Реферати українською » Экономика » Національна інноваційна система Китаю


Реферат Національна інноваційна система Китаю

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ОДЕСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ім.І.І.МЕЧНИКОВА

>ІНСТИТУТМАТЕМАТИКИ,ЕКОНОМІКИ ІМЕХАНІКИ

>КАФЕДРАСВІТОВОГОГОСПОДАРСТВА ТАМІЖНАРОДНИХЕКОНОМІЧНИХВІДНОСИН


Індивідуальна робота

на задану тему: Національна інноваційна система Китаю


Студентки ОНУ

їм. І.І. Мечникова,ИМЭМ,

>МЭО – 4 курс, 1 група

>Писоцкой Юлії


Одеса - 2010


ПЛАН

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1) Фінансова інфраструктура Китаю.

2)Производственно-технологическая інфраструктура.

3) Інформаційна інфраструктура

4) Кадрові особливості у Китаї.

5)Экспертно-консалтинговая інфраструктура.

ВИСНОВКИ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Інноваційний розвиток Китаю має яскраво виражений «цей» характер. Воно здійснювалося відповідно до політиці «відкритих дверей» за таким сценарієм: спочатку передові технології залучалися з-за кордону східні провінції, та був поширювалися в відсталі центральні й західні регіони країни

Піднебесна стає дедалі важливим гравцем у області інновацій. Починаючи з року на неї припадає друге у світі після США за кількістю науково-дослідних працівників. І шосте місце – за витратами для наукових досліджень і розробки. За даними ОЕСР, домінуючу позицію в видатках для наукових досліджень і розробки у Китаї займає приватний сектор, частку частку якого припадає 62,4%, НДІ – 25,9%, вузи – 10,5%. Якщо раніше економіка країни орієнтувалася масову виробництво товарів та послуг «під копірку», то час досягнуто зацікавленість приватного сектора інноваційному характері розвитку та забезпечена інтеграція між наукою і великим бізнесом.

Метою цього дослідження вивчення національної інноваційний системи Китаю.

Досягнення мети передбачає досягнення наступних завдань:

- Вивчення фінансової інфраструктури Китаю;

- Аналіз виробничо-технічної інфраструктури Китаю;

- Вивчення інформаційної та кадрової інфраструктур;

Об'єктом дослідження є Китай. Предметом – національна інноваційна система Китаю.

Теоретичною й методологічною основою дослідження є положення, сформульовані працях вітчизняних і закордонних вчених, присвячених дослідженню Китаю та статистичні дані офіційних сайтів.


1) Фінансова інфраструктура Китаю

На сьогодні у банківській системі Китаю існує чотири різновиду кредитних організацій: політичні банки (>Эскпортно-импортний банк, Банк Розвитку Китаю та Сільськогосподарський банк розвитку Китаю) державні банки чи банки «великий четвірки» (Банк Китаю,Торгово-промишленний банк Китаю, Будівельний банк Китаю, Сільськогосподарський банк Китаю), акціонерні банки (ChinaCITIC Bank, ChinaEverbright Bank,MingshengBanking Corporation, ChinaMerchants Bank та інших.), і навіть міські і сільські кредитні кооперативи.Контролирующим і регулюючий орган китайської банківської системи є Народний Банк Китаю, і навіть Комітет із контролю за банківськоїдеятельностью.[1]

Відповідно до визначенням Державного комітету КНР у контролі й управління банківськими справами добанковско-финансовим організаціям Китаю ставляться: політичні банки, державні комерційних банків, акціонерні комерційних банків, міські банки, аграрні кредитні кооперативи, інші фінансові установи. [2]

Банківська система Китаю

Центральний банк Народний банк Китаю
Політичний банки

Державний банк розвитку

>Импортно - експортний банк Китаю

Банк Китаю з розвитку сільського господарства

Державні >Торгово - промисловий банк Китаю
Комерційні банки

Банк Китаю

Сільськогосподарський банк Китаю

Народний будівельний банк Китаю

Акціонерні комерційних банків Більше120акционерних комерційних банків
Міські банки Банки Шанхая, Пекіна та інших.
Інші фінансові установи

Міські і сільські кредитні кооперативи

Сільські комерційних банків

Інвестиційнітраст-компании

>Финансово-кредитние компанії


Народний банк Китаю є банком, прямо підпорядковуєтьсяГоссовету КНР. [1]

Політичні банки - це спеціалізовані банки, які видають кошти на підтримку державної економічної політики. Діючи за принципом планового управління, цільового акумулювання і використання засобів,самобалансирования і беззбитковості, вони ставлять за мету рентабельність. Політичні банки з'явилися як із заходів для прискорення комерціалізації державних комерційних банків. Нині до таких належать три банку. Державний банк розвитку кредитує переважно затверджені державою програми у сфері виробництва, великого й середнього капітального будівництва, технічної реконструкції.

Банк Китаю з розвитку сільського господарства за основному здійснює фінансові операції, пов'язані з проведеної державою сільськогосподарської політикою, розпоряджається бюджетними коштами, що йдуть ось на підтримку аграрного сектора.Импортно-експортний банк Китаю кредитує експорт великого устаткування, і навіть виробів машинобудування і електроніки. У процесі своєї діяльності політичні банки зазвичай доручають виконання конкретних операцій комерційних банків.

У процесі своєї діяльності політичні банки зазвичай доручають виконання конкретних операцій комерційних банків. Комерційні банки- основа китайської фінансової систем. Вони діляться на дві групи.

Перша - це державні комерційних банків (>Торгово-промишленний банк Китаю (>ТПБК), Банк Китаю (БК), Сільськогосподарський банк Китаю (>СБК) й "Народний будівельний банк Китаю (>НСБК). Вони виконують вкрай важливу функцію надання фінансової підтримки процесу реформ у Китаї.

Друга ж група комерційних банків - це акціонерні комерційних банків.

Міські банки. Їх головне завдання є видача кредитів на підтримку та інфраструктури міста. Такі банки існує лише у містах країни, як-от Шанхай, Пекін,Чженчжоу.

Інші фінансові установи Китаю включають міські і сільські кредитні кооперативи, сільські комерційних банків, інвестиційнітраст-компании, фінансово-кредитні компанії, іноземних банків тощо. [2]

Державний банк розвитку (>ГБР) офіційно було засновано 17 березня 1994 р. з центральним офісом в Пекіні, у складі 23 відділу. Банк має 32 операційних відділення з країни й 5пред-ставительств. Статутний фондГБР становить 50 млрд юанів (6 млрд дол. США). Активи банку початку 2007 р. становили 2314,3 млрд юанів (297 млрд дол.), частка безнадійних кредитів – 0,75%, достатність капіталу – 8,05%.

ЗавданняГБР – кредитування під низький відсоток ключових об'єктів інфраструктури базових галузей, відставання яких впродовж низки останніх стримувало розвиток економіки. Банк також має спрямовувати кошти відновлення великих державних підприємств. Вибір об'єктів кредитування визначає Держплан (з березня 2003 р. це – Комітет розвитку та реформ Держради КНР), а банк має забезпечити повернення основний суми, наданої вигляді кредиту. Одержання прибутку банком перестав бути визначальним, тим щонайменше лише у 2006 р. чистий прибуток банку становила 28 млрд. юанів (3,6 млрд. дол.). Президент банку призначається Держрадою КНР.

Основним джерелом фінансових коштів на банку є виготовлення облігацій у національній валюті. Останніми роками банк збільшив частку п'яти- і восьмирічних облігацій у загальному обсягу емісії, що дозволяє повною мірою задовольняти потреби у середньо- і частка довгострокових кредитах.

Банк активно розвиває фінансові операції, він успішно дбає про міжнародних ринки капіталу.ГБР проводить операції кредитування експорту, надаючи пільгові кредити ряду підприємств країни. Держрадою КНР наГБР покладено також розподіл позик від Світового банку від Азіатського банку розвитку.

>ГБР також здійснює макроекономічні регулюючі функції, контролюючи масштаби кредитування і темпи його зростання у країні уцелом.[3]

Найбільший інвестиційний фонд Китаю та четвертий за розміром світі - Китайська інвестиційна корпорація є інвестиційним установою, яке створено як повністю державна компанія відповідно до Законом Китайської Народної Республіки проКомпаниях і штаб-квартирою в Пекіні.

Місія СІС - зробити довгострокові інвестиції, якімаксимизируют що з поправкою з ризиком фінансової віддачі у сфері своїх акціонерів.

СІС створили 29 вересня 2007 року за допомогою випуску спеціальних облігацій у сумі 1550 мільярдів юанів від Міністерства фінансів. Вони, своєю чергою, використовувалися на придбання близько $ 200 млрд. валютних запасів Китаю та стали основою статутного капіталу корпорації. Адже її фінансування полягає в фінансових інструментах і комерційній основі зобов'язань, СІС дотримується суворою комерційною орієнтації й наводиться суто економічних пріоритетів і фінансових інтересів.

СІС вибирає, куди робити інвестиції з урахуванням встановлених принципів, і цінностей інвестицій, зазвичай, корпорація не виконує контролюючою ролі й не намагається впливати для операцій компаній, у які її інвестує.

Фундаментальна підхід СІС у тому, щоб тримати, керувати й інвестувати її активи для максимізації вартості капіталу.

Хоча кожна інвестиція унікальна, СІС вірить у важливість наявності довгострокової перспективи, відтак, хоче інвестувати довгостроковий капітал. Як комерційної структури, СІС має оперативну незалежність" і робить свої інвестицій рішення, виходячи з оцінці економічних пріоритетів і фінансових цілей.

Інвестицій СІС не обмежуються певною конкретною галуззю, географією, чи класом активів і містять у собі акції, облігації, і альтернативні активів.

СІС прагне підтримувати високі професійні й етичних стандартів корпоративного управління, прозорості й підзвітності.

>Трехуровневая структура корпоративного управління корпорації включає у собі Рада директорів, Спостережної рада та Виконавчої комітет. Її регулюють Законом Китайської Народної Республіки проКомпаниях і корпоративним . Хоча й вона працює незалежно і його інвестиційні рішення грунтуються на прибутковості кожної угоди, СІС залишається підзвітною Державному Раді Китайської Народної Республіки й у кінцевому підсумку, громадянам Китайської Народної Республіки.

>CentralHuijin Investment Ltd. (>CentralHuijin) є дочірньою Китайської інвестиційній компанії зі своїм радою директорів, і спостережливі ради Її було створено для інвестицій у ключові державні фінансові установи Китаю, але з проводить якихось інших комерційнихсделок.[4]

Корпорація приймає рішення про інвестуванні з урахуванням низки принципів: з урахуванням економічних пріоритетів і фінансових цілей, з оцінкою комерційної віддачі, СІС розміщає свій капітал та активи у межах толерантності до ризику власника, виходячи з максимізації акціонерноїстоимости,CIC зазвичай, рветься вести активну діяльність з в компаніях, у які її інвестує, і робить спроби, щоб спричинити діяльність цих компаній, СІС прагне довгострокової, стабільної, сталої роботи та із поправкою з ризиком прибутку. [5] На 31 грудня 209 року, загальний капітал корпорації становив 320 млн. дол. [6]

Друга за величиною інвестиційній компанії Китаю -Сhina International Trust and Investment Corporation Securities Co. -CITIC переважно займається інвестиційної діяльністю у фінансовому секторі, виступаючи партнером в отримання повного комплекту ліцензій для банківської, і навіть операції із цінними паперами, страхування, трасти бізнесу, фонди, ф'ючерси тощо. Вона має всеосяжний ряд переваг і добрий план розвитку на фінансовому секторі. У 2006 року, фінансові дочірні підприємстваCITIC досягли чимало у реформуванні та розвитку, в основних компаніях досягнуть новий рекорд прибутку. Не варто 2006 року, сукупні активи досягли 816, 1 млн. юанів, що 78,3% від загального обсягу активівCITIC Group. Загальна прибуток становив 38,77 млрд. юанів, що становить 47% від загального доходу компаніїCITICGroup's, чистий прибуток становив 5,04 млрд. юанів, що була 77,9% від чистого прибуткуCITIC Group. [7]

Перша страхової компанії, створена Китаї, була компанія під керівництвом англійськихинвесторов.1805 рік за назвою «>ГуанДжоуское страхувач». Перша самостійно заснована страхова компанія Китаї –в1865 року «Шанхайська страхової компанії». Після 1958 року страхову справу у Китаї спадає.

Починаючи з 1980 року страхову справу відроджувалося, і на сьогодні китайські страхові компанії є одним із найбільших у світі, також у Китаї дозволили організовувати страхові компанії повністю засновані іноземною капіталі. У 2003 року Народна страхової компанії Китаю, Китайська компанія зі страхування життя завершили акціонерну реформу.

Три найбільші страхові компанії Китаю було зареєстровано на іноземної фондову біржу:

-PICCProperty andCasualty Company Ltd (Компанія зі страхування нерухомості і від нещасних випадків ) зареєстровано на фондову біржу Гонконгу, перше державне фінансове підприємство, перетворене на відкрите товариство на зарубіжному фондовий ринок ;

- China LifeInsurance Company Ltd (Китайська компанія зі страхування життя) двічі зареєстрована Нью Йорку та Гонконзі, найбільша незалежна державна компанія на світовому ринку капіталу 2004 року;

-PingAnInsurance (Group) Company of China Ltd (Страхова компанія Китаю) зареєстровано на фондову біржу Гонконгу у червні 2004 року, перша страхова група компаній Китаю, зареєстрована на іноземної фондову біржу.

Оскільки спочатку страхову справу до Китаю привнесли англійці, стандарти основні моменти структури страхування відповідають загальносвітовим. Після вступу Китаю у СОТ страхову справу почав розвиватися ще більше блискавично й відповідно до світовими стандартами. Відсоток страхових премій у складі ВВП: У 1980-х року – 0,1%; 2001-го – 2,2%; прогноз на 2020 рік – 7,8%. China LifeInsurance (>доход=23,428.0 мільйонівприбиль=1,231.3 мільйонів),PingAnInsurance (>доход=10,479.3 мільйонів прибуток = 767.7 мільйонів), КомпаніяPICC займає третє місце.

China LifeInsurance Company Limited ("Компанія" чи "China Life" чи "Ми") був у Пекіні, Китай 30 червня 2003 року. Компанія успішно котируються на Нью-Йоркської фондової біржі і Гонконгівській фондовій біржіс17 і 18 грудня 2003, відповідно.

Компанія є найбільшою компанією зі страхування життя на страховий ринок Китаю. Це -дистриб'юторська мережу, що складається з ексклюзивних агентів, прямих торгових представників, і присвячених і присвячених установ, є найбільш великої у Китаї.

Продукти і комунальні послуги містять у собі індивідуальне страхування життя, страхування життя групи, від нещасного випадку і медичне страхування, провідний постачальник продуктів ренти і страхування життя, як окремих осіб і груп, і навіть провідний постачальник страхування нещасних випадків, і навіть соціального страхування. [8] Загальний дохід компанії на 30 червня 2010 року під 6 місяців становило 183,6 млн. юанів. [9]

Також у Китаї є такі фонди, як: Народна страхова (нерухомості) компанія Китаю /ThePeople'sInsurance (>Property) Company of China, Ltd., Народна страхова (життя) компанія Китаю /ThePeople'sInsurance (Life) Company of China,Ltd.,Народная страхова (перестрахувальна) компаніяКитая,Китайская тихоокеанська страхової компанії / China PacificInsurance Company Ltd., Шанхайська фондовабиржа,Шанхайская біржаметаллов,Шеньчженьская фондовабиржа,Китайская міжнародна страхова й інвестиційна корпорація , Торговельна компаніяCITIC,Фондовая корпораціяCITIC,Китайская фондова компанія "Орел" (Ігл) / ChinaEagle SecuritiesCo.,Китайская страхова й інвестиційна корпораціянац.меньшинств / ChinaNationalities Trust and Investment Corp. (Group), Китайська міжнародна інвестиційна корпорація важку й сталеливарної промисловості, Китайська міжнародних компаній економічних консультантів, Китайська міжнародних корпорацій консалтингу у сфері машинобудування, Китайська група компаній ">Эвебрайт" ChinaEverbright Group Ltd., Китайська міжнародна страхова й інвестиційна корпорація ">Эвебрайт".

>Венчурние фонди почали розвиватися на четвертому етапі формування національної інноваційної системи Китаю, починаючи з 1995 року. У період 1995-2004 роки їхнього кількість досягла 217. Слід зазначити, що у Китаї є кілька різновидів венчурних фірм: державні (регульовані і фінансовані місцеві органи влади), університетські венчурні фірми (які спеціалізуються на фінансуванні проектівNTE на ранніх стадіях), корпоративні венчурні фірми (існуючі рахунок

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація