Реферати українською » Экономика » Визначення економічної доцільності інвестиційного проекту


Реферат Визначення економічної доцільності інвестиційного проекту

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Наскрізна завдання (варіант 10)

Виконайте розрахунки показників, які у табл. 1.1 – 1.6, і зробіть висновки динаміку цих показників. За даними табл. 1.7 зробіть висновок доцільність інвестиційного проекту.

Вихідні дані:

Обсяг продукції, тис. прим. Обсяг товарної продукції, млрд. крб.
1 рік 2 рік 3 рік 1 рік 2 рік 3 рік
2480 2500 2588 198 205 218
Чисельність співробітників промислово-виробничого персоналу, чол. Витрати на оплату праці, млн. крб.
1 рік 2 рік 3 рік 1 рік 2 рік 3 рік
1127 1130 1125 11496 11556 11640
Початкова (>амортизируемая) вартість основних засобів, млрд. крб. Річна норма амортизації, % Середньорічна вартість основних засобів виробництва, млн. крб.
1-ї рік 2-ї рік 3-й рік 1-ї рік 2-ї рік 3-й рік
188 191 194 11,0 181 184 186
Обсяг реалізованої продукції, тис. прим. Відпускна ціна одиниці виробленої продукції, тис. крб. Матеріальні витрати, млн. крб.
1-ї рік 2-ї рік 3-й рік 1-ї рік 2-ї рік 3-й рік
2356 2375 2458 83,0 101308 101008 101940
Інші витрати, млн. крб. Середній залишок оборотних засобів, млрд. крб.
1-ї рік 2-ї рік 3-й рік 1-ї рік 2-ї рік 3-й рік
471 475 492 105 107 110
Інвестиційні витрати, (початкова вартість об'єкта), млн. крб. Термін корисного використання об'єкта, років Торішній чистий прибуток від інвестиційного проекту, млн. крб. Норма дисконту, %
Усього зокрема за літами
1-ї рік 2-ї рік 3-й рік 4-й рік 5-ї рік
600 5 780 80 100 150 250 200 5

Рішення:

Таблиця 1.1 Розрахунок ефективність використання персоналу організації (підприємства)

Показники Величина показника
1-ї рік 2-ї рік 3-й рік

1. Вироблення одного працівника, розрахована натуральним методом,шт./чел.

2. Вироблення одного працівника, розрахованастоимостним методом, тис.руб./чел.

3. Середньомісячна вести одного працівника протягом року, тис.руб./чел.

2201

175688

850

2212

181416

852

2300

193778

862

Вироблення своєї продукції одного працівника промислово-виробничого персоналу (У). Характеризує рівень продуктивність праці в вартісному вираженні й за такою формулою:

,

деQ – обсяг товарної (валовий) продукції, виробленої за певний період;

год –среднесписочная кількість працівників промислово-виробничого персоналу.

Для визначення вироблення своєї продукції одного працівника в натуральному вираженні (УМ) застосовується формула:

,

деq – обсяг продукції, виробленої за тепер в натуральних одиницях виміру.

,

де – середньомісячна вести одного працівника протягом року;

Зф – фактично нарахований фонд зарплати;

12 – кількість місяців на рік.

Висновок: результати розрахунків свідчать, що протягом трьох роківанализируемие показники змінилися. Вироблення одного працюючого, розрахована натуральним істоимостним методом протягом трьох років збільшувалася, що свідчить про підвищенні продуктивності праці працівників у процесі виробництва. Середньомісячна вести одного працівника рік у протягом трьох років, також збільшувалася.


Таблиця 1.2 Розрахунок ефективність використання основних засобів іфондовооруженности праці

Показники Величина показника
1-ї рік 2-ї рік 3-й рік

1.Фондоотдача основних засобів виробництва,руб./руб.

2.Фондоемкость продукції,руб./руб.

3.Фондовооруженность праці, тис.руб./чел.

1094

0,0009

160,6

1114

0,00089

162,8

1172

0,00085

165,3

,

де Фпро – фондовіддача основних засобів виробництва;

 – середньорічна вартість основних засобів виробництва.

,

де Фе –фондоемкость продукції.

,


де Фв –фондовооруженность праці.

Висновок: результати розрахунків свідчать, що протягом трьох аналізованих періодів збільшувалися показники фондовіддачі (відповідно, зменшувалися показники фондоємності), і навіть збільшуваласяфондовооруженность праці, що свідчить про підвищення ефективності використання основних засобів.

Таблиця 1.3 Розрахунок ефективність використання оборотних засобів

Показники Величина показника
1-ї рік 2-ї рік 3-й рік

1. Швидкість обороту, кількість оборотів

2. Тривалість обороту,дн.

3.Материалоотдача,руб./руб.

4. Матеріаломісткість продукції,руб./руб.

1,86

194

1,954

0,512

1,84

196

2,03

0,493

1,85

195

2,139

0,468

,

де Допро – коефіцієнт оборотності (швидкість обороту);

>QРП – обсяг реалізованої продукції у період;

ЗІ – середній залишок оборотних засобів у період.


,

де Тпро – тривалість обороту;

Т – період (рік – 360 днів).

,

де МВІД –материалоотдача;

МОЗ – матеріальні витрати.

,

де Ме – матеріаломісткість продукції.

Висновок: результати розрахунків свідчать, що тривалість одного обороту у другому й третій роки проти першим роком, зросла і становить, відповідно, 196 і 195 дня. Швидкість обороту проти першим роком, у два наступних роки знижувалася і становить, відповідно, 1,84 і 1,85 обороту. Усе свідчить уповільнення оборотності у другому й третій роки проти першим роком.Материалоотдача з кожним роком збільшується, а матеріаломісткість, відповідно, знижується, що свідчить про підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

Таблиця 1.4 Розрахунок собівартості продукції

Показники (елементи витрат) Розмір, млн. крб.
1-ї рік 2-ї рік 3-й рік
1. Матеріальні витрати 101308 101008 101940
>2.Затрати на оплату праці 11496 11556 11640
3. Відрахування на соціальні потреби 3908,64 3929,04 3957,6
4. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів, що у підприємницької діяльності 20680 21010 21340
5. Інші витрати: 471 475 492
Разом витрат 137863,64 137978,04 139369,6

Відрахування на соціальні потреби (ставка 34 % від ФОП):

Про1-ї рік = 11496 млн. крб. 0,34 = 3908,64 млн. крб.

Про2-ї рік = 11556 млн. крб. 0,34 = 3929,04 млн. крб.

Про3-й рік = 11640 млн. крб. 0,34 = 3957,6 млн. крб.

,

де АТ – амортизаційні відрахування, розраховані лінійним способом;

АС –амортизируемая вартість основних засобів;

Ма – норма амортизації.

Разом витрат:

P.S1-ї рік = 101308 + 11496 + 3908,64 + 20680 + 471 = 137863,64 млн. крб.

P.S2-ї рік = 101008 + 11556 + 3929,04 + 21010 + 475 = 137978,04 млн. крб.

P.S3-й рік = 101940 + 11640 + 3957,6 + 21340 + 492 = 139369,6 млн. крб.

Висновок: результати розрахунків свідчать, що собівартість продукції з кожним роком збільшується, що з щорічним зростанням на оплату роботи з відрахуваннями на соціальні потреби, зростанням амортизації основних засобів і нематеріальних активів, що у підприємницької діяльності, і навіть зростанням з кожним роком інших витрат. Матеріальні витрати у 2-му року порівняно з 1-му знизилися, а3-ем року збільшилися, перевищивши рівень як 2-го, і 1-го року.

Таблиця 1.5 Розрахунок чистий прибуток

Показники Величина показника, млн. крб.
1-ї рік 2-ї рік 3-й рік

1. Виручка від продукції

2. Витрати з виробництва і реалізації продукції

3. Податки збори, сплачувані з виручки

4. Прибуток від продукції

5. Податок нерухомість

6. Прибуток до оподаткування

7. Податок з прибутку

8. Місцеві податки, сплачувані із прибутку

9. Торішній чистий прибуток

185548

137863,64

32591,33

15093,03

1673,2

13419,83

3220,76

305,97

9893,1

197125

137978,04

32854,17

26292,79

1699,9

24592,89

5902,29

560,72

18129,88

204014

139369,6

34002,33

30642,07

1726,6

28915,47

6939,71

659,27

21316,49

персоналфондовооруженность собівартість прибуток

Примітка. Порядок обчислення і податків і неподаткових платежів брати участь у відповідність до чинним законодавством.

Виручка від продукції (твір обсягу реалізованої продукції і на відпускну ціну одиниці виробленої продукції):

Ур 1-ї рік = 2356 тис. прим. 83 тис. крб. = 195548 млн. крб.

Ур 2-ї рік = 2375 тис. прим. 83 тис. крб. = 197125 млн. крб.

Ур 3-й рік = 2458 тис. прим. 83 тис. крб. = 204014 млн. крб.

Відрахування, вироблені з виручки (ПДВ за ставкою 20 %):

ПДВ1-ї рік = 195548 млн. крб. 20 / 120 = 32591,33 млн. крб.

ПДВ2-ї рік = 197125 млн. крб. 20 / 120 = 32854,17 млн. крб.

ПДВ3-й рік = 204014 млн. крб. 20 / 120 = 34002,33 млн. крб.

Прибуток від:

Пр 1-ї рік = 185548 млн. крб. – 137863,64 млн. крб. – 32591,33 млн. крб. = 15093,03 млн. крб.

Пр 2-ї рік = 197125 млн. крб. – 137978,04 млн. крб. – 32854,17 млн. крб. = 26292,79 млн. крб.

Пр 3-й рік = 204014 млн. крб. – 139369,6 млн. крб. – 34002,33 млн. крб. = 30642,07 млн. крб.

Податок нерухомість (1 % від залишкової вартостіОПФ (Залишкова вартістьОПФ = Початкова (>амортизируемая) вартість основних засобів – Амортизація)):

>НН1-ї рік = (188 000 млн. крб. – 20680 млн. крб.) 1 % / 100 % = 1673,2 млн. крб.

>НН2-ї рік = (191 000 млн. крб. – 21010 млн. крб.) 1 % / 100 % = 1699,9 млн. крб.

>НН3-й рік = (194 000 млн. крб. – 21340 млн. крб.) 1 % / 100 % = 1726,6 млн. крб.

Прибуток до оподаткування (Пзв):

Пзв 1-ї рік = 15093,03 млн. крб. – 1673,2 млн. крб. = 13419,83 млн. крб.

Пзв 2-ї рік = 26292,79 млн. крб. – 1699,9 млн. крб. = 24592,89 млн. крб.

Пзв 1-ї рік = 30642,07 млн. крб. – 1726,6 млн. крб. = 28915,47 млн. крб.

Податок з прибутку (24 % від прибутку до оподаткування):

НП1-ї рік = 13419,83 млн. крб. 24 % / 100 = 3220,76 млн. крб.

НП2-ї рік = 24592,89 млн. крб. 24 % / 100 = 5902,29 млн. крб.

НП3-й рік = 28915,47 млн. крб. 24 % / 100 = 6939,71 млн. крб.

Місцеві податки, сплачувані із прибутку (за ставкою 3 % від прибутку, що залишається у розпорядженні організації після сплати прибуток):

Мм 1-ї рік = (13419,83 млн. крб. – 3220,76 млн. крб.) 3 % / 100 = 305,97 млн. крб.

Мм 2-ї рік = (24592,89 млн. крб. – 5902,29 млн. крб.) 3 % / 100 = 560,72 млн. крб.

Мм 3-й рік = (28915,47 млн. крб. – 6939,71 млн. крб.) 3 % / 100 = 659,27 млн. крб.

Торішній чистий прибуток (ПП):

ПП = Пзв – НП – Мм.

ПП1-ї рік = 13419,83 млн. крб. – 3220,76 млн. крб. – 305,97 млн. крб. = 9893,1 млн. крб.

ПП2-ї рік = 24592,89 млн. крб. – 5902,29 млн. крб. – 560,72 млн. крб. = 18129,88 млн. крб.

ПП3-й рік = 28915,47 млн. крб. – 6939,71 млн. крб. – 659,27 млн. крб. = 21316,49 млн. крб.

Висновок: результати розрахунків свідчать, що протягом трьох аналізованих періодів прибуток від продукції, прибуток до оподаткування і чистий прибуток збільшувалися, що викликано насамперед випереджаючими темпами зростання виручки від продукції над зростанням собівартості і свідчить про підвищення ефективності фінансово-господарську діяльність підприємства.


Таблиця 1.6 Розрахунок показників рентабельності

Показники Величина показника, %
1-ї рік 2-ї рік 3-й рік
1. Рентабельність виробництва 9,42 16,91 19,34
2. Рентабельність продукції 10,95 19,06 21,99
3. Рентабельність обороту 9,87 16,01 18,02

,

де R>произв. – рентабельність виробництва;

П – прибуток підприємства (організації).

Можна прийняти прибуток від продукції або чистий прибуток (приймемо чистий прибуток).

,

де Rін. – рентабельність продукції;

Пр – прибуток від продукції;

P.S – собівартість продукції.


,

де Rпро. – рентабельність обороту;

Ур – прибуток від реалізації продукції з відрахуванням податків і зборів, сплачуваних з її.

Висновок: аналіз показників рентабельності показав, що з кожним роком протягом усіх трьох аналізованих періодів рентабельність виробництва, рентабельність продукції і на рентабельність обороту збільшувалася, що свідчить про підвищення ефективності функціонування підприємства.

Таблиця 1.7 Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту

Показники Величина показника

1. Чистийдисконтированний дохід, млн. крб.

2. Індекс дохідності

3.Дисконтированний термін окупності, років

58,851

1,098

0,91

Економічна доцільність інвестиційного проекту характеризується системою показників:

1. Чиста поточна вартість (>NPV) чи чистийдисконтированний дохід (>ЧДД). Чиста поточна вартість характеризує ефект від участі реалізації проекту, наведений до початковому моменту часу. Якщо чиста поточна вартість проекту позитивна, це засвідчує лише наявності реального доходу його реалізації.

2. Індекс дохідності (>PI чи ІД). ЯкщоPI > 1, інвестиційний проект ефективний.

3.Дисконтированний термін окупності (>DРР). Під ним розуміється очікуваний період відшкодування початкових вкладень з чистих надходжень.

,

де R>t – результати, що досягаються наt-том кроці розрахунку;

З>t – видаткиt-том кроці розрахунку за умови, що мені не входять капіталовкладення;

>t – відповідний крок розрахунку;

Т – обрій розрахунку;

>r – норма дисконту;

До – сумадисконтированних капіталовкладень.

;

,

де – середній розмірдисконтированного річного прибутку.

Висновок: оскільки чиста поточна вартість проекту позитивна (58,851 > 0), це засвідчує лише наявності реального доходу його реалізації; індекс дохідності 1,098 > 1, отже, інвестиційний проект ефективний. Термін окупності становитиме 0,91 року (близько 11 міс.). Реалізація інвестиційного проекту доцільна.


Список використаних джерел

1. Волков, Про. І. Економіка підприємства: курс лекцій / Про. І. Волков, У. До. Скляренко. – Москва:Инфра-М, 2008. – 383 з.

2. Головачов, А. З. Економіка підприємства. У 2 год. Ч. 2:учеб. посібник

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація