Реферати українською » Экономика » Змішали договір. Загадки держконтрактів на поставку обладнання


Реферат Змішали договір. Загадки держконтрактів на поставку обладнання

Олександр Медведєв, Член науково-експертного ради палати податкових консультантів,к.е.н.

Останнім часом переможці тендерів про поставки устаткування державних чи муніципальних потреб зіштовхуються з вадами, викликаними наявністю в договорах специфічні умови:

- по-перше, у договорі вказано загальну вартість поставленого устаткування, включаючи вартість монтажу, але не матимуть виділення від вартості;

- по-друге, у договорі передбачено, що перехід права власності обладнання відбувається після завершення робіт з монтажу.

>Госконтракт - змішаний договір?

На погляд - це змішаний договір: із елементами постачання російської та підряду, - саме так суди кваліфікують подібні договори (див., зокрема, постанову ФАС Уральського округу від 23 червня 2010 р. NФ09-4567/10-С3 у справі NА50-29882/2009).

Разом із цим у цьому і ціна маєш бути у договорі виділено окремо:

- окремо - за устаткування;

- окремо - за монтаж.

Однак у договорі нічого немає, виходить, що вартість устаткування присутній, а монтаж котрий нібито зроблено безоплатно, наслідком чого стане у себе необхідність для постачальника обчислення ПДВ на безоплатно виконані роботи.

За таких формулюваннях договору у постачальника також "провисають" Витрати монтаж, непідтверджені отриманням виручки за монтаж, що, проте, можна оскаржити у суді, оскільки Витрати монтаж все-таки пов'язані із отриманням доходу - нехай і по змішаного договору без виділення окремої ціни за монтаж (див., зокрема, постанову ФАС Московського округу від 26 вересня 2006 р. у справі NКА-А40/9104-06-П).

Для покупця до цього ж ніяких проблем я не виникає, оскільки:

- по-перше, устаткування покупець так само до врахування досі завершення монтажу й успішного складання готового об'єкта;

- по-друге, оскільки контрактна вартість устаткування за договором включає вартість робіт з його монтажу, то після завершення монтажу й терміни прийняття устаткування до врахування як об'єкт основних засобів його балансову вартість дорівнює договірну ціну.

Як постачальнику формувати податкову базу із ПДВ?

Якщо змішаний договір містить елементи двох угод - постачання російської та підряду, то цілком логічно й наявність двох податкових баз - з постачання й підряду. Але як їх виділити із загальної ціни договору?

Ця ситуація поглиблюється тим, що відвантаження обладнання та його монтаж можуть припадати різні податкові періоди.

Відповідаючи на приватний питання моменті визначення податкової бази ПДВ і виставлянні рахівниць-фактур у разі, якщо відвантаження устаткування згідно з договором поставки зроблена щодо одного податковому періоді, а право власності цього устаткування переходить до покупця й інші податковому періоді (після завершення постачальником монтажу і в експлуатацію зазначеного устаткування), Мінфін Росії у тому-таки листі від 8 вересня 2010 р. N 03-07-11/379 висловив таку думку: "...коли з договору поставки устаткування відвантаження устаткування було зроблено щодо одного податковому періоді, а право власності цього устаткування переходить до покупця й інші податковому періоді (після завершення постачальником монтажу і в експлуатацію), то нарахування податку додану вартість слід зробити у цьому податковому періоді, у якому здійснена відвантаження устаткування, незалежно від часу переходу права власності".

Тобто за відвантаженні устаткування (ще до його моменту переходу права власності нею від постачальника до покупця) необхідно обчислити ПДВ з всієї контрактної ціни, яка містить окремо ціни устаткування!

Попри те що що до ст. 146 НК РФ об'єктами оподаткування ПДВ є операції з реалізації товарів, а реалізацією відповідно до ст. 39 НК РФ визнається передавати право власності на товари в ст. 167 НК РФ встановлено, що податкову базу із ПДВ має визначатися на даний момент відвантаження.

На жаль, термін "відвантаження" в НК РФ невизначений, у зв'язку з ніж існують різноманітні офіційні тлумачення даного терміна стосовно різним цілям:

- у листі ФНП від 28 лютого 2006 р. NММ-6-03/202 висловлено думка, що стосовно підрахунку ПДВ датою відвантаження товарів визнається дата першого за часом складання первинного документа, оформленого з їхньої покупця (перевізника);

- в постанові Держкомстату Росії від 24 січня 2003 р. N 30 стосовно статистичному спостереженню за відвантаженням товарів зазначено, що моментом відвантаження вважається дата підписання покупцем документів, які підтверджують отримання товару.

Хай не пішли, очевидно, що "відвантаження" - це реалізація (тобто юридичний перехід права власності товару), а фактичні дії щодо передачі товару від продавця до покупця (тобто без переходу права власності). Позиція податківців про те, що датою відвантаження є дата одностороннього оформлення продавцем документів з ім'ям покупця, на думку автора, є непрацездатною.

>Арбитражная практика підтверджує, що момент визначення податкової бази ПДВ "за відвантаженням" не пов'язані з моментом переходу права власності на реалізовані товари, встановленому цивільно-правовими договорами платника податків з його контрагентами (див. постанови ФАС Московського округу від 1 червня 2006 р. у справі NКА-А40/4678-06, ФАСЗападно-Сибирского округу від 5 червня 2006 р. у справі NФ04-3145/2006(23052-А03-31), ФАС Далекосхідного округу від 16 січня 2003 р. у справі NФ03-А51/02-2/2813 і південь від 28 грудня 2005 р. у справі NФ03-А24/05-2/4213 та інших.).

Отже, з відвантаженням устаткування більш-менш усе зрозуміло - необхідно сплачувати ПДВ від.

Але тоді після монтажу постає питання: як обчислити ПДВ з вартості монтажу? Чи слід вважати, що монтаж зроблено безоплатно, що також оподатковується ПДВ, але вже настав з ринкової ціни, і виключно з допомогою постачальника?

Чіткої відповіді!

Рекомендації

Відповідно до вищезазначеного можна буде усвідомити:

- по-перше, договір поставки устаткування з монтажем ж таки можна кваліфікувати як змішаного договору із елементами постачання російської та підряду;

- по-друге, тоді як змішаному договорі не виділено окремо складові ціни (постачання російської та монтажу), те, як тоді постачальник виставить два рахунків-фактури: окремо про поставки, окремо - на монтаж? Якщо постачання і монтаж відбуватимуться щодо одного податковому періоді (тобто. вкладуться до одного квартал), то можливо виставляння одного рахунків-фактури загальну ціну договору! У цьому постачальник своїм внутрішнім документом вправі розділити цю загальну ціну договору на дві складових:

- вартість устаткування;

- вартість монтажу,

із відображенням у своїй обліку двох реалізацій:

- устаткування;

- робіт з монтажу.

У цьому до кожної складової договору обліку буде віднесено відповідні витрати.

"РосійськаБизнес-газета" №781 (48) від 21 грудня2010г.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайтуnalog-forum/


Схожі реферати:

Навігація