Контрольна робота з дисципліни: Соціальна екологія Актуальні питання соціальної екології Зміст 1. І де та коли відбулася 1 конференція ООН по навколишньому середовищі? 2. Які розбіжності між країнами розвиненими і що розвиваються було виявлено на конференції ООН у Ріо-де-Жанейро 3. Що було головним на конференції по навколишньому середовищі у Йоганнесбурзі 2002 р 4. Перелічіть основні глобал...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Літературний огляд 2. Матеріали й метод 2.1 >Географо – економічна характеристика Кирилівського району 2.2 Методи і дослідження 3. Результати власних досліджень 3.1 Основні джерела техногенних навантажень в Кирилівському районі 3.2 Техногенні небезпеки 3.3 Природні небезпеки Укладання Список використаних джерел Додаток 1. Карта Кирилівськог...

(Читати…)

>Зміст >Вступ. >Розділ 1. >Тверді >побутові >відходи (>ТПВ) 1.1 >Загальні >визначення та >поняття про >ТПВ 1.2 >Складові та >класифікації >твердих >побутових >відходів. 1.3 >Проблеми >твердих >побутових >відходів >Розділ 2. >Визначення >якісного й >кількісного складу >твердих >побутових >відходів на >практиці 2.1 >Методи >визначення >ТПВ 2.2 >Дослідження >ТПВ в >домашніх >умовах 2.3 >Знеш...

(Читати…)

Людство і довкілляДовкілля Першоджерело задоволення матеріальних й духовних потреб людини - природа. Вона ж є також середу її проживання - довкілля. У навколишньому середовищі виділяють довкілля, до якої належить природні матеріальні тіла, і процеси, у яких які відбуваються; матеріальні об'єкти, створені людиною і процеси та явища, викликані діяльністю людини. Отже, довкілля становлять фізичні та соціально-економічні компоненти.

(Читати…)

>ОТЧЁТ ПРО >ЭКОЛОГИЧЕКОМ РОЗВИТОК І >ПРИРОДООХРАННЫХ >МЕРОПРИЯТИЯХ У ПМР НА 2011 РІК р. Тирасполь Зміст 1. Екологія 1.1 Загальна характеристика екологічній ситуації в Придністровської Молдавської Республіці в 2010 року 1.2 Динаміка зміни >покомпонентного забруднення атмосферного повітря за 2010 рік 1.3 Метеорологічні спостереження 1.4 Здійснення Державного екологічного контролю 2. Пр...

(Читати…)

Курсова робота з дисципліни Сільськогосподарська екологія на задану тему: >Агроекологическая угруповання земель для обгрунтування >адаптивно-ландшафтного землеробства >Учхоза №1 Омського району Запровадження Соціально - економічних умов, сформовані сьогодення періоду, вимагають більш диференційованого обліку, інвентаризації з оцінкою >почвенно – земельних ресурсів. Адаптація землеробства до певних природни...

(Читати…)

>Биоекологические особливості горіха чорного та перспективи його вирощування у Придністров'я ліс насіннєвий молдавський екологічний Нині природні лісу ПМР представлені у основному >порослевими малопродуктивними деревостанами. Основним шляхом значного підвищення їхньої господарської й екологічної цінності є заміна на насіннєві з величезним переважанням дуба, ясена, деяких перспективних >интродуцентов, насамперед горіха чорного....

(Читати…)

1. >Водні >ресурси та >екосистеми України >Основні >джерела >прісної води на територї України - стоки >річок >Дніпра, >Дністра, Південний Бугу, >Сіверського >Дінця, Дунаю із притоками, а >також >малих >річок >північного >узбережжя >Чорного й >Азовського >морів. >Порушення норм >якостей води >досягла >рівнів, котрі >ведуть до >деградації >водних >екосистем, >зниження >продуктивності >водойм. >Значна >частина населення України >використовує для ...

(Читати…)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ >Методологической основою земельно-оціночних робіт у містах є платність землекористування. Залежно від функціонального призначення земель розрізняють підходи до оцінці. Земля має лише споживчу вартість, а й ціну. Ціну земель, які у ролі просторового базису за умов ринку, визначає попит. Але пропозиції в Республіки Казахстан перевищують попит тому існуючі методи оцінки земель (витратний, дохідний і метод порівняльного аналіз...

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕ Запровадження Глава I. Джерела вуглецю Землі 1.1 Джерела і резерви вуглецю Землі 1.2 >Углерод в біосфері і грунті Висновки по I главі Глава II. Глобальний круговорот вуглецю 2.1 >Круговороти хімічних елементів в біосфері 2.2 Біогеохімічні круговороти вуглецю: ландшафтний, малий і біосферний Висновки по II главі Глава III. Вплив круговороту вуглецю на глобальний клімат...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 361 Вперед

Навігація