>РЕФЕРАТ >Пояснювальна записка до курсового проекту на задану тему «>Екологічна >паспортизація, >водопостачання та >водовідведення, >утилізація та >рекуперація >відходів >м’ясопереробного підприємства» >містить 53 >сторінки >друкованого тексту. >Графічна >частина: схема плану >місцевості із >каналізаційними мережами (формат А1), >принципова схема >очисних >споруд підприємства, >схеми та >системи >водовідведення та >каналізації. У курсовому >прое...

(Читати…)

У сучасному цивілізації чинник інформації грає дедалі більшу роль. Ми лише тепер починаємо розуміти, яка величезна значення мають інформаційні зв'язки та взаємодія як у нашому організмі, і у навколишньому світі. Усе це дає підстави говорити про необхідність обліку інформаційного середовища, освіченою мільярдами інформаційних зв'язків як людського співтовариства, і природних екологічних систем. Важливо підкреслити, що це зв'язку утворюють ...

(Читати…)

Федеральне агентство за освітою >ГОУ >ВПО >Тюменский державний архітектурно-будівельний університет >КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ >КУРСОВОЙ ПРОЕКТ з дисципліни «Аналіз методики проведення >санитарно-екологического стану об'єкта» >Виполнил: студентка групи: >з/о >уск. >ООС і >РИПС Курс: 2 >Кренинг М.С. Перевірив: >к.т.н., доцент Германова >Т.В. Тюмень 2010

(Читати…)

Зміст   Запровадження §1. Літературний огляд. §2. Матеріали й методи. §2.1 >Географо-економическая характеристика >Тарногского району. §2.2 Матеріали й методи дослідження. §3. Результати власних досліджень. §3.1 Основні джерела техногенних навантажень в >Тарногском районі. §3.2 Техногенні небезпеки в >Тарногском районі Вологодської області. §3.3 Природні небезпеки ...

(Читати…)

>ЗМІСТ >Вступ 1. >Аналітичний >огляд >літератури 1.1 Характеристика >впливу автотранспорту на >довкілля4 1.1.1 >Основні >тенденції >розвитку >автомобільного транспорту України 1.1.2 >Вплив >викидів >пересувних >джерел на >довкілля 1.2 >Проблеми контролю >викидів автотранспорту 1.2.1 >Методи контролю та >нормування >викидів >забруднюючих >речовин 1.2.2 >Законодавча база, >щодо >регламентування >впл...

(Читати…)

>АНОТАЦІЯ   >Аналіз та >оцінка >впливу трубопрокатного >виробництва на >природне >середовище та >розробка >практичних >шляхів його >зменшення (на >прикладі >мартенівського цеху). >Магістерська робота на >здобуття >кваліфікаційного >рівня >магістр за >фахом 8.000010 – «>Економіка >довкілля й >природних >ресурсів». >Дніпропетровськ, >ДВНЗ «>Національний >гірничий >університет», 2011. >Визначені >теоре...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ Державне освітнє установа Вищої професійної освіти ">ЧИТИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (>ЧитГУ)Контрольна робота з дисципліни: Екологія >Виполнил ст. грн. Перевірив: викладач >Чита 2010 Зміст   Біосфера. Основні функції й поліпшуючи властивості живого речовини в біосфері Кордони ...

(Читати…)

  Вплив атмосферних забруднень для здоров'я населення Сьогодні міська середовище багато в чому агресивна стосовно людині. Крім очевидної шкідливого впливу здоров'я забрудненого повітря городянин виявляється й у зоні впливу цілого ряду чинників, які впливають наші органи почуттів та нервову систему, а ще через них (а найчастіше – так і безпосередньо) – на загальний стан організму. [14] Людям, котрі сьогодні планети Зе...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ >РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦІЇ >ГОСУДАРСТВЕННОЕ >ОБРАЗОВАТЕЛЬОЕ >УЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ >ПРОФФЕСИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ >КАМЧАТСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ >ВИТУСА >БЕРИНГА Кафедра біології і хімії Курсова робота з екології Містобудівна екологія Роботу виконала: Студентка 4-го курсу >Психолого-педагогического факультету Арсеньєва А.А. Науковий керівник: >д.б.н >Ступн...

(Читати…)

Російський Університет дружби народів Екологічний факультет Кафедра Управління >еколого-економическими системами>Реферат на уроках: Екологічна безпеку на задану тему: Забезпечення екологічну безпеку на військових об'єктах Підготувала: ст. 1 курсу магістратури, Султанова Є. Ф. Перевірив: Куценко Москва, 2006 р. >СОДЕРЖАНИЕ  

(Читати…)

Назад 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 361 Вперед

Навігація