Реферати українською » Экономика » Бізнес-план страховика на прикладі ВАТ Державної страхової компанії "Югорія" м. Азбесту


Реферат Бізнес-план страховика на прикладі ВАТ Державної страхової компанії "Югорія" м. Азбесту

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

>ФГОУВПО «Уральська державна сільськогосподарська академія»

Факультет заочного навчання

Кафедра «Фінанси і кредиту»

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

 

Бізнес-план страховика з прикладу ВАТ Державної страхової компанії «>Югория» р. Асбеста

>Матюхова Антоніна Євгенівна

Керівник:

>к.е.н., професор

>Балоболин В. Г

>Нормоконтроль:

>к.п.н., доцент

ДубровськаЕ.О

Єкатеринбург 2011


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1 РОЗРОБКА ІСОДЕРЖАНИЕБИЗНЕС-ПЛАНА

1.1 Бізнес-план, призначення

1.2 Особливості організації процесу розробки

1.3 Зміст бізнес-плану

2 СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВА ГРУПА «>ЮГОРИЯ»

2.1Страховое підприємництво

2.2 Страхова група «>Югория»

2.3 Державна страхової компанії «>Югория

3.3 БІЗНЕС-ПЛАНОТКРЫТИЯПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ДСК «>ЮГОРИЯ» У МІСТІАСБЕСТЕ

3.1 Дослідження ринку збуту в м.Асбесті

3.2 Розділи бізнес-плану

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

>ПРИЛОЖЕНИЕ А

>ПРИЛОЖЕНИЕ Б

>ПРИЛОЖЕНИЕ У

>ПРИЛОЖЕНИЕ Р

>ПРИЛОЖЕНИЕ Д

>ПРИЛОЖЕНИЕ Є

>ПРИЛОЖЕНИЕ Ж


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

бізнес план страхової компанії

Метою дипломної роботи є підставою закріплення теоретичних знань і практичних навичок по організаційно-економічним питанням створення функціонування фірми, і навіть самостійного розрахунку основнихтехнико-финансових показників.

За виконання дипломної роботи вирішується ряд конкретних завдань, що з вивченням й аналізом додаткового матеріалу по заданої темі, закріплюються навички роботи з спеціальної літературою, навички добору, і систематизації інформації, її викладу у найбільш лаконічному, але досить повному вигляді, уявлення матеріалів вигляді таблиць, графіків тощо.

Об'єктом даної дипломної роботи є підставою бізнес-план новостворюваного підрозділи існуючої фірми.

Кожна фірма, починаючи своєї діяльності, зобов'язана чітко уявляти потреба у фінансових, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, чітко розрахувати ефективність використання ресурсів.

І тому необхідно розробити бізнес-план.

Бізнес-план – цеплан-программа проведення угоди та отримання цій основі прибутку, тобто система планомірно організованих заходів, дій, вкладених у досягнення поставленої мети.

Мета розробки бізнес-плану спланувати господарську діяльність фірми на найближчий й вельми віддалений періоди відповідно до потребами ринку виробництва і можливостями отримання необхідних ресурсів.

Нехтуючи упорядкуванням бізнес-плану, фірма може бути неготовою до прикрощів, що чекають в шляху до успіху, і буде гарячково імпровізувати. Найчастіше закінчується це плачевно. Тож ліпше не пошкодувати часу й зайнятисябизнес-планированием. У цьому письмове оформлення бізнес-плану має важливе значення в організацію робіт з його виконання. Не варто нехтувати упорядкуванням бізнес-плану навіть за умов, коли ситуації над ринком змінюються досить швидко.

На виконання даної дипломної роботи була вивчено економічну і фінансова література зі створення підприємств, складання бізнес-планів. Об'єктом дипломної роботи є підставою фірма, що займається страхової діяльністю. Була вивчена література за даним видом діяльності. Практична частина дипломної роботи присвячена конкретній страховій фірмі «>Югория». Була досконально вивчена діяльність даної фірми, її історія, перспективи розвитку. У цьому дипломної роботі пропонується бізнес-план відкриття Представництва Єкатеринбурзької філії Державної Страховий Компанії «>Югория» у містіАсбесте. Перед початком розробки цього бізнес-плану було проведено низку досліджень, які мають були підтвердити необхідність створення такої підрозділу містіАсбесте.


1 РОЗРОБКА ІСОДЕРЖАНИЕБИЗНЕС–ПЛАНА

 

1.1 Бізнес-план, призначення

Бізнес-план – план розумної організації конкретного справи.

На ринку фінансів бізнес-план є робочою інструментом, що використовуються в усіх галузях підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, як її керівники збираються досягати свою мету і завдання, насамперед підвищення прибутковості роботи.

Бізнес-план постійне документом; він систематично оновлюється, до нього вносять зміни, пов'язані і з перемінними, що відбуваються всередині фірми, і зі змінами над ринком, де діє фірма, й економіці загалом. Бізнес-план ув'язуєвнутрифирменний і макроекономічний аналіз, проведений спеціалізованими науковими організаціями. Його, зазвичай, становить кожна фірма, хоча можливості підготовки таких документів можуть бути різні: дрібна фірма і розробити бізнес-плану може залучати фахівців консалтингових організацій.

 У зв'язку з тим, що бізнес-план є результат досліджень, і організаційних питань, має метою вивчення конкретного напрями діяльності фірми (продукту чи послуг) певному ринку сформованих організаційно-економічних умовах, він спирається на:

- конкретний проект виробництва певного товару (послуг) – створення нової типу виробів чи надання нових послуг (особливості задоволення потреб тощо.);

- всебічний аналіз виробничо-господарської і комерційної діяльності, метою якого є виділення її слабких і сильних сторін, специфіки і державних відзнак з інших аналогічних фірм;

- вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних і організаційних механізмів, які у економіці для реалізації конкретних завдань.

У стратегічній роботі фірми простежується наступний порядок:

1-ї етап. Розробка концепції розвитку.

2-ї етап. Інвестиційну програму.

3-й етап. Бізнес-план на середньостроковий період.

4-й етап. Заходи з реалізації бізнес-плану.

Особливістю бізнес-плану як стратегічного документа є його збалансованість з постановки завдань із урахуванням реальних фінансових можливостей фірми. Щоб бізнес-план було прийнято, повинен бути забезпечений необхідними фінансових ресурсів. Це значною мірою визначає характер проектів (концепцій), які вивчаються розробки бізнес-плану.

Бізнес-план можна використовувати щодо залучення інвесторів і кредиторів. Перш ніж ризикнути деяким капіталом, інвестори мають бути упевнені в ретельності проробки проекту й обізнані з його ефективності. Вони мають вивчити бізнес-план перед розглядом можливості капіталовкладень.

На схемою 1 (Додаток А) відбиті функції бізнес-плану.

Бізнес-план допомагає розв'язати такі основні завдання:

- визначити конкретні напрями діяльності фірми, цільові ринки і важливе місце фірми цих ринках;

- сформулювати довгострокові і короткострокових цілей фірми, стратегії і тактики її досягнення, визначити осіб, відповідальних за реалізацію кожної стратегії;

- вибрати склад парламенту й визначити показники товарів, які пропонуватися фірмою споживачам;

- оцінити виробничі й торгові витрати з створенню й реалізації товарів;

- оцінити відповідність кадрів фірми і умов мотивації їх праці вимогам з досягнення поставленої мети;

- визначити склад маркетингових заходів фірми з вивчення ринку, рекламі, стимулюванню продажів, ціноутворення, каналам збуту тощо.;

- оцінити матеріальне і фінансовий становище фірми та відповідність фінансових і матеріальних ресурсів досягненню поставленої мети;

- передбачити труднощі й «підводні камені», що потенційно можуть завадити виконання бізнес-плану.

Кожна завдання плану може бути розв'язана лише у взаємозв'язку коїться з іншими. Основний центр бізнес-плану – концентрування фінансових ресурсів на вирішення стратегічних завдань. Процес складання плану дозволяє старанно проаналізувати розпочату справу переважають у всіх деталях. Бізнес-план є підставоюбизнес-предложения під час переговорів з майбутніми партнерами; він відіграє при запрошенні працювати основного персоналу фірми.

Потреба бізнес-плані виникає під час вирішення наступних завдань:

Підготовка заявок отримання кредитів.

Обгрунтування пропозицій з приватизації.

Відкриття нового справи й визначення профілю майбутньої форми.

Перепрофілювання існуючої фірми.

Упорядкування проспектів емісії цінних паперів приватизованих і доходи приватних фірм.

Вихід зовнішній ринок та залучення іноземних інвестицій.

Бізнес-план:

Змушує займатися перспективами фірми.

Дозволяє чітко скоординувати здійснювані прагнення досягнення цілей.

Встановлює показники діяльності наступного контролю.

Змушує керівників чіткіше конкретніше визначити свою мету і шляху їхнього досягнення.

Робить фірму більш підготовленої до раптовим змін ринкової ситуації.

Наочно демонструє обов'язки, і відповідальність всіх керівників фірми.

1.2 Особливості організації процесу розробки

Бізнес-план то, можливо підготовлений менеджером, підприємцем, фірмою, групою фірм чи консалтингової організацією. Якщо в менеджера виникла ідея освоїти виготовлення нового продукту, надати нові послуги чи навіть новий метод організації та управління виробництвом (будь-яка інновація), він пропонує від своєї ідеї для бізнес-плану. Якщо він реалізовувати свою концепцію самостійно (як підприємець чи підставі власної відповідальності), створює власний бізнес-план. На розробку стратегію розвитку великої фірми складається розгорнутий бізнес-план. Нерідко на стадії підготовки бізнес-плану визначається партнер.

Фірми, працюють у стабільної політичної ситуації і виробляють продукт для досить стійкого ринку у разі зростання обсяги виробництва, розробляють бізнес-план, направлений замінити вдосконалення виробництва та пошуку шляхів зниження його витрат. Якщо фірма немає вистачить наших власних потужностей їх, вона йтися або шляхом залучення капітальних вкладень до створення нових потужностей, або шляхом пошуку партнерів, яких вона пропонує виготовлення певних вузлів, деталей, виконання технологічних процесів.

Крім авторів концепцій, закладених бізнес-плані, його створення активну участь беруть фінансисти, знають особливості кредитного ринку, наявності вільних капіталів, ризику цього бізнесу. Основу групи фахівців із розробці бізнес-плану становлять економісти, статистики, системники.

На схемою 2 (додаток Б) відбито процес бізнес-планування.

Бізнес-план оцінює перспективну ситуацію і в середині фірми, і за її межами. Він необхідний керівництву фірми для орієнтації за умов акціонерної власності й у певною мірою, під час створення товариств. Саме з допомогою бізнес-плану керівництво фірми приймають рішення, яка частка прибутку залишається у справі для накопичення, яка – розподіляється у вигляді дивідендів між акціонерами. Бізнес-план використовується при обгрунтуванні заходів із вдосконалення і розвитку організаційно-виробничою структури фірми, зокрема на обгрунтування рівня централізації та виховання відповідальності.

Бізнес-план активно допомагає координувати діяльність партнерських фірм, організовувати спільне планування розвитку груп фірм, що зкооперированием і виготовленням однієї чи взаємодоповнюючих продуктів. І тут може з'явитися зустрічний процес. Або зміна готового продукту визначає необхідність розвитку у фірм-партнерів, виготовляють гаразд кооперування вузли, деталі, виконують частини технологічного процесу. Або обгрунтування зміни окремого елемента готового продукту, що забезпечує підвищення його ресурсу, визначає необхідність відповідної зміни операцій із виробництву фінального (кінцевого) продукту. У кожному разі фірми – учасники процесу, зазвичай, здійснюють спільне фінансування.

Найактивніше бізнес-план використовують у пошуку інвесторів: нових акціонерів, кредиторів, спонсорських вкладень тощо. Допомагає бізнес-план великим підприємці і фірмам, які збираються розширити справа, купивши акції існуючої фірми чи організувавши новуорганизационно-производственную структуру.


1.3 Зміст бізнес-плану

Багато інвесторів люблять читати одне- чидвухстраничное стислий зміст бізнес-плану (зведений розділ чи резюме), що дозволяє їм побачити важливі особливості і переваги проекту. Підготовка стислого змісту особливо складна.Квалифицированно можна зробити тільки тоді ми, коли все план розроблено і вже очевидні основні заходи, які потрібно виділити (одне або двоє пропозиції) й реально ввімкнути в короткий зміст. Слід пам'ятати, що стислий зміст – перший матеріал, яким потенційний інвестор судитиме про проект.

Резюме має відповісти майбутнім кредиторам стосовно питань: «Що отримають при забезпечення успіху цього бізнес-плану?» і «Який ризик втрати ними грошей?». Текст може бути зрозумілим і нефахівцеві (простота і лаконічність викладу, мінімум спеціальних термінів).

Після короткого змісту бізнес-плану зазвичай наводяться відомості про фірму:

1.   Освіта фірми.

2. Організаційна структура фірми.

3. Імідж фірми.

4. Аналіз умов діяльності фірми.

5 . Галузь, фірма і його продукти.

Мета розділу – дати інвесторам необхідні дані про виробленому продукт і його ринку збуту. Розділ повинен описувати сферу бізнесу і продукт, який фірма пропонуватиме на продаж, характер галузі й кон'юнктури ринку для виробленого товару.

Галузь. Даються поточний стан і розвитку фірми.Описиваются нові продукти чи досягнення, нові ринки та покупці, нові потреби, нових компаній та інші економічні та соціально-політичні тенденції і психологічні чинники.

Фірма. Тут має бути стисле опис сфери, де діє фірма чи що вона має намір ввійти; вказується, хто є чи має намір стати його основним покупцями. З'являються дата реєстрації проекту, і навіть реквізити фірми.

Товари (продукція і житлово-комунальні послуги). Потенційний інвестор найбільшою мірою зацікавлений у тому, аби зрозуміти, що фірму збирається виготовляти і навіть реалізовувати, як і ступінь захищеності її товару, його гідності й можливі недоліки.

Опис товару доцільно вести за такою схемою.

>1.Сущность товару (продукції, послуг).

>2.Основние риси товару (продукції, послуг).

>3.Анализ товару (продукції або послуг).

>4.Условия виробництва.

5. Ринкові дослідження та аналіз збуту.

Мета розділу – надати інвестору достатні факти, аби переконати їх у конкурентоспроможності аналізованого проекту.

Ринкові оцінки цього проекту, засновані на маркетингових дослідженнях і аналізі.

Замовники (покупці). Розглядається, хто може бути початковою потенційним замовником (покупцем) продукції або послуг. Потенційні замовники класифікуються по родинним, однорідним групам (основним ринковим сегментам).

Обсяги збуту і динаміка. Необхідно визначити, яким передбачається загальний постійний обсяг збуту товару. Це розраховується підставі даних покупки аналогічної продукції потенційними замовниками (покупцями) у кожному з основних ринкових сегментів. Слід описати загальний розмір збуту в натуральному і вартісному обчисленні. Бажано вказати потенційний щорічне зростання збуту гаданого товару.

Конкуренція. Тут слід провести реалістичну оцінку сильних і слабких сторін конкуруючих товарів чи послуг і назвати випускають їх фірми, порівняти конкуруючі товари або ж послуги по базисної ціні, характеристикам, обслуговування, гарантійним зобов'язанням та інших істотним ознаками.

З іншого боку, слід показати чесноти та вади конкуруючих фірм.

Оцінка сфери поширення і продажів. Тут коротко викладаються гідності продукції (послуг), які роблять її конкурентоспроможної нині у майбутньому, визначаються головні клієнти фірми. Базуючись оцінці достоїнств готової продукції (послуг), обсязі й динаміці від попиту й їх тенденцій над ринком останніми роками, необхідно визначити сферу збуту фірми й обсяги продажу в натуральному і вартісному вираженні за кожен рік із наступних трьох років. Зростання збуту фірми і - оцінка її діяльність можуть грунтуватися на зміні положення у галузі й посиленні чи ослабленні конкуренції.

Перспективна оцінка збуту. Тут потрібен пояснити, як фірма збирається розвивати працювати з інтересами замовників, намітити програми створення нових товарів, розкрити основні засади вдосконалення технологій і цінової газової політики.

План маркетингу.

План маркетингу детально розкриває політику області торгівлі, і обслуговування, цін, рекламної стратегії, що дозволяє досягти планованих обсягів продажу і зайняти відповідне місце над ринком. Для обговорення проекту з майбутніми партнерами чи інвесторами намічаються конкретні принципи поширення продукції, методи визначення цін, рівень рентабельності на вкладений капітал та інші питання маркетингової політики.

Генеральна маркетингова стратегія фірми можна досягти шляхом дослідження й оцінки ринку. У розділі має бути визначено, які групи клієнтури може бути завойовані насамперед інтенсивної цінової атакою і які групи покупців будуть «вражені» пізніше, які специфічні групи покупців можуть і як ви їх працювати, яким якості товару потрібно зробити упор (ціна, швидкість поставки, гарантійне обслуговування тощо.), які нові чи незвичні прийоми маркетингу застосовуються щодо залучення замовників (віддача товару у тимчасове користування, аби переконати клієнти на

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація