Реферати українською » Экономика » Оцінки ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю організації


Реферат Оцінки ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю організації

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Теоретичні основи аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості

1.1 Поняття, суть і види дебіторської та внутрішньої кредиторської і заборгованості

1.2 Методика аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості організації

1.3 Інформаційне забезпечення аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості

Глава 2. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості СПК ">Земцовский"

2.1 Загальна характеристика діяльності організації

2.2 Аналіз динаміки і структури дебіторську заборгованість

2.3 Аналіз динаміки і структури кредиторську заборгованість

2.4 Аналіз оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості організації

Глава 3. Розробка рекомендацій по оптимізації дебіторської та кредиторської заборгованості СПК ">Земцовский"

3.1 Удосконалення управління дебіторської заборгованістю

3.2 Основні шляху зниження кредиторську заборгованість

Укладання

Список використаної літератури

 
Запровадження

Актуальність обраної теми дипломної праці полягає у тому, що ефективна управління дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованістю є невід'ємною складовою успішну діяльність підприємства. Від уміння правильно розпоряджатися дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованістю залежать усі сторони своєї діяльності.

Мета цієї дипломної праці полягає у проведенні аналізу стану дебіторської та кредиторської заборгованості та розробки рекомендацій для поліпшення стану розрахунків організації.

Досягнення поставленої мети потрібно вирішення низки завдань:

- розгляд поняття, сутності, нормативного регулювання обліку дебіторської та кредиторської заборгованості;

-розгляд методики аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості;

- розгляд структури бухгалтерії і облікової політики підприємства;

- проведення аналізу техніко-економічних показників підприємства;

- вивчення практики обліку розрахунків із дебіторами і кредиторами конкретної організації;

- проведення аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості з прикладу СПК ">Земцовский";

- оцінка ефективності управління дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованістю з прикладу СПК ">Земцовский";

- розробка рекомендацій зниження заборгованості та підвищення ефективності діяльності СПК ">Земцовский".

Об'єктом дослідження дипломної роботи є підставою СПК ">Земцовский". дебіторський кредиторський заборгованість

Предметом дослідження є дебіторська і кредиторської заборгованості СПК ">Земцовский".

Для цілей оцінки ефективності управління дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованістю СПК ">Земцовский" використовувалися форми річний бухгалтерської звітності організації.

Інформаційній базою дослідження є дані бухгалтерських звітів СПК ">Земцовский" за2007-2009гг., представлені у додатках додипломному проекту.

Основними джерелами інформації для аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості служать бухгалтерський баланс, додаток до балансу "Звіт про фінансові результати та його використанні" (Форма №2), додаток до бухгалтерського балансу "Форма №5" (куди входять розділи про рух позикових засобів і даних про дебіторської та кредиторської заборгованості), оборотні відомості, картки аналітичного обліку, дані інвентаризації, первинні документи, журнали-ордери відомості синтетичного обліку, у яких відбивається рух відповідних платежів, розрахункові відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам, діючі нормативні документи, що визначають ставки і пільги під час виробництва розрахунків з напрямам платежів, інші звітні форми.


Глава 1. Теоретичні основи аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості 1.1 Поняття, суть і стала види дебіторської та внутрішньої кредиторської і заборгованості

Під дебіторської розуміють заборгованість інші організації, працівників і фізичних осіб цієї організації (заборгованість покупців за куплену продукцію, підзвітних осіб за видані ним під звіт грошових сум та інших.). Організації й обличчя, які мають цієї організації, називаються дебіторами.

Дебіторська заборгованість - важлива складова частина обігового капіталу. Поточні активи цього часто становлять значну частину у структурі балансу підприємства.

>Дебиторскую заборгованість можна класифікувати за такими видам:

- дебіторська заборгованість за отриманими векселях;

-дебіторська заборгованість по розрахунком з бюджетом;

-дебіторська заборгованість за розрахунками з персоналом;

- інші види дебіторську заборгованість.

Рівень дебіторську заборгованість визначається багатьох чинників: вид своєї продукції, ємність ринку, ступінь насиченість ринку цієї продукції, прийнята для підприємства система розрахунків й т. буд.

Процес управління дебіторської заборгованістю, з одного боку, є частиною маркетингової політики підприємства, з іншого - складової управління діяльністю підприємства. Завданням фінансового менеджменту є ефективне керівництво дебіторської заборгованістю як активами підприємства з єдиною метою оптимізації її розміру та забезпечення своєчасної індексації боргу.

Основні етапи управління дебіторської заборгованістю передбачають проведення аналізу заборгованості попередньому періоді, формування принципів кредитної політики щодо відношення до покупцям продукції, розробку процедури індексації дебіторську заборгованість й модульна побудова систем контролю над рухом і своєчасним погашенням дебіторську заборгованість. Основне завдання аналізу є оцінка рівня дебіторську заборгованість та її динаміка в попередньому періоді. Контроль включає ранжування дебіторську заборгованість за термінами виникнення: 0-30 днів, 31-60 днів, 61-90 днів, 91-120 днів, понад 120 днів. Особливу увагу приділяється прострочений дебіторській заборгованості і причин виникнення. Вивчаючи поведінка дебіторську заборгованість в аналізованому періоді, використовують відносні показники розраховані показники по звітному року порівнюють із так само показниками попередніх періодів. На закінчення аналізу визначають ефект від участі інвестування засобів у дебіторської заборгованості. У цих цілях суму доларів додаткового прибутку, отриманої від підвищення обсягу реалізації продукції з допомогою надання кредиту, зіставляють з сумою додаткових витрат з оформленню кредиту та інкасації боргу, і навіть прямих фінансових збитків неповернення боргу. За результатами аналізу розробляється кредитна політика підприємства з відношення до покупцям продукції, які мають відбити умови надання кредиту та збільшити ефективність операційній і втратити фінансове діяльності підприємства.

Методика аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості організації. Залежно від рівня дохідності і ймовірності ризику кредитної діяльності розрізняють три принципових її типу: консервативний (мінімум ризику), помірний (середній ризик) і агресивний (високий ризик). У процесі вибору типу кредитної політики враховуються такі чинники: загальний стан економіки, рівень платоспроможності покупців, попит на реалізовану продукцію, правові умови стягнення дебіторську заборгованість.Конкретному типу кредитної політики відповідає система кредитних умов: термін подання кредиту, розмір наданого кредиту, вартість надання кредиту, знижки за дострокове погашення кредиторську заборгованість, система штрафних санкцій за прострочення платежу.

Система контролю над рухом і своєчасним погашенням дебіторську заборгованість організується як блок загальної системи фінансового контролю для підприємства. Передусім контролюються найбільші і сумнівні види дебіторську заборгованість, потім середні і малі, не які надають істотного впливу на загальні результати діяльності підприємства. За необхідності рефінансування дебіторську заборгованість користуються факторингом,форфейтингом, урахуванням векселів, виданих покупцями продукції.

Для перевірки вмотивованості обраного типу кредитної політики використовують умова, коли середня площа дебіторську заборгованість підприємства нормального його фінансовий стан приносить таку додатковий прибуток, яка більше од суми витрат з обслуговування дебіторську заборгованість та втрат від безповоротних боргів несумлінних покупців.

Дебіторська заборгованість після закінчення терміну позовної давності списується зменшення прибутку чи резерву сумнівних боргів. Списання заборгованості оформляється наказом керівника.

Істотну частина дебіторську заборгованість становлять розрахунки з покупцями, замовниками та ін дебіторами.

Момент виникнення дебіторську заборгованість визначається, передусім, умовами укладених угод пов'язаний з моментом реалізації товарів (робіт, послуг).

Потому, як право власності на товари переходить до контрагенту, чи ми передаємо йому результати робіт, виконуємо послуги, в українських партнерів виникає обов'язок зустрічних дій (оплати, зустрічної поставки), отже, і виникає дебіторська заборгованість.

Отже, дебіторська заборгованість виникає:

- під час переходу права власності на товари;

- під час передачі результатів робіт, наданні послуг.

Відповідно до Федеральним законом від 21 листопада 1996 року N129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" все господарські операції підлягають своєчасної реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку, виходячи з первинних дисконтних документів. Первинний обліковий документ складається в останній момент скоєння операції або після його закінчення.

Момент переходу права власності товару то, можливо зазначений у договорі окремо, і тоді, відповідно до цим моментом у бухгалтерському обліку відбивається дебіторська заборгованість.

За відсутності у договорі моменту переходу права власності народних обранців вважаєтьсянаступившим в останній момент відвантаження товару продавцем, що у відповідності до статті 459 ДК РФ "якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, ризик випадкової загибель чи випадкового ушкодження товару переходить на покупця з, як у відповідно до закону чи договором продавець вважається який виконав свій обов'язок про передачу товару покупцю".

Отже, дебіторська заборгованість загальному разі відбивається:

1) після оформлення документів на відвантаження товарів;

2) після підписати акт виконання (послуг).

Для цілей аналізу дебіторська заборгованість ділиться на поточну і тривалу. Поточна заборгованість має бути отримана протягом роки або банку нормального виробничо-комерційного циклу.Производственно-коммерческий цикл включає у собі: перерахування коштів у ролі авансу постачальникам, одержання і збереження ТМЦ виробництва, збереження і реалізацію готової продукції, і погашення дебіторську заборгованість. Рівень дебіторську заборгованість визначається багатьох чинників: такого роду продукцію, ємність ринку, ступінь насиченість ринку даної продукцією, прийнята для підприємства політика розрахунків із клієнтами, причому останній чинник особливо важливий.

З позицій фінансового менеджменту дебіторська заборгованість має двояку природу. З одного боку, "нормальний" зростання дебіторську заборгованість свідчить про збільшення потенційних доходів населення і підвищенні ліквідності. З іншого боку, не всякий розмір дебіторську заборгованість прийнятний підприємства, оскільки зростання невиправданою дебіторську заборгованість можуть призвести також до втрати ліквідності.

Дебіторська заборгованість - досить "мобільний" стаття балансу підприємства. Звичайна господарську діяльність підприємства включає регулярні розрахунки з що виникла заборгованості, у своїй способи розрахунку можуть бути дуже різними.

Зазвичай договорами між господарюючими суб'єктами передбачені способи виконання зобов'язань (оплата, зустрічна постачання при товарообмінної операції, розрахунки векселями та інших.). Проте розрахунки між підприємствами не можуть вироблятися і будь-якими іншими засобами, не передбаченими спочатку договором, при взаємній згоді.

Основні способи припинення заборгованості відомі.

1. Оплата грошима.

2. Залік взаємної заборгованості.

3. Оплата заборгованості векселями.

4.Уступка права вимоги.

5. Переклад боргу.

6. Прощення боргу.

Як правова категорія кредиторської заборгованості - особлива частина майна підприємства, що є предметом зобов'язальних правовідносин між організацією і його кредиторами. Економічна складова включає у собі частина майна підприємства (зазвичай, кошти) і товарно-матеріальні цінності.

Організація володіє, і користується кредиторської заборгованістю, проте вона зобов'язана повернути чи виплатити цю частина майна кредиторам, які заслуговують вимоги її у.

Отже, кредиторської заборгованості має двоїсту юридичну природу: як частину майна вона належить підприємству на право володіння і навіть на праві власності щодо отриманих позичково грошей, або речей; як об'єкт зобов'язальних правовідносин вона становить собою борги підприємства перед кредиторами, тобто особами,управомоченними на витребовування чи стягнення від організації зазначеної частини майна.

У спрощений варіант кредиторської заборгованості - те, що це підприємство має іншим особам.

З урахуванням відзначених ознак, кредиторську заборгованість можна з'ясувати, як частина майна підприємства, що є предметом що утворилися з різних правових підстав боргових зобов'язаньорганизации-дебитора перед правомочні особами - кредиторами, що підлягає бухгалтерського обліку і відображенню у балансі як боргів організації -балансодержателя.

Там, колиорганизация-дебитор так само ніяких заходів для добровільної поверненню боргів, у кредиторів залишається і можливість примусового стягнення, що у залежність від характеру кредиторську заборгованість ввозяться судовому чи позасудовому порядку.

Поняттям кредиторську заборгованість охоплюються боргові зобов'язання організації - дебітора, мають різне походження.

Оскільки кредиторської заборгованості слугує однією із джерел коштів, що у розпорядженні підприємства, її показують в пасиві балансу. Облік кредиторську заборгованість ведеться за кожному кредитору окремо, а узагальнюючих показниках відбивають суму кредиторську заборгованість й прокурори дають її, розбиваючи на групи.

Залучення позикових засобів у оборот підприємства - явище, сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового становища за умови, що де вони заморожуються на тривалий час в обороті України й своєчасно повертаються.

Інакше може виникнути прострочена кредиторської заборгованості, що зумовлює виплаті штрафів та погіршення фінансового становища. Тож у процесі управління необхідно вивчити склад, давність появи кредиторську заборгованість, наявність, частоту і освіти.

Кредиторська заборгованість є сутнісно безплатним кредитом і належить до залучених підприємством до господарського обороту коштів. На відміну від стійких пасивів, кредиторської заборгованості не планованим джерелом формування оборотних засобів. Кредиторська заборгованість належить до короткотерміновим зобов'язанням підприємства.

Частина кредиторську заборгованість закономірна, оскільки виникає у зв'язки України із особливостями розрахунків. Однак у вона найчастіше кредиторської заборгованості виникає й унаслідок порушення розрахунково-платіжній дисципліни і є наслідком недотримання підприємством термінів оплати продукції і на розрахункових документів.

Кредиторська заборгованість характеризує найбільш короткостроковий вид використовуваних підприємством позикових коштів, формованих з допомогою внутрішніх джерел.

>Начисления коштів за різних видів цих рахунків виробляється підприємством щодня, а погашення зобов'язань у цій кредиторську заборгованість - у визначені терміни буде в діапазоні місяця. Бо з моменту нарахування кошти, що входять до склад кредиторську заборгованість, не є власністю підприємства, а лише використовуються ними до терміну погашення зобов'язань, зі свого економічному змісту є різновидом позикового капіталу.

Кредиторська заборгованість, ніж формоюзаемного капіталу, характеризується такими основними особливостями:

1. Це безплатний джерело використовуванихзаемних коштів. Як безплатний джерело формування капіталу забезпечує зниження як позикової його частину, але й вартості капіталу підприємства.

2. Розмір впливає на тривалість фінансового циклу підприємства. Він впливає певною мірою на необхідний обсяг коштів на фінансування оборотних активів. Що відносний розмір кредиторську заборгованість, то менший обсяг коштів підприємству необхідно залучати до поточного фінансування його господарську діяльність.

3. Сума кредиторську заборгованість перебуває у прямої залежності від обсягу господарську діяльність підприємства, насамперед - від обсягу виробництва та реалізації продукції. Зі збільшенням обсягу виробництва та реалізації продукції зростають витрати підприємства, нараховані у складі кредиторську заборгованість, відповідно збільшується її загальна сума, і навпаки.

Прогнозований розмір за більшістю видів має лише оціночний характер. Це з тим, що розміри багатьох нарахувань, входять до складу кредиторську заборгованість, не піддаються точному кількісному розрахунку у зв'язку з невизначеністю багатьох параметрів майбутньої господарську діяльність.

Розмір щодо окремих її видам і з підприємству цілому залежить від періодичності виплат нарахованих коштів. Періодичність цих виплат регулюється державними нормативно - правовими актами, умовами контрактів, із господарськими партнерами і тільки незначна частина їх - внутрішніми нормативами підприємства. Ця високий рівень залежності періодичності виплат щодо окремих рахунках, які входять у

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація