Реферати українською » Экономика » Виявлення резервів підвищення ефективності виробництва


Реферат Виявлення резервів підвищення ефективності виробництва

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

1.1 Характеристика ВАТ «>ВЗТДиН»

1.2 Аналіз виробництва та реалізації продукції

1.3 Аналіз основних виробничих фондів ВАТ «>ВЗТДиН»

1.4 Аналіз використання трудових ресурсів

1.5 Аналіз собівартість продукції

1.6 Аналіз прибутків і рентабельності

1.7 Аналіз фінансового становища підприємства

ГЛАВА 2. ПРОПОЗИЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

2.1 Виявлення резервів підвищення ефективності виробництва

2.2 Ефективність реалізації запропонованих заходів

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Актуальність теми міждисциплінарного курсового проекту «Виявлення резервів підвищення ефективності виробництва» визначено тим, що за умови світового економічної кризи і спільного порушення фінансових потоків, виживає тільки те підприємство, що може функціонувати і підставі власних резервів. І тому доречно буде навести на дію наявні організаційноекономічні механізми, вести роботи з марнотратством і втратами.

Оцінюючи результати підприємств машинобудування за умов кризи фінансової систем нині зрозуміло, що спад сільському господарстві і машинобудуванні реальний і неабияк впливає вплив на обсяги виробництва підприємства, що виробляє продукцію цих галузей. За цих умов, у разі, обсяг продажу залишиться лише на рівні 2007 р. Також залишається сподіватися, що спад в залізничному машинобудуванні Росії нічого очікувати настільки ж критичним як. Проте передумова цьому залишаються, оскільки обсяги виробництва скорочують як машинобудівні, а й переробні підприємства. Винятком є підприємства нафтового і газового сектора.

У зв'язку з цим ведення дієвого контролю витрат із єдиною метою постійного зниження його розміри стає одним із найважливіших завдань системи управління підприємством. Особливу спеціальну роль її рішенні грає облік, покликаний забезпечити систему управління якісної інформацією про недоліки.

Об'єктом роботи над проектом вибрано ВАТ «>Волгоградский завод тракторних деталей інормалей».

Предмет дослідження – пошук резервів, здатних збільшити ефективність виробництва.

Основна мета виконання міждисциплінарного курсового проекту – придбання практичних навичок виявлення резервів і розробки пропозицій з підвищення ефективності виробництва.

У межах поставленої мети перетвориться на курсовому проекті мали бути зацікавленими вирішені завдання:

- складена характеристика ВАТ «>ВЗТиД»;

- проведений повний управлінський аналіз результатів діяльності підприємства;

- проаналізоване фінансове становище підприємства;

- складено пропозиції щодо реалізації виявлених резервів підвищення ефективності виробництва;

- розрахований економічний ефект від участі реалізації запропонованих заходів.

>Обследуемим періодом є 2006-2008 роки. Джерелом показників, що використовуються аналізу, є бухгалтерська, фінансова і статистична звітність ВАТ «>ВЗТДиН» за певний період, і навіть управлінські організаційні документи (Статут підприємства, пояснювальну записку, історію створення, організаційну структуру тощо.) і такі офіційного сайту організації.

>Методологической основою виконання роботи є підставою навчальну літературу за дисциплінами «Економіка галузей», «Економіка підприємства», «Фінансовий менеджмент», «Аналіз господарську діяльність підприємства».


ГЛАВА 1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

1.1 Характеристика ВАТ «>ВЗТДиН»

Відкрите товариство «>Волгоградский завод тракторних деталей інормалей» зареєстровано 22.02.1993 Адміністрацією Центрального району міста Волгограда. Скорочений фірмову найменування підприємства - ВАТ «>ВЗТДиН». Юридичний і фактична адреса: 400005, Росія, р. Волгоград, ін. Леніна, 59. Номер свідчення про державної реєстрації речових: 1683.

Історія заводу почалася 1899 р., коли французами «>Царицинскийболтозаклепочний завод. Торговельний ДімГардиен іВаллос». На той час для підприємства працювало 167 людина.

У 1914 року чисельність робочих зросла до 330 чоловік і завод протягом року виробляв понад 100 тис. пудів (1600 т) болтів, гайок, заклепок, ланцюгів. У травні 1932 рокуметизний завод перейшов до нові корпусу біля підніжжя Мамаєва кургану. У 1934 року він працює філією тракторного заводу [23].

Протягом років Великої Великої Вітчизняної війни підприємство перейшло на випуск нову продукцію - снарядів, хв, детонаторів. У 1942 року у зі складною військової ситуацією частина устаткування знищили, частина - евакуйована за Волгу іУрал[23].

У 1943 року почалася відбудова підприємства. Вже 1944 році корабельню дав першу військову продукцію фронту.

Повоєнна історія заводу ознаменована не меншими трудовими успіхами. У 1947 рокуметизний завод вийшов із складу об'єднання тракторного заводу, отримав господарської самостійності. У 1955 року ввійшов у новий корпус площею 10 000 кв. м. У ньому розмістилися пружинний цех і цех шоферського інструмента. У 1958-1965 рр. в цехах встановлюється понад 34 автоматичних ліній, відбувається їх постійне відновлення. На заводі починає діяти система наукову організацію праці. У 1970 року у експлуатацію вступила першу чергу споруджуваного головного корпусу площею 12 000 кв. м. Тут розмістивсяметизний цех і це встановлено нове обладнання. Потужності заводу дозволяли повністю забезпечувати потреби уметизах великих підприємствсельхозмашиностроения[23].

У 1987 року колектив заводу удостоївся високої нагороди - ордена «Знак Пошани». З 1991 року за умов кризи всієї колишньої радянської економіки для підприємства намітився спад виробництва. У умовах курс - на підтримку обсягів випуску своєї продукції рівні минулих років і найвищі темпи інфляції сприяли «вимивання» оборотних засобів. У 1994 році відбулося обвальне падіння виробництва. Наприкінці нинішнього ж року в завод приходить група управлінців, яка розпочинає свою роботу для оздоровлення підприємства міста і висновку його з кризи. У 1995-1996 роках спостерігається істотне поліпшення фінансових наукових і виробничих показників заводу, для підприємства починає формуватися комерційна служба, орієнтована на ринкову ситуацію, пошук споживачів. У 1997 року відбувається реструктуризація підприємства, вводиться система з трьох основних виробництв:метизного, пружинного іслесарно-монтажного[23].

У другому півріччі 1997 року в заводі починається розробка програми розвитку на відповідність до «Типовий програмою реформування підприємства» МінекономікиРФ[23].

Основним виглядом діяльності ВАТ «>ВЗТДиН» відповідно до Статуту підприємства виробництво і реалізація запасними частинами сільськогосподарської техніки. Більше 90 % продукції виробляється для сільськогосподарського машинобудування. Споживачами, на зворот із якими припадає менше ніж 10 відсотків загальної виручки від продукції (робіт, послуг) – це різні промислові та залізничного машинобудування.

Акції ВАТ «>ФЗТДиН» розподілені між фізичними і юридичних осіб, дані про яких зазначені у таблиці 1.

Таблиця 1 – Відомості про акціонерів ВАТ «>ВЗТДиН» за станом 01.01.2009

>Кол-вообикн. акцій >Кол-воприв. акцій Частка участі у КК, % Повне і скорочена найменування зареєстрованого особи Юридична адреса:
45419 14051 28,2682 ТОВ «>Торгово-закупочная компаніяВЗТДиН» р. Волгоград
77297 12678 28,8747 Компанія «>Скамлератинтерпрайзиз лімітед» Беліз, р. Беліз
10019 9561 9,3071 Дерев'янко Маргарита Сергіївна р. Волгоград
18252 0 8,6800 >Агапцова Тетяна Сергіївна р. Волгоград
20860 1 9,9200 >Агапцов Юрію Анатолійовичу Волгоградська обл.
12000 0 5,7000 >Мордвинцев Олександр Іванович р. Волгоград
17118 2332 9,2500 ТОВ Науково виробниче підприємство «>Нормаль» р. Волгоград, ін.Ленина.59

Отже, основними власниками акцій є Волгоградська фірма ТОВ «>Торгово-закупочная компаніяВЗТДиН» і Компанія «>Скамлератинтерпрайзиз лімітед», зареєстрована місті Беліз. Інші акціонери є дрібними і окремо що неспроможні впливати на політику підприємства.

У таблиці 2 представлені основні техніко-економічні показники ВАТ «>ВЗТДиН» у період 2006 – 2008 роки.


Таблиця 2 – Основні техніко-економічні показники діяльності ВАТ «>ВЗТД і М» на період 2006 – 2008 роки

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік >Горизонтальний аналіз , % >Трендовий аналіз 2008 р. до 2006 р.
2007г.к 2006 р. 2008 р. до 2007 р.
1 2 3 4 5 6 7
Виробнича потужність, т 222447 230400 210600 103,6 91,4 94,7
Вироблення в натуральних показниках, т. 165723 130734 104896 78,9 80,2 63,3
Коефіцієнт використання виробничої потужності 74,5 56,7 49,8 76,1 87,8 66,8
Виручка від продажу, тис. крб. 485180 465604 398604 96,0 85,6 82,2
Собівартість, тис. крб. 456264 444720 368770 97,5 82,9 80,8
Прибуток від продукції, тис. крб. 28916 20884 29834 72,2 142,9 103,2
Чисельність персоналу, чол. 277 292 228 105,4 78,1 82,3
Продуктивність праці, тис.руб./чел. 1752 1596 1748 91,1 109,5 99,8
Прибуток від 1 працівника, тис. крб./ чол. 104 72 131 69,2 181,9 126,0
Рентабельність, % 6,3 4,7 8,1 - - -

Дані таблиці свідчить про помітному вплив світового економічної кризи на ОВО «>ВЗТДиН». Так було в 2008 року підприємства серйозно погіршило своє економічне становище. Знизився фізичний обсяг виробництва на 19,8 % проти показником 2007 року. По порівнянню з 2006 роком падіння виробництва становило 36,7 %.

Зниження попиту метвиробні вироби, викликані зниженням виробництва сільськогосподарської техніки та машинобудування, зумовили зменшення виручки від на 14,4 % тоді як 2007 роком, і на 17,8 % - з 2006 роком.

Однак за тих рахунок реалізації резервів виробництва підприємству вдалося знизити собівартість продукції. Це дозволило б попри криза збільшити прибуток від на 42,9 % проти показником 2007 року і 3,2 % - з 2006 роком.

Криза змусив підприємство вдатися до скорочення. Чисельність його зменшилася на 21,9 %. Це дозволило б повніше завантажити решти працівників і збільшити їх продуктивності праці на 95 %. У розрахунку одному працівникові зросла на 81,9 % і становить 131 тис. крб. за 2008 рік.

Як наслідок загальна рентабельність виробництва зросла з 6,3 % 2006 року до 8,1 % в 2008 року.

Отже, використання наявних резервів і проведення грамотної антикризової політики дозволило підприємству встояти в складних умовах.

Місія підприємства «Вироблятиметизную продукцію, що б вимогам споживача» (додаток). З цієї місії сформульовані основні тези політики підприємства (додаток). основні напрями політики:

- орієнтація на споживача;

- лідерство керівника;

- залучення працівників;

-процессний підхід;

- системний підхід до менеджменту;

- постійне поліпшення;

- прийняття рішень, заснованих на виключно фактах;

- взаємовигідні відносини з постачальниками.

Запорука успіху у досягненні поставленої цілей для підприємства вважають основні цінності: люди, якіснаметизная продукція і прибуток.

Керівництво компанії аналізує стан підприємства, розробляє стратегію розвитку та цілеспрямовано доводить її до всіх працівників. це підвищує відданість персоналу до цінностей підприємства.

Як практичних дій реалізації політики підприємства можна назвати сертифікацію менеджменту і виробничого процесу, і навіть вихід ринку поставок деталей для автомобільну промисловість.

Стратегія заводу над ринком автомобільну промисловість - розширення ринку збуту з допомогою нарощування поставок освоєної такий і нових виробів, зокрема – спеціальних стрижневих деталей, кріпильних виробів. Розширення номенклатури металовиробів за таблицямиFIAT-ВАЗ і оригінальним кресленням. Задля більшої якості термообробки планується модернізувати ділянку термічної обробки виробів.

У 2010 року планується збільшити виробництво і постачання залізничних пружин і пружин для автопрому.

1.2 Аналіз виробництва та реалізації продукції

Основними показниками, визначальними ефективність діяльності виробничого підприємства, є показники виробництва та реалізації продукції. Аналіз цих показників дає змоги виявити резерви рахунок вдосконалення складу і структури номенклатурипроизведенной продукції (таблиця 3).


Таблиця 3 - Динаміка обсягів та її реалізації продукції

Найменування продукції 2006 рік 2007 рік 2008 рік >Горизонтальний аналіз, % >Трендовий аналіз, %
2007г.к 2006 р. 2008 р. до 2007 2007 р. до 2006 2008 р. до 2006 р.
1. Натуральні показники, т. 165723 130734 104896 78,9 80,2 78,9 63,3

2.Стоимостние показники

Товарна продукція

Реалізована продукція

496008

485180

460184

465604

418415

398604

92,8

96,0

90,9

85,6

92,8

96,0

84,4

82,2

До того ж експорту 96810 107206 0 110,7 0 110,7 0
Частка експорту, % 20 23 0 0 115 0 115

Аналіз даних таблиці 3 показав, що це підприємство знизило обсяги виробництва та реалізації продукції 2008 року. так зниження товарної продукції становило 9,1 % стосовно 2007 року і 15,6 % стосовно 2006 року. Зниження реалізованої продукції становило відповідно 14,4 % і 17,8 %. Вищі темпи зниження реалізованої продукції пояснюються негативним впливом наслідків світового економічної кризи. Уповільнилися розрахунки з партнерами, знизився попит продукції, деякі замовники виявилисянеплатежеспособними. З іншого боку, в 2008 році в підприємства був експортних замовлень. Отже, втрати виручки від склали рівень 2007 року, тобто. 23 %.

Аналіз динаміки випуску товарної продукції натуральних показниках дав змогу виявити ще одне чинник зниження величини виручки від. Зниження фізичного обсягу в 2008 року порівняно з 2006 роком становило 36,7 %. До того ж проти 2007 роком зниження становило 19,8 %.

На загальне зниження виручки та одержання прибутку вплинуло збільшення ринкових ціни сировину і матеріалів, що було до

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація