Державне >Общеобразовательное Заснування Вище Професійне Освіта Вятський Державний Університет Біологічний факультет Кафедра мікробіології >Реферат на задану тему: Рослини і домашні тварини – індикатори забруднення довкілля Кіров, 2010 Запровадження Останнім часом дуже актуальними є контролю над змінами стану довкілля, викликаними антропогенними причинами. Система цих спо...

(Читати…)

План Запровадження. 1. Гігієнічні завдання знезараження питної води. 2. >Реагентние (хімічні) методи знезараження питної води. 2.1 >Хлорирование. 2.1.1 >Хлор. 2.1.2 >Диоксид хлору. 2.1.3 >Гипохлорит натрію. 2.1.4 >Хлорсодержащие препарати. 2.2 >Озонирование. 2.3 Інші >реагентние способи дезінфекції води. 3. Фізичні методи знезараження питної води. 3.1 >Кипячение....

(Читати…)

Зміст Визначення ГМО Цілі створення ГМО Види ГМО Методи створення ГМО Застосування ГМО ГМО - аргументи за та запровадження проти • Плюси >генномодифицированних організмів • Небезпека генетично модифіковані організми Лабораторні дослідження ГМО Наслідки вживання >ГМ продуктів здоров'ю людини Дослідження безпеки ГМО Як регулюється виробництво і продаж ГМО у с...

(Читати…)

1. Основні техногенні чинники несприятливого на людини Світ небезпек, загрозливих людині, дуже широкий і безупинно наростає. У виробничих, міських, побутових умовах на людини впливають одночасно, зазвичай, кілька негативних факторів. Комплекс негативних факторів, які у конкретний час залежить від того плинного стану системи «людина – середовище проживання». Поява техногенних джерел теплової та електричної енергії, вивільнення ядерн...

(Читати…)

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ Державне освітнє установа Вищої професійної освіти ">МАТИ" - Російський державний технологічний університет імені >К.Э. Ціолковського Кафедра "Промислова екологія і безпека виробництва"Курсова робота з дисципліни "Екологічну експертизу, ОВНС і сертифікація" на задану тему: "Транспортування нафти нафтоп...

(Читати…)

року міністерство освіти Республіки Білорусь у Білоруський Національний Технічний Університет Кафедра ">Водоснабжения і водовідведення">Реферат на задану тему "Облік водогосподарських і водоохоронних заходів у басейні річки >Ипуть під час проектування заводів із виробництва тракторів" з дисципліни: "Раціональне користування та охорона водних рес...

(Читати…)

>Контрольна робота із тими: >Фактори >екологічної >небезпеки >Зміст >Вступ 1. >Екологічна безпека 2. >Фактори, >джерела >наслідки й >екологічної >небезпеки 3. Зона >екологічного лиха й зона >надзвичайної >екологічної >ситуації >Висновок Список >використаної >літератури >Вступ Ми не >успадкували Землю наших >батьків. Ми взяли >її в ...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Ступінь забруднення повітряної середовища від автотранспорту 2. Водний басейн ступінь забруднення 3. Проблеми забруднення атмосферного повітря (повітряний басейн) 4. Заводи, фабрики, забруднюючі екологічне середовище 5. Природоохоронні зони Список використаної літератури Запровадження >Южно-Казахстанская область одна із великих регіонів респ...

(Читати…)

>Аварія в >Сіверську в 1993 р. (>Реферат) >ВСТУП 1. >РАДІОАКТИВНІ >ВІДХОДИ НА >СХК 2. >ВИРОБНИЧІ ТА >АВАРІЙНІ >ВИКИДИ >РАДІАЦІЇ НА >СХК 3. >АВАРІЙНІ >ПОДІЇ 4. >ТОМСЬКА >АВАРІЯ, 6 >КВІТНЯ 1993 Р. 5. РОЛЬ >ЗАСОБІВ >МАСОВОЇ >ІНФОРМАЦІЇ ПРИ >ВИСВІТЛЕННІ >НАСЛІДКІВ >АВАРІЇ >ВИСНОВОК >ЛІТЕРАТУРА >Вступ >Місто >Сіверськ >розташований в 15 км на >північний схід від >міста >То...

(Читати…)

>Аграрно-тваринницький комплекс та його >вплив на >навколишнє >середовище (реферат) >Вступ У >останні рокта в >структурі >сільськогосподарських >угідь >зберігається >стійка >тенденція до >скорочення >площі >ріллі та >зростанню за >рахунок цого >площі >перелогових земель. >Втрата >значних >площ >продуктивних >сільськогосподарських >угідь >обумовлена в основному >недоліками їхнього >господарського >використання, >складною >еконо...

(Читати…)

Назад 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 361 Вперед

Навігація