>Реферат на тему >Биосферние заповідники. Їх організація та використання Москва 2010 рік Запровадження Всесвітня мережу біосферних заповідників (анг. World Network of >Biosphere >Reserves) створена межах програми ЮНЕСКО «Людина й біосфера» і об'єднує у собі особливо охоронювані природні території, покликані демонструвати збалансоване взаємодія природи й людини, концепцію сталого розвитку довкілля. Міжнародна мережу...

(Читати…)

Контрольна >работа№1 Варіант №13 План 1. >Вермикультура. Властивості, структура, види 2. Червоний каліфорнійський хробак. Біотехнологія вирощування каліфорнійського хробака 1. >Вермикультура. Властивості, структура, види Більше 150 років тому у Лондонському геологічному суспільстві великий натураліст Ч. Дарвін виступив із доповіддю "Про освіту грунтового шару діяльністю дощових хробаків", у ...

(Читати…)

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА   з дисципліни «Економіка природокористування»   на задану тему: «Водні ресурси. Нормування водоспоживання і водовідведення» 2008 >СОДЕРЖАНИЕ   Запровадження 1. Використання водних ресурсів 2. Заходи по раціоналізації використання водних ресурсів 2.1 Ліцензування користування оз...

(Читати…)

>Реферат На тему: >Екологічна >сертифікація >продукції План >Вступ 1. Система >природоохоронної >сертифікації >продукції ISO 14000 2. >Екологічна >сертифікація 3. Роль >екологічного аудиту та >екосертифікаціі при >впровадженні >системи >управління >навколишнім >середовищем (>СУНС) 4. >Екологічний аудит й >екосертифікація у Федеральному >законі «Про >технічне >регулювання» № >184-ФЗ 5. >Сегмен...

(Читати…)

>Реферат на задану тему: >Екологічний стан >Азовського моря >Зміст >Вступ 1. Коротка характеристика >Азовського моря 2. Екологічні >проблеми моря 3. >Шляхи >вирішення >екологічних проблем >Висновок Список >використаної >літератури >Вступ >Азовське море - >унікальний >природний >об'єкт. >Важливість >збереження його в чистому >вигляді очевидна. >Кожен із на...

(Читати…)

>РЕФЕРАТ На тему: «>ЕКОЛОГІЯ >ВОДОРОСТЕЙ» >ЗМІСТ >Розділ 1. >Фактори, що >впливають на >розподіл >водоростей >Розділ 2. Екологічні >групи 2.1 >Планктонні >водорості 2.2 >Бентосні >водорості 2.3 >Наземні >водорості 2.4 >Грунтові >водорості 2.5 >Водорості >гарячих >джерел 2.6 >Водорості >снігу й >льоду 2.7 >Водорості >солоних >водойм 2.8 >Сверд...

(Читати…)

>Реферат із тими: >Екологія й мораль >Зміст >Вступ 1. >Екологія й мораль 2. >Формування >екологічної культури 3. >Екологія й право 3.1 >Поняття >екологічного контролю 3.2 >Види >екологічного контролю >Висновок Список >літератури >ВСТУП Екологічні >проблеми належати до числа >глобальних проблем, що >вимагають >негайного >рішення....

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 1. ВПЛИВ >АВТОМОБИЛИЗАЦИИ НА >ОКРУЖАЮЩУЮ СЕРЕДУ 1.1 Автомобіль як джерело відпрацьованих газів 1.2 Склад і структура викидів двигунів внутрішнього згоряння 1.3 Характеристики основних токсичних компонентів 2. ЗАХОДИ ПО >СНИЖЕНИЮ >ТОКСИЧНОСТИ АВТОМОБІЛЬНИХ >ДВИГАТЕЛЕЙ 2.1 Експлуатаційні заходи стосовно зниження токсичності відпрацьованих газів 2.2 основні напрями, заходи, ...

(Читати…)

сучасний стан та >тенденції >розвитку українських >екологічних >організацій >екологічний організація >міжнародний >співпраця   У новому >тисячолітті в Україні, як й в >усьому світі, >проблеми, >пов’язані із >охороною >навколишнього природного >середовища >залишаються >невирішеними й >перейшли в >категорію >глобальних проблем >людства, >потребують >негайного >вирішення. На шкода, заходь, які...

(Читати…)

>Утилізація >відходів >харчової >промисловості >утилізація >харчовий >галузь >сировина >Харчова >промисловість >відноситься до >найбільш >матеріалоємних >галузей, тому >раціональне >використання >сировини >має особливо >важливе >значення. >Утилізація >відходів >виробництва >поряд із >комплексним >використання >сировини >є >найважливішими >напрямами >зниження >матеріалоємності. За >ступенем >інтенсивності негативного >впливу ...

(Читати…)

Назад 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 361 Вперед

Навігація