Реферати українською » Экономика » Науково-технічний прогрес в Республіці Білорусь


Реферат Науково-технічний прогрес в Республіці Білорусь

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

1. Зміст науково-технічного прогресу. Система показників НТП

2. Склад оптово-відпускної ціни. Методика її розрахунку прямим і зворотним рахунком

Завдання

Список використаних джерел


1. Зміст науково-технічного прогресу. Система показників НТП

Науково-технічний прогрес (НТП) – це процес взаємозалежного, розвитку науку й техніки, обумовлений потребами матеріального виробництва, зростом і ускладненням потреб суспільства.

Говорити стосовно названого процесу почали із кінця XIX – початку XX в. у зв'язку з зміцненням взаємозв'язку розвитку великого машинного провадження з наукою і технікою. Ця взаємозв'язок породила протиріччя НТП. Суперечності відразу позначилися як у технічної, і на соціальний аспект у суспільному розвиткові. Тож у економічної науці протиріччя науково-технічного прогресу прийнято підрозділяти на технічні і соціальні.

Масовий випуск одним і тієї ж виробів на надувалася протягом багатьох років дозволяє створювати дорогі автоматичні системи машин. Це тим, що з термін служби техніки всі витрати на легко окупаються. Прискорені темпи НТП вимагають безперервного вдосконалення самих об'єктів виробництва, примушуючи або модернізувати, або взагалі заміняти свою продукцію. Ось тут і виявляється протиріччя розвитку техніки – протиріччя між терміном служби й терміном окупності, чи технічне протиріччя НТП.

Соціальні протиріччя НТП пов'язані із людським чинником: з одного боку, технічні новації мають полегшувати умови праці, з другого – вони провокують монотонність, одноманітність, оскільки грунтуються на автоматизованих процесах, конвеєрному виробництві.

Вирішення цих протиріч безпосередньо з зростанням вимог до науково-технічному прогресу. Ці вимоги втілюються у соціальному замовленні. Соціальний замовлення – форма висловлювання стратегічних інтересів товариства тривалу перспективу у сфері НТП.

На сучасному розвитку економіки вагу великої ваги набуває об'єктивну оцінку стану науково-технічного прогресу. Це з проблемою підвищення ефективності виробництва, прискорення економічного та розвитку країни. При виборі показників оцінки рівня науково-технічного прогресу слід виходити із те, що вони мають відбиватитехнико-организационний рівень виробництва та своєї продукції, ефективність НТП. Система таких показників приведено в таблиці 1.

науковий технічний прогрес розрахунок

Таблиця 1. Система показників оцінкитехнико-организационного рівня виробництва

Показники Розрахункова формула
1 2
1. Технічний рівень виробництва
Технічна оснащеність виробництва
>Фондовооруженность праці Середньорічна вартість основних виробничих фондів (>ОПФ), тис. крб. /Среднесписочная чисельність ППП (робочих)
>Электровооруженность праці Встановлена потужність, тис.кВтч. /Среднесписочная чисельність ППП (робочих)
Рівень технічного вдосконалення
Коефіцієнт відновлення устаткування Балансова вартість введеного устаткування протягом року, тис. крб. / Вартість основних виробничих фондів (активна частина) на коней аналізованого періоду, тис. крб.
Коефіцієнт вибуття устаткування Балансова вартість вибулого устаткування протягом року, тис. крб. / Вартість основних виробничих фондів (активна частина) наприкінці року, тис. крб.
Коефіцієнт прогресивності Балансова вартість введеного прогресивного устаткування протягом року, тис. крб. / Балансова вартість всього введеного
відновлення устаткування устаткування, тис. крб.
Коефіцієнт прогресивності устаткування Балансова вартість прогресивного устаткування наприкінці року, тис. крб. / Балансова вартість усього обладнання наприкінці року, тис. крб.
Частка ковальсько-пресового устаткування Балансова вартість ковальсько-пресового устаткування наприкінці року, тис. крб. / Балансова вартість металорізального устаткування наприкінці року, тис. крб.
Частка обладнання віці до 10 років Балансова вартість обладнання віці до 10 років наприкінці року, тис. крб. / Балансова вартість усього обладнання наприкінці року, тис. крб.
Коефіцієнт модернізацію устаткування Балансова вартість модернізованого устаткування протягом року, тис. крб. / Балансова вартість усього обладнання наприкінці року, тис. крб.
Коефіцієнт зносу основних фондів Сума зносу основних фондів, тис. крб. / Середньорічна вартість основних фондів по початкової вартості, тис. крб.
Ступінь впровадження у виробництво прогресивної технології, комплексної механізації і автоматизації виробництва
Коефіцієнт застосування прогресивних технологічних процесів Обсяг продукції, виготовленої із застосуванням прогресивних технологічних процесів,нормо-час / Загальний обсяг виготовленої продукції,нормо-час, крб.
Частка продукції, виготовленої на автоматизованому устаткуванні Обсяг продукції, виготовленої накомплексно-автоматизированном устаткуванні (автоматичні лінії, верстати з ЧПУ,станки-автомати),нормо-час / Трудомісткість виробничої програми,нормо-час
Ступінь охоплення робочих механізованим і автоматизованим працею Суто робочих, виконують роботи з допомогою механізмів наприкінці року, чол. /Среднесписочная чисельність робочих, чол.
Рівень прогресивності предметів праці
Частка пластмас загалом вазі конструктивних матеріалів Вага пластмас, використаних протягом року виробництва, т / Вага сталі та чавуну, використаних виробництва протягом року, т
Частка прогресивних профілів металу Використання прокату поліпшеного якості, прокату з низьколегованої стали, термічноупрочненного, гнутих профілів, стрічки холоднокатаної за го, т / Вага стали, використаної протягом року, т
Частка металевих порошків >Использовано протягом року металевих порошків, т / Вага стали, використаної протягом року, т
2. Показники, відбивають рівень організації виробництва, праці та управління
Коефіцієнт пропорційності Кількість одиниць устаткування, що є «вузьким місцем» заводу / Загальна кількість устаткування початку року, прим.
Коефіцієнт ритмічності виробництва Обсяг продукції, виготовленої рік у 1 і II кварталах, тис. крб. / Весь обсяги виробництва продукції, тис. крб.
Коефіцієнт Кількість робочих, звільнених протягом року, чол. /Среднесписочная
стабільності кадрів чисельність робочих протягом року, чол.
Коефіцієнт організації робочих місць Кількість робочих місць, відповідних типовим проектам / Загальна кількість робочих місць
Частка робочих, охоплених передовими формами організації праці Кількість робочих, що працюють у госпрозрахункових бригадах, початку планового періоду, чол. / Загальна кількість робочих початку планового періоду, чол.
Коефіцієнт обслуговування робочих місць Кількість робочих місць, охоплених централізованим обслуговуванням / Загальна кількість робочих місць
Частка багатоверстатників Кількість робочих, обслуговуючих дві держави і більш робочі місця / Загальна кількість робочих місць
Частка допоміжних робітників у обший чисельності ППП Середньорічна чисельність допоміжних робочих, чол. / Середньорічна чисельність ППП, чол.
Частка робочих, зайнятих на складських, транспортних роботах Кількість робочих, зайнятих на яких складах, навантажувально-розвантажувальних роботах, чол. / Кількість основних робочих початку планового періоду, чол.
Рівень кооперування виробництва Вартість заготовок, напівфабрикатів і дистрибуції комплектуючих виробів, отриманих протягом року із боку, тис. крб. / Повна собівартість товарної продукції, тис. крб.
Частка накладних витрат у собівартості продукції Сума витрат утримання і експлуатацію устаткування, цехових і загальнозаводських витрат за гол, тис. крб. / Повна собівартість товарної продукції, тис. крб.
Частка продукції, яка поставляється експорту Обсяг продукції, яка поставляється експорту, тис. крб. / Обсяг товарної продукції, тис. крб.
Питома вага продукції, випущеної до 5 років Обсяг товарної продукції, випущеної до 5 років, тис. крб. / Загальний обсяг товарної продукції, тис. крб.
Середняметаллоемкость виробів на одиницю потужності Чистий вагу вироби, кг / Потужність вироби (продуктивність, вантажопідйомність)
Питома витрати Витрата пального на 100 км шляху (гектар ріллі) / І це, у середньому машинам кращих підприємств даного класу
Надійність вироби Термін служби (ресурс) до першого капітального ремонту, км/год / І це, у середньому машинам даного класу на кращих підприємствах
>Сортность продукції Загальний обсяг продукції 1-го сорти, тис. крб. / Загальний обсяги виробництва, тис. крб.
Рівень народногосподарської ефективності виготовленої продукції Ефект, отриманий споживачами від виготовленої продукції / Собівартість товарної продукції
Рівень уніфікації вироби Кількість уніфікованих деталей в машині (прим., їх трудомісткість,нормо-час) / Загальна кількість деталей в машині (прим., її трудомісткість,нормо-час)
3. Показники ефективності НТП
Ефективність НТП Прибуток, отримана від запровадження організаційно-технічних заходів, тис. крб. / Витрати впровадження зазначених заходів, тис. крб.
Економія чисельності внаслідок НТП Відносна економія чисельності працівників, отримана внаслідок впровадження організаційно-технічних заходів, чол. / Витрати впровадження зазначених заходів, тис. крб.
Частка приросту продуктивність праці з допомогою НТП Зростання продуктивність праці з допомогою впровадження організаційно-технічних заходів, % / Загальне збільшення продуктивність праці, %
Частка зниження собівартості з допомогою НТП Зниження витрат за 1 крб. товарної продукції з допомогою організаційно-технічних заходів / Загальне зниження витрат за 1 крб. товарної продукції, %
Ефективність інженерного праці Прибуток, отримана від запровадження організаційно-технічних заходів, тис. крб. / Кількість ІТП і кількість службовців (чи Фонд їхній заробітній плати)

2. Склад оптово-відпускної ціни. Методика її розрахунку прямим і зворотним рахунком

Оптова (відпускна) ціна (тариф), застосовується для розрахунків юридичних осіб і індивідуальних підприємців, виготовляють продукцію (товари, послуги), з усіма споживачами, крім населення, включає у собі собівартість, податки, передбачених законодавством, і навіть прибуток (збиток).

Оптова (відпускна) ціна, застосовується для розрахунків юридичних осіб і індивідуальних підприємців, котрі імпортують продукцію (товари), з усіма споживачами, крім населення, включає у собі всі витрати на імпорту та її реалізації продукції (товарів), податки, передбачених законодавством, і навіть прибуток (збиток).

При поставці продукції (товарів) через посередників (організації, здійснюють функції закупівлю гербіциду й продажу продукції і на товарів) до оптової (відпускної) ціні виготовлювача (імпортера) додається торгова надбавка. У торгової надбавки враховуються всі витрати, пов'язані з закупівлею і збутом продукції (товару), податки, передбачених законодавством, і навіть прибуток (збиток).

Порядок формування та застосування цін оптову торгівлю регулюється Інструкцією про порядок формування та застосування цін, і тарифів, затвердженої постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь у від 10 вересня2008г. №183 (Інструкція №183).

У Республіці Білорусь встановлено таку черговість включення до відпускні ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги) сум податків, зборів і відрахувань, які сплачуються відповідно до законодавчими актами з виручки від товарів (робіт, послуг):

1) акцизи (для підакцизних товарів);

2) податку додану вартість (ПДВ).

Метод прямого розрахунку ціни на основному при витратному методі або за вступі фірми ринку. Фірма повинна, з чинного податкового законодавства, рівня собівартості товарної продукції, прийнятного нею рівня прибутку, розрахувати рівень ціни, порівняти його з рівнем цін конкурентом і ухвалити рішення про доцільності своєї присутності над ринком.

Методика розрахунку відпускну ціну продукції (>ОЦ):

>ОЦ =Сст +Пр + Акциз + ПДВ,

деСст – собівартість продукції,Пр – розмір прибутку, що залежить від рівня рентабельності виробництва.

Податки і відрахування,включаемие в відпускну ціну, розраховуються у певному черговості, так:


Акциз = (>Сст+Пр)(ст.Акциза/%100–ст.Акциза),

де ст.Акциза – ставка акцизу.

При розрахунку акцизу в знаменнику наведеної формули від 100% віднімається встановлена ставки податку, позаяк у відпускну ціну вже включені дані відрахування і весь відпускна ціна є 100% (разом із зазначеними податковими платежами).

ПДВ =ОЦ (без ПДВ) ст. ПДВ / 100%.

З виручки від продукції беруться вищезазначені податків і відрахування на наступному порядку:

ПДВ = Виручка (зНДС)ст.НДС/100%+ст. ПДВ,

де ст. ПДВ – ставка ПДВ, де ПДВ – сума ПДВ, розрахована в п.1.

Акциз =(>Виручка–НДС)ст.Акциза/100%,

де ПДВ – сума ПДВ, розрахована в п.1.

Попри відносну простоту розрахунку, і навіть на гідності методу прямого розрахунку, сфера його дії усе-таки має обмеження, оскільки: за умов ринку ціни багатьох товарів визначаються під впливом ринкових чинників, залежно від сформованій кон'юнктури; під час встановлення остаточної ціни не враховуються суб'єктивне сприйняття товару споживачами; до уваги береться платоспроможний попит споживачів; це не дає гнучкості після ухвалення цінових рішень підприємством.

Метод зворотного розрахунку відпускну ціну підприємства – виробника (від виручки). Використання цього методу дозволяє підприємству досі виведення товару ринку з'ясувати його майбутню прибутковість, отже, доцільність продажів. Алгоритм всіх обчислень виходить з виявленні впливу стану ринку виробництва і податкової системи з прибутку підприємства його виручку від продукції.

Спочатку береться ціна, діюча цьому ринку, потім у основі діючого порядку оподаткування виручки від продукції від ціни віднімаються податків і відрахування на бюджетні фонди, й розмір прибутку на одиницю продукції.

Алгоритм розрахунку прибутку підприємства з урахуванням діючої системи оподаткування представлений такими кроками:

ПДВ =>ОЦ/(100+ст.НДС)ст. ПДВ

Акциз =(>ОЦ–НДС)ст.Акциза/100%

>Пр =>ОЦ–НДС–Акциз–Сст

Норма рентабельності =>Пр/Сст100%

Податкові ставки задаються у відсотковому вираженні.

Якщо результаті отримана позитивна величина прибутку, ще рано говорити про доцільність виведення товару ринку. Не завжди позитивна величина прибутку може у ролі аргументу ухвалення рішення, важливо розглянути показник рентабельності. Якщо отримана рентабельність виявиться вищий за середній її значення цілому в підприємству, можна ухвалити рішення про випуску вироби. Якщо ж рентабельність виявиться, нижче – необхідно проаналізувати власні витрати з метою їхнього зниження збільшення розміру прибутку, або вивчити кон'юнктуру інших ринків, або взагалі відмовитися від цього вироби за його низької технологічної ефективності.


Завдання

Визначити обсяг валовий, товарної і реалізованої продукції з наступним даним:

• вироблено продукції для реалізації у сумі 172 тис. крб.,

• надала послуг набік у сумі 38 тис. крб.,

• вироблено напівфабрикатів для реалізації набік у сумі – 17 тис. крб.,

• вироблено напівфабрикатів для потреб у сумі – 29 тис. крб.,

• залишок інструмента власного виготовлення для потреб становив: початку року – 11 тис. крб., наприкінці року – 16,3 тис. крб.,

• залишки готової своєї продукції складі початку року – 29,3 тис. крб., наприкінці року – 18,7 тис. крб.

Рішення:

Товарна продукція (ТП) включає вартість продукції, яка зроблена

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація