Реферати українською » Экономика » Аналіз трудової та соціально-трудової сфери ДП "Івченко-Прогрес"


Реферат Аналіз трудової та соціально-трудової сфери ДП "Івченко-Прогрес"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія. Факультет економіки та управління. Кафедра економіки підприємства

Курсова робота

за курсом "Економіка праці та соціально-трудові відносини"

на задану тему "Аналіз трудовий і соціально-трудової сфери ДП ">Ивченко-Прогресс"

Склала:Минькова М. М, 3 курс, грн.ЭП-07-2

Перевірив: Ткаченко М. А.,ст.преподователь

р. Запоріжжі, 2010 р.


>Реферат

Курсова робота: 36 сторінок, 15 таблиць, 14 джерел.

Мета дослідження: підвищення ефективності діяльності підприємства ">Ивченко-Прогресс".

Об'єкт дослідження: ДП ">Ивченко-Прогресс"

Методи дослідження:расчетно-аналитический, логічний.

Основний зміст курсової роботи: дати загальну характеристику ДП ">Ивченко-Прогресс", проаналізувати стан праці та соціально трудових відносин для підприємства ДП ">Ивченко-Прогресс" і основні напрямки трудових активів, знайти можливі поліпшення трудових та соціально – трудових показників підприємства, надати рекомендації щодо підвищення управління трудовими ресурсами підвищення ефективності роботи підприємства.

Аналіз, працю, робочий час, продуктивності праці, вироблення продукції, трудомісткість продукції, динаміка, ефективність виробництва, обсяги виробництва, організація праці, підприємство, резерви, соціально-трудові відносини, трудомісткість продукції, факторний аналіз, конкурентоспроможність.


Зміст

Запровадження

Розділ 1. Аналіз трудовий та соціально трудовий сфери

1.1 Характеристика підприємства ДП ">Ивченко-Прогресс"

1.2 Аналіз нормативно - законодавчого регулювання трудовий і соціально-трудової сфери для підприємства

1.3 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

1.4 Аналіз використання робочого дня

1.5 Аналіз продуктивності праці

1.6 Аналіз фонду заробітної плати середньої заробітної плати працівників

1.7 Аналіз співвідношення темпи зростання продуктивності праці та оплати праці

Висновки у розділі 1

Розділ 2. Розробка теоретичних шляхів щодо поліпшення трудових та соціально- трудових показників ДП"Ивченко-Прогресс"

Висновки у розділі 2

Розділ 3. Пропозиції для поліпшення трудових і соціально-трудових показників ДП ">Ивченко-Прогресс" шляхом значного підвищення сталості персоналу

Висновки

Список літератури


Запровадження

Економіка нашої країни практично перейшла на ринкову економіку й функціонує виключно за законами ринку. Підприємства відповідальні свою діяльність, й які самі приймає рішення про розвиток. На ринкової економіки виживає той, хто найкраще використовує наявні в нього ресурси щоб одержати максимальної кількості прибутку, вирішуючи проблеми економічної діяльності.

З відомих цей час факторів виробництва однією з головних, а найчастіше основним і які вимагають найбільших витрат, є працю.

Задля ефективної роботи у умовах дедалі частіше стали вимагатись працівники високій кваліфікації, володіють знаннями за технологією, економіці, організації виробництва, здатні непросто виконувати розпорядження, а самостійно виявляти ініціативу і підприємливість.

Актуальність дослідження цієї теми на етапі зростає дедалі більше. Це пов'язано з що відбуваються перетвореннями суспільного устрою, реорганізацією форм власності, заміною адміністративних методів управління економічними, перекладом економіки на ринкові відносини. Всі ці обставини надають якісно нового змісту процесу формування трудових ресурсів, отже, як дослідження цього процесу у сьогодні набуває особливої значимості. Відповідно до вищезазначеного доходимо висновку, що конкретної завданням будь-якого аналізу трудових ресурсів підприємства є перебування слабких місць у виробництві, що з використанням робочої сили в, яке метою – вироблення таких рекомендацій, які дозволять підприємству зниження обсягу й якості випущеної їм товарноїпродукции.[7, 10]

Аналіз трудових ресурсів дозволяє розкрити резерви підвищення ефективності виробництва з допомогою продуктивність праці, раціональнішого використання чисельності робочих, їх робочого дня. Усе визначає досить високий рівень як громадської, і практичної значущості розглядуваного напрями у аналізі економічної діяльності підприємства.

Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання усіх фізичних робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів, відтак обсяг надання послуг, собівартість перевезень, прибуток й інших економічних показників.

Саме тому тема дослідження є дуже актуальною.

Метою даного курсового проекту є аналіз діяльності підприємства міста і розробка пропозицій з поліпшенню ефективність його роботи діяльності.

Завдання курсової роботи:

- дати загальну характеристику підприємства, йогонормативно-законодательное регулювання;

- проаналізувати продуктивності праці та використання робочого дня для підприємства;

- проаналізувати забезпеченості підприємства трудовими ресурсами;

- розглянути пропозиції щодо поліпшення трудових і соціально-трудових показань для підприємства;

- розробити рекомендації для поліпшення трудових показників для підприємства.


Розділ 1. Аналіз трудовий та соціально трудовий сфери

1.1 Характеристика підприємства ДП ">Ивченко-Прогресс"

ДП ">Ивченко-Прогресс" - державне підприємство, яке входить до складу Міністерства політики. Сфера своєї діяльності: проектування, виготовлення, сертифікація, ремонт, випробування, доведення, запровадження у серійне виробництво і підвищення споживчих властивостей газотурбінних двигунів авіаційного і промислового застосування протягом усього життєвого циклу. Високий рівень конструкторських розробок авіаційних двигунів підприємства ДП ">Ивченко-Прогресс" підтверджено сертифікатами Державіаслужби України, Регістру Міждержавного Авіаційного Комітету країн СНД іBureauVeritas.

У розвитку світової авіації Державному підприємству "Запорозьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г. Івченко належить значна роль – тут не протязі 60 років створюють двигуни багатьом типів літаків і вертольотів, і навіть приводи і спецобладнання наземного застосування. За цей періоддвигателестроительними заводами виготовлено понад 55000 авіаційних поршневих і газотурбінних двигунів, допоміжних силових установок і приводів індустріального призначення.

З 1994 р. ЗМКБ "Прогрес" називається свого першого керівника академіка О.Г.Ивченко.В різні роки Запорізьким ОКБ керували видатні вітчизняні конструкториавиадвигателей:в 1968 – 1989 рр. – Володимир ОлексійовичЛотарев;с 1989 р. – Федір Михайлович Муравченко.

На підприємстві досліджуються нові матеріали, системи управління, елементи і вузли, створені з урахуванням нових ідей перспективні технічні рішення.

Колектив підприємства широко роботи з створенню приводів індустріального застосування. Цей напрям своєї налічує 17 типів двигунів буде в діапазоні потужностей від 0,5 до 25 МВт. Потужний інтелектуальний, виробничий і експериментально - дослідницький комплекс ДП ">Ивченко-Прогресс" дає можливість створювати газотурбінні двигуни широкого діапазону тяг і потужностей.

ДП ">Ивченко-Прогресс" здійснює єдину технічну і маркетингову політику що з українськими і російськими виготовлювачами газотурбінної техніки. Нині підприємство має як 500 діловими партнерами, більшість яких становлять авіаційні підприємства Росії й України. Авіаційні двигуни:турбореактивние(АИ-22, АІ-222-25,АИ-25,Д-18Т,Д-436ТП,Д-436-148),турбовальние(АИ-450,Д-136),турбовинтовие(АИ-20,АИ-24,ТВ3-117ВМА-СБМ1),турбовинтовентиляторние (Д-27), допоміжні силовіустановки(АИ-8,АИ-9,АИ-9В,АИ9-3Б), газотурбінніприводи(Д-336,Д-336-1/2,АИ-336,АИ-336-2-8,АИ-336-1/2-10). Енергетичні установки:газотурбинная електростанція (>ГТЭ)-АИ-2500,АИ-3000; блоковагазотурбинная електростанція (>БГТЭС)-АИ-4000,АИ-6000,АИ-8000.

Спеціальні установки: генератор інертних газів (>АИ-19ГИГ), автомобільна установкаАИ-19ГИГ-А,газоперекачивающий агрегат (>АИ-45ГПА-Ц-0,7/45-5).Авиадвигатели, розроблені ДП ">Ивченко-Прогресс", застосовуються на 57 типах літальних апаратів в 109 країн світу.

1.2 Аналіз нормативно-законодавчого регулювання трудовий і соціально-трудової сфери для підприємства

Основним законодавчим актом є Конституцію України, де базується все законодавство, зокрема і законодавство про працю. Уст.43-46 українській конституції сказано, що має декларація про працю, відпочивати, на соціальний захист, безпечними є і здорові умови праці та на зарплатню, причому не нижчих за встановлений мінімуму. Цікаво, кожен громадянин має право своєчасне отримання винагороди на власний працю й це її право захищається законодавством. Держава у своїй має творити умови, необхідні громадянинові для повної реалізації своїх прав.

Для регулювання питань оплати праці використовують такі закони, нормативні акти, Постанови Кабінету міністрів України, інструкції, які затверджуються Кабінетом Міністрів України:

1. закон України "Про оплату праці" від24.03.95р. №>108/95-ВР. Цей Закон визначає економічні, правові норми й організаційні принципи оплати праці працівників, що у трудові відносини виходячи з трудового договору з підприємствами, установами всіх форм власності та проведення господарства, і направлений замінити забезпеченнявоспроизводительной і стимулюючої функції зарплати.

2. Кодекс законів про працю України від10.12.71р. №>322-VIII, з цим і доповненнями.

3. закон України "Про відпустки" від15.11.96р. №>504/96-ВР зі змінами та доповненнями.

4. закон України "Про обов'язковому державному соціальне страхування від нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань, які ведуть втрату працездатності" від23.09.99р. №>1105-ХІV.

5. закон України "Про загальнообов'язковому державному пенсійне страхування" від09.07.03р. №>1058-ІV.

6. закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від26.06.97р. №>400/97-ВР.

7. закон України "Про загальнообов'язковому державному соціальне страхування у разі безробіття" від02.02.2000р. №>1533-ІІІ.

8. закон України "Про обов'язковому державному соціальне страхування у зв'язку з тимчасової втратою працездатності й витрати, зумовлені народженням і захороненням" від18.01.01р. №>2240-ІІІ.

9. закон України "Про єдиний податок від доходу фізичних осіб" від22.05.03р. №>889-ІV.

10. закон України "Про колективних договорах і угодах". Даним Законом передбачено складання угод трьох рівнів: державною – Державне, на галузевому – галузеві, на регіональному – регіональні угоди. На виробничому рівні (підприємства, які наділені правами юридичної особи та використовують

найманої праці) – полягають колективні договори.

11. Постанова від30.07.1999р. №1398 "Про внесення і доповнень до Порядку обчислення середньої зарплати, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого1995р. №100

>12.Инструкция з зарплати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від13.01.2004р. №5.

13. Порядок обчислення середньої зарплати (доходу), до розрахунку виплат по загальнообов'язковому державного соціального страхування, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від26.09.2001р. №1266, з цим і доповненнями.

14. Закон "Про охорону праці" - "Про охорону праці", Закон України від 14 жовтня 1992 р. №2694-XII.

15. Закон про "Основах законодавства України засвідчують охороні здоров'я" - "Основи законодавства України засвідчують охороні здоров'я", Закон України від 19 листопада 1992 р. №2801-XII.

16. Постанова № 994 - "Перелік заходів і коштів за охорони праці, витрат за проведення і придбання яких входять у валові витрати", постанову КМУ України від 27 червня 2003 р. № 994.

17. Положення про спецодягу № 170 - "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальної одягом, спеціальної взуттям та інші засобами індивідуальної захисту", затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. № 170.

18. Лист № 0-9-3493 - ЛистМинъюста "Щодо визначення Кабінетом Міністрів України переліку засобів особистої захисту працівників, вартість яких немає вводиться до складу загального місячного чи річного оподаткованого доходу платника податків" від 17 травня 2004 р. № 0-9-3493. 19. Закон "Про оподаткування прибутку" - "Про оподаткування прибутку підприємств", Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР.

20. закон України від 15.09.99 р. №1045-XIV "Про професійні спілки, їхні права й гарантії діяльності"        

1.3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Забезпеченість трудовими ресурсами підприємства характеризується даними, наведеними в аналітичної таблиці 1.3.1.

продуктивність оплата працю управління персонал

Таблиця 1.3.1 - Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Категорії персоналові та обсяг продукції

Базовий

2007 р

>Отчетний 2008 р. Відхилення абсолютне Відхилення відносне, %
Усього персоналу, осіб, у т.ч.: 2512 2494 -18 -0,71
>1Работники основний діяльності їх: 2375 2376 +1 +0,04
- робочі 2300 2300 0 -
- службовці зокрема.: 75 76 +1 +1,3
- керівники 40 38 -2 -5
-специалисти 35 38 +3 +8,5
2.Непромишленний персонал (неосновний діяльності) 137 118 -19 -13,9
>Обьем продукції, грн. 111640000 112500000 860 000 +0,77

З таблиці видно, що у 2008 р. кількість всього персоналу зменшилося на 0,71 % проти 2007 р., що у абсолютному вираженні становило 18 людина. У 2008 р на 8,5 % збільшилася кількість фахівців, проти 2007 р. Кількість непромислового персоналу в 2008 р зменшилося на 13,9 % .Можливо, цього вплинули умови на підприємстві, рівень зарплати чи причини особистої вдачі. Обсяг продукції вартісному вираженні 2008 р. збільшився на 860 000 грн. проти 2007 роком. А ще вплинуло збільшення вироблення одного працівника і підвищення замовлень виробництва чи ремонт, і навіть цьому сприяло використання нового, ефективнішого устаткування.

Аналіз зміни структури трудових ресурсів розглянемо в таблиці 1.3.2.

Таблиця 1.3.2 – Аналіз зміни структури трудових ресурсів

Категорія персоналу Структура персоналу Зміна удільної величини, %

Базовий

2007 р

>Отчетний 2008 р. Порівняно з план Порівняно з базовим
План Факт
люд. % люд. % люд. %
Усього персоналу 2512 100 2490 100 2494 100 +1 -0,8
1. Персонал основний діяльності 2375 94,5 2375 95,3 2376 95,2 +4 +0,4
2. Допоміжний персонал 137 5,5 115 4,7 118 4,8 +2,6 -13,86

Як бачимо за даними таблиці 1.3.2, кількість персоналу основний діяльність у 2008 року порівняно з 2007 роком стала більше на0,4%,что за абсолютним вираженні становило 1 працівника. Допоміжний персонал підприємства скоротився на 13,86 % в 2008 р. проти базовим періодом.

Не виключено, що у це рішення начальницького складу підприємства про взаємне скорочення допоміжного персоналу з метою економії коштів.

Найбільш відповідальний етап в аналізі забезпеченості підприємства робочої силою – вивчення її руху.

Таблиця 1.3.3 – Рух робочої сили в

Показник

Базовий період

2007

>Отчетний період

2008

Відхилення
>Абсол.

>Отн.

%

Чисельність трудящих початку періоду 2500 2480 -20 -0,8
Прийнято на підприємство 225 178 -47 -20,9
>Вибило, з підприємства 202 150 -52 -15,8
До того ж:
навчання  -  -  -  -
в Збройні сили 19 15 -4 -21,1
за рахунок пенсій й на інших причин, передбачені законами 140 112 -28 -20
за власним бажанням 30 18 -12 -40
порушення трудовий дисципліни 13 5 -8 -38,4
Чисельність трудящих наприкінці періоду 2523 2508 -15 -0,6
>Среднесписочная чисельність робочих 2512 2494 -18 -0,8
Коефіцієнт обороту з прийому працівників 8 7 -1 -12,5
Коефіцієнт повибитию 8,04 6,01 -2,03
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація