Реферати українською » Экономика » Національний ринок та його рівновага


Реферат Національний ринок та його рівновага

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЦІЙНАОРГАНИЗАЦИЯ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

>ЦЕНТРОСОЮЗА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

«РОСІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТКООПЕРАЦИИ»

Володимирський філія

Кафедра економіки та кооперації


>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: Економічна теорія

на задану тему: Національний ринок та його рівновагу

Виконала студентка групиЭУЗС - 108

Морозова А.В.

Володимир 2009


Зміст

Запровадження

Глава 1. Сутність ринку та його типологія

Глава 2. Національний ринок

>2.1Сущность національного ринку

>2.2Региональние ринки

2.2.1 Формування й розвиток ринків у регіоні

2.2.2 Регіональний споживчий ринок

2.2.3 Регіональний ринок коштів виробництва

2.2.4 Регіональний фінансовий ринок

2.2.5 Регіональний ринок нерухомості

2.2.6 Регіональний інформаційний ринок

Глава 3. Ринок та її рівновагу

3.1 Ринкове рівновагу

>3.2Равновесие над ринком благ

Глава 4. Дослідження споживчого російського ринку України і формування ринкових взаємин у Росії

4.1 Економічні показники споживчого ринку Росії

4.2 Особливості російської національної роздрібу

4.3 Формування ринкових відносин

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

У процесі історичного поступу ринкового (товарного) господарства змінювалося розуміння ринку, його сутності, змінювався і саме ринок, його роль економіці зростала.

Сучасна економіка розвинутих країн носить ринковий характер. Ринкова система виявилася найефективнішою і гнучкою на вирішення основних економічних труднощів. Вона формувалася не одне століття, придбала цивілізовані форми, і по видимості, визначатиме економічний образ майбутнього в усіх країнах світу.

Актуальність курсової роботи. Світова спільнота визнало Російську Федерацію країною з ринковою економікою. Росія має період переходу від відновлювальної економіки до моделі економічного зростання. Історичний досвід свідчить, ринковий механізм має великими преосвітніми можливостями, але сам не забезпечує оптимальних рішень ефективного функціонування економіки. У разі нового виклику глобальної економіки зростає актуальність вибору економічних механізмів та політики, зможуть забезпечити вихід економіки Росії на траєкторію стійкого економічного розвитку.

Актуальність визначила мета дослідження – вивчити національний ринок.

Відповідно до метою можна визначити такі:

>1.Рассмотреть сутність ринку, його типологію;

>2.Раскрить сутність національного ринку;

>3.Т.к. національний ринок складається з регіональних ринків, варто вивчити регіональні ринки та його особливості;

4.Изучит ринкове рівновагу;

5. Зробити висновки.


Глава 1. Сутність ринку та його типологія

Ринок - це є сукупність економічних відносин виробництва та обміну товарів з допомогою грошей.Характеристику ринку як сукупності чи арени купівлі – продажу можна розкрити через його структури, систему і інфраструктуру.

Структура ринку – це "внутрішня будова, розташування, порядок окремих елементів ринку, їх питома вага у загальному обсягу ринку.

Ознаками будь-який структури є: 1) тісний зв'язок між її елементами; 2) певна стійкість цих зв'язків;3)целостность, сукупність даних елементів.

Сукупність усіх ринків, розчленованих деякі елементи з урахуванням найрізноманітніших критеріїв, утворює систему ринків.

Ринок загалом характеризується дуже багатою й складною структурою. Опис його структури залежить від вибраних критеріїв. Можна виокремити такі критерії для характеристики структури та системи ринку.

По об'єктах:

Споживчий ринок. Ринок споживчих товарів та послуг. Ця галузь забезпечує задоволення потреб різних соціальних груп, кожної сім'ї, кожної людини. Тут у найбільшою мірою виявляються коливання попиту й пропозиції, інфляції, грошового звернення. Цей ринок впливає безпосереднє вплив на добробут нації. Тут відбувається купівля-продаж предметів споживання. Як продавців цьому ринку виступає виробник, поставляє ринку товари, як споживача - домогосподарства. Натомість цей ринок ще підрозділяється на:

> ринок продовольчих товарів (продуктів харчування, продовольство);

> непродовольчих товарів, призначений на продаж великої групи товарів народного споживання, включаючи одяг, взуття, предмети галантереї і парфумерії, побутові товари, ліки, окремі види будівельних матеріалів й багато іншого;

> ринок послуг охоплює платні по побутовому обслуговування населення, комунальні послуги та на інформаційні послуги (довідки, реклама, нотаріат) та інші.

Ринок нерухомості представлений, передусім, як двох основних товарів:

> ринок житла поширює свої дії на житлові приміщення;

> особливої категорією ринку нерухомості виступає земля; під землею даному випадку розуміють як земельні ділянки для сільськогосподарського виробництва, будівництва чи інших потреб, а й надра землі, корисні копалини. Тому на згадуваній ринок землі зустрічаються представники і сільського господарства, та будівельної індустрії, і промисловості, передусім видобувних галузей, і запровадження державних структур. Більшість угод цьому ринку пов'язано ні з купівлею – продажем землі, а лише з передачею землі визначений термін в один оренду.

Ринок факторів виробництва передбачає купівлю-продаж економічних ресурсів чи факторів виробництва, які діляться на первинні виробничі чинники, представлені домашніми господарствами, такі як земля, капітал, працю, і проміжні, надані підприємствами іншими підприємствами. Суб'єктами ринку факторів виробництва виступають виробники, є покупцями факторів виробництва, і домогосподарства, виступаючі продавцями.

Ринок праці, чи робочої сили в (входить у ринок факторів виробництва) це вільна продаж кожним працездатним людинам своїх трудових можливостей та вільний наймання працівників. Найважливішим механізмом цього ринку є біржа праці, де формується попит робочої сили в.

Ринок реального капіталу (входить у ринок факторів виробництва) – щодо нього слід віднести, передусім, товари та виробничого призначення або ті товари та, які безпосередньо не призначені задоволення потреб населення, але у спосіб (через поставлене обладнання, машини, технології, сировину, матеріали) створені задля вирішення завдань із задоволенням потреб суспільства на необхідних благах. Для цього ринку характерна стійкість виробничих зв'язків,крупномасштабность комерційних операцій та довгостроковому характері відносин між партнерами. До різновиду такого типу ринку можна віднести продукцію наукового виробництва, що визначає вдосконалення технологій, техніки, систем організації та управління господарськими та соціально – економічними процесами. Це той ринок, котрому притаманні самий високоінтелектуальний і творча працю, надсучасні інвестиційні товари та матеріали, ні з яким пов'язана високий рівень ризику, особливо у області фундаментальних і прикладних досліджень. Об'єкти купівлі – продажу – патенти, ліцензії.

Грошовий ринок - це ринок купівлі-продажу короткострокових взаємних позичок фінансових установ. У цьому ринку гроші стають повноправним товаром, ціна право їх використання відповідно до законів ринку встановлюється з урахуванням попиту й пропозиції. Вона випиває форму відсотка, тобто. доходу, одержуваного за надані в позичку гроші.

Ринок цінних паперів тісновзаимосвязан з ринком капіталу, оскільки він представляє реально існуючий капітал титули власності – акціях, облігаціях, векселях. На ринку цінних паперів є дві організаційні форми торгівлі цінними паперами: фондові біржі, де звертаються цінних паперів (переважно акції) колишніх випусків, і позабіржового оборот, де відбувається первинне розміщення нових емісій (випусків) акцій і облігацій, і навіть продаються і купуються акції та облігації минулих випусків найбільш великих корпорацій. Рух цінних паперів викликає перелив капіталів лише з виробництв і галузей у інші з урахуванням вигіднішого їх вкладення і, отже, структурні зрушення економіки.

Ринок інформації. Товаром таке ринку виступає специфічний продукт - інформація, значення у виробництві та життя надзвичайно зросла протягом останніх десятиріч. Інформаційний продукт, зрозумілий у сенсі слова, включає у собі масиви ділової, комерційної, наукової, культурної революції й інший інформації.

Ринок інновацій - це специфічна область купівлі - продажу, у якій об'єктом торгівлі є технічні та соціально-економічні нововведення, раціоналізаторські пропозиції, винаходи, патенти (ринок ліцензій – тут об'єктом купівлі – продажу служать патентні ібеспатентние ліцензії передати винаходів, технологічного досвіду, промислових секретів, використання товарних знаків).

По суб'єктам:

  Ринок покупців – пропозицію повинна перевищувати попит, тоді покупець порівнює між собою різні сорти товарів, їх ціни, і віддає перевагу тому чи іншому товару.

  Ринок продавців – значне перевищення попиту над пропозицією. Головну роль грає кількість товарів та послуг, якості приділяється мінімальне увагу

  Ринок державних установ – сукупність актів купівлі – продажу державних організацій, федерального уряду, штатів, місцевих органів влади, що закуповують повнокомплектне чи які орендують товари, необхідні собі виконання своїх основних функцій по відправленню влади.

  Ринок проміжних продавців – сукупність економічних відносин осіб і закупівельних організацій, які для перепродажу чи передачі їх у найм іншим споживачам з матеріальною вигодою собі.

По громадському поділу праці:

1. Місцевий (локальний) ринок, який обмежується однією або кількома районами країни;

2. Регіональний ринок

3. Національний ринок, що охоплює всю національну територію;

4. Світовий ринок, охоплюючий всі країни світу.

За рівнем насичення:

 Равновесний ринок - попит приблизно збігаються;

  Дефіцитний ринок - попит перевищує пропозицію;

  Зайва ринок - пропозицію перевищує попит.

За рівнем зрілості:

>Неразвитий ринок;

> Розвинутий ринок;

>Формирующийся ринок.

За рівнем обмеженості конкуренції:

1. Вільний ринок - регулюється з урахуванням вільної конкуренції незалежних товаровиробників;

2.Монополистический ринок - умови виробництва та звернень визначає група монополій, між якими зберігається монополістична конкуренція;

3.Олигополистический ринок - це таке ринок, у якому більшість своєї продукції виробляється жменькою крупних фірм, кожна з яких досить великий у тому, щоб надати впливом геть весь ринок власними діями;

4. Змішаний ринок.

По відповідності чинного законодавства:

1. Легальний ринок (відкритий, узаконений);

2. Нелегальне ринок («чорний» і «сірий») - виникає найчастіше або як сфера підпільної торгівлі товарами, вільна продаж яких заборонена законом (наркотики, зброю, порнографія), або як область торгівлі будь-якими товарами, але за порушенні зазначених правив і норм торгівлі (в неналежному місці, за відсутності ліцензій, несплаті зборів, податків, мит).

По організації ринкового обміну:

> Оптовий ринок;

> Роздрібний ринок;

> Експортний ринок;

> Імпортний ринок;

З урахуванням асортименту товарів:

1. Замкнуте ринок, де товари лише першого виробника;

2. Насичений ринок, де безліч подібних товарів багатьох виробників;

3. Ринок широкого асортименту, де є низка видів товарів, пов'язаних між собою - і вкладених у задоволення одній або кількох пов'язаних між собою потреб;

4. Змішаний ринок, у якому звертаються різноманітні товари, які пов'язані між собою.

Також дуже важливим поняттям трапилося в ринковій економіці є поняття «інфраструктура». Ринкова інфраструктура полегшує здійснення товарообмінних операцій, юридичний й економічна контроль з них, підвищує їх оперативність і ефективність, надає інформаційне забезпечення, уловлює сигнали, які від споживачів і, забезпечує сприйняття цих імпульсів виробникам і адекватну реакцію ними, пов'язує у виробників і споживачів на єдиний господарськийпроцесс[1].


Глава 2. Національний ринок

2.1 Сутність національного ринку

Загалом сенсі кожна має власний національний ринок, у якому звертаються фінансові інструменти у національній валюті. Учасниками таких ринків є національні і фінансові іноземні інститути, найчастіше розташованих у країні цієї валюти, наприклад вони федеральних фондів вСША.Именно національними ринках місцеві банки здійснюють свої повсякденні операції, куди входять запозичення та кредитування із єдиною метою закриття рахунків або «обмацування» ринку. Національні ринки різняться за величиною, варіюючи від величезних, яких, наприклад, належить ринок федеральних фондів США чи національний ринок єни у Токіо, до невеликих, як-от ринок чеської крони вПраге.На практиці торгівля у країні зосереджена основних фінансових центрах, де його контролюють місцеві регулюючі органи. Зазвичай це центральні банки країн.

Сукупність ринків однієї країни називається національним (внутрішнім) ринком. Він утворює сферу звернення національної економіки. Усередині нього можуть виділятися регіональні ринки.

Регіональні ринки - ринки окремого регіону, відмінні як місцезнаходженням, і видами представлених ними товарів, цінами, кон'юнктурою, попитом й пропозицією товарів.

Національні ринки різняться валютою, податками, національними стандартами.

Ринок споживчих товарів - це ринок товарів широкого споживання. Він формується внаслідок наступних заходів:

1) через розвиток підприємництва сфері виробництва та збуту продовольчих і непродовольчих товарів.

2) шляхом підтримки малих та середніх підприємств.

3) податкове та кредитне стимулювання товарів широкого споживання.

4) перехід до вільної ціноутворення на більшість товарів.

5) поступова скасування дотування збиткових підприємств.

6) радикальний перегляд пільгового перерозподілу товарів широкого споживання.

>Инфраструктурой споживчого ринку є магазини, сільські міські ринки, ярмарки, аукціони.

Ринок послуг включає виробничі і невиробничі послуги: транспортні, зв'язку, ремонтні, лізингові, аудиторські, страхові, юридичні, побутові, культурні.

Ринок споживчих товарів призначений на продаж великої групи товарів народного споживання, включаючи одяг, взуття, головні убори, парфумерію, побутові товари, меблі, , ліки, окремі види будматеріалів, транспортні засоби особистого та сімейного користування та інших. товарів аналогічного призначення.

Ринок побутових, комунальних, інформаційних послуг - це платні по побутовому обслуговування населення (пральні, хімчистки, перукарні, транспортні послуги, послуги зв'язку, охорона), на комунальних послуг (водо-, тепло-, енерго-, газопостачання жител, обслуговування ліфтового господарства, підтримку нормально функціонувати будинків культури та квартир), послуги з ремонту житла, побутової апаратури і інформаційніуслуги(справки, реклама, розмноження інформації, консультування, нотаріат тощо.) та інших.


2.2 Регіональні ринки

 

2.2.1 Формування й розвиток ринків у регіоні

У законі Російської Федерації «Про конкуренції, та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» регіональний ринок окреслюється сфера звернення товарів у межах суб'єкти федерації. По економічної сутності регіональний ринок – це сукупністьвисоколокализованних соціально-економічних процесів і стосунків у сфері обміну (звернення), формованих під впливом попиту й пропозиції кожного територіально-адміністративного освіти і з урахуванням адекватних методів регулювання кон'юнктури ринку нафтопродуктів та процесів прийняття комерційних рішень.

Регіональні ринки можуть існувати як із адміністративно-командної система, і при ринкової економіки. У першому випадку ринки розвиваються і функціонують відповідно до логікою адміністративно-командного управління. Так, обсяг товарообігу і відповідне товарне забезпечення кожному за територіально-адміністративного освіти встановлюється директивними планами.

З переходом до ринкових економічним відносинам змінюються роль і значення ринку на регіональномувоспроизводственном процесі. Втім, пропорції відтворювального процесу формуються через вплив ринкових інструментів регулювання: ціни, податки, відсотки кредит та інших.

Розвинутий регіональний ринок може ефективно функціонувати при науково-обгрунтованою системі вивчення попиту, тенденцій та її закономірностей розвитку:

· загального обсягу від попиту й обсягу попиту окремі групи і різноманітні види товарів;

· структури попиту однойменних товарів різних підприємств;

· сезонних коливань попиту щодо окремих товарам;

· вимог покупців до якості товарів.

Вивчення попиту дає інформацію, що дозволить прогнозувати ємність і структуру ринку, і навіть гадані зрушення у "вдосконаленні географії виробництва та споживання товарів та послуг.

Регіональні ринки неоднорідні. Так, по територіальної організації сфери звернення можна назватипоселенческие ринки населених пунктах сільській місцевості, міські, обласні, республіканські, міжобласні,

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація