Реферати українською » Экономика » Організація праці в підприємстві


Реферат Організація праці в підприємстві

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Організація праці в підприємстві

1.1 Організація обслуговування робочих місць. Системи, форми та організаційні принципи обслуговування

1.2 Принципи, системи та форми обслуговування робочих місць

2. Нормування праці

2.1 Завдання 1

2.2 Завдання 2

2.3 Завдання 3

2.4 Завдання 4

2.5 Завдання 5

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Особливістю сучасного менеджменту у сфері нормування трудових процесів є створення програм по нормуванню праці, заснованих на виключно системний підхід.

Розробка програм передбачає попереднє фінансово економічного обгрунтування вдосконалення нормування праці тих чи інших груп чи категорій працівників. Причому у ролі основного показника, зазвичай, використовується розмір прибутку на одиницю витрат. Потім визначається сув'язь робіт, черговість й терміни їхньої виконання, можливості використання сучасних методів і технічних засобів, програмного забезпечення рішення поставлених завдань тощо.

Склад і змістом робіт з нормуванню праці в підприємстві визначаються основними функціями норм праці та завданнями нормування трудових процесів працівників у певних організаційно технічних умовах виробництва.

Нормування праці - це процес встановлення необхідних витрат праці та її результатів, оптимальної чисельності працівників різноманітних категорій і груп, їх питомих співвідношень в обший кількості персоналу підприємства, необхідних співвідношень між чисельністю працівників і пишатися кількістю одиниць устаткування /машин, установок, приладів та т.п./

У той самий час нормування праці є вид діяльності з вирішення питань нормування праці конкретних виробничих умовах. Результати роботи з нормуванню праці значною мірою визначаються професійних рівнем фахівців із праці, з їхнього досвіду І що щонайменше важливо, умінням контакти з працівниками у процесі нормування та молодіжні організації їх праці.


1. Організація праці в підприємстві

 

1.1 Організація обслуговування робочих місць. Системи, форми та принципи обслуговування

Однією з елементів організації праці, поруч із організацією робочих місць, є організація їх обслуговування.

Організація обслуговування робочого місця пов'язані з встановленням системи взаємодії будь-якого робочого місця та працівника, зайнятого у ньому, коїться з іншими робочими місцями та працівниками, які мають забезпечувати його безперебійну і якісної роботи. Організація обслуговування робочого місця близька характером до кооперації праці. І тут де він має місце взаємодія між робочими місцями. Різниця з-поміж них у тому, що з кооперації взаємодіють працівники, технологічно пов'язані виконанням певної роботи. При обслуговуванні робочого місця такої прямої взаємозв'язку немає. Тут допоміжні служби допомагають працівникам виконувати свої виробничі функції незалежно від цього, що не технологічному процесі вони (працівники) зайняті.

Щоб краще усвідомити особливості такої взаємодії, необхідно розглянути види чи функції обслуговування робочих місць та його структуру.

Структура обслуговування утворюється з обслуговування коштів праці, предметів праці та працівника. Це показано малюнку 1.

Обслуговування коштів праці передбачає помешкання і межремонтное обслуговування основного і допоміжного устаткування; зберігання, видачу та підтримка в працездатному стані технологічної та організаційної оснастки; ремонт, підтримку у стані і збирання будинків, споруд, збирання території; енергозабезпечення устаткування й приміщень; транспортне забезпечення робіт з ремонту устаткування (доставка устаткування від робітника місця, де вона встановлено, доречно ремонту), з доставки на робоче місце технологічної та організаційної оснастки.

Малюнок 1 - Структура функцій обслуговування

Обслуговування предметів праці складається з робіт з забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, із комплектування, збереження й транспортуванні їх; з проведення стартового контролю за якістю сировини матеріалів, напівфабрикатів, одержуваних із боку, проміжного і фінішного контролю за якістю виробів.

Обслуговування працівників складається з проведення заходів щодо охорони праці та техніці безпеки, забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов робочому місці (температури і вологості повітря, освітленості та інших.). Працівники потребують наявності питного водопостачання, туалетів. Для працівників з виробництва може бути організований обслуговування, громадське харчування, хозяйственно-бытовое обслуговування (наявність роздягалень, душею, прання, хімчистка і ремонт спецодягу, ремонт спецобуви тощо.).

Зазначені види обслуговування є обов'язковими всім галузей діяльності, деяких видів обслуговування можуть бути. Усе це визначається конкретними особливостями виробництва. Склад видів обслуговування та її обсяг мали бути зацікавленими обгрунтовані і відповідно організовані.

У зміст робіт із здійснення ремонтного обслуговування обладнання входить складання дефектних відомостей - документа, у якому викладається докладний перелік всіх ремонтних робіт з видам устаткування. З дефектних відомостей проводиться планування ремонтних робіт та його проведення за видами ремонту (дрібного, середнього, капітального). Межремонтное обслуговування обладнання включає у собі профілактичні його огляди для встановлення стан окремих вузлів і частин машин та правових механізмів, різноманітних сполук, рухомих частин, електроустаткування, огороджень, пристроїв із гарантування безпеки й усунення виявлених несправностей.

Налагодження та налаштування устаткування проводиться на початку праці та, в разі потреби, під час роботи. Таку роботу часто закріплюють за основними працівниками. Застосовуються такі форми організації налагоджувальних робіт: індивідуальна, коли, використовуючи наладчиком закріплюється певну кількість устаткування, що він обслуговує один; змішана, коли налагодження і переналадку здійснює наладчик, а подналадку - основний працівник; бригадна, коли всі роботи з налагоджування, переналадке і подналадке здійснює бригада. Смазка устаткування проводиться з урахуванням карт мастила, у яких вказуються по однорідним групам устаткування місця та періодичність мастила, і навіть заміни і поповнення мастильних матеріалів. Для полегшення пошуку місць мастила на устаткуванні повинно бути вирізняються у визначений колір, відповідний кольору ємності для зберігання таких мастил.

Энергообеспечение проводиться відповідно до графіками подачі й відключення за кожним видом енергії (електричної, пара, гарячою та холодною води, стиснутого повітря) і з кожному об'єкту.

Підтримка у стані, збереження і видача технологічної та організаційної оснастки передбачає виконання робіт з інструментальному обслуговування робочих місць, яке складається з отримання й раціонального зберігання інструмента, видачі чи доставки його до місць, обмін виведеного з ладу інструмента, її відновлення. Такі дії необхідно провести з обслуговуванням робочих місць мерительным інструментом, запасними частинами, організаційної оснащенням.

Підтримка у стані і прибирання будинків, споруд, території включає у собі, по-перше, ремонтно-будівельні роботи, які у ремонт будівель і водоканалізаційних споруд, де розташовуються робочі місця (стін, стель, статей, дверей, віконних отворів, сходових клітин та т.д.), у проведенні малярних, штукатурных, покрівельних та інших будівельних робіт, за монтажі чи демонтажі устаткування; по-друге, збиральні роботи у закритих приміщеннях і біля, вивезення сміття.

Важливе значення має подготовительно-технологическая функція, що складається з робіт з забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами, канцелярськими товарами та інші предметами праці. Тут триває робота, пов'язані із отриманням, зберіганням, сортуванням, комплектацією і видачею необхідних предметів праці.

Транспортні і вантажно-розвантажувальні на підприємстві забезпечують переміщення вже з підрозділу інший і між робочими місцями предметів праці, оснастки, устаткування, готових виробів і з цим їхня вантаження й розвантаження.

Контрольна функція обслуговування спрямовано здійснення контролю за якістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції. Тут виробляється стартовий контроль які поступили коштів, межоперационный проміжний контроль виробів, проходять різні стадії виробництва, фінішний контроль готової продукції, таврування придатних деталей і виробів.

Функції обслуговування безпосередньо працівників полягають у створенні на робочих місць відповідних санітарно-гігієнічних та інших умов, що було вказано вище.

Щоб організувати обслуговування робочого місця у відповідно до вимог НЗП, вирішити такі чотири взаємозалежних групи питань:

1) встановити, у яких видах обслуговування потребує дане робоче місце та її працівник;

2) за кожним видом обслуговування визначити фізичну норму обслуговування, обгрунтувати його обсяг на зміну (місяць, рік);

3) визначити регламент обслуговування, його графік із зазначенням часу, послідовності і періодичності обслуговування;

4) персоніфікувати обслуговування, тобто закріпити види обслуговування за певними виконавцями чи підрозділами.

Фізична норма обслуговування то, можливо представлена різними показниками. Для сировини, матеріалів, напівфабрикатів це то, можливо обсяг їх разової доставки чи розмір незнижувальний запас робочому місці. Для ремонтних робіт то, можливо зазначений вид ремонту: дрібний, середній, капітальний та її тривалість. Для энергообслуживания вказуються його вигляд і параметри (напруга й сила струму, тиск і температура пара й одержання гарячої води та ін.). Для межремонтного обслуговування обладнання, господарського обслуговування робочого місця вказуються види робіт та його тривалість тощо. буд.

Регламент обслуговування кожному за виду обслуговування також свій вигляд. У випадку це то, можливо вказівку на періодичність обслуговування (наприклад, «разів у зміну», «щогодини», «двічі на місяць» тощо. буд.), за його відсутності то, можливо зазначено конкретний час обслуговування. Може бути вказівки типу: «за викликом» чи «постійно», «безупинно».

Отже, добре організованим буде таке обслуговування, у якому працівники, робоче місце яких обслуговують, знають, хто їх обслуговує, що не обсязі, і коли. А працівники, які обслуговують, знають, кому вони обслуговують, що не об'ємі та коли. Усе це має зафіксовано в організаційних документах.

1.2 Принципи, системи та форми обслуговування робочих місць

Наукова організація обслуговування робочих місць досягається шляхом дотримання деяких принципів. Основні їх - системність, комплексність, плановість, запобігливість, своєчасність, надійність, оперативність, економічність.

Системність - найважливіший принцип НЗП при побудові чи проектуванні обслуговування у тому, організація обслуговування мусить бути продумана досконально, не має бути другорядних питань. Кожен вид обслуговування може бути старанно пропрацьований з погляду роботи всередині функціонального підрозділи, зайнятого його виконанням, ні з урахуванням її взаємозв'язку коїться з іншими видами обслуговування і улаштуванням роботи того робочого місця, що підлягає обслуговування.

При системний підхід важливо точно окреслити мету роботи. А плані вона складається у цьому, робота з обслуговування мусить бути підпорядкована потребам обслуговуваних робочих місць. Обслуговування походить від слова «служити». У цьому нічого, подчеркивающего другосортність. Це така. Без неї виробництво існувати неспроможна, але він носить підлеглий характер.

Комплексність обслуговування у тому, що необхідно організувати однаково добре всі види обслуговування. Якщо за рівні обслуговування з одних функцій, будуть недогляди на інших, то цілому справді обслуговування нічого очікувати відповідати своїм вимогам. Комплексна проробка організації обслуговування означає її всебічність, охоплення всіх питань обслуговування за всі производственно значимим функцій обслуговування. Повнота обслуговування досягається погодженістю за часом всіх видів обслуговування.

Плановість обслуговування означає, що повинна бути частиною внутрішньовиробничого планування. Обслуговування повинно бути стихійним, його треба організовувати з урахуванням розрахунків потреби у видах, термінах та обсяги обслуговування кожному за робочого місця. Планування обслуговування слід проводити завчасно, регулярно, у суворо визначені та обгрунтовані часові відтинки. Плановість досягається тоді, коли система обслуговування повністю цілком узгоджується з системою оперативного планування змінних завдань і відданість забезпечує чітку послідовність роботи допоміжних служб і у відповідність до змістом основного процесу.

Предупредительность обслуговування означає таку організацію, яка припускає зупинки виробництва через несвоєчасне виконання робіт з обслуговування робочого місця. Предупредительность - це заблаговременность обслуговування, джерело якої в розрахунках ресурсів роботи устаткування й окремих його частин, на розрахунках запасів сировини, матеріалів, палива, інструментів робочому місці, необхідні безперебійної роботи.

Керуючись принципом люб'язності, ремонтувати устаткування потрібно тоді, як його вийшли з ладу, тоді, коли настав час для запобіжного ремонту, не дивлячись те що, що обладнання ще в процесі лікування і можна використовувати. Те саме стосується до запасам робочому місці предметів праці, технологічної оснастки та інших. Вони мають постійно поповнюватися і "бути такими, що забезпечують безперервність виробничого процесу. Щоб досягти люб'язності обслуговування, предмети змінного оснащення робочого місця комплектуються заздалегідь: до початку роботи необхідне має бути робочому місці.

Своєчасність обслуговування полягає у суворе дотримання встановленого регламенту обслуговування. Усе повинно відбуватися вчасно, у призначений термін. Від цього залежить чіткість роботи котрий обслуговується робочого місця, тому дотримання такого принципу має значення.

Надійність обслуговування - це таке їхню якість, яке досягається системою дублювання, підстрахування у разі непередбачених порушень у виконанні функції обслуговування. Робітник, який одержує обслуговування, має бути впевненим у цьому, що вона відбудеться вчасно, у властивому обсязі й необхідного якості. Надійність обслуговування - це - ознака високої осередку.

Оперативність залежить від здібності системи обслуговування швидкого реагування на непередбачені збої в обслуговуванні і усувати недоліки. Цей принцип безпосередньо пов'язані з принципом надійності, вони доповнюють одне одного.

Економічність означає, що, організовуючи систему обслуговування, необхідно розраховувати різноманітні варіанти її здійснення і вибрати той із них, який за дотриманні усіх перелічених вище принципів зажадає найменших витрат праці та коштів. Принцип економічності забезпечується використанням найдосконаліших технологій обслуговування і встановленням величини трудових і матеріальних витрат за основі науково обгрунтованих нормативів до розрахунку таких витрат.

Практика показує, що вади на організації обслуговування є причиною приблизно два третин всіх внутрисмен-ных втрат робочого дня. Чим повніше й досконаліший від система обслуговування, тим паче організовано протікає процес праці та ефективніше використовується робочий час.

Є різні системи організації обслуговування робочих місць, визначених ступенем централізації і спеціалізації допоміжних робіт. У тому числі: децентралізована, централізована та змішана системи.

При децентралізованою системі функції обслуговування виконуються або самими працівниками кожному робоче місце, або спеціальними допоміжними працівниками, наявними у кожному відділенні.

Така система, зазвичай, далекою від досконалості. Її переваги окремих підрозділів перебувають у їхній повній автономності. Керівник підрозділи має у своєму безпосередньому підпорядкуванні допоміжних працівників, які у випадку необхідності виконують роботу у відповідності зі своєї функціональної та фахової приналежністю. Це зручне такого керівника: виконавець завжди «б під руками», непотрібно звертатися решти підрозділам по медичну допомогу, все допоміжні роботи виконуються своїм силами.

Недоліки децентралізованою системи обслуговування робочих місць у тому, що допоміжний персонал використовується з низькою

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація