Сімейний конкурс «Жива вода» Теоретичний тур. Виконала: Ларіна >Т.И >Лазовский природний заповідник імені >Л.Г. >Капланова Владивосток 2011 Природна співтовариство - сукупність рослин, тварин, мікроорганізмів, пристосованих до умов життя на певній території, впливають друг на одного й на довкілля. У природному співтоваристві здійснюється і підтримується круговорот речовин. Кількість видів в співтоваристві залежить від ...

(Читати…)

Зміст Запровадження Глава 1. Об'єкти, суб'єкти принципи екологічної експертизи 1.1 Об'єкти і суб'єкти екологічної експертизи 1.2 Принципи екологічної експертизи Глава 2. Проведення державної екологічної експертизи 2.1 Порядок здійснення державної екологічної експертизи 2.2 Права й обов'язки експерта та експертної комісії 2.3 Укладання державної екологічної експертизи...

(Читати…)

>Вступ   >Перші заходь із >охорони окремих >елементів >біосфери (>видів >організмів) >здійснювалися >ще до початку >нашої >ери в >країнах >стародавньої культури – >Єгипті, >Індії, >Китаї та >ін. >Основна >маса >живої >речовини >оточує Землю тонким кулею – від >декількох >міліметрів до >десятків >метрів. У зв'язку із тім, що >живі >організми >розміщені у тонкому >приповерхневому >шарі, смердоті >легкодоступні для пр...

(Читати…)

>МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТИ >ОХРАНЫ >ОКРУЖАЮЩЕЙ >СРЕДЫ Значення міжнародно-правових актів з охорони навколишнього середовища незаперечно, враховуючи їх що об'єднує силу серед країн-учасниць [1]. З допомогою за міжнародні договори (багатосторонніх, регіональних еліт і двосторонніх) утвердився ряд принципів сучасного права по навколишньому середовищі, як-от: - принцип зобов'язання країн охороняти довкілля;

(Читати…)

>Базельская конвенція про контроль над прикордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією Домовилися ось що: Стаття 1 Сфера дії Конвенції 1. Для цілей справжньої Конвенції «небезпечними відходами» вважаються такі відходи, є об'єктами транскордонною перевезення: а) відходи, що входять до будь-яку категорію, зазначену при застосуванні I, якщо вони що немає певними властивостями перерахованими...

(Читати…)

Курсова робота Моніторинг >водоемов по основним показниками якості води 2011 >Реферат   Метою згаданої курсової роботи є підставою ознайомлення з методами моніторингу поверхневих >водоемов; джерелами їх забруднення; способами нормування якості водних ресурсів країни. У цьому роботі розглянута класифікація водних об'єктів. Виділено основні джерела його забруднення. ...

(Читати…)

Зміст >Вступ 1. >Антропогенний >вплив на >гідросферу 2. >Загальні >забрудники >навколишнього >середовища 2.1 >Нафтові >вуглеводні 2.2 >Багатоядерні >ароматичні >вуглеводні 2.3 >Хлорвмісні >сполуки 2.4 >Пестициди 3. >Переваги й >недоліки >біоремедіації 3.1 >Переваги >біоремедіації 3.2 >Недоліки >біоремедіації 3.3 >Вимоги до >біоремедіації 4. >Бактеріальна >трансформація ...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ >ВОЛГОГРАДСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ >ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ >КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА по екології: Перспективні транспортні засоби Кафедра теплотехніки і гідравліки >Виполнил: Студент 2 >КУРСА Групи >ЭАЗ - 221 з Рожок О.М. Перевірив: >доц. Захаров >Е.А. Волгоград 2011 Зміст 1. Запровадження 2. Двигуни використов...

(Читати…)

  >КУРСОВАЯ РОБОТА на задану тему: «Природні пам'ятки Володимирській області» Запровадження   Пам'ятки природи – це одне з форм особливо охоронюваних природних територій. Термін «пам'ятник природи» з'явився більш 170 років тому вони. Це увів у науку видатний німецький натураліст і мандрівник Олександр фон >Гумбольдт, який розумів слово >Naturdenkmaler

(Читати…)

>ПРИРОДООХРАННЫЕ >МЕРОПРИЯТИЯ ПО >СНИЖЕНИЮ >ВЫБРОСОВ У >АТМОСФЕРУ НА >ПРИМЕРЕ ПІДПРИЄМСТВА ">ВАРАН" Зміст   Запровадження Глава 1. >Физико-географическая і геологічна характеристика району розташування підприємства 1.1 Кліматична характеристика району розташування підприємства 1.2 Оцінка стану грунтового покрову 1.3 Геологічні інформацію про місце розташування промислово...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 361 Вперед

Навігація