Реферати українською » Экономика » Дослідження показників міді за допомогою кореляційного і тренд-аналізів


Реферат Дослідження показників міді за допомогою кореляційного і тренд-аналізів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Російський державний геологорозвідувальний університет ім. З. Орджонікідзе

Кафедра менеджменту і маркетингу

>Курсовой проект

По дисципліни: Статистика

На тему: "Дослідження показників міді з допомогою кореляційного ітренд–анализов"

Виконали:

студенти групиЭГ-06-03

Мельникова Тетяна

Волков Ілля

Кузнєцова Юлія

Перевірила:

Доцент Рижова Л. П.

>Москва,2008.


>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Світовий ринок міді

1.1 Світовий ринок кольорових металів

1.2 Прогноз розвитку світового фінансового ринку міді до 2013 року

1.3 Найбільші родовища міді

1.4Медная промисловість

Глава 2.Регрессионно-корреляцонний аналіз длярассчета економічних показників

2.1 Застосування кореляційного аналізу прикладі міді

2.2 Статистична оцінка тісноти зв'язку

2.3 Застосування кореляційного аналізу для економічних характеристик міді

Глава 3.Тренд-анализ длярассчета економічних показників

3.1 Теоріятренд-анализа

3.2 Застосування тренд - аналізу для економічних характеристик міді

Висновок

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Коротка довідка історичного поступу статистики

Статистика для менеджера і економіста — інструмент, дозволяє виробляти аналіз поточної інформації та прогнозувати поведінка об'єкта управління. А, щоб пізнати цей інструмент навчитися користуватися ним, слід докладно вивчити предмет і методичну основу статистичної науки.

Слово "статистика" має латинський коріньstatio — держава. Вперше він був використано німецьким ученим Р.Ахенвалем у праці погосударствоведению, випущеному в1749г. Проте функції, що їх статистикою, відомі з давнини: в античному світі враховувалося населення, землі, міста. Відомо, що Аристотель становив опис значної частини міст держав. Англія має чудовий пам'ятник середньовічної статистики — "Книжка суду". Це результати переписом населення Англії й датована 1601 р.

Досить довго статистику синонімом державознавства. Кінець ХІХ ст. істотно розширив і поглибив поняття "статистика". Методи, засновані на теорії ймовірностей, знаходять застосування для дослідження соціально-економічних явищ і процесів: життя населення і динаміки його, купівельного попиту, рівня інтенсифікації виробництва, оплати праці, виробництва та якості продукції і на т.д.

Англійські науковці-статистики Дж.Э.Юл іМ.Дж.Кенделл констатують: "Незалежно від цього, як і галузі знання отримані числові дані, вони мають певні властивості, виявлення яких може знадобитися особливий науковий метод обробки. Останній відомий як статистичний метод чи, коротше, статистика".

У російської статистики існували всі відомі школи й напрямки. В.М. Татищев (1686—1750) і М. В. Ломоносов (1711—1765) — яскраві представники російської описової школи. Д. Бернуллі (1700—1782) і Л.Крафт (1743—1814) — близькі до "політичнимарифметикам". Важливу роль розвитку математичного обгрунтування статистики зіграли російські математикиП.П.Чебишев (1821—1894), Н.А. Марков (1856—1922), і особливоA.M.Ляпунов (1857—1919).

Статистика — наука, методами теорії ймовірностей математичної статистики вивчає масові явища і процеси громадського життя і яка допомагає виявляти закономірності різних процесів, які у життя.

Статистика — наука, вивчає кількісні боку масових явищ за умов місця й часу. Сучасна статистична наука, багато в чому дотримуючись наступність, спирається попри всі досягнення сучасної науки, передусім, інформаційні технології.

Найважливішими складовими сучасної прикладної статистичної науку й наук, безпосередньо з ній, є такі:

Математична статистика — розділ математики, присвячений методам систематизації, оброблення і дослідження статистичних даних фінансування наукових і практичних висновків. Математична статистика є стосовно загальної статистиці, чи теорії статистики, розробником і постачальником частини що у ній математичного апарату.

Загальна статистика, чи теорія статистики, — наукову дисципліну, котра розробляє ісистематизирующая поняття, прийоми, математичні методи лікування й моделі, призначені в організацію, збору, стандартної записи, систематизації і методи обробки (зокрема. з допомогою ЕОМ) статистичних даних із метою їхньої зручного уявлення, інтеграції й отримання цим наукових закладів та практичних висновків.

Економічна статистика вивчає явища і процеси з економіки — структуру, пропорції, взаємозв'язку деяких галузей і елементів громадського відтворення.

>Социально-демографическая статистика вивчає населення, і навіть соціальні явища і процеси, які характеризують умови життєдіяльності людей, їхні стосунки у процесі праці та у невиробничій діяльності.

Вищі методи статисти таеконометрика — один із напрямів економіко-математичних методів аналізу, що полягає у статистичному вимірі, (оцінюванні) параметрів математичних висловів, характеризуючих деяку економічну концепцію про взаємозв'язок харчування та розвитку об'єкта, явища, і застосування отриманих у такий спосіб економетричних моделей для конкретних економічних висновків.

Завдання статистики

Однією з основних цілей загальної статистики є виявлення вивчення закономірностей масових явищ і процесів. Пізнання закономірностей можливе лише тому випадку, якщо вивчаються непоодинокі явища, а сукупності явищ, — адже закономірності життя виявляється у повною мірою лише масі явищ. У кожному окремому явище необхідне — те, що властиво всім явищам цього виду, — проявляється у поєднанні зі випадковим, індивідуальним, властивим лише цьому конкретному явища.

Закономірності, у яких необхідність нерозривно поєднана у кожному окремому явище зі випадковістю лише в безлічі явищ поводиться як загальний закон, називаються статистичними. Властивість статистичних закономірностей виявлятися у своїй явищ при узагальненні даних із досить великому числу одиниць одержало назви закону великих чисел.

Суспільне життя виявляється у різноманітних масові явища і процесах, наприклад: виробництво, внутрішня й зовнішня торгівля, споживання, перевезення вантажів тощо. Кожна з цих явищ складається з маси однорідних елементів, які об'єднані єдиною якісної основою, але різняться за низкою ознак. Усі вони взяті разом у певних межах часу й простору утворюють статистичну сукупність.

Статистична сукупність, що є єдине ціле, складається з окремих одиниць. Наприклад, щодо кожної людини під час переписом населення збираються інформацію про вік, національності, зайнятості тощо., проте населення на даний момент перепису представляє певну статистичну сукупність. Якщо деканат факультету проводить аналіз успішності, то реєструються предмети, якими проводилася атестація, з оцінкою із цих предметів.

Кожна одиниця статистичної сукупності то, можливо описана, охарактеризована поруч властивостей і особливості, якими вони мають. У минулому прикладі щодо кожної людини, що є одиницею сукупності, при переписом населення записуються його вік, освіту, сімейний стан тощо. Кожен із питань відбиває собою певний, конкретний ознака, що характеризує особливості даної одиниці сукупності. Так, при реєстрації устаткування, кожен верстат описується поруч ознак: рік випуску, рівень зношеності тощо. Вибір одиниці сукупності і переліку ознак, її характеризуючих, залежить від цілей і завдань дослідження.

Одиниці статистичної сукупності, створюючи разом деяке ціле, за низкою властивостей і особливості відрізняються одна від друга, тобто. не абсолютно тотожні, а виявляють певні розбіжності, варіацію. Вивчення статистичної сукупності з урахуванням їх становить важливе завдання статистичної науки. Ознаки, що характеризують особливості поведінки статистичної сукупності, називаютьсяварьирующими.

Якісні чиатрибутивние ознаки визначаютьналичие/отсутствие будь-якого якості, наприклад: штатний працівник, жіночий підлогу, такого роду продукцію, галузь, професія тощо.

Кількісні ознаки:

а) дискретні (приймаютьцелочисленние значення), наприклад, кількість одиниць устаткування, кількість робочих;

б) безперервні (приймають речові значення), наприклад, вагу, вартість продукції.

Методи статистики

Статистика вивчає методи отримання даних, характеризуючих елементи статистичних сукупностей, і навіть узагальнених характеристик, що описують сукупність як єдине ціле. Наприклад, виробництво кам'яного вугілля щодо окремих шахтам є деяку статистичну сукупність; визначення підсумків виробництва кам'яного вугілля протягом дня, місяць тощо. дає кількісну оцінку зазначеної статистичної сукупності.

Як зазначалося раніше, статистика грає істотну роль справі виявлення закономірностей масових явищ життя. Оскільки ці закономірності розкриваються статистичними прийомами дослідження та виявляється у статистичної сукупності загалом, їх може бути статистичними закономірностями. Яким чином статистична наука допомагає відшукувати закономірності? Щоб відповісти це питання необхідно розібратися попередньо щодо причин, визначальних ту чи іншу конкретне значення ознак окремих одиниць статистичної сукупності. У кожному окремому результаті (разі) спостерігається різний склад про причини і різна ступінь інтенсивності їхні діяння. Ця обставина і це створює таке розмаїття форм конкретної дійсності, яке зокрема у життя суспільства. У цьому статистична наука дає можливість визначити вплив якоюсь однією причини, чинника, умови, ніби відкидаючи у своїй вплив решти.

Яким чином статистика дозволяє досліджувати соціально-економічні явища? Вона має власну методологію, тобто. систему прийомів, засобів і методів, вкладених у вивчення кількісних закономірностей, які з структурі, динаміці і взаємозв'язках соціально-економічних явищ.

Статистичне дослідження включає чотири взаємозалежних стадії:

1) отримання вихідних даних;

2) угруповання в якості основи первинної зведення, складання зведення;

3) аналіз отриманих результатів лише на рівні угруповання та інших засобів первинної статистичної обробки;

4) побудова статистичних моделей та його дослідження, оцінювання параметрів, перевірка гіпотез і далі прогнозування.

У першому етапі слід визначити об'єм і види вихідної інформації, яку потрібно одержати.

Друга стадія залежить від:

- систематизації зібраних даних;

- аналізі коректності і повноти даних;

- поданні зібраної інформацією зручному в обробці і первинного аналізу вигляді.

Третя стадія — статистичний аналіз у його найпростішому вигляді.

Четверта стадія — побудова статистичної моделі і його дослідження методамирегрессионно-корреляционного і факторного аналізу, навіщо, власне, дослідження й проводиться, і робляться остаточних висновків.

У Російській Федерації керівництво статистикою здійснює Державний комітет із статистиці (Держкомстат) як федеральний орган виконавчої. У його повноваження входить розробка форм і методів збирання та опрацювання статистичних даних, є статистичними стандартами, і навіть власне статистичне нагляд динамікою соціально-економічних процесів країни.


Глава1:мировой ринок міді.

1.1 Світовий ринок кольорових металів

Особливості світового фінансового ринку кольорових металів:

Світовий ринок кольорових металів - це сукупність операцій із торгівлі рудами, концентратами і металами.

Торгівля кольоровими металами почалася кілька тисяч років тому. Причиною раннього залучення металів у світовому товарообіг є нерівномірність розміщення Землі. Країни, не які мають власні запаси металів, змушені були закуповувати метал. Основна торгівля велася міддю і бронзою, що тим, що мідь стала однією з перших використовуваних металів. Значно зросла торгівля кольоровими металами під час освоєння колоній та розвитку промислового виробництва, у Європі, куди поставлялися мідь і олово з колоній в Латинської Америки. Зростання споживання металів прискорився в XX столітті. З 1973 по 1997 рр. споживання основних кольорових металів зросла з 26 до 37 млн. тонн. Виробляється близько 70 різних видів кольорових металів. Лідером над ринком є алюміній - 45%, мідь -25%, цинк - 16%, свинець - 11% сукупного виробництва кольорових металів. На світовому ринку помітне останнє місце посідають нікель, олово, кобальт, вольфрам, молібден. Галузь наштовхується на ряд глобальних проблем, одну з найважливіших - проблема обмеженості запасів сировини, можливі шляхи її вирішення - використання вторинного металу. Друге важливе галузі проблема - екологічна. Розвинені країни вирішують її почасти з допомогою використання екологічно чистих технологій, частково з допомогою перенесення виробництва первинних металів в країни. Третя проблема — це зростаюча політична, соціальна нестабільність окремих регіонів.

Особливості світового фінансового ринку кольорових металів:

1. нерівномірність розподілу сировини за кордоном і регіонах нашої;

2. вичерпність ресурсів немає і висока частка вторинної сировини над ринком;

3. значна роль над ринком держави й відділу міжнародних організацій;

4. стабільна товарна структура;

5. основним товарним ринком є біржі;

6. високий рівень залежності деяких країн - постачальників від цього жодного виду сировини.

Однією із найбільших особливостей світового фінансового ринку металів є нерівномірність розподілу планети запасів руд кольорових металів, і якщо певна частина металів є дуже поширеної, то інші метали зустрічаються лише обмеженому числі країн. Однією із поважних особливостей світового фінансового ринку кольорових металів є що склаласястрановая структура. Кількістьстран-продавцов над ринком обмежена у зв'язку з обмеженістю ресурсу, і вплив ринку окремого продавця може бути досить значно. Як важливу характеристику ринку необхідно враховувати те, що металеві руди ставляться доисчерпаемим природних ресурсів. Запасів бокситів вистачить 250 років при поточному рівні видобутку, міді - на 55 років. Разом про те терміни, коли запаси руд кольорових металів повністю вичерпаються, може бути пересунені завдяки вторинної переробці металів.

(Кругова діаграма 1.1.1.)


Глобально виробництво міді (мають на увазі видобуток руди іполучениеиз неї напівфабрикату) у світі розподіляється так:

· Америка (Північна та Південна) – 41%,

· Азія – 31%,

· Європа – 21%,

· Океанія – 4%,

· Африка – 3%.

>Табл.1.1.2. Світова видобуток мідних руд.

>Табл.1.1.3. Запаси й базу запасів міді в руді


Огляд ринку кольорових металів за 2007 рік: мідь.

Для світових постачальників міді листопад пройшов під знаком невдач. Ціна на мідь за станом початок місяця сягнула позначки 7535 доларів за 1 тонну. Негативно вплинуло на вартість металу надали збільшення запасівЛБМ складі, знижений попит у Японії, Китаї та, і навіть здогади та ймовірне надлишку міді як і КНР, і у інший світ. У результаті за листопад мідь подешевшала порівняно з до 10 відсотків. Це падіння стало найістотнішим у квітні 2007 року. Але за перший тиждень грудня ціни зросли на 3,7% (до позначки 6968 доларів за 1 тонну), що найбільшим підйомом за 10 тижнів. Підтримка цінами була забезпечена позитивними економічними даними і прогнозами на найближчим часом США. Сьогодні важко спрогнозувати щодо довгостроковості продовження зростання. Чимало експертів сходяться в думці про нестабільності ціни мідь, про її надмірному пропозиції, і навіть ймовірній зниженні застосування металу у сфері телекомунікацій, будівництва й виробництва кабелю, про що триває нарощуванні потужностей. Оптимістичну прогноз щодо цін підкріплюється інтересом до освоєння нових родовищ міді, напружені конкурс на право розробки афганських мідних покладівAnyak і конкурс з продажу сербської мідної компаніїRTBBor. Також бажання здійснити злиття компаній BHP Billiton і RioTinto вселяє надію в непогані перспективу міді на найближчими роками.

Для підприємств Лондонській біржі металів (LME).


Динаміка зміни на LME протягом останнього місяця (готівковий товар)

(>Столбиковая діаграма 1.1.4.)

>Табл. достолбиковойдиаграмме1.1.4.

Дата Постачання Запаси, тонн
готівковий товар 3 місяці
2008-12-02 3530.50 3559.00 293025
2008-12-01 3595.50 3625.00 291200
2008-11-28 3581.00 3625.00 291650
2008-11-27 3665.00 3695.00 288725
2008-11-26 3742.00 3790.00 286350
2008-11-25 3565.50 3601.00 287225
2008-11-24 3715.50 3756.00 284400
2008-11-21 3470.50 3510.00 283125
2008-11-20 3430.50 3475.00
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація