Реферати українською » Экономика » Чи існують закони виробництва?


Реферат Чи існують закони виробництва?

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Автор: Білич Геннадій Юрійович.

У 1948 року у журналі «AmericanEconomic Review» була надруковано статтю «Чи є закони виробництва?». Автор DouglasP. H., відомий тим, що що зCobb З. W., запропонував використовувати як виробничої функції функцію типуP =bLkC1-k, деP – випущений продукт, L – працю, З – капітал, b іk – якісь константи, представив результат своїх багаторічних досліджень економік цілого ряду країн.

Головна мета було встановлення значень коефіцієнтівk і1-k. Виявилося, що значенняk дуже близько до 2/3, а1-k, відповідно, до 1/3. Функції типуКобба-Дугласа цікаві тим, що показники ступеня відбивають частку чинника виробництва, у випущеному продукті, отже, частка праці економіках досліджуваних країн становила 2/3, а частка капіталу - 1/3. При збільшенні капіталу на 1% продукт зростає на 1/3%, а попри збільшення кількості найнятих працівників на 1% виробництво поповнюється 2/3%. Для збалансованого і оптимального розширення випуску продукції необхідно збільшувати кількість капіталу і праці співвідношенні 1 до 2. У разі виробництво буде максимально ефективним, і ніякий падаючої віддачі спостерігатися нічого очікувати: зі збільшенням витрат за 1% випуск збільшуватиметься на 1%. Такі висновки здаються дуже цікавими, як і зауважив DouglasP. H., простим збігом їх неможливо. Бо важко уявити, що у протилежних країнах, як США, Новій Зеландії, Австралія та Південна Африка, витрати виробників із капіталу і праця випадково розподіляються у відсотковому співвідношенні 1 до 2.

Безумовно, це співвідношення має пояснюватися певної важливою залежністю, чи, у випадку, якимось законом виробництва. Але у чому він перебуває і яка його суть? Чому, витративши купівля додаткового капіталу певну суму грошей, виробник повинен затратити рівно вдвічі більше на наймання додаткового праці? Який механізм змушує його робити? Відповіді ці запитання не отримано. Зазначимо ще на, добре відомий у час, факт, який залежить від дивному сталості частки споживання ВВП. І це частка становить 2/3. Випадковістю це вважати буде зовсім нерозумно. Вочевидь, що й 2/3 ВВП становить випуск споживчих товарів, то, що залишилося 1/3 ВВП – це виробництво капітальних благ, що підтверджує висновки Дугласа. Спробуймо розібратися з цим й одержати якесь правдоподібне пояснення зазначеним фактам.

I. Результати Пола Х. Дугласа.

Наприкінці 20-х уже минулого століття, використовуючи дані про американської обробній промисловості із 1899 по 1922 р., Пол Х. Дуглас спробував визначити методом найменших квадратів величину показника ступеня праціk. Вона опинилася рівної 0, 75, а показник ступеня капіталу1-k, природно, дорівнював 0, 25. Встановлено, що розбіжність між теоретичної величиною продукту, яка визначалася з допомогою виробничої функції, та реальною величиною були невеликі. Найбільші відхилення були вже роки депресій і максимальною господарської активності. Це легко пояснювалося недосконалої природою індексів праці та капіталу. Індекси вимірювали кількості факторів виробництва, а чи не ступінь їх відносного використання. Вочевидь, що останніми роками депресій завантаженість устаткування була невисокою, а зайнятість часткової. Протягом роківпроцветаний устаткування використовувалося надзвичайно інтенсивно, а робоча сила залучалася для понаднормових робіт. Отож такі розбіжності, скоріш, були додатковим підтвердженням загальної значимості формули для нормальних періодів. Додаткове підтвердження отримали з аналізу доходів, виконаного Національним бюро економічних досліджень. Встановлено, частка праці чистої цінності продукту обробній промисловості десятиріччя 1909-1918 рр. становила 74, 1%, т. е. майже напевно відповідала величині показника ступеня для праці.

Натхнений подібним результатом, до аналізу часових рядів дуже швидко підключився Кобб. Він розрахував індекси праці, капіталу і продукту обробній промисловості Массачусетса із 1890 по 1926 р. і гроші знайшло, що обсягk дорівнює 0, 743. Аналогічне дослідження, проведене Чикаго А. Директором для обробній промисловості Нового Південного Уельсу із 1901 по 1927 р. дало величинуk 0, 65. У 1937 року Дуглас що зМапджориХандсейкером проаналізував дані для обробній промисловості Вікторії у період 1907-1927 рр., і встановили, що значенняk одно 0, 71. Після 1937 року у з, висловленої поруч дослідників, було вирішено проводити незалежне визначення ступенів для капіталу і праці.

Справді, рівність суми ступенів одиниці означає постійну віддачу від вкладених у виробництво чинників, але це ще вимагалося довести. Якщо сума ступенів виявиться більшою або меншою одиниці, це покаже швидше чи повільніше зростає виробництво, ніж швидкість залучення у економіку додаткових факторів виробництва. Забігаючи наперед, відзначимо, що це підхід малий, що змінив: сума ступенів в усіх подальших дослідженнях дорівнювала чи близька до одиниці. По закінченні війни було виконано дослідження для американської обробній промисловості за наступні роки: 1889, 1899, 1904, 1909, 1914 і 1919, для Канади за 1923, 1927, 1935 і 1937, три дослідження для Вікторії за 1910-1911, 1923-1924, 1927-1928, одне дослідження для Нового Південного Уельсу за 1933-1934, п'ять досліджень для Австралії за 1912, 1922-1923, 1926-1927, 1934-1935, 1937-1938. Студенти Дугласа доповнили дослідження дляКвинсленда за 1937-1938 рр. і Нової Зеландії за 1926-1927 рр. З іншого боку, було проведено структурний аналіз Південної Африки. У результаті отримали такі показники ступенів (оскільки ступінь капіталу визначався незалежно, він позначили, як j). Для американської обробній промисловості значенняk перебував у діапазоні 0, 51-0, 81, а j – 0, 15-0, 43. Середнє значенняk становило 0, 63, а j – 0, 34. Для штату Вікторія значення ступенів становило 0, 84 і 0, 23, для Нового Південного Уельсу – 0, 78 і 0, 20, для Австраліїk був у діапазоні 0, 49-0, 64, а j – 0, 34-0, 49. Середні значення ступенів всім досліджень Співдружності і Штатів виявилися рівні 0, 60 і 0, 37. Для Південної Африки за 1937-1938 рр.k дорівнював 0, 66, а j – 0, 32. Дані для Канади та Нової Зеландії кілька відрізнялися: значення ступеня праці було нижче, а ступінь показника капіталу вище.

Які висновки дозволяють зробити представлені результати? Спостерігається дивовижне сталість частки праці та капіталу перебігу тривалих періодів у кожному з аналізованих країн, але абсолютні значення досліджуваних показників дещо різняться. Безумовно, це пов'язана особливостям обліку, і збору статистичних даних у різних країнах. Можливо, відбиває розбіжності й особливості розвитку економік цих країн. Та ідея є надзвичайно цікавою. Є немає закони виробництва? Спробуємо відповісти на питання. Для початку слід зупинитися і обговорити природу заощаджень та їхніх інвестицій, оскільки і вони визначають створення умов та поява додаткового капіталу. А співвідношення між споживанням і заощадженнями визначають частку праці та капіталу кінцевому продукті.

II. Трудова теорія вартості.

Чомусь дуже багато хто під час обговорення теорій вартості упускається не врахували дуже важливу обставину. Якщо припустити, що у вартість кінцевий продукт, крім оплати праці, входить оплата використання капіталу певна прибуток власника виробництва, хоч чином виявляється, що кінцева продукція куплена. Вочевидь, що це загальна зарплата працівників явно нижче, ніж вартість кінцевих товарів та послуг. Хто й які гроші усе це набуває? Навіть якщо його врахувати, що капітал є оплачений працю робочих, зайнятих у виробництві капітальних благ, зарплати вочевидь не досить на купівлю всіх вироблених товарів. Зарплата нижче від вартості товарів на величину прибутку.

Але прибутків існують, ми їх, безсумнівно, бачимо у реальному економічного життя. Прибуток, зазвичай, іде купівля додаткових капітальних ресурсів, отже, йде оплату праці секторі виробництва капіталу. Але це рятує ситуацію: підприємства капітального сектора теж отримують прибуток. Отже, величина всіх зарплат виявляється нижче загальної вартості кінцевих продуктів. Понад те, як пояснити існування заощаджень та їхніх інвестицій?Зарплат недостатньо навіть купівлі продуктів. Звідки можуть взятися заощадження?

Спочатку, розглянемо стаціонарну економіку простого відтворення. У такій економіці рік у рік виробляється один і той кількість товарів. Технології незмінні і добре всім відомі. Така економіка знаходиться за українсько-словацьким кордоном своїх виробничих можливостей. Усі підприємства однаково ефективно використовують наявні виробничі ресурси. Вартість ресурсів повністю диктується їхнє граничним продуктом. Економічне зростання і прибуток у такі умови неможливі. Такий стан у житті ми називаємо, хоч як дивно, економічну кризу. Економічна криза – цей стан, у якому досягається максимальна продуктивність для даного рівня розвитку науку й технологій.

Цей стан ідеального рівноваги і досконалої конкуренції. Прибуток окремого підприємства можливе тільки з допомогою збитку іншого. Конкуренція більшою мірою кримінальна непримиренної і жорстокої боротьби, і абсолютно неважливо, скільки гравців перебуває в ринку. Навіть якщо взяти економіка складається з одного підприємства, власник виробництва почуватиметься огидно. Протягом усього виручку він буде зобов'язаний доручити зарплату своїм найманців у тому, що вони не змогли купити продукцію. Інакше, вартість вироблену продукцію неминуче впаде, і власник підприємства отримає на власний товару рівно стільки, скільки направив на оплату праці.

Уявімо маленьку країну, де живуть власник підприємства (він також капіталіст і експлуататор) і... 10 робочих. Підприємство випускає продуктів харчування, що використовуються робітниками. Власник платить робочим по 100 грошових одиниць. Після реалізації продукції він незмінно має 1000 грошових одиниць. Невдовзі, така благодійність йому набридає, і він вирішує стати визискувачем. Тепер вона платить кожній своїй робочому 90 грошових одиниць. Проте, дуже швидко все виявляють, що, насправді, залишається такою абсолютно нічого. Робітники як купували всю продукцію, і купують, їх реальні зарплати залишилися незмінними. Номінальна зарплата знизилася, але знизилися і на продуктів харчування. Власник, зекономивши 100 одиниць, від незаконного продажу свого товару отримає тепер тільки 900 грошових одиниць, і вона продовжуватиме 1000. Звісно, розлючений таким станом справ, може кинутися скуповувати зважується на власну сотню на зло всім свій товар. Але, за рахунком, їй непотрібен, йому потрібен капітал, який принесе йому додатковий прибуток. Як його отримати, не завдаючи збитки собі? Відповідь дамо трохи згодом, тепер вкотре обговоримо отримані результати.

Очевидно, що у закритою економічної системі у кожний час мало виконуватися рівність:

>pQ =wL (1)

деp – ціна виробленого продукту,Q – кількість продукту, w – вартість праці (зарплата), L – кількість працівників людей. І тут весь продукт буде викуплений, а вся зарплата витрачена. З іншого боку, для окремого підприємства виробнича функція виглядатиме, як:

>pq =wl +rk (2)

деr – ціна капіталу, аk – кількість капіталу. Вартість капіталу є зарплати працівників, які виробляють капітальні блага і рівняння (1) для всієї економіки виконуватиметься. І де у разі прибуток, на інвестиції та заощадження? Там їх в стаціонарної економіці немає й можуть бути неспроможна. У стані економічної кризи, коли зростання припиняється, прибутку, заощадження та інвестиції кидаються нанівець. Вони виникають тільки тоді ми, коли можливість продуктивність використання ресурсів, коли відбувається у процес виробництва інновацій, коли підприємства, закуповуючи ресурси за старими цінами, виробляють більше продукції, ніж раніше. Граничний продукт ресурсу перевершує встановлену ринкову ціну на ресурс. Різниця з-поміж них і призводить до появи прибутку, заощаджень та цілі інвестицій. Вони виникають лише за умов економічного зростання, до обговорення яких ми й переступимо.

III. Звідки ж береться капітал?

Повернімося наша маленьку країну, де панує єдиний власник і 10 робочих. Після марних спроб одержання прибутку шляхом скорочення зарплат, дуже швидко, власник знаходить собі іншу, і єдину прийнятну можливість збільшення свого добробуту. І тому власник повинен перетворитися з невезучого експлуататора впредпринимателя-инноватора. Впроваджуючи нові технологічні рішення на виробничий процес, і вдосконалюючи управління, вона прагне збільшення продуктивність праці. Тепер 9 людина можуть виготовляти стільки ж продукції, скільки раніше виробляли 10. Усім робочим підприємець продовжує платити за 100 одиниць у тому, що його виручка не впала. Та самого робітника спрямовує на виготовлення, скажімо, більш досконалої печі для випікання хліба. Оскільки вартість робочого становить 100 одиниць на місяць, то "за цей термін він створить додатковий капітал вартістю 100 одиниць.

Цей капітал є матеріалізовану прибуток підприємця. А вартість праці робочого, зайнятого у виробництві капітальних благ, - це що інше, як заощадження та інвестиції. Суспільство відмовилося від негайного збільшення споживання заради набагато більше збільшення споживання майбутньому. Виробництво споживчих товарів може бути негайно збільшено, якби робочий трудився своєму звичному місці, оскільки продуктивності праці стала вище. Але виробництво додаткового капіталу була б вигіднішою альтернативою. Після введення до ладу нової печі власник й суспільство отримує подвійну вигоду: виробництво збільшиться і завдяки поверненню робочого на звичне місце, і завдяки запуску нової печі.

Суспільство цурається збільшення споживання сьогодні, воно спрямовує зекономлені працю створення додаткового капіталу, що дозволить у майбутньому істотно збільшити споживання. Люди зберігають і інвестують. У розглянутий нами прикладі підприємець міг залучати робочого до створення капіталу, а залишити її працювати звичним справою – випускати споживчі товари. Через війну зрослої продуктивність праці товарів над ринком побільшає, і вони стануть дешевшими. Тому робочі тимчасово можуть залишити споживання товарів на незмінному рівні, і зберегти певна кількість грошей. Ці кошти можуть запропонувати підприємцю як кредит. Розуміючи, що з допомогою кредиту підприємець оплатить працю зі створення капіталу, який принесе прибуток, робочі погодяться надати гроші під певний відсоток. Так або схоже в зростання економіці виникають заощадження, інвестиції, прибуток і

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація