Реферати українською » Экономика » Попит та пропозиція на ринку автомобілів


Реферат Попит та пропозиція на ринку автомобілів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

>1.Спрос і пропозиції

1.1 Поняття попиту. Чинники, що впливають попит

1.2 Поняття пропозиції. Чинники зміни пропозиції

2. Ринкове рівновагу

2.1 Поняття ринкового рівноваги

2.2 Реакція ринку зміну попиту й пропозиції

3. Зміна попиту й пропозиції над ринком автомобілів

Укладання

Список використаної літератури та джерел


Запровадження

Будь-який ринок, незалежно з його конкретної, виходить з з трьох основних елементах: ціні, попиті і пропозиції, конкуренції. Дані інструменти сприяють встановленню рівноваги над ринком.

Ринок - це інструмент, чи механізм, який зведе разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів та послуг. Стан ринку визначається співвідношенням величини попиту й пропозиції. Щоб осягнути економіку в усій своїй повноті, треба добре засвоїти два фундаментальних поняття: попит.

Попит і пропозиції – це взаємозалежні елементи ринкового механізму, де попит визначається платоспроможної потребою покупців (споживачів), а пропозицію - сукупністю товарів, запропонованих продавцями (виробниками); співвідношення з-поміж них складається у назад пропорційну залежність, визначаючи відповідні зміни до рівні ціни товари.

Зміна співвідношень між попитом й пропозицією породжує коливання ринкових цін навколо так званої ціни рівноваги. Через ці коливання встановлюється такий рівень цін, у якому забезпечується рівновагу попиту й пропозиції й у остаточному підсумку рівновагу виробництва та споживання.

Мета цієї роботи – вивчити, що таке попит, розглянути вплив нецінових чинників на попит.

>НЕЦЕНОВЫЕ ЧИННИКИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ — чинники, що впливають попит товарів над ринком, крім ціни товари, послуги (доходи покупців, витрати виробництва товару, мода, надання дотацій, наявність над ринком взаємодоповнюючі йвзаимозаменящх товарів, запаси й ін.).

Відповідно до метою роботі поставлені такі:

- розглянути теоретичні поняття попиту й пропозиції;

- розкрити основні впливають чинники та закони попиту й пропозиції;

- проаналізувати основи взаємодії попиту й пропозиції над ринком;

- розкрити механізм формування ринкової ціни на концепції Альфреда Маршалла.

Предмет дослідження, у роботі - економічні категорії попиту й пропозиції.

Об'єкт дослідження - чинники та залежності, що визначають основні закономірності взаємодії попиту й пропозиції.

Діяльність використані праці таких теоретиків, якО.А.Курно, А. Маршалл,Гиффен, А. Сміт та інших.

Курсова робота складається з запровадження, трьох глав, ув'язнення й списку використаної літератури.

У першій главі курсової роботи дається визначення попиту й пропозиції, чинників, надають ними свій вплив. Також у першому розділі розглядаються закони попиту й пропозиції .

У другій главі розкрито взаємозалежність попиту й пропозиції встановлення рівноважної ціни на всі ринку. Показали механізм формування ринкової ціни на концепції Альфреда Маршалла.

Практична значимість праці полягає у тому, що і пропозиції - це економічні категорії, а й реальні закономірності сучасного ринку. Тому важливо знати, як вони взаємодіють теоретично на практиці, які закони попиту й пропозиції і як функціонують трапилося в ринковій економіці.


1. Попит і пропозиції

1.1 Поняття попиту. Чинники, що впливають попит

попит пропозицію платоспроможний ціна

Попит - це узагальнюючий термін, описує поведінка фактичних та кроки потенційних покупців товару. Попит називається кількість товару, що буде куплено за ціну й у певний проміжок часу.

Попит – платоспроможне бажання придбати товар.

Механізм ринку дозволяє задовольняти ті потреби, які виражені через попит. Крім них же в суспільстві завжди і такі потреби, які можна виміряти грішми і перетворити на попит. До них, передусім, ставляться блага і комунальні послуги колективного користування, особливо такі, в споживанні яких беруть участь всіх громадян без винятку (охорона суспільного ладу, національна оборона, державне управління, єдина енергетична система, національна мережу комунікацій тощо.). Ці блага у світовій економічній науці іменуються громадськими товарами. На величину попиту, його структуру і надасть динаміки впливають численні чинники економічного, соціального і технологічного характеру. Інтерес до товар, наприклад, може збільшуватися через реклами, зміни моди чи смаків покупців. Попри це, треба зазначити, що покупець насамперед цікавиться тим, скільки коштує товар, що він хоче купити, порівнюючи свої бажання з своїм доходом. Це означає, що на певне добре що основному залежить від ціни товари та доходу, який виділяється покупцем споживання.

Обсяг попиту – якомога більше товару, яке згодні придбати споживачі за певних умов. Обсяг попиту визначається ціною.

Кількість речей, купованих людьми, залежить від ціни товари. Що ціна товару, тим менший за нього купують. І навпаки, що нижчою її ціна, тим більше коштів одиниць цього товару буде куплено за інших рівних умов. Між ринкової ціною товару і тих його кількістю, яким пред'являється попит, завжди існує певна співвідношення. Висока ціна товару обмежує попит нею, ціни цей товар, зазвичай, обумовлює зростання попиту. Цю взаємозв'язок між ціною і пишатися кількістю що купуватиметься товару можна відбити на графіці. Якщо ціни за одиницю товару Р відкладемо на осі ординат, а кількість товару, яким пред'являється попитQ, - по осі абсцис, те й одержимо такийграфик(рис.1.1.).

>Рис.1.1.Кривая попит

Зображення співвідношень між ринкової ціною товару і грошовим вираженням попиту нього називається графіком попиту, чи кривою попитуD(D - від анг. ">demand" - попит).

Крива попиту сумарно всім споживачів є результуючої кривих попиту кожному за споживача окремо. Попри своє назва, крива попиту який завжди представляється власне кривою, що часом є то, можливо графік прямий лінії, залежно від складності сценарію.

Криві попиту йдуть на оцінки поведінки агентів конкурентних та часто-густо розглядаються комплексно з кривими пропозиції з оцінки збалансованої чи рівноважної ціни (ціни за якою всі продавці готові продати і всі покупці готові купити, також відомої, як термін ціна ринкового клірингу) і рівноважного кількості (обсягу товарів чи послуг, які зроблено і продані без надлишкового збільшення пропозиції або надлишкового скорочення попиту) над ринком. На монополістичному ринку, крива попиту представлена лише кривою попиту продукцію монополіста і потребує створення результуючої функції.

На графіці крива Dотлого опускається. Ця крива ілюструє закон падаючого попиту. Сутність цього у тому, що й ціна будь-якого товару підвищується за незмінності інших умов ринку, то попит цей товар зменшується. Або, що те ж саме, якби ринок надходить більше однакового товару, то, при інших рівних умов ціна нею зменшується. Інакше кажучи, величина попиту зростає за незначного зниження ціни, і зменшується у разі підвищення ціни. Попит іншого незмінним. Якщо впливає цінової чинник, то змінюється величина попиту. (Рух донизу й вгору вздовж кривою D).QD=>f(P)

На наявність в покупців бажання й можливості купувати даний товар за ціною впливає чимало чинників, званих неціновими детермінантами попиту, які передбачалися фіксованими при побудові кривою попиту, але у реальності, природно, можуть змінюватися.

>НЕЦЕНОВЫЕ ЧИННИКИ ПОПИТУ (нецінові детермінанти попиту) – чинники, що впливають величину попиту, і пов'язані з ціною товару. При зміні нецінових чинників змінюється величина попиту при заданих величинах ціни; в такий спосіб, змінюється крива попиту. І тут зазвичай говорять про зміщення кривою попиту. При зростанні попиту крива зміщується вправо, при зменшенні – вліво.

>1.Изменение ціни товари —субститути ікомплементарние товари.

>Субститути (від латів.substitutio — заміна) — взаємозамінні товари. Характеризуються тим, зростання ціни на всі один товар викликає споживання іншого.

Товари вважаються субститутами, якщо значення перехресною еластичності більше нуля:

>E(Q2,>P1) > 0

Приміром, автомобільні покришки і бензин. Коли бензин дорожчає, то люди менше їздять власних автомашинах, отже, купують менше покришок (навіть якщо ціна не змінилася). Отже, зростання ціни бензин призводить до руху вгору за дзвоновидною кривою попиту бензин, і навіть до зрушенню вліво кривою попиту автопокришки. Пари товарів подібного типу називаються взаємодоповнюючими (чи комплементами).

Одні говорили і самі пари товарів може бути яквзаимозаменяющими, і взаємодоповнюючими, залежно від ставлення до них покупців; ці терміни не відбивають внутрішніх властивостей товарів. Деякі люди можуть вважати сир і яловичинувзаимозаменяющими джерелами протеїну, але вона, хто любить бутерброди із сиром, скоріш сприйме цим товарам як до взаємодоповнюючим.

Є ще одному важливому моменті, де стоїть зупинитися. При формуванні закону попиту, під ціною мається на увазі ціна відносна, тобто, розрахована за відношення до іншим товарам. У періоди інфляції, коли загальний середній рівень цін зростає, стає особливо важливо розрізняти зміни у відносних цінах та у цінах номінальних (кількості доларів, заплачених за товар). Коли інфляція сильна, товар може бути щодо дешевшим, навіть якщо його номінальна ціна зростає (за умови, що ціни на всі інші товари ростуть ще більше швидко).

>2.Размер доходу споживачів.

Інтерес до товар залежить змін доходів споживачів. Коли їхні доходи ростуть, то люди, природно, купують велику кількість товарів (при незмінних цінах).

Припустимо тепер, що реальні доходи споживачів ростуть. В міру зростання доходів люди стають дедалі більше чіткими у цьому, що вони їдять. Їм непотрібні просто калорії. Тепер їм потрібні калорії вищої якості, які у їжі, яка смачна, корисна й відповідає моді. Проте й такі товари, які люди починають купувати в менших кількостях, якщо їх дохід зростає (за інших рівних умов). Наприклад, споживання маргарину знижується у разі зростання доходів, оскільки покупці починають частіше користуватися вершковим олією. Люди зазвичай купують менше послуг за ремонту взуття, якщо їх дохід зростає; замість цих послуг просто купують нову взуття.

Товари подібного типу, як маргарин, послуги з ремонту взуття, одяг секонд-хенд, називаються нижчими товарами. Інтерес до них зростає за незначного зниження доходів.

Як і випадку звзаимозаменяющими і взаємодоповнюючими товарами, товари є нижчими чи нормальними (вищими) лише що їх так оцінив споживач; ці якості є внутрішньо властивими товарам.

Товари, попит куди змінюється у прямій залежності зі зміною грошового доходу споживачів, називаються товарами вищої категорії, чи нормальними товарами.

Вирізняють ще товари Гіффена.

Товар Гіффена — товар, споживання якої (за інших рівних умов) збільшується у разі підвищення ціни (тобто, ефект заміщення через зміну ціни переважується дією ефекту доходу). За дотримання інших рівних умов (особливо, стабільного рівня доходу) споживання товарів Гіффена відбиває позитивний нахил кривою попиту.

Більшість товарів у разі підвищення ціни знижується споживання: у разі підвищення ціни м'ясо населення купує менше м'яса, замінюючи його рибою, грибами тощо. буд. У товару Гіффена усе зовсім навпаки — у разі підвищення ціни картопля люди починають купувати більше картоплі, але вже менше, наприклад, м'яса.

Усі товари Гіффена — малоцінні товари, на які припадає в споживчому бюджеті значне місце й у яких відсутня рівнозначний товар-замінник.Ценних товарів Гіффена немає. Приміром, товарами Гіффена у Росії є соєвий соус, кетчуп і майонез.

У цьому полягає "парадокс Гіффена": у разі підвищення ціни певні види товару (переважно товари першої необхідності) їх споживання підвищується рахунок економії інших товарах.

>Рис. 1.2. Класичні криві від попиту й "парадокс Гіффена"

Коли дивитися на криву попиту класичної постановці (рис. 1.2.), то переконаємося у цьому, що справді згідно із законом попиту таку поведінку споживачів на принципі неможливо - зі збільшенням ціни товар обсяги придбання повинні зменшуватися, але з збільшуватися. Збільшення обсягів попиту за збільшення цін власне класичної теорії означає перехід від старої кривою попиту при доході З1 до нової кривою попиту за новими, вищих доходах З2, що показано стрілкою малюнку 1.2. Наприклад, дослідження цін показало, що рис і макарони у Китаї є товарами Гіффена. Після "відпустки" роздрібних цін січні 1992 р. у Росії засобах масової інформацією як приклад "ефекту Гіффена" часто хто став приводити збільшення попиту хліб, підмічене статистикою.

Зазвичай товари Гіффена виявляються умовах нестабільності (кризові загрози, нестабільні доходи, різкі інституціональні зміни тощо. п.). Але Надійне дослідження вимагає вивчення "інших рівних умов", яку проводять які завжди.

Отже "парадокс Гіффена" сприймається як виключення з закону.

Виділено на окрему категорію і товариВеблена. Це статусні товари, які показують статус людини (вдома, машини та т. буд.)

ЕфектВеблена - феномен, порушує закон від попиту й який гласить, що з інших рівних умов, що стоїть ціна певних товарів, то більше вписувалося обсяг попиту них. Відповідно до концепції "демонстративного споживання", представники класу багатих купують багато товарів не тому, що це товари задовольняють їх особисті потреби, а тому, щоб "виділитися" серед інших, продемонструвати себе, немов заможних людей. Ціна товару у разі складається з цих двох складових частин: реальної законодавчої і престижної. Тому під ефектомВеблена розуміється ефект збільшення споживчого попиту, пов'язані з тим, що товар має як високу (а чи не нижчу) ціну.

Якщо домінує ефектВеблена, то крива споживчого попиту менш еластична і має ділянки з позитивним нахилом.

Наприклад, нашого часу "нові українці" та молодь вельми піддаються ефектуВеблена. Приміром, купівля фірмової одягу за "позахмарні" ціни на бутіку, хоча в'єтнамському ринку продається той самий набагато дешевше.

3. Цінові і дефіцитні очікування.

Зміна очікувань покупців — це третій чинник, що може бути причиною зсуву кривою попиту. Якщо людей з якоїсь причини очікують, що відносна ціна товару зросте, або що якийсь нецінової чинник викликає у найближчому майбутньому зростання альтернативної вартості товару, то, звісно, споживачі прагнутимуть купити товар до очікуваного зміни.

Споживчі очікування щодо майбутніх ціни товари (наприклад, у зв'язку з змінами податкової системи), щодо наявності існують і інших товарів у майбутньому (наприклад, у разі інформацію про догляді з ринку значний постачальник звичного товару або про швидкому початку випуску товару, краще задовольняючого відповідні потреби) також можуть поліпшити попит

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація