Реферати українською » Экономика » Аналіз інфляційних процесів в Росії


Реферат Аналіз інфляційних процесів в Росії

Страница 1 из 6 | Следующая страница

 

Курсова робота

"Аналіз інфляційних процесів у Росії"


Запровадження

Інфляція – це знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності, дисбаланс попиту й пропозиції. Інакше можна сформулювати визначення інфляції як «підвищення рівня цін, яке вимірюється зміною індексу цін відсотковому вираженні». У буквальному перекладі термін «інфляція» (від латів.inflatio) означає «здуття», тобто. переповнювання каналів звернення надмірними паперовими грошима, не забезпеченими відповідним зростанням товарної маси. Зазвичай інфляція має у основі назвати не одне, а кілька взаємозалежних про причини і проявляється вона лише у підвищення цін – поруч із відкритої, цінової має місце прихована, чи пригніченою, інфляція, що виявляється насамперед у дефіциті, погіршенні якості товарів.

Існує й протилежне інфляції поняття – дефляція. Дефляція – стійка тенденція до їх зниження середнього (загального) рівня цін.

Рівень інфляції є неоднаковим у різні тимчасові періоди. І, відповідно, існує термін, що означає зниження її (інфляції) рівня (темпу підвищення цін) – дезінфляція.

Актуальність обраної теми курсової роботи у тому, що інфляція є ще однією з найгостріших проблем сучасного розвитку в багатьох країн світу, негативно впливаючи попри всі аспекти життя суспільства. Вона знецінює результати праці, знищує заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає довгостроковим інвестиціям й економічному зростанню. Висока інфляція руйнує грошової системи, провокує втеча національного капіталу зарубіжних країн, послаблює національну валюту, сприяє її витіснення у внутрішньому зверненні іноземною валютою, підриває можливості фінансування державного бюджету.

Явище інфляції властиво у тому чи іншою мірою будь-який економіці, як ринкової, і перехідною. Однак у розвинених країн вона представляє серйозної загрози, оскільки там відпрацьовані і широко використовуються методи її обмеження й державного регулювання. Останнім часом США, Японії країнах західної Європи переважає тенденція уповільнення темпів інфляції.

Уряд існує одна обов'язок, що у наші дні привертає до собі не менше уваги преси, та громадськості, як і інші, разом узяті, – це обов'язок запобігати, усувати чи якимось чином контролювати інфляцію й падіння виробництва.

Мета цієї курсової роботи: проаналізувати особливості інфляційних процесів у Росії, у тому, що зрозуміти сутність самої інфляції, знайти методи боротьби з нею і навчитися контролювати і регулювати інфляцію.

Завдання:

– вивчити теоретичний матеріал на тему дослідження;

– проаналізувати особливості інфляційних процесів у Росії протягом 10 років;

– проаналізувати сучасний стан економіки Росії із погляду інфляційних процесів;

– вивчити запропоновані Урядом заходи для подоланню інфляції.1. Сутність механізму інфляції

 

1.1 Поняття інфляції

Як економічне явище інфляція існують вже тривалий час. Вважається, що її появу пов'язано хіба що з появою грошей, з функціонуванням яких вона нерозривно поєднана.

Термін інфляція вперше став вживатися у Північній Америці період громадянську війну 1861–1865 рр. й визначав процесразбуханиябумажноденежного звернення. У ХІХ столітті цей термін вживався й у Англії й мови у Франції. Широке поширення економічної літературі поняття інфляція отримала ХХІ столітті відразу після Першої Першої світової. У роки радянської економічної літературі поняття виникло лише середині20х років.

Інфляція – це знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності, дисбаланс попиту й пропозиції. У буквальному перекладі термін «інфляція» (від латів.inflatio) означає «здуття», тобто. переповнювання каналів звернення надмірними паперовими грошима, не забезпеченими відповідним зростанням товарної маси. Зазвичай інфляція має у основі не лише одну, а кілька взаємозалежних про причини і проявляється вона лише у підвищення цін – поруч із відкритої, цінової має місце прихована, чи пригніченою, інфляція, що виявляється насамперед у дефіциті, погіршенні якості товарів.

Нагадаємо, що ні будь-яке підвищення цін служить показником інфляції. Ціни можуть підвищуватися з поліпшення якості продукції, погіршення умов видобутку паливно-сировинних ресурсів, зміни суспільних потреб. Але це завжди буде, зазвичай, не інфляційний, а певною мірою логічний, виправданий зростання ціни окремі товари.

Найбільш лаконічне визначення інфляціїпідвищення рівня цін, зв>аиболее загальне – переповнювання каналів звернення грошової маси понад потреб товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці, і відповідно зростання товарних цін.

Проте трактування інфляції як переповнювання каналів грошового зверненняобесценивающимися паперовими грошима не вважається повної. Інфляція, хоча її виявляється лише у зростанні цін, є суто грошовим феноменом. Інфляція є тонке соціально-економічне явище відтворення у різноманітних галузях ринкового господарства. Одночасно, інфляція – одне з найгостріших проблем сучасного розвитку практично всіх країн світу

Інфляція – є тонке соціально-економічне явище, що породжується диспропорціями відтворення у різноманітних галузях ринкового господарства. Одночасно, інфляція – одне з найгостріших проблем сучасного розвитку практично в усіх країнах світу.

Суть інфляції у тому, що національної валюти знецінюється стосовно товарам, послугам і іноземних валют, яке зберігає стабільність своєї купівельної спроможності. Деякі російські вчені додають до цього переліку що й золото, надаючи їй як і роль загального еквівалента.

1.2 Причини появи інфляції

 

Причини інфляції можна розділити на дві категорії:

1. Внутрішні:

а) негрошові –деспропорции у розвитку економіки,государственно-монополистическое ціноутворення

б) грошові – дефіцит бюджету (90 роки), неконтрольована емісія, збільшення маси, незабезпечених кредитних грошей (векселів) з допомогою що у 90-ті роки покривалася нестача оборотних засобів в підприємств.

2. Зовнішні чинники:

а) світові кризи (сировинної, енергетичний, валютний), вивезення капіталу до інших держав, зростання ціни устаткування й технології на світовому ринку, які російські підприємства вже повинні закуповувати, отже наші підприємства ще повинні сплачувати мита за ввезення цього устаткування, отже ціни на всі кінцеву продукцію виростуть.

Основною причиною виникнення інфляції є порушення товарно-грошового рівноваги, викликаного у тому чи іншого формі переповнення сфери грошового звернення надлишкової грошової масою. Розглянемо у найзагальнішому вигляді механізм виникнення на конкретному прикладі.

Уявімо, у країні протягом року виробляється певну кількість товарів та послуг, сукупний обсяг яких називається валовим внутрішнім продуктом (ВВП).

Валовий внутрішній продукт – загальна кількість всіх вироблених товарів та послуг країни за певний період, зазвичай, протягом року.

Всі ці товари реалізуються на споживчому ринку з певним цінами, які у умовах механізму вільного ціноутворення формуються під впливом попиту й пропозиції.

Як приклад уявімо, що з рік виробляється 9 видів товарів та послуг, кількість і яких представленій у табл. 1

Знаючи сукупну вартість всіх товарів та послуг, нескладно розрахувати необхідний обсяг грошової маси, навіщо використовується зване рівняння обміну:

>МV =PQ

де М – кількість грошей до зверненні

V – швидкість обігу грошей

>P – ціни усіх проданих країни товарів

>Q – обсяг продажу товарів та послуг

>Уравнение обміну є макроекономічне співвідношення, що називається рівнянням Фішера, воно слугує однією із поважних інструментів монетаристської доктрини. Відповідно до рівнянню обміну маса грошей до зверненні прямо пропорційна рівню цін, і обсягу виробництва (продажів) товарів хороших і назад пропорційна за швидкістю обороту грошей.

Таблиця 1

Найменування товару Кількість всіх товарів, од. Ціна однієї одиниці товару, крб. Загальна вартість всіх товарів, крб.
Товар А 50 55 2750
Товар Б 60 70 4200
Товар У 70 60 4200
Товар Р 80 90 7200
Товар Д 90 30 2700
Товар Є 100 20 2000
Товар І 120 15 1800
Товар До 140 10 1400
Товар Л 150 5 750
Разом вартість ВВП 27 000

 

Оскільки грошова маса робить кілька обертів за рік (загалом 10), нескладно визначити необхідний обсяг грошової маси. Розділивши 27 000 крб. на 10 оборотів, одержимо 2700 крб., необхідні збалансованого товарно-грошового обороту. Розглянемо основні види інфляції з прикладу табл. 1 і виникнення.

Звісно, зростання виробленої і продаваної країни товарної маси потребує уважного й збільшення маси грошей для свого обслуговування. Але якщо грошова маса збільшується дуже швидко тоді як зростанням товарної маси, то гроші хіба що втрачають своє «товарне наповнення» і стають менш цінними, ніж раніше (занадто багато грошей ганяється за занадто малим кількістю товарів). За такого стану ціни, якщо їх вимірювати гроші (існують ще й натуральні ціни, коли товари змінюють друг на друга у певному співвідношенні й без участі грошей), починають зростати. Кажучи образно, ціни «спливають» на піднялася грошовій масі. І це зростання, обумовлений надлишковим безліччю грошей, головна причина стійкого підвищення цін. Особливо чітко бачимо з прикладу Росії, де у 1993 р. головна причина абсолютно неприйнятною інфляції була стала «накачування» грошової маси Центральним банком.

Підвищення цін, і поява зайвої кількості грошей – це лише зовнішні прояви інфляції; його глибинної причиною яких є порушення пропорцій національного господарства.

У світовій економічної літературі виділяють три основних сил, що призводять до дисбалансу національного господарства і інфляції.

· Державна монополія на емісію паперових грошей, на зовнішню торгівлю, на невиробничі, передусім військові, й інші витрати, пов'язані з функціями сучасної держави.

· Профспілкова монополія,задающая величину і тривалість тієї чи іншої рівня зарплати.

· Монополія найбільших фірм визначення витрат й цін.

Всі ці три причини взаємозв'язані й кожна з яких може провадити до зростанню чи падіння попиту й пропозиції, порушуючи їх баланс. Значення джерел інфляції важливо задля вироблення конкретних заходів боротьби з інфляцією.

 

1.3 Види і типи інфляції

 

Розрізняють такі види й форми прояви інфляції:

– за рівнем прояви:

Повзуча інфляція – інфляція, що виявляється у тривалій поступове зростання цін;

>Галопирующая інфляція – інфляція як стрибкоподібного підвищення цін;

>Гиперинфляция – інфляція з дуже високий темпом підвищення цін, зазвичай вище 50% на місяць

– зі способів виникнення:

Адміністративна інфляція- інфляція, породжувана «адміністративно» керованими цінами;

Інфляція витрат – інфляція, що виявляється у зростанні цін на ресурси, чинники виробництва, унаслідок чого ростуть витрати виробництва та звернення, і з ними ціни на всі свою продукцію;

Інфляція попиту – інфляція, що виявляється у зростанні цін, викликану збільшенням доходів населення, тобто. зростанням платоспроможного попиту.

Інфляція пропозиції – інфляція, що виявляється у зростанні цін, зумовленому збільшенням витрат виробництва, у умовах недовикористання виробничих ресурсів;

>Импортируемая інфляція- інфляція, викликане впливом зовнішніх чинників, наприклад надмірним припливом у країну іноземної валюти, і підвищенням імпортних цін;

>Индуцированная інфляція – інфляція, обумовлена певними іншими економічними чинниками;

Кредитна інфляція – інфляція, викликана надмірної кредитної експансією;

>Непредвиденная інфляція – рівень інфляції, виявився вище від очікуваного за певного періоду;

Відкрита інфляція – інфляція з допомогою підвищення цін споживчих товарів хороших і виробничих ресурсів;

>Подавленная інфляція (прихована) інфляція- інфляція що виникає у слідстві товарного дефіциту, що супроводжується прагненням державні органи утримати ціни на всі рівні. У цій ситуації відбувається «вимивання» товарів на відкритих ринку нафтопродуктів та перетік їх у тіньові, «чорні» ринки, де ростуть;

Очікувана інфляціягаданий рівень інфляції у майбутньому періоді внаслідок дії чинників поточного періоду.

Повзуча (помірна) інфляція- інфляція, що виявляється у тривалій поступове зростання цін. Для повзучої інфляції характерні щодо невисокі темпи підвищення цін, приблизно до 10% чи трохи більше відсотків на рік. Такі інфляція властива більшості країн із розвиненою ринковою економікою, вона представляється чимось винятковим. Дані за 70-ті, 80-ті і почав 90-х рр. по США, Японії західноєвропейським країнам, таки свідчать про наявність повзучої інфляції. Середній рівень інфляції країнами Європейського співтовариства становив останніми роками близько 3–3,5%;

>Галопирующая інфляція – це інфляція як стрибкоподібного підвищення цін (зростання ціни 20–2000% на рік). Такі високих темпів в 80-х рр. спостерігалися, приміром, у багатьох країнах Латинська Америка, деяких країнах Південній Азії. За підрахунками за Центральний банк Росії, індекс споживчих цін нашій країні у 1992 р. піднявся до 2200%. Споживчі ціни випереджали зростання грошових доходів населення.

Під галопуючої інфляцією розуміється явище як стрибкоподібного підвищення цін, яке, зазвичай, викликається різкими змінами у обсязі грошової маси чи змінами цін під впливом зовнішніх чинників. Різка зміна обсягу грошової маси може настати внаслідок емісії, викликаної виникненням бюджетного дефіциту. Емісія – це випуск в звернення додатково віддрукованих і викарбуваних грошових знаків – банкнотів монет. Бюджетнийдифицит – це перевищення державних витрат над державними доходами, одержуваними від оподаткування і неподаткових платежів. Перевищення доходів витратами держави називаються профіцитом.

Припустимо, що з виконання загальнонаціональних завдань уряд вирішить збільшити фінансування будь-яких федеральних програм, через що доведеться збільшити грошову масу, приміром, на 35%. У прикладі обсяг повелася грошової маси становить 2700 крб. (чи 27 000 крб. у річному вираженні з урахуванням кількох оборотів) і підвищення в 35% становитиме 3645 крб. (2700+945). Таке різке збільшення грошової маси (і відповідно підвищення часу платоспроможного попиту) через стислий період часу призведе до різкогоскачкооборазному зростання цін, що потенційно можуть підвищитися ба більше ніж 35%. Зростання цін зі збільшенням грошової маси залежить від так званої еластичності товару, тобто. від темпів зміни попиту товар залежно від ціни.

Еластичність (від грецьк.Elasticos – гнучкий) – це міра зміни одного показника стосовно зміни іншого, від якого перший.

Якщо ж ціни на всі окремі товари перевищать свій рівноважний рівень (званіравновесние ціни, тобто. ціни, рівні рівню платоспроможного попиту), то тут для вирівнювання товарно-грошового рівноваги доведеться знову вводити в звернення додаткову грошову масу, яка знову спровокує цінової стрибок. Такескачкооборазное зміна цін, і

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація