Реферати українською » Экономика » Як відобразити в бухобліку крадіжку на підприємстві


Реферат Як відобразити в бухобліку крадіжку на підприємстві

>Ю.Л. Тернівка,редактор-експерт

У результаті діяльності підприємства нерідко трапляється розкрадання товарів. Особливо ця неприємність трапляється за торгових організаціях. Тож доводиться «сушити мізки» бухгалтерам над випливаючими численними питаннями. Наприклад, як правильно відбити «наслідки крадіжок» у бухгалтерському обліку? Чи потрібно відновлювати ПДВ? Про те як вирішувати й інші і питання йтиметься.

На торгових підприємствах, особливо у яких товар перебуває у вільний доступ, факт крадіжок неминучий. Зазвичай втрати від розкрадання товарів у магазинах самообслуговування складають у в середньому у галузі 1, 5 % від товарообігу (ці дані наведені у пояснювальній записці до проекту Федерального закону № 488640-5 «Про внесенні зміни у ст. 265 год. II НК РФ», далі — проект ФЗ № 488640-5).

Торгові мережі неодноразово намагалися домогтися, щоб «втрати» від крадіжок за можливе включати у оподатковувану базу з податку прибуток. Так було в січні 2011 р. депутатом Держдуми РФИльдаромГималетдиновим підготували проект ФЗ № 488640-5. Яким пропонувалося відносити втрати від крадіжок із незалежних від платника податків причин у витрати.Предлагаемой нормою відповідальність за обгрунтованість списання збитків від розкрадань у видатки доручається керівника організації. У згаданому документі зазначено, що встановити факт розкрадання найчастіше можна і що склалася арбітражна практика Демшевського не дозволяє застосовувати норму підпункту 5 пункту 2 статті 265 НК РФ, що передбачає списання збитків від розкрадань. До того ж депутат називає сформовану практику розвинутих країн, як-от Німеччина, Великобританія, США, у яких можливо враховувати товарні втрати у складі витрат. У проект закону зазначено, що цей лад має передбачати можливість списання збитків за умови дотримання організацією превентивних заходів для недопущення розкрадань (відеоспостереження, контроль внутрішньої служби безпеки, ваговій і поштучний контроль переміщуваного товару та інших.), і навіть способи доведення фактів розкрадань (відеозапис, пояснення посадових осіб, акти виміру ваги і перерахунку та інших.).

Проте цей законопроект кардинально не знайшов своєї підтримки в правоохоронців права на у питаннях нього було отримано відмова. Так було в офіційному відкликання на проект ФЗ № 488640-5 говориться, що розкрадання товарів є протиправним дією і відповідальність у межах КК РФ чи КоАП РФ залежно вартості викраденого майна, і, факт такого розкрадання може бути підтверджено уповноваженими органами. У цьому слід враховувати, що роздрібна торгівля з відкритою доступом покупців може здійснюватися у відношенні різних категорій товарів (продуктів харчування, меблі, одяг) і відносити в збитки втрати у необмеженому розмірі всім груп товарів представляється необгрунтованим. З іншого боку, віднесення у розхід навіть 1 % від виручки торгових організацій призведе до їх зниження доходу бюджету РФ. Так, за підрахунками чиновників, при роздрібному товарообігу у вигляді 19 трлн. рублів (прогнозні дані на 2011 рік) втрати доходів бюджетів бюджетною системою Російської Федерації становитимуть 38 млрд. рублів. Не припустимо.

Сталося розкрадання

Що стосується, тоді як торговому магазині сталося розкрадання. Перше й найнеобхідніше — це слід звернутися у поліцію. Бо, аби відбити дані втрати у оподатковуваної базі з податку прибуток, ці витрати би мало бути документально підтверджені. Відповідно до підпункту 5 пункту 2 статті 265 Податкового кодексу з метою глави 25 довнереализационним видатках прирівнюються збитки, отримані платником податків у звітному (податковому) періоді, зокрема, витрати на вигляді недостачі тих матеріальних цінностей у виробництві та на яких складах, на підприємствах торгівлі у разі відсутності винних осіб, і навіть втрати від розкрадань, винуватці яких немає встановлено. У цих випадку факт відсутності винних осіб може бути документально підтверджено уповноваженим органом структурі державної влади. Кримінальним Кодексом РФ встановлено, що попереднє слідство у кримінальної справи припиняється, у разі, коли особа, підлягає залученню як обвинувачуваний, встановлено (ст. 208 КК РФ). У цьому слідчий виносить відповідну постанову, копію якого спрямовує прокурору. А статтею 24 Кримінально-процесуального Кодексу пояснюється, кримінальна справа підлягає припинення у таких випадках:

відсутність події злочину;

виправдатись нібито відсутністю діянні складу якихось злочинів;

витікання термінів давності кримінального переслідування;

смерть підозрюваного чи обвинувачуваного, крім випадків, коли виробництво за кримінальної справи необхідне реабілітації померлого;

відсутність заяви потерпілого, якщо кримінальну справу може бути порушена не інакше як у його заяві, крім випадків, передбачених частиною 4 статті 20 КПК РФ;

відсутність висновку Конституційного суду про наявність ознак злочину за діях однієї з осіб, вказаних у пунктах 2 і 2.1 ст. 448 КПК РФ, або відсутність згоди відповідно Ради Федерації, Державної Думи, Конституційного Судна Російської Федерації, кваліфікаційної колегії суддів на порушення кримінальної діла чи залучення до якості звинуваченого однієї з осіб, вказаних у пунктах 1, 3-5 статті 448 КПК РФ.

Отже платник податків вправі визнати у позареалізаційних витратах (при застосуванні методу нарахування) вартість краденого товару на дату винесення постанови про призупинення кримінальної справи. І за наявності копії зазначеного постанови. Аналогічної думки дотримується дотримуються чиновники Мінфіну РФ у листі від 27 серпня 2010 р. № 03-03-06/4/81.

Важливо знати

Для належного докази освіти недостачі внаслідок розкрадань чи у з іншими обставинами для віднесення збитків довнереализационним видатках в обов'язковому порядку має бути постанову органів внутрішніх справ.

Проте встановити винних осіб який завжди можна, бо у крамницях самообслуговування факт крадіжки можна знайти вже під час проведення інвентаризації, а чи не в останній момент скоєння розкрадання. Отже отримати документальне підтвердження іноді дуже проблематично, оскільки поліція прагне не заводити справ, які розкрити неможливо. Як приклад можна навести Постанова ФАС Московського округу від 21 січня 2008 р. №КА-А40/13938-07-2. У згаданому справі податкова інспекція виключив із складу витрат, які зменшують доходи, суми нестач товарів, виявлених при інвентаризації. Судові інстанції визнали позицію податківців правомірною й у винесеному рішенні вказали, що витрати суспільством документально не підтверджені, оскільки крім бухгалтерських довідок, актів інвентаризації мають у обов'язковому порядку може бути постанови органів внутрішніх справ про призупинення попереднього слідства, у зв'язки Польщі з не встановленням особи, що підлягає залученню як обвинувачуваний фактично крадіжки товарів.

Отже належного докази освіти недостачі внаслідок розкрадань чи у з іншими обставинами для віднесення збитків довнереализационним видатках в обов'язковому порядку має бути постанову органів внутрішніх справ.

Проводимо інвентаризацію

У випадку виявлення факту розкрадання товарів організація повинна обов'язково провести інвентаризацію. Ця норма закріплена у пункті 2 ст.12 ФЗ від21ноября 1996 р. №129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», пункті 27 Положення ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 29 липня 1998 р. №34н, пункті 1.5 Методичних вказівок по інвентаризації майна України та фінансових зобов'язань, затверджених наказом Мінфіну Росії від 13 червня 1995 р. № 49.Инвентаризацию необхідно оформитисличительной декларації уніфікованої форми №ИНВ-18 (>утв. постановою Держкомстату РФ від 18 серпня 1998 р. № 88).

У випадку вартість викраденого майна списується сіло рахунку за якому вона стоїть у дебет рахунки 94 «Нестачі і причини цінностей». Що стосується, якщо винну особу нема, бухгалтеру і при отриманні від слідчого постанови про яке припинення слідства необхідно кредиту рахунки 94 «Нестачі і причини цінностей» списати в дебет рахунки 91 «Інші доходи і» субрахунок 91-2 «Інші витрати».

Приміром, привибитии об'єктів основних засобів початкова вартість перенесено у дебет рахунок 01 «Основні кошти» в субрахунок 01-2 «>Вибитие основних засобів». Сума амортизації із рахунку 02 «Амортизація» списується в кредит рахунки 01 субрахунок 01-2 «>Вибитие основних засобів» (п. 29ПБУ 6/01 «Облік основних засобів»,утв. наказом Мінфіну Росії від 30 березня 2001 р. №26н, Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність організацій,утв. наказом Мінфіну Росії від 31 жовтня 2000 р. №94н).

Залишкова вартість основного кошти списується із рахунку 01 субрахунок 01-2 «>Вибитие основних засобів» в дебет рахунки 94 «Нестачі і причини цінностей», вибуття оформляється актом форми №ИНВ-26 (>утв. постановою Держкомстату РФ від 18.08.1998 р. № 88).

У разі, коли винну особу встановлено, із рахунку 94 «Нестачі і причини цінностей» списується в дебет 73 «Розрахунки з персоналом по іншим операціям» субрахунок 73-2 «Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків». Погашення заборгованості відбивається по дебету рахунки 50 «Каса» і кредиту рахунки 73 субрахунок 73-2 «Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків». Якщо ж товар був викрадений співробітником організації, можна зробити утримання з зарплати рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з праці».Дебет рахунки 70 «Розрахунки з персоналом з праці» кредит рахунки 94 «Нестачі і причини цінностей».

Податковий облік

Згідно з положеннями Податкового кодексу платник податків зменшує отримані доходи у сумі вироблених витрат (п. 1 ст. 252 НК РФ). Нагадаємо, щовнереализационним видатках відносять втрати від розкрадань на підприємствах торгівлі, у разі, якщо винні особи не виявлено. Факт відсутності винних осіб може бути документально підтверджено (>пп. 5пю 2 ст. 265 НК РФ). Ця думка виражена в листах МіністерстваФинансов РФ від 8 листопада 2010 р. № 03-03-06/1/695, від 20 червня 2011 р. № 03-03-06/1/365, від 27 серпня 2010 р. № 03-03-06/4/81.

Щодо наказу Мінторгівлі РРФСР від 8 серпня 1984 р. № 194 «Про затвердження диференційованих розмірів списання втрат непродовольчих і продовольчих товарів у магазинах (відділах, секціях) самообслуговування» чиновники Мінфіну вважають, що за наявності прямий норми Податкового кодексу (>пподп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ) становища даного наказу про випадки крадіжки з торгових залів магазинів самообслуговування з метою оподатковування прибутку не поширюються.

Сума шкоди, відшкодована обличчям добровільно, визнаєтьсявнереализационним доходом (п. 3 ст. 250,пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).

>Восстановливаем ПДВ?

На жаль, Податковий Кодекс зовсім позбавлений прямий норми, що б чи потрібно відновлювати ПДВ з товарам у випадку їхньої розкрадання. За таким питання є дві протилежні погляду.

Так, чиновники Мінфіну у своїх рекомендаціях вказують, що відновлювати ПДВ потрібно. Судді, зокрема Вищої Арбітражного Судна, стосовно питання відновлення ПДВ дотримуються погляду, що цього непотрібно. Спробуймо розібратися що робити найвигідніше як і уникнути суперечок з податківцями.

Загальні засади

З рахівниць-фактур підлягаютьвичетам податок, пред'явлені платникові податків на придбання товарів (робіт, послуг) і після ухвалення їх у облік (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Обов'язковою передумовою застосування відрахування — є застосування придбаних товарів для операцій, які підлягають оподаткуванню ПДВ.

Випадки, у яких необхідно відновлювати ПДВ раніше ухвалений до відрахуванню, названі в підпункті 2 пункту 3 статті 170 Податкового кодексу. До чого даний список закритий і крадіжка товарів у ньому зазначено. Слід звернути увагу, що товари,вибивающие у вигляді їх розкрадання, ні брати участь взагалі як і діяльності: ні з оподатковуваного ПДВ, ні знеоблагаемой ПДВ. Отже відновлювати ПДВ раніше правомірно ухвалений до відрахуванню- непотрібно.

Думка контролюючих органів щотижня

Проте позиція Мінфіну в випущених листах з іншим змістом. Так було в листах від 19 травня 2010 р. № 03-07-11/186, від 1 листопада 2007 р. № 03-07-15/175 зазначено, що вибуття майна з причин, не що з реалізацією чи безоплатної передачею об'єктом сплати ПДВ перестав бути. Отже, податок, раніше прийняті до відрахуванню за вказаною майну, необхідно відновити. У цьому відновлення виробляється у тому податком періоді, у якому відсутнє майно списується з обліку у порядку. Поамортизируемому майнувосстновлению підлягає податок пропорційна залишкової (балансовою) вартості майна не враховуючи переоцінки. У цьому відновлені суми ПДВ враховуються у складі інших витрат, що з виробництвом і які реалізацією (лист Мінфіну РФ від 20 липня 2009 р. № 03-03-06/1/480).

Судді в винесених рішеннях дотримуються позиції платників податків і вказують, що це випадки якими необхідно відновлювати податок перераховані у пункті 3 статті 170 таки Податкового кодексу. Так було в рішенні ВАС РФ від 23 жовтня 2006 р. № 10652/06 зазначив, що Податковий Кодекс зовсім позбавлений норми права,возлагающей на платників податків обов'язок із внесення до бюджет раніше виданих до заліку сум ПДВ, щодо викрадених товарів. Після цього судді хто вважає Вищий Арбітражний суд РФ у разі виникнення аналогічного питання відновлення ПДВ (постанову ФАС Центрального округу від 31 березня 2008 р. у справі №А-62-3848/2007, Постанови ФАСЗападно-Сибирского округу від 1 жовтня 2010 р. №А27-1420/2010, ФАС Північно-Кавказького округу від 21 лютого 2011 р. №А63-1359/2009).

Список літератури

>Бухгалтерия.ру

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайтуpravcons/


Схожі реферати:

Навігація