Реферати українською » Экономика » Аналіз цінової політики ВАТ "Сибірське молоко"


Реферат Аналіз цінової політики ВАТ "Сибірське молоко"

Страница 1 из 9 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫФОРМИРОВАНИЯЦЕНОВОГОМЕХАНИЗМА УОПТОВОЙ ТОРГІВЛІ

1.1 Сутність оптову торгівлю

1.2 Поняття оптової ціни, і методи оптового ціноутворення

1.3 Методологія аналізу та прогнозу ціни товарному ринку

2. АНАЛІЗСУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМИЦЕНООБРАЗОВАНИЯ У ВАТ «>СИБИРСКОЕ МОЛОКО»

2.1Организационно-економическая характеристика підприємства

2.2 Товарна політика підприємства

2.3 Цінова політика підприємства міста і порядок формування оптової ціни

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЦІНОВУ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Розвиток асортиментукисло-молочной продукції магазинахг.Красноярска

3.2 Удосконалення ціноутворення готової продукції

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ціноутворення цінова товарна політика

Перед усіма комерційними і багатьма некомерційними організаціями постає завдання призначення ціни на всі свої товари та. У разі ринку ціноутворення є дуже складно процесом, схильна впливу багатьох факторів, і, звісно, базується як на рекомендаціях маркетингу. Але вибір загального напрями у ціноутворенні, підходів до визначення ціни нові, і вже випущені вироби і комунальні послуги збільшення обсягів реалізації, товарообігу, підвищення виробництва та зміцнення ринкових позицій підприємства є функцією маркетингу. Ціни і цінову політику - одне з головних складових маркетингової діяльності, роль якій усе більш зростає.

Ціни перебувають у тісній залежності коїться з іншими перемінними маркетингу й зовнішньоекономічної діяльності фірми. Від цін великою мірою залежить досягнуті комерційні результати, а вірна чи помилкова цінову політику надає довгострокове (позитивне чи негативне) вплив протягом усього діяльність фірми. Суть цілеспрямованої цінової газової політики в маркетингу у тому, щоб встановлювати на товари фірми такі ціни, і так варіювати ними на залежність від становища над ринком, аби оволодіти його певною часткою, забезпечити намічений обсяг прибутків і вирішувати інші стратегічні й оперативніші завдання. При визначенні загальної цінової газової політики окремі рішення (взаємозв'язок ціни товари у межах асортименту, використання спеціальних знижок і соціальних змін цін, співвідношення своїх цін, і цін конкурентів, метод формування ціни нові товари) ув'язуються в інтегровану систему.

Предмет дослідження – особливості ціноутворення для підприємства.

Об'єктом дослідження даної роботи є підставою ВАТ «>Сибирское молоко».

Мета цієї роботи – проведення дослідження цінового механізму на споживчому ринку молокопродукції й розробка заходів із його вдосконаленню.

Досягнення поставленої мети перетвориться на роботі буде сформульовано і вирішені такі:

- дослідження теоретичні і нормативно-правові аспекти основи, цінового механізму;

- розглянута методологія аналізу та прогнозу ціни товарному ринку;

- проведено оцінка та аналіз гніву й поведінки ціни товарному ринку.

>Методологической підвалинами написання даної роботи послужили праці та розробки наступних авторів: Ковальова В.В.,БакановаМ.И., Шереметьєва А.Д.,ГидляровскойЛ.Т.,Вехоревой А.А., БобильовоїТ.А та інших.

Основним джерелом інформація аналізу порядку ціноутворення продукції підприємства є його бухгалтерська і статистична звітність.


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫФОРМИРОВАНИЯЦЕНОВОГОМЕХАНИЗМА УОПТОВОЙ ТОРГІВЛІ

1.1 Поняття і сутність оптову торгівлю

Промислова і що сільськогосподарська продукція у своїй русі зі сфери виробництва, у сферу споживання, зазвичай, проходить ряд проміжних ланок. Посередницькі операції у цих проміжних ланках можуть здійснюватися спеціалізованими підприємствами оптової торгівлі [16. - З. 191].

Тому першим ланкою реалізації виробничого товару в каналі розподілу є оптової торгівлі, тобто. діяльність із продажу товарів, виділені на різних торговців, тих, хто їх далі продавати кінцевого споживача. Необхідність такого проміжного між виробником товару і роздрібним торговцем ланки викликана тим, що, з одного боку, виробнику товарів зазвичай від вкладати кошти в торгівлю, а розвиток свого виробництва, з другого боку – роздрібному торговцю звичайно вистачає коштів на ухвалення він торгівлю повністю. [2. - З. 218].

Оптової торгівлі належить й важлива роль розвитку сфери звернення товарів народного споживання.Преобразуя виробничий асортимент в торговий, визначаючи структуру і напрям товарних потоків, виступаючи над ринком як посередник між промисловістю і роздрібним торговим ланкою, оптові підприємства міста і організації сприяють гармонізації єдиного споживчого ринку країни.

Світовий досвід минулого і вітчизняна практика показують, що функціонування системи міжгалузевих, регіональних еліт і міжрегіональних зв'язків немислимо й без участі оптової торгівлі як активного комерційного посередника.

На момент реформування економічних відносин оптової торгівлі у Росії була на досить потужній, стабільної та однакової в територіальному відношенні структурою.

Наявність оптової торгівлі за умов ринкового господарства є об'єктивною реальністю і необхідністю.

Корінне зміна перетерплюють і цільові структури розвитку оптової торгівлі як активного комерційного посередника, що є ключовим ланкою у системі товароруху.

>Целями розвитку оптової торгівлі є:

- створення розвиненою структури каналів товароруху;

- підтримку необхідної інтенсивності товаропотоків;

- формування резервних джерел фінансового забезпечення процесу товароруху.

У разі ринкового господарювання змінюються і функції оптової торгівлі – з одного боку вони ускладнюються, з другого – персоніфікуються.

Основними завданнями оптового торгового підприємства є:

- пошук постачальників товарів для роздрібних підприємств та інших підприємств;

- закупівля товарів у виробників і їхніх доставка, зберігання;

- забезпечення підприємствам-виробникам збуту товарів;

- маркетингові дослідження виробникам товарів хороших і роздрібних торгових підприємств;

- інформаційне обслуговування.

На макрорівні оптової торгівлі виконує такі функції:

- інтегруючу (забезпечення взаємозв'язку між партнерами на поставки продукції, по віднайденню каналів збуту);

- оцінну (визначення рівня суспільно-необхідних витрат праці через ціноутворення);

- організаційну і регулюючу (забезпечення раціонального побудови і гармонійного функціонування економічних систем з допомогою імпульсів, стимулюючих структурні зміни).

Макроекономічні функції оптової торгівлі трансформуються на мікрорівні у різноманітні функції оптових торгових підприємств: економічна інтеграція території і що подолання просторового розриву; перетворення виробничого асортименту в торговий; формування товарних запасів; згладжування цін; зберігання; доопрацювання, доведення товарів до необхідного якості; фасування, упаковки; кредитування; маркетингових досліджень ринку виробництва і організація рекламних компаній.

Розвиток ринкових відносин сприяє формуванню нових функцій оптових підприємств (послуги з управлінню, консультації з використанню товарів, гарантійне обслуговування може й ін.).

Оптові підприємства покликані стати центром зосередження і передачі щодо дослідження ринку, тобто. покликані виконувати інформаційну функцію. Саме оптові підприємства, використовуючи становище на перетині інформаційних потоків, здатні забезпечити збір, накопичення і обробку комерційної інформації та, узагальнивши і проаналізувавши її, передати постачальнику чи покупцю.

Цю інформацію входять такі елементи:

1. Визначення ємності ринку.

2. Характеристика ринкової ситуації.

3. Вивчення можливості виходу зовнішній ринок.

4. Визначення поточних і найперспективніших потреб покупців.

5. визначення споживчих характеристик, конкурентоспроможності товарів різних товаровиробників.

6. Вивчення мотивацій купівель і закономірностей поведінки покупців над ринком.

7. Вивчення ринку товарів хороших і можливостей його реалізації.

Важливе значення має тут розвиток такий функції оптової торгівлі як комерційне кредитування, фінансування угод. Досвід західних фірм показує, що в багатьох випадках вибір каналів товароруху залежить від цього, наскільки я його організатор може сам кредитувати ринкові угоди зацікавлених сторін перебуває [20. З. 308-310].

З усієї вищевикладеного щодо ролі й місця оптової торгівлі у сфері звернення випливають такі висновки:

1. Оптова торгівля реально є одним із найважливіших галузей сфери обігу євро і всієї економіки.

2. Ця галузь виступає головною єднальною ланкою між виробництвом і які попитом, впливаючи безпосередньо на стан та розвитку те й інше. Тим самим і економіки нашої країни загалом.

3. У економіці країни це галузь заповнює безліч ніш по всьому шляху до перетворення продуктів природи в товари та країни, що СРСР розвалився, що оптової торгівлі як вид господарської діяльності сфері головне ланкою і механізмом організації товароруху в усій економіці країни.

4. Оптова торгівля, взаємодіючи з виробництвом і які роздрібної торгівлею.Оказивает тим і тим своїм контрагентам такіраспределенческие послуги, що як функції сфери звернення обходилися самим контрагентам дорожче. Так, оптової торгівлі пропонує: роздрібній торгівлі – визначення асортименту реалізованої його продукції, її складське (в разі потреби) зберігання; переклад замовлень на роздрібний збут в виробничі завдання її виготовлювачам, і навіть часткове фінансування; виробникам – прийняття він функцій складського збереження і концентрації замовлень, цим забезпечуючи можливість обмежити кількість типів продукції, знизити собівартість зі збільшенням обсягу випуску продукції і на створити постійний коло клієнтів.

У минулому у вітчизняній економічної науці поняття «оптової торгівлі» теоретично визначалося ніж формою планового розподілу ресурсів у народному господарство і організація продажу продукції підприємства із використанням товарно-грошових відносин. Оптова торгівля продукцією виробничо-технічного призначення було визначено ніж формою планового розподілу матеріальних ресурсів, джерело якої в державному плані розвитку народного господарства.

Через оптову торгівлю передбачалося провести зв'язок між формами і методами постачання підприємств матеріальних ресурсів для, розширити господарської самостійності замовників у вирішенні питань постачання, скоротити частку матеріальних ресурсів, що у зайвих запасах.

Причина невдачі у розвитку оптової торгівлі в 60-70 – е роки коріниться у тому, що вона розглядали як пасивне додаток до прийдешнього достатку ресурсів. Це спричинило розриву між цілями оптової торгівлі, і засобом її досягнення. Через війну завдання розвитку оптової торгівлі стала розумітись значною мірою формально, що в тенденції надавати традиційним процесам постачання нове «прогресивне» тлумачення.

Новий етап розвитку та якісного перетворення оптової торгівлі у Росії слід зарахувати до 1991 р.; коли скасували централізоване розподіл продукції, стали відпускатися оптові ціни, як уже почалися становлення нових форм та інститутів оптової торгівлі, кардинально відмінними від присутніх розподільних форм.

[21. - З. 231].

По ГОСТ Р 51303 -99 під оптової торгівлею розуміється торгівля товарами із наступним перепродажем чи професійним використанням.

ПоД.Л. Щуру «Основи торгівлі» під оптової торгівлею розуміється вид основний підприємницької діяльності (основний, тобто. має найбільша питома вага у загальному обсягу цієї бурхливої діяльності) з продажу власниками, виробниками чи перепродажу без видозмін посередниками, зареєстрованими у статутному порядку, будь-яких дозволені обороту товарів роздрібним торговцям, промисловим, комерційним,учрежденческим чи професійним користувачам або ж іншим оптовим торговцям (крім населення). Для використання у виробництві, іншого професійного використання чи використання газу як проміжного споживання (на подальше одержання прибутку), здійснюваний по безготівковому чи готівкового розрахунку і у будь-якому разі, супроводжуваний упорядкуванням рахунків-фактур.

Загальна структура оптової торгівлі, яка у час, показано на рис. 1.

Оптова торгівля сировиною і напівфабрикатами

Оптова торгівля готової продукцією

продовольчі товари без переробки

споживчі товари

 

оптової торгівлі засобами виробництва

оптової торгівлі споживчими товарами

торговельні зв'язки з виробництвом торговельні зв'язки з споживачами

>Рис. 1. Загальна структура оптової торгівлі у Росії

Як очевидно з схеми, оптової торгівлі охоплює майже всі види продукціїпроизводственно- технічного призначення і індивідуального споживання, реалізовані через ринок, й у центрі господарських зв'язків, здійснюванихоптово-посредническим ланкою і з виробництвом, і зі споживанням. вона є найважливішим опосередкованим ланкою між сферами виробництва та споживання процесі відтворення [13, -З. 128].

Оптова торгівля надає ряд переваг виробників:

1.Разгружает органи збуту. Немає сенсу оформляти безліч накладних, рахунків, проводок по бухгалтерським банківських рахунках і листів нагадувань. Знижуються витрати, пов'язані у реалізації продукції.

2. Зниження коливання завантаження виробничих потужностей. Оптовий торговець робить замовлення кілька місяців, тому підприємство – виробник може здійснювати довготривале планування. Тим самим було завантаження виробничих площ стає рівномірніше, а виробництво – раціональніше, знижуються витрати виробництва.

3. Знижується ризик, пов'язані з зберіганням своєї продукції складі. У виробника є можливість відвантаження товарів, замовлених оптовим торговцем відразу після їх виготовлення.

4. Фінансове перевагу у тому, що, зазвичай, оптовий торговець виробляє оплату в стислі терміни з допомогою знижки при платежі готівкою або створюючи певний зобов'язання в векселях.

Наявність каналів оптового товароруху надає значні вигоди для роздрібної торгівлі.

1.Облегчается організація закупівель. З великого пропозиції виробників оптовий торговець відбирає найвигідніші, зводить їх до одного замовлення і тим самим полегшує вибір роздрібному торговцю.

2. Забезпечується терміновість малий обсяг постачань. Роздрібний торговець може у час запастися товарами в найкоротші терміни й у довільно малих кількостях. Відпадає необхідність утримання великих складських запасів і знижується ризик.

3. Забезпечується кредитна допомогу.

4.Оказивает сервісні послуги з організації продажів товарів.

Світова практика виділяє такі види світової торгівлі (табл. 1).

Таблиця 1. Види оптової торгівлі

Ознака класифікації Вигляд оптової торгівлі Приклад
1 2 3
по функціональному ознакою >1.Закупочная Заготівля і збут вторинної сировини, закупівля і збут сільськогосподарської сировини
2. Оптова торгівля по виробничим зв'язкам Закупівля шкіри в шкіряного заводу і продаж взуттєвої фабриці (напівфабрикати), придбання й продаж інструмента (готову продукцію
3. Оптова торгівля сировиною і матеріалами (розподільча оптової торгівлі) Купує товари оптом у у виробників і продає роздрібним торговцям
за рівнем спеціалізації номенклатури оптової торгівлі товарами широкого асортименту оптової торгівлі продовольчими товарами
спеціалізована оптової торгівлі оптової торгівлі електротехнічній продукцією

Закупівельна оптової торгівлі виконує завдання кількісного вирівнювання обсягів над ринком заготівлі, вона збирає малі обсяги товарів хороших і пропонує їхня мати своїм клієнтам великими партіями. Предметом закупівель є сільськогосподарські продукти (наприклад, зерно, картопля, овочі), деревина, вторсировину, відходи тощо. Часто ці види продукції вимагають додаткової сортування, наприклад, за категоріями.

>Распределительная оптової торгівлі: підприємство оптової торгівлі купує напівфабрикати чи готові вироби, продає їх задля подальшого використання найчастіше на промислові підприємства. Цей вид оптової торгівлі з'єднує послідовні стадії виробничого процесу. Наприклад, оптової торгівлі чорними металами, продукцією машинобудування, будівельними матеріалами [24, -З. 77].

Оптова торгівля з централізованої доставкою товарів. Оптовий торговець здійснює постачання товарами роздрібних торговців і надає їм великий сервіс.

Оптова торгівля із отриманням товарів у постачальника. Клієнт оптового торговця, роздрібний торговець чи великий споживач самостійно забирає товар.

Оптова

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація