Реферати українською » Экономика » Розрахунок планових техніко-економічних показників підприємства з виготовлення агрегатів для авіадвигунів


Реферат Розрахунок планових техніко-економічних показників підприємства з виготовлення агрегатів для авіадвигунів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Курсова робота

Варіант № 7

з дисципліни «Економіка підприємства»

на задану тему: Розрахунок планових техніко-економічних показників підприємства з виготовлення агрегатів для авіадвигунів


Порядок виконання розрахунків:

1. Визначити програму запуску виробів на виробництво

2.Рассчитать необхідну кількість устаткування

3.Рассчитать річний дійсний (ефективний) фонд часу робочого

4.Рассчитать необхідну кількість основних, допоміжних робочих, управляючого персоналу, фахівців, службовців іМОП. Проаналізувати наявну кількість працівників

5.Рассчитать фонди оплати праці працівників із категоріям

6.Рассчитать балансову вартість основних засобів підприємства міста і річний амортизаційний фонд

7.Рассчитать Витрати утримання і експлуатацію устаткування

8.Рассчитать Витрати зміст цехів

9.Рассчитатьобщезаводские витрати

10.Рассчитать кошторис витрат підприємства на обсяг робіт

11.Рассчитать собівартість виробів

12.Рассчитать обсяг нормувальних оборотних засобів

13.Рассчитать планові техніко-економічні показники діяльності підприємства міста і сформуватисоотвеетстующую таблицю

14. Проаналізувати результати розрахунків й здогадатися з вищесказаного як аналітичної записи про необхідних заходах щодо забезпечення виконання планового завдання роком


Вихідні дані

Планується випуск виробів на 2008 рік

Виріб Кількість, прим. Норма витрати матеріалу, кг. Цінаеденици матеріалу, грн.
>Отч. р. План. р.
А 1000 1033 285 2,4
Б 1654 1865 195 2,3

Підприємства працює у 2 зміни при 5 денний 40 годинниковий робочої тижню. Усі робітники мають календарний відпустку тривалістю місяць. Середнє числоцелодневнихневиходов працювати за звітний рік 25 робочих днів. Коефіцієнт завантаження устаткування ні перевищувати 0,97. Періодичність поставок матеріалів і дистрибуції комплектуючих 14 днів.

Виглядоборудо-вания

>Трудо-

ємність вироби,чел.ч.

>Ремонт-наяслож-

>ность,р.е.

>Потреб-ляемаямощ-

>ность, кВт.

>Раз-ряд робіт

>Перво-

>началь-

>наястои-мость, тис. грн.

Рікприоб-рете-

>ния

>Коли-чест-во
А Б
>1.Пресс 55 31 6 14 3 24 2002 35
>2.Ковочная машина 34 15 2 6 3 7 2002 17
>3.Печь плавильна 22 9 4 11 3 18 2003 13
>4.Токарний верстат 44 19 7 8 5 16 2000 28
>5.Протяжной стан 29 12 4 7 4 11 2000 16
>6.Фрезерний верстат 31 16 5 8 4 12 2002 25
>7.Шлифо-вальний верстат 44 28 12 8 4 25 2002 31
>8.Верстак слюсарний 21 8 3 13 4 6 2000 15
>9.Верстак складальний 45 27 0 0 4 5 2001 26
>10.Испита-тельная установка 82 49 0 0 4 4 2003 49

фонд час робочий персонал

Початкова вартість будинку 12393 тис. грн. Рік будівлі 1996.

Додаткові дані

Показник Виріб
А Б
Технічні втрати, % 3,2 5,8
Тривалість технологічного циклу, діб 14 15
Оптова ціна вироби у звітній року (без ПДВ), тис. грн. 10 4,7
Норматив витрат за освоєння виробництва, % 10
Норматив витрат за медичне страхування, % 2,5
Норматив витрат за страхування майна, % 4,8
Норматив інших витрат за кошторисі, % 10,6
Нормативвнепроизводственних витрат, % 3,2
Норматив доплат за умови праці, % 12,8
Норматив доплат за інтенсивність праці, % 11,2
Норматив витрат за спец. оснастку, % 8

Чисельність співробітників підприємства у звітному року

Посада (професія) >Кол-во, чол. Посада (професія) >Кол-во, чол. Посада (професія) >Кол-во, чол.
1 >Штамповщик 63 22 >Раздатчик креслень 3 43 Механік 1
2 Кузнєц 35 23 >Подготовители 15 44 Майстер по інструменту 1
3 >Литейщик 22 24 Транспортні робочі 11 45 >Инженер-диспетчер 2
4 Токар 45 25 >Уборщики цеху 9 46 Начальник цеху 1
5 >Протяжник 29 26 >Контролер ВТК 30 47 Заступники цеху 2
6 >Фрезеровщик 34 27 Директор 1 48 >Сменний майстер 8
7 >Шлифовчик 54 28 Заступник директора із виробництва 1 49 Старший майстер 2
8 Слюсар 20 29 Начальники відділів 3 50 Майстер щодо обладнання 1
9 >Слесарь-сборщик 53 30 Головний інженер 1 51 Механік цеху 2
10 Оператор 97 31 Головний бухгалтер 1 52 >Нормировщик 1
11 >Наладник 15 32 Інженер плановик 4 53 Економіст 1
12 Слюсар з обслуговування устаткування 4 33 Майстер ВТК 3 54 Бухгалтер 1
13 >Электромонтери 1 34 Інженер з постачання 2 55 >Нарядчик 1
14 Слюсар про ремонт устаткування 1 35 >Экспедитор 1 56 >Учетник 1
15 >Станочник про ремонт устаткування 4 36 Інженер на збуті 1 57 >Копировщик 1
16 Слюсар про ремонт пристосувань 8 37 Старший бухгалтер 1 58 >Архивариус 1
17 >Станочник про ремонт пристосувань 6 38 Інспектор відділу кадрів 1 59 >Завхоз 1
18 >Заточник інструмента 8 39 Інженер технічного відділу 9 60 Секретар 2
19 Комірник механізмів 2 40 Інженер по ЕОМ 1 61 >МОП 1
20 Комірник інструментальної комори 6 41 Програміст 2
21

Комірникпромишлен-

>ного складу

5 42 Інженер електрик 2

 


 

Розділ 1. Визначення програми запуску виробів на виробництво

>Рассчитаем програму випуску виробів на 2008 рік.

                       ТП

ПЗ>А,Б = N>А,Б*(1+ —— )

                        100

де, ПЗ>А,Б – програма запуску виробів Проте й Б у виробництві;

ТП – технічні втрати;

N>А,Б –програма випуску виробів Проте й Б.

                          3,2%

ПЗА=>1033шт.*(1+ ——— ) =1066шт.

                           100%

                          5,8%

ПЗБ =>1865шт.*(1+ ——— ) =1973шт.

                             100%

Використовуючи програму запуску виробів на виробництво можна розрахувати інші планові показники підприємства.

Розділ 2. >Рассчет необхідної кількості устаткування

Формула необхідної кількості устаткування:

        Tі

nі = ——— ;

          T>дф

Де nі – необхідну кількість устаткування;

Tі – загальна трудомісткість робіт,виполнених на устаткуванні;

T>дф – річний дійсний фонд часу роботи.

Tі = ТАйБй = ПЗА*>t>Ai + ПЗБ*>tБй ;

Де, ТАй – трудомісткість вироби А;

ТБй – трудомісткість вироби Б;

>t>Ai – трудомісткість обробки вироби Наі-м устаткуванні;

>tБй – трудомісткість обробки вироби Б наі-м устаткуванні.

1. Загальна трудомісткість робіт,виполнених на пресі:

Tіін =1066*55чел.ч.+1973*31чел.ч. = 119793чел.ч.

2. Загальна трудомісткість робіт,виполнених на кувальної машині:

Tі>ков.маш. =1066*34чел.ч.+1973*15чел.ч. = 65839чел.ч.

3. Загальна трудомісткість робіт,виполнених на плавильної печі:

Tіпл. =1066*22чел.ч.+1973*9чел.ч. = 41209чел.ч.

4. Загальна трудомісткість робіт,виполнених на токарському верстаті:

Tі>ток.ст. =1066*44чел.ч.+1973*19чел.ч. = 84391чел.ч.

5. Загальна трудомісткість робіт,виполнених на протяжливому стані:

Tіпрот. =1066*29чел.ч.+1973*12чел.ч. = 54590*чел.ч.

6. Загальна трудомісткість робіт,виполнених нафрезерном верстаті:

Tі>фр.ст. =1066*31чел.ч.+1973*16чел.ч. = 64614*чел.ч.

7. Загальна трудомісткість робіт,виполнених нашлифовальном верстаті:

Tі>шл.ст. =1066*44чел.ч.+1973*28чел.ч. = 102148*чел.ч.

8. Загальна трудомісткість робіт,виполнених наслесарном верстаті:

Tі>сл.вер. =1066*21чел.ч.+1973*8чел.ч. = 38170чел.ч.

9. Загальна трудомісткість робіт,виполнених на складальному верстаті:

Tі>сб.вер. =1066*45чел.ч.+1973*27чел.ч. = 101чел.ч.

10. Загальна трудомісткість робіт,виполнених при випробувальною установці:

Tі>исп. =1066*82чел.ч.+1973*49чел.ч. = 184089чел.ч.

Для визначення необхідної кількості устаткування (nі), кількість днів, у дійсному фонді часу приймаємо рівним Т>дф=211 днів.Переводим дійсний фонд часу із днів під час:

Т>дф=>211дней*2*(40чел.ч./5дней)=3376чел.ч.

nі1= 113793чел.ч./3376чел.ч. =36шт.

nі2=65839чел.ч./3376чел.ч. =20шт.

nі3= 41209чел.ч./3376чел.ч. =12шт.

nі4= 84391чел.ч./3376чел.ч. =25шт.

nі5= 54590чел.ч./3376чел.ч. =16шт.

nі6= 64614чел.ч./3376чел.ч. =19шт.

nі7= 102148чел.ч./3376чел.ч. =30шт.

nі8= 38170чел.ч./3376чел.ч. =11шт.

nі9= 101241чел.ч./3376чел.ч. =30шт.

nі10= 184089чел.ч./3376чел.ч. =55шт.

>Увеличиваем кількість устаткування, при цьому коригуємо дані. Використовуємо формули:

        nі

nі' = ———

       >Кз>max

ДеКз>max – коефіцієнт завантаження устаткування, який повинна перевищуватиmax 0,97.

 nі1' =36шт/0,97 =37шт

nі2' =20шт/0,97 =21шт

nі3' =12шт/0,97 =13шт

nі4' =25шт/0,97 =26шт

nі5' =16шт/0,97 =17шт

nі6' =19шт/0,97 =20шт

nі7' =30шт/0,97 =31шт

nі8' =11шт/0,97 =12шт

nі9' =30шт/0,97 =31шт

nі10' =55шт/0,97 =57шт

>Рассчитаем плановий коефіцієнт завантаження устаткування за такою формулою:

             Tі

>Кзплані = ———

             T>imax

Де T>imax – максимальна завантаження устаткування, вираховується за формулою:

T>imax = nі' * T>дф

T>imax1 =37*3376чел.ч. = 124912чел.ч.

 T>imax2 =21*3376чел.ч. = 70896чел.ч.

T>imax3 =13*3376чел.ч. = 43888чел.ч.

T>imax4 =26*3376чел.ч. = 87776чел.ч.

T>imax5 =17*3376чел.ч. = 57392чел.ч.

T>imax6 =20*3376чел.ч. = 67520чел.ч.

T>imax7 =31*3376чел.ч. = 104656чел.ч.

T>imax8 =12*3376чел.ч. = 40512чел.ч.

T>imax9 =31*3376чел.ч. = 104656чел.ч.

T>imax10 =57*3376чел.ч. = 192432чел.ч.

>Рассчитаем плановий коефіцієнт завантаження з усіх видів устаткування. ЯкщоКзплані < 1 – устаткуваннянедогружено;

якщоКзплані = 1 – повна 100% завантаження;

якщоКзплані > 1 – устаткування перевантажено.

>Кзплані1 = 119793чел.ч./124912чел.ч. = 0,96

>Кзплані2 = 65839чел.ч./70896чел.ч. = 0,93

>Кзплані3 = 41209чел.ч./ 43888чел.ч. = 0,94

>Кзплані4 = 84391чел.ч./87776чел.ч. = 0,96

>Кзплані5 = 54590чел.ч./57392чел.ч. = 0,95

>Кзплані6 = 64614чел.ч./67520чел.ч. = 0,96

>Кзплані7 = 102148чел.ч./104656чел.ч. = 0,97

>Кзплані8 = 38170чел.ч./40512чел.ч. = 0,94

>Кзплані9 = 101241чел.ч./104656чел.ч. = 0,97

>Кзплані10 = 184089чел.ч./192432чел.ч. = 0,96

Зрасчитанних планових коефіцієнтів видно, тобто майже з усіх видів устаткуваннянедогружено, крім плавильної печі і верстата слюсарного, у випадках устаткування трохи перевантажено.

>Составим таблицю.

>Табл. 1.Рассчет необхідної кількості устаткування

Вигляд устаткування

>Трудо-емкостьобраба-тиваемих деталей, Tі,шт*чел.ч.

>Коли-чествообору-дования в плановому року, nі', прим

>Коли-чествообору-дования у звітній року, прим Прирістобору-дования, прим

>Коеф-фициент завантаження,Кзплані

>1.Пресс 119 793 37 35 2 0,96
>2.Ковочная машина 65 839 21 17 4 0,93
>3.Печь плавильна 41 209 13 13 0 0,94
>4.Токарний верстат 84 391 26 28 -2 0,96
>5.Протяжной верстат 54 590 17 16 1 0,95
>6.Фрезерний верстат 64 614 20 25 -5 0,96
>7.Шлифовальний верстат 102 148 31 31 0 0,97
>8.Верстак слюсарний 38 170 12 15 -3 0,94
>9.Верстак складальний 101 241 31 26 5 0,97
>10.Испитательная установка 184 089 57 49 8 0,96

З даних можна дійти невтішного висновку, що плавильних печей і шліфувальних верстатів достатньо, бо обладнання плановому року відповідає кількості обладнання звітному; пресів, кувальних машин, як і і протяжних верстатів, складальних верстатів і випробувальних установок в плановому року було, ніж у звітному, відповідно потрібно докупити 2 преса, 4 кувальні машини, 1 протяжливої верстат, 5 складальних верстатів і 8 випробувальних установок щоб їх було чимало на підприємстві; токарні верстати на підприємствінаходяться надміру кількістю 2 прим, тобто. ми можемо продати 2 токарних верстата чи здати у найм відповідно, як і фрезерному верстат у кількості5шт і слюсарний верстак у кількості3шт.

За даними планового коефіцієнта завантаження устаткування можна дійти невтішного висновку, що у підприємствіпрактичестки усе обладнання трохинедогружено, крімшлифовального верстати й складального верстата, що у 100% завантаженні.

Розділ 3. >Рассчет річного дійсного (ефективного) фонду часу

Календарний фонд часу приймаємо = 365дн.;

Вихідні дні приймаємо =365дн.*2дн./7дн.=104дн.;

Святкові дні приймаємо = 15 днів на рік.

Номінальний фонд робочого дня =365дн –>15дн–104дн = 246дн

Справжній фонд часу роботи = (>246дн –30дн –25дн)*8ч =191дн*8ч =1528ч.

>Составим таблицю

>Табл. 2.Рассчет річного дійсного (ефективного) фонду часу працівників

Показник робочого дня >Еденица виміру Час протягом року
Календарний фонд часу Дні 365
Вихідні дні Дні 104
Святкові дні Дні 15
Номінальний фонд робочого дня Дні 246
Тривалість відпустки Дні 30
>Планировиеневиходов працювати Дні 25
Справжній фонд часу роботи Годинник 1528

Дані розрахунків можна дійти невтішного висновку, що з урахуванням вихідних днів, святкових днів, тривалості відпустки і плановихневиходов працювати, працівник за планом зможе відпрацювати протягом року 1528 годин. Використовуємо це значення длярассчета необхідної кількості працівників.

Розділ 4. >Рассчет необхідної кількості основних, допоміжних робочих, управляючого персоналу, фахівців, службовців іМОП. Аналіз наявної чисельності працівників

Розраховувати чисельність основних працівників будемо використовуючи значення трудомісткості. Візьмімо до уваги вихідні, святкові дні, тривалість відпустки і планові невиходи працювати.

Формуларассчета чисельності основних працівників:

            Tі

Ч>осн.і= —————

            Т>дф*До>вн*Дорепетування

Де Tі – сумарна трудомісткість робіт;

Т>дф –дейтвительний річний фонд часу роботи;

До>вн – коефіцієнт виконання норм;

Дорепетування – коефіцієнт одночасно працюючих.

Оскільки дані про виконанні і числі одночасно працюючих відсутні, приймаємо їх рівними одиниці.

Ч>осн.і.прим. = 119793чел.ч./3376ч = 36 чол.

Ч>осн.і.>куз. = 65 839чел.ч./3376ч = 20 чол.

Ч>осн.і.літ. = 41 209чел.ч./3376ч = 12 чол.

Ч>осн.і.струм. = 84391чел.ч./3376ч = 25 чол.

Ч>осн.і.прот. = 54 590чел.ч./3376ч = 16 чол.

Ч>осн.і.фрез. = 64 614чел.ч./3376ч = 19 чол.

Ч>осн.і.шліф. = 102 148чел.ч./3376ч = 30 чол.

Ч>осн.і.>слес. = 38 170чел.ч./3376ч = 11 чол.

Ч>осн.і.>слес-сбор. = 101 241чел.ч./3376ч = 30 чол.

Ч>осн.і.>операт. = 184 089чел.ч./3376ч = 55 чол.

>Составим таблицю

>Табл. 3.Рассчет чисельності основних робочих

Посада

Річна трудомісткість, Ті,чел.ч.

Планова чисельність робочих, Ч>осн.і., чол.

Звітна чисельність робочих, Ч>осн.отч.і, чол.

Приріст чисельності,

Ч>осн.і., чол.

>1.Штамповщик 119793 36 63 -27
>2.Кузнец 65839 20 35 -15
>3.Литейщик 41209 12 22 -10
>4.Токарь 84391 25 45 -20
>5.Протяжник 54590 16 29 -13
>6.Фрезеровщик 64614 19 34 -15
>7.Шлифовщик 102148 30 54 -24
>8.Слесарь 38170 11 20 -9
>9.Слесарь-сборщик 101241 30 53 -23
>10.Оператор 184089 55 97 -42

Разом

254 452 -198

>Чосн = Ч>осн.і

Ч>осн.й = Ч>осн.і – Ч>осн.отч.і

Планова чисельність робочих помітно зменшилася всревнении з звітної чисельністю робочих,сооветственно це означає недостачу основних робочих.

Формуларассчета чисельності допоміжних робочих:

             МДТ

Ч>всп.й. = ————

               М>обсл

Де МДТ – значення норми (вимірювач норми);

М>обсл – норма обслуговування.

Якщо вимірювач норми – основні робочі, отже МДТ приймає значенняЧосн, тобто. МДТ =Чосн.

Якщо вимірювач норми – кВт (електромонтери), потрібно знайти сумарно уживану потужність кВт.

>Моб = (nі' *Мобй),

ДеМобй – споживана потужність.

>Моб = 37*14+21*6+13*11+26*8+17*7+20*8+31*8+12*13+31*0+57*0 = 518+126+143+208+119+160+248+156+0+0=1678чел

Якщо вимірювач норми – ремонтні одиниці (слюсар про ремонт устаткування), потрібно знайти сумарну ремонтну складність,р.е.

>РЕоб = (nі' *РЕобй),

ДеРЕобй –рмонтная складність.

>РЕобй=37*6+21*2+13*4+26*7+17*4+20*5+31*12+12*3+31*0+57*0 = 222+42+52+182+68+100+372+36+0+0=1074чел.

Ч>всп.нал.і. =254чел./30 = 9 чол.

Ч>всп.слес.обсл.і. =254чел./120 = 2 чол.

Ч>всп.електром.і. =1678чел./140 = 12 чол.

Ч>всп.слес.рем.обор.і. =1074чел./70 = 15 чол.

Ч>всп.станоч.рем.і. =254чел./120 = 2 чол.

Ч>всп.слес.рем.присп.і. =254чел./60 = 4 чол.

Ч>всп.станоч.рем.присп.і. =254чел./70 = 4 чол.

Ч>всп.заточ.і. =254чел./60 = 4 чол.

Ч>всп.кладов.мех.і. =254чел./300 = 1 чол.

Ч>всп.кладов.инструм.кладовой.і. =254чел./70 = 4 чол.

Ч>всп.кладов.пром.склада.і. =254чел./100 = 3 чол.

Ч>всп.разд.черт.і. =254чел./150 = 2 чол.

Ч>всп.подготов.і. =254чел./30 = 9 чол.

Ч>всп.трансп.раб.і. =254чел./40 = 6 чол.

Ч>всп.убор.і. =254чел./50 = 5 чол.

Ч>всп.контрол.ОТК.і. =254чел./30 = 17 чол.

 >Составим таблицю

>Табл.4.Рассчет чисельності допоміжних робочих

Посада Значення норми, чол.

Планова чисельність робочих, Ч>всп.і., чол.

Звітна чисельність робочих, Ч>всп.отч.і, чол.

Приріст чисельності,

Ч>всп.і., чол.

>1.Наладчик 254 9 15 -6
>2.Слесарь з обслуговування устаткування 254 2 4 -2
>3.Электромонтери 1678 12 1 11
>4.Слесарь про ремонт устаткування 1074 15 1 14
>5.Станочник про ремонт устаткування 254 2 4 -2
>6.Слесарь про ремонт пристосувань 254 4 8 -4
>7.Станочник про ремонт пристосувань 254 4 6 -2
>8.Заточник інструмента 254 4 8 -4
>9.Кладовщик механізмів 254 1 2 -1
>10.Кладовщикинстументальной комори 254 4 6 -2
>11.Кладовщик промислового складу 254 3 5 -2
>12.Раздатчик креслень 254 2 3 -1
>13.Подготовители 254 9 15 -6
>14.Транспортние робочі 254 6 11 -5
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація