Реферати українською » Экономика » Резерви і фактори поліпшення використання основних виробничих фондів у ВАТ Комбінат "Владхлебопродукт"


Реферат Резерви і фактори поліпшення використання основних виробничих фондів у ВАТ Комбінат "Владхлебопродукт"

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Теоретичні аспекти дослідження резервів і внутрішніх чинників поліпшення використанняОПФ

1.1 Сутність і класифікація основних виробничих фондів

1.2 Аналіз ефективність використання основних фондів

1.3 Організація контролю за використанням основних засобів

2. Аналіз використанняОПФ з прикладу підприємства ВАТ Комбінат ">Владхлебопродукт"

2.1 Загальна характеристика підприємства, особливості діяльності

2.2 Стан організації обліку й контролю над використаннямОПФ на ВАТ Комбінат ">Владхлебопродукт"

2.3 Аналіз ефективність використання основних фондів на ВАТ Комбінат ">Владхлебопродукт"

3. Резерви і психологічні чинники поліпшення використанняОПФ на ВАТ Комбінат ">Владхлебопродукт"

Укладання

Список використаної літератури

Додатка

Запровадження

Здійснення господарську діяльність комерційних фірм пов'язані з використанням різних коштів праці, необхідні переробки, просування, зберігання продукції та послуг. Основні кошти надають безпосереднє вплив на ефективність торговельного і технологічного процесів, обсяги реалізації й одержують результати всієї організаційно-господарської діяльності підприємства.

Актуальність цієї теми у тому, що з найважливіших чинників підвищення ефективності виробництва на торгових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами у необхідному кількості та асортименті і більше повне їх використання, безперервний пошуку шляхів і підвищення ефективність використанняОПФ у виробничому діяльності підприємства.

У зв'язку з цим, актуальним питанням є аналіз використання основних фондів, оцінка динаміки показників основних фондів, обгрунтованість фактичних даних про утворення основних фондів, виявлення й зміна дії різних чинників на основні фонди, оцінка можливих резервів подальшого зростання фондовіддачі, з урахуванням оптимізації обсягів реалізації і величини основних фондів.

Метою згаданої роботи є підставою дослідження резервів і внутрішніх чинників поліпшення використанняОПФ.

Досягнення поставленої мети визначено такі:

розглянути суть і класифікацію основних виробничих фондів;

досліджувати сутність аналізу використання основних засобів;

вивчити організацію контролю за використанням основних засобів;

досліджувати особливості діяльності ВАТ Комбінат ">Владхлебопродукт";

досліджувати стан організації обліку й контролю над використаннямОПФ на ВАТ Комбінат ">Владхлебопродукт";

здійснити аналіз ефективність використання основних фондів на ВАТ Комбінат ">Владхлебопродукт"

досліджувати резерви і психологічні чинники поліпшення використанняОПФ на ВАТ Комбінат ">Владхлебопродукт".

Нині облік, аналіз політики та аудит основних фондів є доситьизучаемими як російськими, і зарубіжними авторами, у сучасній наукової літератури розробляються та вдосконалюються методи аналізу використання основних фондів.

У цьому роботі було використано нормативні документи з бухгалтерського обліку і аудиту основних засобів, навчальна, спеціальна і довідкова література, а як і дані бухгалтерського і управлінського обліку основних виробничих фондів ВАТ Комбінат ">Владхлебопродукт".

Предметом дослідження є резерви і психологічні чинники поліпшення використанняОПФ.

Об'єктом дослідження є резерви і психологічні чинники поліпшення використанняОПФв ВАТ Комбінат ">Владхлебопродукт".

Суб'єктом дослідження є ВАТ Комбінат ">Владхлебопродукт".

Практична значимість роботи залежить від можливості використання результатів дослідження, а як і наведеної методики аналізу використання основних фондів у роботі організацій при виявленні резервів підвищення ефективність використанняОПФ.


1. Теоретичні аспекти дослідження резервів і внутрішніх чинників поліпшення використанняОПФ 1.1 Сутність і класифікація основних виробничих фондів

Процес виробництва зумовлює з'єднання робочої сили й коштів виробництва. Кошти виробництва складаються із засобів праці та предметів праці.

Для своєї діяльності підприємства вже повинні мати потрібні кошти праці та матеріальні умови. Вони є найважливішими елементами продуктивних зусиль і визначають їхній розвиток. У бухгалтерський облік кошти праці виділено в готельний об'єкт обліку, що його основні засоби підприємства.

Основні кошти є сукупність матеріально - речовинних цінностей, використовуваних як коштів праці та які у натуральному вигляді протягом багато часу як у сфері матеріального виробництва, і у невиробничій сфері (див.прил. А).

Відмінною рисою основних засобів був частиною їхнього багаторазове використання у процесі виробництва, збереження початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого. Це - відмінні риси основних фондів від предметів праці, які цілком споживаються у кожному виробничий цикл, відразу й повністю переносять свою вартість на створювану продукцію та у процесі виробництва змінюють свою натуральну форму.

Основні кошти під впливом виробничого процесу довкілля зношуються які і переносять початкову вартість на витрати виробництва упродовж нормативного терміну їхніх корисного використання шляхом нарахування зносу (амортизації) за встановленими нормами, затвердженими встановленому законодавством порядку (крім земельних ділянок, об'єктів природокористування, які стосуються основних засобів, якими нарахування зносу стоїть).

До основних засобів ставляться предмети, термін служби яких понад рік, а вартість щонайменшестократного, встановленого законодавством, мінімальної відстані місячної оплати праці за одиницю.

До основних засобів як і ставляться капітальні вкладення на поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші праці) й у орендовані будинку, споруди, обладнання й інші об'єкти, які стосуються основних засобів.

У складі основних засобів враховуються перебувають у власності підприємства земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

Відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" (>ПБУ 6/97), затвердженого наказом міністерства фінансів РФ від 3 вересня 1997 року №65н кошти - частина майна, яка у ролі коштів праці під час виробництва продукції, виконанні робіт надання послуг, або керувати організації у протягом періоду перевищує 12 місяців, або звичайний операційний цикл, коли він перевищує 12 місяців. Не ставляться до основних засобів і враховуються організацією у складі засобів у обороті предмети, використовувані протягом періоду менш 12 місяців незалежно від своїх вартості.

Не ставляться до основних засобів і враховуються у складі засобів у обороті:

- предмети, службовці менше року, незалежно від своїх вартості;

- предмети, вартістю на дату придбання трохи більшепятидесятикратного, встановленого законодавством, суми мінімальної місячної оплати праці за одиницю, незалежно від терміну їхніх служби, крім сільськогосподарських машин і знарядь, будівельного механізованого інструмента, які належать до основних засобів, незалежно від своїх вартості і продовження терміну служби;

- інші, відповідно до законодавством [11.C.5].

Слід зазначити, що за умови початку ринкової економіки основні фонди - головна передумова, забезпечує подальший економічного зростання з допомогою всіх згаданих чинників інтенсифікації виробництва.

Основні фонди - появу величезної кількості коштів праці, яке, не дивлячись зважується на власну економічну однорідність, відрізняється за призначенням, терміну служби. Звідси виникла потреба класифікації основних засобів з певних групам, враховує специфіку виробничого призначення різних видів фондів.

Основні кошти підприємства різноманітні за складом та призначення. Для ведення обліку основних засобів, їх класифікують за низкою ознак: з вигляду, призначенню чи характеру участі у процесі виробництва, галузям народного господарства, рівні використання і з приналежності.

Залежно від характеру участі основних фондів у процесі розширеного відтворення вони поділяються на виробничі і невиробничі основні фонди.

Виробничі основні фонди функціонують у сфері матеріального виробництва, неодноразово беруть участь у процесі виробництва, зношуються поступово, які вартість переноситься на виготовлений продукт частинами, принаймні використання. Поповнюються за рахунок капітальних вкладень [12.С.88].

Основні кошти невиробничого призначення безпосередньо не беруть участь у процесі виробництва, та їх використав житлово-комунальній і соціально-культурної сфері (житлово-комунальне господарство, установи науки, культури, охорони здоров'я).Непроизводственние основні фонди - житлові будинки, дитячі і спортивні установи, інші об'єкти культурно - побутового обслуговування, які перебувають балансі підприємства. На відміну від виробничих фондів де вони беруть участь у процесі виробництва та не переносять свою вартість на продукт. Вартість їх зникає в споживанні. Фонд відшкодування не створюється, а відтворюються за рахунок національного доходу.

Попри те що, що невиробничі основні фонди не надають безпосереднього впливу обсяги виробництва і зростання продуктивність праці, їх постійне зростання безпосередньо з поліпшенням добробуту співробітників, підвищенням матеріального і охорони культурної рівня їхнього життя, що в рахунку впливає кінцеві результати діяльності підприємства.

Основні виробничі фонди - матеріально-технічна база для громадського виробництва. Від рівня половини їхньої обсягу залежать виробничі потужності підприємства, рівень технічної озброєності праці.

Основні кошти за галузями народного господарства діляться ми такі групи: промисловість, будівництво, транспорт, зв'язок, торгівля, постачання, збут, інформаційно-обчислювальне обслуговування, житлово-комунальне господарство, охорону здоров'я, культура та інші [14.C.91].

У цьому встановлено, що з розподілі основних засобів за галузями народного господарства і видам діяльності, слід виходити із те, що кошти ставляться до тієї галузі народного господарства і виду діяльності, яких віднесено вироблені з участю цих коштів продукція та послуги.

Основні виробничі фонди підприємства - появу величезної кількості коштів праці, які, попри її економічну однорідність, відрізняються цільовим призначенням, терміном служби. Звідси виникла потреба класифікації основних фондів з певних групам, враховує специфіку виробничого призначення різних видів фондів.

Відповідно до типовий класифікацією, кошти поділяються так:

1. Будівлі (виробничо-технічні, службові тощо);

2. Споруди (інженерно-будівельні об'єкти, обслуговуючі виробництва);

3.Передаточние устрою (електромережі, тепломережі);

4. Машини й устаткування, зокрема:

- силові машини та устаткування;

- робочі машини та устаткування;

- вимірювальні і регулюючі прилади;

- обчислювальної техніки;

- інші машини та устаткування.

5. Транспортні кошти (>внутрипроизводственние івнепроизводственние);

6. Інструменти і пристосування;

7. Виробничий і Київський господарський інвентар;

8. Робітник і продуктивну худобу;

9. Багаторічні насадження;

10. Капітальні витрати з поліпшенню земель;

11. Інші кошти [12.С.102].

Співвідношення окремих груп основних фондів в обсязі представляє їх видову (виробничу) структуру основних фондів. Суспільству небайдуже, у яку з груп основних фондів вкладаються кошти. Воно зацікавлений у оптимальному підвищенні частки машин і устаткування - активній частині фондів, які обслуговують вирішальні ділянки виробництва та характеризують виробничі можливості підприємства з випуску тих чи інших виробів.

основний виробничий фонд резерв

Будівлі, споруди, інвентар, щоб забезпечити нормальне функціонування активних елементів основних фондів, ставляться до пасивної частини основних фондів.

По приналежності основні фонди поділяються за власні, орендовані, безоплатно представлені. За характером участі у виробничому процесі кошти поділяються на кошти, які перебувають:

- про запас;

- в експлуатації;

- на консервації [12.С.104].

Такий поділ необхідне отримання із завантаженням та ефективності використання основних засобів, можливостях заміни зношених коштів, вжиття заходів до передавання чи реалізації іншими підприємствами непотрібних коштів, також правильного розрахунку зносу для включення до витрати виробництва.

Розташовані про запас основні фонди призначаються для заміни діючих під час ремонту, модернізації чи його повної вибуття.

До чинним основних засобів (в експлуатації) ставляться кошти, використовувані у виробничому про діяльність.

Основні вартість консервації - це кошти, які з різних причин не використовуються.

Облік і планування основних засобів досліджують натуральної і надходження формах. Оцінюючи основних фондів у натуральній формі встановлюється число машин, їх продуктивність, потужність, розмір виробничих площ інші кількісні величини. Ці дані йдуть на розрахунку виробничої потужності підприємств і галузей, планування виробничої програми, резервів підвищення вироблення на устаткуванні, складання балансу устаткування. Для цього він ведуться інвентаризація і паспортизація устаткування, облік його вибуття і прибуття.

Співвідношення окремих груп основних фондів в обсязі є видову (виробничу) структуру основних фондів. Залежно від особистої участі в виробничому процесі виробничі основні фонди поділяються на: активні (обслуговують вирішальні ділянки виробництва та характеризують виробничі можливості підприємства) і пасивні (будинку, споруди, інвентар, щоб забезпечити нормальне функціонування активних елементів основних фондів).

На структуру основних фондів впливає розвиток концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування виробництва, її у впливає також капітальне будівництво. Домагаючись зниження вартості будівництва, наприклад, виробничих будинків, можна зменшити частку пасивних елементів основних фондів у спільній їх вартості і тим самим збільшити ефективність витрат, вкладених у основні фонди нового підприємства.

Усе це свідчить, що й суспільство зацікавлений у підвищенні частки машин і устаткування - найактивнішої частини основних фондів й у зниженні частки, передусім будинків та господарського інвентарю без шкоди ефективного функціонування виробничого процесу.

Майже підприємство може поліпшити структуру основних виробничих фондів рахунок підвищення частки виробничого устаткування. Це можна завдяки набагато раціональнішій розстановці устаткування всередині цехів, розміщення його за відкритих майданчиках, де може бути, і навіть винесення з виробничих площ невиробничих служб (складів, контор тощо.) і розміщення ними додаткової кількості устаткування.

Структуру промислово-виробничих основних фондів слід розглядати й у галузевому розрізі. Вона відповідає рівню матеріально-технічної бази промислового виробництва, і навіть ступінь індустріального розвитку [10.С.54].

Більшість виробничих основних фондів промисловості перебуває в підприємствах важкої промисловості, зокрема значна їхня частка сконцентрована в галузях, які забезпечують технічний прогрес в народному господарстві (в електроенергетиці, машинобудуванні, у хімічній, нафтохімічної і паливної промисловості, у чорній металургії та інших галузях).

 

1.2 Аналіз ефективність використання основних фондів

Одне з найважливіших чинників підвищення ефективності господарську діяльність підприємства є забезпеченість його основними фондами у необхідному кількості, асортименті і більше повне його використання. Першим етапом визначення резервів поліпшення використанняОПФ підприємства є аналіз використанняОПФ.

Завдання аналізу використання основних фондів є:

дослідження забезпеченості підприємства основними фондами і культурний рівень їх використання;

вплив забезпеченості основними фондами на обсяги виробництва та інших показників;

вивчення рівні використання матеріально - технічної потужності підприємства міста і устаткування;

виявлення резервів підвищення ефективність використання основних засобів [16.С.138].

Відповідно до методикоюСавицкойГ.В. у процесі аналізу ефективність використання основних фондів застосовуються показники - фондовіддачі, фондоємності, рентабельності, питомих капіталовкладень однією карбованець приросту продукції, визначається також відносна економія основних фондів.

Результатом ефективне використання основних засобів є передусім, стабільне збільшення обсягу виробництва. Тому узагальнюючий показник ефективності основних фондів має споруджуватися на принципісамоизмерения вироблену продукцію з усією сукупністю застосовуваних у її виробництві основних засобів. Цим показником є фондовіддача.

Для розрахунку фондовіддачі (Ф птд.) використовується формула:

Ф птд. =Т/Ф, (1.1)

де: Ф птд. - фондовіддача;

Т - обсяг товарної, валовий чи реалізованої продукції крб.

Ф - середньорічна вартість основних фондів, крб.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів перебувають розслідування щодо формулі:

де: Ф1 - вартість основних фондів початку року;

Фвведення, Ф>виб. - вартість запроваджених і вибулих протягом року основних засобів в рублях;

>n1,n2 - кількість повних місяців від моменту вводь чи вибуття основних фондів [16.С.140].

>Фондоотдача - найважливіший показник використання основних

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація