річний пробіг автомобіляi-той марки;тис.м/год.

>ni -норма витрати олії на100л палива;л/100л.

норма витрати моторного олії длякарбюраторного двигуна 2,4л/100л

норма витрати моторного олії для дизельного двигуна 3,2л/100л

норма витратитрансмиссионного олії длякарбюраторного двигуна 0,3л/100л

норма витратитрансмиссионного олії для дизельного двигуна 0,4л/100л

H – норма збору відпрацьованих нафтопродуктів, частки відН=0,12-0,15

>p – щільність відпрацьованого олії,кг/л,p =>0,9кг/л

1.RenoLogan, середньорічний пробіг становить 48830 км.

 >Мм=18 48,8302,40,120,90,0001 = 0,010т/г

>2.RenoSumbol, середньорічний пробіг становить 64140 км.

 >Мм =18,564,1402,40,120,90,0001 = 0,014т/г

>3.RenoKangoo, середньорічний пробіг становить 52733 км.

 >Мм=111,852,7332,40,120,90,0001 =0,016т/г

>4.МАЗ-53362-002, середньорічний пробіг становить 37415 км.

>Мм =12837,4152,40,120,90,0001= 0,027т/г                 

>5.КАМАЗ, середньорічний пробіг становить 35064 км.

>Мм =127,935,0642,40,120,90,0001 = 0,025т/г

>6.BAW, середньорічний пробіг становить 21484 км.

 >Мм=212,321,4842,40,120,90,0001 = 0,014т/г

 >Мобщ.м.= 0,010+0,014+0,016+0,027+0,025+0,014=0,106т/г Результати розрахунку

Таблиця 2.25

Марка і у

автомашини

>Ni

Норма витрати палива на 100 км пробігул./год

 

>Qi

Середній річний пробіг автомобіля,тис.м/год

>Li

Норма витрати олії на100л пробігу

 

>Ni

Норма зборуотработан-них нафто-

продуктів

частки

М

Щільність відпрацьованого

Оливи

>кг/л

>p

Обсяг освіти

Оливи моторного.

>Отраб.

т/рік

М

>RenoLogan 8 48,830 2,4 0,12 0,9 0,010
>RenoSumbol 8,5 64,140 2,4 0,12 0,9 0,014
>RenoKangoo 11,8 52,733 2,4 0,12 0,9 0,016
>МАЗ-53362-002 28 37,415 2,4 0,12 0,9 0,027
КаМАЗ 27,9 35,064 2,4 0,12 0,9 0,025
>BAW 12,3 21,484 2,4 0,12 0,9 0,014
Разом: 0,106

 

Річний норматив освіти олії моторного відпрацьованого становить 0,106 т/рік. Граничне накопичення відходу на майданчику для тимчасового зберігання 0,053 т. Відходи збирають і тимчасово зберігають на бетонованою майданчику в металевої ємності на металевому піддоні. Відпрацьовані моторне мастило здають в НП «Екологія» р. Чебоксар,Марпосадское шосе, буд. 28.

2.5.4. Розрахунок освіти нормативного обсягу масел індустріальних

Найменування відходу: олії індустріальні відпрацьовані

Код поФККО: 541 002 05 02 03 3

 Оливи індустріальні відпрацьовані утворюються після закінчення терміну служби й внаслідок зниження параметрів якості під час використання в автотранспортних засобах.

 Відповідно до збірки «>Удельних показників освіти відходів виробництва та споживання» М, 1999 р. нормативний обсяг освіти відходів визначається [49]:        

М >отр. олії = М олії * М / 100

де М >отр. олії – маса відпрацьованого олії, т/рік;

 Молії – річний витрата олії, т/рік, Молії = 4,200 т/рік;

 М – питомий норматив збору олії, М = 50%.

 М >отр. олії = 4,200 * 50 / 100 = 2,100 т/рік

 Річний норматив освіти олії індустріального відпрацьованого становить 2,100 т/рік. Граничне накопичення відходу на майданчику для тимчасового зберігання 1,05 т. Відпрацьовані олії збираються в металеву ємність і в міру накопичення передаються в НП «Екологія».

 

2.5.5 Розрахунок освіти нормативного обсягу автомобільних олійних фільтрів відпрацьованих, нерозібраних

Найменування відходу: автомобільних олійних фільтрів відпрацьованих, нерозібраних

 Код поФККО: 925 001 00 13 07 3

 Кількість відходу знаходили по питомій нормативу його освіти (РД 153-34.1-02.208-2001. Рекомендації з проекту нормативів освіти відходів та лімітів з їхньої розміщення на ТЕС і котельних.СПООГРЭС, М., 2003 р.) [42].

>Qотх =Пп Мф >Нп, кг

де:Q – загальна кількість відпрацьованих фільтрів на підприємство протягом року; тонн.

>Пп – загальний пробіг підприємством;

>Нп – нормативний пробіг для заміни фільтра;

Мф – маса фільтра; кг.

1. Легкові – 2 прим., загальний середньорічний пробіг становить 112970 км.

>Q =1129700,5/10000=5,6кг=0,0056т/г

2.Грузовие – 4 прим., загальний середньорічний пробіг 114496 км.

>Q =1144960,45/8000=8,3кг=0,0083т/г

>Qобщ.=0,0139 т/рік

Річний норматив освіти відходу «фільтри рідкого палива й масел відпрацьовані» становить 0,0139 т/рік. Граничне накопичення відходу на майданчику для тимчасового зберігання 0,0069 т. Відхід збирають і тимчасово зберігають на бетонованою майданчику в металевому ящик із кришкою. Відхід вивозиться в НП «Екологія» р. Чебоксар за договором.

 

2.5.6 Розрахунок освіти нормативного обсягу шламушлифовальногомаслосодержащего

Найменування відходу: шлам шліфувальниймаслосодержащий

Код поФККО: 546 010 00 04 03 3

>Шлам шліфувальниймаслосодержащий утворюється під час шліфуванні деталей з допомогоюСОЖ. Відповідно до «>Сборнику питомих показників освіти відходів виробництва та споживання» М, 1999 р. нормативний обсяг освіти відходів визначається [49]:       

М шламу = М металу * М / 100

де М шламу – маса шламушлифовальногомаслосодержащего, т/рік;

М металу – середньорічний витрата металу, що надходить на обробку, т/рік,

М металу = 1428,65 т/рік;

М – питомий норматив збору олії, М = 0,1 кг на 1 тонну металу.

М >отр. олії = 1428,65 * 0,1 / 1000 = 0,143 т/рік

Річний норматив освіти шламушлифовальногомаслосодержащего становить 0,143тонн/год. Граничне накопичення відходу на майданчику для тимчасового зберігання 0,072 т.Шлам збирається у металеву ємність і летить в НП «Екологія».

2.5.7 Розрахунок нормативного обсягу освіти мийних розчинів

Найменування відходу: Відходи мийних розчинів

Код поФККО: 547 000 00 00 00 0

Кількість освіти мийних розчинів визначали по «>Сборнику питомих показників освіти відходів виробництва та споживання. М., 1999 р.» [49].

N = ( nі * Vі * Tі ) *,

де nі – кількість мийних машин і –го типу, n1= 1, n2 =1;

Vі – обсяг мийного розчину в машиніi–ого типу, м3, V1 = 1,8, V2 = 0,6;

Tі – періодичність заміни мийного розчину в машиніi–ого типу, на рік

T1 = 4, T2 = 4.

> – щільність мийного розчину,т/м3

 N = (1 * 1,8

Схожі реферати:

Навігація