Реферат Лізинг

Цей новомодний термін перекладу російську мову не що інше, як «оренда». Оренда сільському господарстві існувала ще Стародавньої Месопотамії та Китаї. Особливістю ж сучасного злету лізингу є перехід до оренди машин, устаткування, транспортних засобів, електронно-обчислювальної техніки та інші видів основних виробничих фондів. Про те, що ця справді «злет» свідчать такі цифри. І якщо серед 1950-х років обсяг лізингових операцій на США (а ряд авторів відводить цієї країні роль родоначальниці лізингу в 1950-х років) у середині 60-х рр. дорівнював 1 млрд. дол., то вже у 1987 року обсяг становив 109 млрд. дол., що відповідало 1/3 всіх внутрішніх інвестицій [16]. США є світовим лідером у сфері лізингових операцій, по них слід Японія. Велику роль ця своєрідна форма кредиту грає у таких країнах, як Великобританія, Франція, ФРН, Італія.

Доцільно спробувати схематично зобразити найбільш просту форму лізингової операції, та був, шляхом наступних модифікацій, побудувати нові. Майже напевно одна чи кілька сконструйованих моделей матиме місце у дійсності. Можливо, Вам вдасться винайти нової форми лізингу?

Для даної роботи зручно повернутися до схемою простого векселі. І пригадати ухвалу лізингу, дану у економічному словнику англійського видавництва «Пенгуин»: «угоду між власником майна (орендодавцем) про передачу їх у користування боці (орендарю) на обумовлений період по встановленої ренті, яка виплачується щорічно, щокварталу чи щомісяця».

Першої, очевидно, найпростішої моделлю буде випадок, коли товар являтиме засіб праці довгострокового застосування, яке, після закінчення певного періоду, повністю перейде володарем користувача (покупця). І оплата користування, і саме товар зроблять наприкінці терміну договору. Але, очевидно, що внаслідок те, що устаткування стоїть дорого, одномоментний платіж пов'язане з відомим ризиком, тому доцільно випускатиме періодичні платежі користування даним товаром (обладнанням і ін.), потім у кінці строку договору зробити остаточно. Отже ми маємо іще одна варіант лізинг.

Третя модель операції пов'язані з відмовою у швидкому продажу обладнання кінці договірного терміну.

Четвертий шлях лізингу може передбачати різне розподіл обов'язків між орендодавцем і орендарем з технічного обслуговування переданих оренду основних виробничих фондів.

Ціла сукупність варіантів лізингу вийде, коли ми задумаємося з того, то предприятию-арендатору буде накладно самому організовувати лізингові операції, і воно надати продуковане устаткування спеціалізованої лізингової компанії у тому, щоб остання зайнялася організацією лізингу за однією раніше розглянутих моделей.

Ще один сукупність моделей лізингових операцій виникне, тоді як попередньої ситуації лізингова компанія виявиться однією з філій комерційного банку, який він здійснення розрахунків з оренді у разі необхідності, надасть позику придбання устаткування в підприємства виробника.

Неважко сконструювати таким чином ціла низка різних варіантів лізингових операцій. Які ж із них набули найбільшого поширення дійсності?

Зауважимо, що використання тієї чи іншої варіанта лізингу залежатиме значною мірою від конкретної орендованих основних виробничих фондів. Зазвичай середній термін оренди машин і устаткування становить від 5 до 8 років, а нерухомості; до 20 років.

У практиці країн із розвиненою ринковою економікою набули поширення такі види лізингу.

Оперативний лізинг. Він є використання оренди на возобновляемом базисі з терміном контракту, який перевищує терміна життя майна. Часто орендодавець перебирає зобов'язання підтримувати майно в працездатному стані, сплачувати відповідні податків і страхові платежі (останні враховуватимуться у складі орендної плати). Важливою характеристикою цього виду лізингу є можливість відмовитися від використання устаткування зі сплатою неустойки. Це то, можливо вигідніше, ніж використання устаткування остаточно договірного терміну ризиком його з ладу синапси і збільшенням орального зносу. Цей вид лізингу особливо широко використовується при оренді обчислювальної техніки.

Фінансовий лізинг. Цього варіанта є нерасторгаемые угоду між орендодавцем і орендарем. Останній повинен турбуватися про працездатності основних засобів і зобов'язаний здійснювати регулярні платежі незалежно від цього, який прибуток приноситиме орендоване майно. Орендар може також сплачувати податків і страхові платежі, пов'язані з цим майном. Зазвичай загальна сума платежів, одержуваних орендодавцем, є достатньою покриття загального обсягу амортизаційних відрахувань й отримання прибутку орендодавцем. Після закінчення контракту рамках фінансового лізингу орендар проти неї вибрати одне із трьох можливих варіантів: викупити матеріальних цінностей по залишкової вартості (вона зазвичай заздалегідь передбачається контракті і як від 1 до 7% початкової ціни); укласти нове лізингове угоду (часто на коротший термін і поза меншу плату); повернути орендодавцю матеріальних цінностей.

Зворотний лізинг. Полягає у цьому, що ця компанія, власник майна, продає його інший компанії та відразу ж потрапляє бере у найм собі. Така операцію зроблена американської авіаційної компанією «Пан Америкен» зі своїми 59-этажным будинком в 1980г., що дозволило отримати необхідні наявні кошти підвищення фінансового становища і зберегти можливість вільно використовувати будинок у протягом необхідного терміну.

Прямий лізинг. Важливим учасником у цьому варіанті лізингу є фінансовий інститут (наприклад, банк) який здобуває майно для орендодавця відповідно до побажаннями орендаря. І тут до функцій лізингової компанії входить технічне обслуговування, відповідальність за податків і страхування. Така угода потребує тривалого часу для підписання контракту, підвищених витрат, хорошого знання ринку, тривалих стійких перетинів поміж виробником устаткування й організацією, котра фінансує угоду. Прямий лізинг зазвичай використовується при оренді унікальної дорогої техніки і нерухомості.

Косвенный лізинг. У цьому угоді лізингова компанія обслуговує усі фінансові операції, банк фінансує, компанія-виробник передає техніку споживачеві й відповідає до її технічне обслуговування, а орендар використовує обладнання та здійснює відповідних платежів. Можливо різне розподіл детальних обов'язків при реалізації згаданої угоди.

Регульований лізинг. Під час цієї угоді орендодавець набуває техніку, зазначену орендарем, за рахунок власні кошти (20-40%), і з допомогою позички, одержуваної від банку. У результаті оренди можуть змінюватися її тривалість, строки й суми платежів, умови обслуговування та формування основних фондів. Цей вид угод зазвичай використовується на фінансування дорогого обладнання з терміном служби понад п'ять років.

У цих в методичних вказівках немає можливості докладно зупинитися на деталях перелічених та інших форм цій важливій різновиду кредиту. Важливе значення для правильної оцінки ефективності лізингового кредиту має проведення варіантних розрахунків.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайту http://www.jourclub.ru/

Схожі реферати:

Навігація