>Зміст >Вступ >Розділ 1. Короткий >історичний >огляд >соціально-економічного >розвитку >технологій >Розділ 2. >Основні >види >відходів >хімічної >промисловості >Розділ 3. Проблема >утилізації >відходів >хімічної >промисловості 3.1 >Використання >осадів >стічних вод >хімічної >промисловості 3.2 >Методи >утилізації >вуглецевовмісних >відходів >Висновки >Використані >джерела  

(Читати…)

>ФГОУ >СПО Новгородський агротехнічний технікум >КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА №1 ВАРІАНТ №2 Екологічні основи природокористування Студента 3 курсу заочного відділення >Тимофеевой Ю.О. >Шифр >Б-10-322 Контрольні питання 1. Природа як об'єкт впливу і середовище проживання людей Людство, є біологічним виглядом, до того ж час є складну >социально-политико-економическую систему, щ...

(Читати…)

>Дипломна робота На тему: >Використання >олійних >рослин для >оцінки >токсичності >нафтозабрудненого >ґрунту >ЗМІСТ >ВСТУП >1.ОГЛЯД >ЛІТЕРАТУРИ  1.1 Проблема >нафтового >забруднення >ґрунту 1.2 >Якість >ґрунту як >складова >стійкості >екосистеми 1.3 >Оцінка >якості >ґрунту за >допомогою тест-систем 2. >ОБ’ЄКТИ, >МЕТОДИ ТА >УМОВИ >ПРОВЕДЕННЯ >ДОСЛІДЖЕНЬ 2.1 >Об’єкт >д...

(Читати…)

>ВСТУП   У світі >стрімкими темпами >зростають >матеріальні >потреби >суспільства. >Сьогоднішня кризу >це >ніщо >інше як >перерозподіл >ресурсів із >наступним >впровадженням >інноваційних >технологій. Для України >головний аспект, як й >раніше >покладається на >видобуток, >повноту >вилучення та >якість >переробки >мінеральних >ресурсів. >Надзвичайно >важливим чинником >є >збереження >навколишнього природного >середовища...

(Читати…)

Міністерство Освіти Російської Федерації >Волгоградский Державний Університет Кафедра Екології і >Природопользования >Реферат на тему «Глобальний екологічна криза, його причини прояви» Виконала: Студентка грн. >Дз-051 Мироненка М. Про. Перевірила: Холоденку А. У. Волгоград, 2011 Зміст: Запровадження 1. Продовольча і демографічна проблеми 2. >Опуст...

(Читати…)

В.А. >Евстафьев Президент компанії «Рекламний картель» >Вице-Президент Асоціації комунікаційних агентств Росії Співголова Російської Екологічної партії «Зелені» Сьогодні суспільство у своєму розвитку впритул наблизилося до усвідомлення значимості гармонійного співжиття з тим середовищем, у якій вона є і розвивається. Як вчив Вавілов: «ми є забруднювачами природного довкілля тому що ми є її складовою». Тому різні прояву наш...

(Читати…)

О.С. Мартинов, М. В. >Мирутенко Незалежне екологічне рейтингова агенція – АНВ «>НЭРА» Багато російські компанії вкладають великі кошти на модернізацію виробництва, будують новітні очисні споруди, фінансують безліч соціальних і екологічних програм. Проте незважаючи часом на серйозні Витрати рекламу усе це сприймається громадськістю як спроба завуалювати якісь «гріхи». Але компанії тим щонайменше позбавляють надій зробити своє екологічну ак...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО >СЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ >ФГОУ >ВПО «>БЕЛГОРОДСКАЯ ДЕРЖАВНА >СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ» Кафедра екології і радіобіології   >КУРСОВАЯ РОБОТА Тема: Місце й ролі антропогенного чинника в забруднення довкілля >Виполнил: Прохорова Аліна >Игоревна Спеціальність 020803 >Биоекология Курс III, група >35-био Перевірив: доктор біоло...

(Читати…)

Методика >проведення >екологічної >експертизи   План   1. >Обгрунтування норм >ГДВ >населених >пунктів в >процесі >попередньої >екологічної >експертизи 2. >Еколого-експертна >оцінка >проектів >гідротехнічних й >рибогосподарських >споруд 1.  >ОБГРУНТУВАННЯ НОРМ >ГДВ >НАСЕЛЕНИХ >ПУНКТІВ У >ПРОЦЕСІ >ПОПЕРЕДНЬОЇ >ЕКОЛОГІЧНОЇ >ЕКСПЕРТИ...

(Читати…)

>КУРСОВА >РОБОТА На тему >Механізм >охорони >навколишнього природного >середовища Ро-сійської >Федерації >ЗМІСТ >ВСТУП 1. >АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ >МЕХАНІЗМ >ОХОРОНИ >НАВКОЛИШНЬОГО >СЕРЕДОВИЩА 1.1 >ДЖЕРЕЛА >ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА І >ДЕРЖАВНІ >ОРГАНИ >ОХОРОНИ >НАВКОЛИШНЬОГО >СЕРЕДОВИЩА 1.1.1 >ЗАКОНИ ТА >КОДЕКСИ 1.2 >ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ 1.3 >ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА >ЕКОЛОГІЧНІ >ПРАВОПОР...

(Читати…)

Назад 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 361 Вперед

Навігація