Реферати українською » Экономика » Визначення митної вартості товару


Реферат Визначення митної вартості товару

Митна вартість товару - вартість товару, що визначається відповідно до вимог чинного законодавства під час оформлення в митних органах факту руху товару з-за кордону. Митна вартість товару розраховується з метою оподаткування митом, застосування встановлених заходів регулювання зовнішньоекономічних торговельних відносин за, і консультації безумовно, з метою статистики: зовнішньоекономічної і митної.

Методи визначення митної вартості товарів

Митна вартість товару, зазвичай, розраховується митним брокером чи фахівцем щодо ЗЕД, базою визначення вартості товару базується на інформації, достовірність якої підтверджується документально і дає можливість об'єктивно знайти й підтвердити розрахункову митну вартість. Важливим питанням, тісно що з величиною митної вартості товару є питання на походження товару, зокрема країни походження, який тісно пов'язані з визначенням митного тарифу. Якщо ж документи, які обгрунтовують вартість товару, відсутні чи дані, породжують сумніви щодо їх достовірності, митний орган може затвердити рішення та змінити метод оцінки митної вартості товару, яку вибрав і використовував з оцінки декларант.

Відповідно до загальноприйнятим принципам оцінки вартості товару, після перетину кордону, закріплених в генеральному угоді, регулюючому тарифи і світову торгівлю, використовується шість методів, дозволяють сформувати митну ціну товару. Як-от оцінка, виходячи з ціни операцій із товарами, які ввозяться, з товарами ідентичними, з товарами однорідними, також з вартості товару, - шляхом вирахування і складання вартості, резервний метод. Алгоритм розрахунку митної вартості товару - обов'язкове послідовне виняток кожного з 6 методів по черговості, пріоритетним є метод оцінки, що грунтується вартості операції з товарами, які ввозяться.

>Декларант пред'являє митним органам разом із декларацією інвойс (рахунок-фактуру), що є документом, які б заявлену декларантом митну вартість товару. Оскільки основним методом, у яких першочергового значення, щодо митної вартості товару є метод оцінки виходячи з ціни операції з товарами, які ввозяться, митної вартістю товару вважається ціна угоди, а її момент перетину товаром кордону РФ вже сплачено чи підлягає сплаті. Також у розрахунок митної вартість відносять витрати, не включені у ній раніше, саме: витрати, понесені у зв'язку з доставкою товару завезеними на територію РФ до місця ввезення; витрати покупця; витрати, здійснені виробничому процесі голосування та у процесі продажу товарів, що оцінюються; платежі за документи дозвільного характеру, які регламентують використання об'єктів інтелектуальної власності; дохід, що може бути отримано прямим чи опосередкованим шляхом від перепродажу товару.

Всі ці витрати додаються до ціни товару (якщо дотримано умова, документального підтвердження витрат, і раніше не включалися у ціну товару, оплачені покупцем), і позначаються на ролі додаткових нарахувань у спеціальній розділіДТС. Також митним брокером то, можливо зазначений перелік витрат, що з доставкою товар від місця ввезення, які виключають із розрахунку митної вартості товару за ціною угоди, при наданні документального для підтвердження цих витрат.

У ситуації, коли за декларування товару немає можливості документального для підтвердження цих даних, виключається використання методу оцінки митної вартості товарів, які ввозяться. Крім цього є ще кілька ситуацій, що унеможливлюють визначення вартості товару методом оцінки операції з товарами, які ввозяться. Як-от: права покупця товару, який, обмежені; ціна угоди та продаж товару, визначаються з урахуванням певних умов, які неможливо врахувати на етапі визначення митної вартості товару; даних про вартості, заявлені декларантом, не підтверджені документально; учасники угоди впливають на ціну угоди, оскільки є взаємопов'язаними особами.

У ситуації коли цей метод неможливо застосувати, то використовується наступний метод, тобто використання всіх методів крім основного методу іде за рахунок мері винятку методу, що йому передує.Декларант на власний розсуд може «поміняти місцями» і не сповнити послідовність двох методів: методу вирахування вартості і методу складання вартості.

>ДТС - декларація митної вартості

Певна однією з перелічених вище методів митна вартість товару відбивається у декларації митної вартості (>ДТС), що є документом, що є обов'язковим додатком до вантажний митної декларації (ГТД) іДТС немає юридичної сили. ГТД, оформлена декларантом, надається (заявляється) митному органу, що її запевняє. Декларація митної вартості (>ДТС)- документ обов'язкового заповнення, декларуючи товари, які ввозяться завезеними на територію РФ. До наданоїДТС, митнимброкеромприлагаются установчі документи, договір,расчетно- платіжні документи, які підтверджують вартість товару. До ситуацій, коли оформленняДСТ непотрібен, ставляться: одноразові поставки партій товару у разі, коли вартість партії вбирається у вартість, розмірну еквівалентом у вигляді п'яти тисяч доларів США; якщо заявлений митний режим, виключає митне оподаткування ввезених товарів; ввезення товарів, які усунуто від списку товарів, які підлягають обкладанню митами і податками, і навіть коли ввезення товарів передбачає їх наступного комерційного використання коштів і здійснюється фізичними особами.

У кожному, окрім останнього випадку, ввезення товарів, які вимагають оформленняДТС, представники митних органів можуть зажадати надання декларації, яка підтвердить заявлену митним брокером вартість товару, який ввозиться.

>КТС – коригування митної вартості

Є багато ситуацій, які прагнуть зміни певної раніше митної вартості товару з її допомогою коригування. Необхідність коригування викликана такими ситуаціями, коли під час здійснення митного контролю виявляються технічні помилки, які впливом геть величину заявленої раніше вартості товару і на розмір митних платежів; митний брокер використовував неправильний метод в оцінці митної вартості товару; факти неправильного вибору декларантом бази щодо визначення митної вартості товару чи спотворення відомостей, характеризуючих товар чи надходження додаткових документів, які впливають на митну вартість товару і подальший розрахунок величини митних платежів; тоді як ході перевірок податкових чи правоохоронних органів, виявлено факти, мають вплив на розмір встановленої і заявленою раніше митної вартості товару.

У ситуаціях, перелічених вище, митним органом приймають рішення про коригуванні митної вартості товару.Корректировочний розрахунок митної вартості товару виготовляють бланкуДТС, до котрої я витрачаються документи, є обгрунтуванням зміни митної вартості товару, заповнюється форма коригування митної вартості (>КТС) у межах товарів, вартість яких корегується, і що у обов'язковому порядку надається з ГТД.

Питання визначення митної вартості товару та митного оформлення вартості товару важливий, тому що від правильності визначення митної вартості товару залежить нарахування мита, зборів, акцизів і ПДВ, і навіть розмір штрафних санкцій у разі виявлення митних правопорушень. Неправильний розрахунок вартістю бік заниження сум митних платежів буде розцінено як спроба недостовірного декларування, із застосуванням санкцій залежно від суми заниження платежів.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайтуlogisticsinfo/


Схожі реферати:

Навігація