Реферати українською » Экономика » Система економічного планування діяльності будівельного підприємства


Реферат Система економічного планування діяльності будівельного підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Основні інформацію про підприємстві

2. Розробка виробничої програми

2.1 Виробнича програма

2.2 Планування обсягу робіт у фізичному вираженні

3. План за прибутком

4. План технічного розвитку

5. План за працею

5.1 Розрахунок витрат праці та заробітної плати робітників

5.2 Баланс календарного часу

5.3 Штатний розклад

5.4 Розрахунок чисельності, фонду оплати праці та середньої зарплати за категоріями працівників

5.5 Обгрунтування планового темпу зростання продуктивність праці

6. Фінансовий план

Укладання

Література


>вВЕДЕНИЕ

В міру зростання труднощі й динамічності довкілля, об'єктів і господарюючих суб'єктів, нововведень зростає роль планування в менеджменті будівельних організаціях. За багатьма джерелам відомо, що простежується жорстка зв'язок між успіхом організації та плануванням, так найбільша частка невдач фірм за умов ринку пов'язані з помилками у разі планування. Планування – це буде непросто вміння передбачити всі необхідні дії. І це здатність передбачати будь-які несподіванки, які можуть виникнути побіжно, й уміти із нею справлятися. Необхідність планування діяльності підприємства у умовах ринку об'єктивно зростає, оскільки підприємство є відособленим господарським суб'єктом, метою діяльності якого є довгострокова максимальна прибуток. Щоб мета було досягнуто, необхідно розв'язати цілий комплекс планових завдань:

· визначення ролі й місця підприємства над ринком;

· планування програм своєї діяльності;

· прогнозування ціни свою продукцію;

· зниження витрат за одиницю продукції;

· планування технічного розвитку підприємства;

· визначення напрямів використання власних фінансових коштів;

· планування привабливості позикових коштів.

Планування є важливим частиною підприємницької практики. І серйозний підхід до планування створює основу для сталої роботи та ефективнішої роботи.

Метою курсової роботи є підставою закріплення теоретичного матеріалу і придбання навичок поточного планування діяльності будівельного підприємства.

Завдання курсової роботи:

1. Упорядкування характеристики організації з метою оцінки відкритті перспектив і вироблення плану конкретні дії, вкладених у досягнення поставленої мети.

2. Упорядкування плану виробництва. У його розробці передбачають виконання двох розрахунків: плану підрядних робіт відомості фізичних обсягів робіт.

3. Упорядкування плану з прибутку. Прибуток одна із найважливіших показників, характеризуючих діяльність будь-якого підприємства. Планування прибутку необхідне формування фінансової стратегії підприємства на майбутній плановий період.

4. Упорядкування плану технічного розвитку, заходи якого забезпечують підвищення ефективності виробництва та впровадження інтенсивних способів розвитку.

5. Упорядкування плану з праці. На розробку плану з праці виконуються такі розрахунки: розрахунок витрат праці та заробітної плати робітників, баланс календарного часу робочого, штатний розклад, розрахунок чисельності, фонду оплати праці та середньої зарплати за категоріями працівників.

6. Упорядкування фінансового плану. Фінансовий план будівельної організації є узагальнюючим і завершальним розділом бізнес – плану і має розрахунки, обгрунтовують планові розміри прибутків і витрат підприємства.

прибуток працю заробітна витрата


1. ОСНОВНІ ДАНІ Про ПІДПРИЄМСТВІ

ВАТ «Майстер» було створене 1999 року. За 10 років компанія здала більш 400 тисяч кв. метрів комерційних і житловий нерухомості. На момент «Майстер» це одну з найбільших будівельних організацій міста, власнапроектно-конструкторская фірма, агентство нерухомості. Компанія виконує сув'язь робіт, що з реалізацією інвестиційного проекту, починаючи з проектних розробок, і до реалізацією готового житла. До сфери діяльності компанії входить будівництво багатоповерхового і малоповерхового житла, комерційні об'єкти. Метою діяльності підприємства є отримання прибутку з допомогою швидкого й якісного задоволення попиту населення. Виробництво будівельно-монтажні роботи ВАТ «Майстер» виконує, як підрядчик, і власними силами засобами, а виконання спеціальних і монтажних робіт приваблює з урахуванням договорів субпідряду спеціалізовані будівельні та монтажні організації (субпідрядників). Замовниками ВАТ «Майстер» є, як підприємства міста і організації міста, і фізичні особи.

>Организационно-правовой формою підприємства є відкрите товариство. Кількість акцій підприємства – 15 000 прим. Обсяг будівельно-монтажні роботи у звітній року становив 69 000тис.р., собівартістьСМР – 60 380тис.р. У цьому середньомісячна заробітна плата звітному року становив 4 600 рублів. ВАТ «Майстер» має активи, вартість яких кінець звітного року становить:внеоборотние активи – 10 800тис.р.; матеріальні запаси – 2 000тис.р.; грошові тощо – 1 700тис.р. Планова виробнича потужність підприємства становить 70 000тис.р.


2. РОЗРОБКАПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАМИ

2.1 Виробнича програма

Виробнича програма є перелік об'єктів, у яких будівельна організація передбачає виконувати роботу в плановому періоді.

Вихідні дані і розробити виробничої програми представлені у завданні. Під час розробки виробничої програми мають дотримуватися такі умови:

1) частка робіт, виконуваних самотужки, з об'єктів культурно-побутового призначення виконується у вигляді 60% загального обсягу, а, по об'єктах житлового будівництва різних стадіях будівництва частка становить:

а) підготовчий період - 80%;

б) підземна частина - 0%;

в) надземна частина - 100%;

р) опоряджувальні роботи - 50%;

2) порядку розрахунку за виконані роботи:

а, по об'єктах житлового будівництва:

- при терміні будівництва до 7 міс. - за об'єкт загалом;

- при терміні будівництва більш 7 міс. - щомісяця;

б) з об'єктів культурно-побутового призначення - щокварталу;

3) рентабельність:

а, по об'єктах житлового будівництва - 35 %;

б) з об'єктів культурно-побутового призначення - 25 %.

Для складання календарного графіка необхідно розрахуватися обсягів робіт самотужки щодо об'єкта,включаемому до плану. Розрахунок зробимо в табличній формі (Таблиці 2.1-2.2).

Умовні позначення:

ПП – тривалість підготовчого періоду;

>ПЧ – тривалість спорудження підземної частини;

>НЧ – тривалість спорудження надземної частини;

Про – тривалість виконання обробки.

Таблиця 2.1 – Розрахунок обсягів робіт з5-ет.к/п житлового будинку (3930 м2) вартістю 7500 тис. р.

Етапи будівництва ПП >ПЧ >НЧ >НЧ >НЧ >НЧ Про
Норма готовності наприкінці місяці, % 8 21 37 58 76 95 100
Готовність по місяців, % 8 13 16 21 18 19 5
Обсяг робіт згенподряду 600 975 1200 1575 1350 1425 375
Відсоток виконання самотужки, % 80 0 100 100 100 100 50
Обсяг робіт самотужки 480 0 1200 1575 1350 1425 188

Таблиця 2.2 – Розрахунок обсягів робіт з9-ет.к/п житлового будинку (6020 м2) вартістю 15000 тис. р.

Етапи будівництва ПП >ПЧ >НЧ >НЧ >НЧ >НЧ >НЧ/О Про
Норма готовності наприкінці місяці, % 6 15 26 41 58 76 94 100
Готовність по місяців, % 6 9 11 15 17 18 18 6
Обсяг робіт згенподряду 900 1350 1650 2250 2550 2700 1350 1350 900
Відсоток виконання самотужки, % 80 0 100 100 100 100 100 50 50
Обсяг робіт самотужки 720 0 1650 2250 2550 2700 1350 675 450

Планування виробничої програми включає розробку наступних розділів:

- план набрання нею чинності виробничих потужностей та об'єктів;

- план підрядних робіт;

- план реалізації будівельної продукції;

- відомість фізичних обсягівСМР.

Вихідними для розробки цього розділу плану є даних про планової виробничої потужності будівельної організації, договори підряду і субпідряду, титульні списки будівництв,протоколи-закази, мережні (календарні) графіки виробництва будівельно-монтажні роботи.

Результатом розробки виробничої програми є план підрядних робіт, виконаний у формі таблиці (Таблиця 2.4). Упорядкування плану підрядних робіт виробляється у наступному порядку:

1) розробляється календарний графік будівництва об'єктів, вказаних у завданні з обов'язковими термінами введення. Готовність об'єктів визначається за нормами. Календарний графік виконується в табличній формі (Таблиця 2.3);

2) з урахуванням календарного графіка визначається обсяг підрядних робіт згенподряду і самотужки, загалом рік і з розбивкою по кварталами;

3) виробляється перевірка виконання таких умов:

- відхилення річного обсягу підрядних робіт, виконуваного самотужки, від планової виробничої потужності на повинен перевищувати 10%;

- розподіл обсягів робіт з кварталами має бути рівномірним, тобто. квартальний обсяг робіт мав відбутися о межах 20 - 30% річного обсягу робіт;

- формування зачепила у вигляді 10–12% від планової виробничої потужності;

- забезпечення необхідного умови мінімально необхідного обсягу квартального прибутку.

Коли б одна з перелічених вище умов не виконується, виробляється оптимізація календарного графіка шляхом включення до план додаткових об'єктів.

Умова 1:Vcc=70838/70000100-100=1,2%.

Умова 2: Обсяги робіт розподілені по кварталами так:

I квартал – 20,44%

II квартал – 23,68%

III квартал – 29,2%

IV квартал – 26,68%.

Умова 3: Напрацювання дорівнює 7725тис.р.

2.2 Планування обсягу робіт у фізичному вираженні

Для визначення потреби будівельної організації у ресурсах у складі виробничої програми розробляється в натуральному вираженні відомість потреби у матеріальних ресурсах. Розробка відомості потреби у матеріальних ресурсах виготовляють підставі даних про плановому обсязі підрядних робіт, виконуваному самотужки, і передачею даних про потребу в матеріальних ресурсах на 10 млн. р. кошторисної вартостіСМР.

Для складання відомості потреби у матеріальних ресурсах розрахуємо плановий обсяг робіт, що здійснюється самотужки відповідно до виглядом будівництва:

(2.1)

де – обсяг робіт закладений опорною програмою відповідність до виглядом будівництва,тис.р.;

- обсяг робіт з об'єктах, включеною у виробничу програму, виконаний самотужки за даним видом будівництва,тис.р.

Частка житлового будівництва у опорною програмі становить 71%, частка об'єктів культурно-побутового призначення – 29%.

Отже, обсяг робіт, що здійснюється самотужки, становить:

>Ведомость потреби у матеріальних ресурсах оформимо як таблиці (Таблиця 2.5).


3. План за прибутком

Прибуток одна із найважливіших показників, характеризуючих діяльність будь-якого підприємства, її узагальнюючим фінансовим результатом. Планування прибутку необхідне формування фінансової стратегії підприємства на майбутній плановий період. Разом про те це завдання повинна по-новому вирішуватися за умов мінливою господарської ситуації, інфляції. Планування прибутку ввозяться два етапу.

У першому етапі визначається плановий прибуток виходячи з розрахунку кількісного впливу чинників на розмір прибутку на плановому року.

З другого краю етапі спочатку певне значення уточнюється з урахуванням результатів розрахунків, які обгрунтовують планову величину зниження собівартості.

Планування прибутку з урахуванням впливу чинників включає кілька етапів:

· розрахунок базового показника за попередній;

· постановка цілей господарську діяльність на запланований рік;

· прогнозування індексів інфляції;

· розрахунок планової прибутку за варіантами;

· вибір оптимального варіанта.

Причому у ролі чинників, які впливають розмір прибутку на плановому року, можуть бути рекомендовані такі:

· зростання (зниження) виручки від продукції порівняних цінах;

· зміна рівня витрат за виробництво продукції;

· зміна ціни продукцію підприємства;

· зміна ціни куплені товарно-матеріальні цінності;

· зміна вартості основних засобів і капіталовкладень підприємства;

· зміна розміру оплати праці.

Для визначення величини кожного з елементів витрат у складі собівартості зданихСМР рекомендують вживати таку структуру витрат:

· матеріальні витрати – 56%;

· видатки оплату праці – 23%;

· відрахування на соціальні потреби – 8,5%;

· амортизація основних фондів – 4,5%;

· інші витрати – 8%.

Розрахунки з чинників виконуються з допомогою наступних формул.

Прибуток звітного року здаватисяСМР:

>Пб =Вб-Сб, (3.1)

ДеПб – прибуток звітного року здаватисяСМР,тис.р.;

>Вб – обсяг зданихСМР у звітній року,тис.р.;

>Сб – собівартість зданихСМР у звітній року,тис.р.

>Пб=69000-60380=8620тис.р.

Зміна прибутку з допомогою зміни обсягуСМР:

По =Пб(Jо-1),(3.2)

Де По - зміна прибутку з допомогою зміни обсягуСМР,тис.р.;

>Jо – індекс зростання обсягуСМР в плановому року порівняно з звітним, вважається як ставлення запланованого обсягуСМР обсягу робіт у звітному року.

>По=8620(70838/69000-1)=86200,027=232,74тис.р.


Зміна прибутку з допомогою зниження собівартостіСМР:

>Пс =СбJоЭс/100,(3.3)

ДеПс – зміна прибутку з допомогою зниження собівартостіСМР,тис.р.;

Ес – планова величина зниження собівартості, %.

>Пс=603801,0273,15/100=1953,32тис.р.

Зміна прибутку з допомогою зміни на будівельну продукцію:

>Пц =ВбJо(Jц-1)/10,1,(3.4)

ДеПц – зміна прибутку з допомогою зміни на будівельну продукцію,тис.р.;

>Jц – індекс зміни договірних цін плановому року порівняно з базовим.

>Пц=690001,027(1,82-1)/10,1=5753,23тис.р.

Зміна прибутку з допомогою зміни на куплені матеріальних цінностей:

>Пм =СбJоУм(Jм-1),(3.5)

ДеПм – зміна прибутку з допомогою зміни на куплені матеріальних цінностей,тис.р.;

Розум – питому вагу матеріальних ресурсів у собівартостіСМР;

>Jм – індекс зміни на матеріали.

>Пм=603801,0270,56(1,2-1)=6945,15тис.р.

Зміна прибутку з допомогою зміни вартості основних засобів:


>Пк =СбJоУа(Jа-1),(3.6)

ДеПк – зміна прибутку з допомогою зміни вартості основних засобів,тис.р.;

>Уа – питому вагу амортизаційних відрахувань до собівартостіСМР;Jа – індекс зміни вартості основних засобів.

>Пк=603801,0270,045(1,5-1)=1395,23тис.р.

Зміна прибутку з допомогою зміни розміру оплати праці:

>Пз =СбJоУз(Jз-1),(3.7)

ДеПз – зміна прибутку з допомогою зміни розміру оплати праці,тис.р.;

>Уз – питому вагу заробітної плати із нарахуваннями в собівартостіСМР;

>Jз – індекс зміни зарплати.

>Пз=603801,0270,315(1,1-1)=1953,32тис.р.

>Рассчитанние показники заносять у таблицю (Таблиця 3.1).

Таблиця 3.1 - План за прибутком

Показники Розмір,тис.р.
1. Базова прибуток за здачіСМР 8620
2. Зростання (+), зниження (-) прибутку, всього -2354,41
зокрема. з допомогою:
2.1. Роста обсягуСМР 232,74
2.2. Зниження собівартості робіт 1953,32
2.3. Зміни ціни будівельну продукцію 5753,23
2.4. Зміни ціни матеріали -6945,15
2.5. Зміни вартості основних засобів -1395,23
2.6. Зміни розміру оплати праці -1953,32
3. Планова прибуток 6265,59

4. ПЛАНТЕХНИЧЕСКОГО РОЗВИТКУ

План технічного розвитку - це система технічних і організаційно-господарських заходів, вкладених у підвищення технічного і організаційного рівня, підвищення якості будівництва, виконання найбільш важливих планових показників. Упорядкування плану технічного розвитку з відбору заходів із цільовим ознаками, т. е. задається з кінцевих

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація