Реферати українською » Экономика » Статистика цін і визначення індексів


Реферат Статистика цін і визначення індексів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Частина 1. Статистика цін

1.1 Завдання і системи показників статистики цін

1.2 Індекс споживчих цін (міжнародний стандарт)

1.2.1 Індекс споживчих цін статистиці Росії

1.3 Індекси цін виробництва

1.4 Індекси цін статистиці зовнішньої торгівлі

Частина 2. Рішення завдань

Укладання

Список література


Запровадження

Забезпечення високій кваліфікації спеціалістів у галузі державного устрою і муніципального управління вимагає серйозної статистичної підготовки, оскільки одним із головних сторін своєї діяльності є роботу з числовим матеріалом.

Однією з найважливіших розділів статистичної науку й видів діяльності органів державної статистики є економічна статистика.

Економічна статистика – це з найважливіших розділів статистики як наукової дисципліни й посвідку практичної діяльності органів державної статистики, які починають працювати з кількісної характеристикою масових явищ і процесів економіки. Дані економічної статистики дозволяють забезпечити систематичне кількісне опис всіх основних аспектів економічного процесу лише на рівні галузей, секторів і економіки загалом. Вони потрібні передусім органам управління вирішення питань, що з регулюванням економіки та розробкою економічної політики.

Перехід до ринкової економіки наповнює новим змістом роботу комерсантів, менеджерів, економістів. Опанування статистичної методологією – одна з неодмінних умов пізнання кон'юнктури ринку, вивчення тенденцій і прогнозування попиту й пропозиції, прийняття оптимальних рішень над ринком товарів та послуг, у зв'язку з цим значної ролі набуває такий поділ економічної статистики, як статистика цін. Показники статистика цін є значимим компонентом системи макроекономічної інформації, яка потрібна на аналізу соціально-економічного розвитку. З іншого боку, дані статистики цін йдуть на контролю рівня цін, і інфляції, прийняття рішень з питань формування соціально-економічної політики.

Ця курсова робота містить частини: теорію на тему статистика цін, і вирішення завдань. У теоретичної частини розглядаються поняття сутність цін, і інфляції, завдання й система показників статистики цін, індекси споживчих цін, індекси цін виробництва, індекси цін статистиці зовнішньої торгівлі. Для розкриття цієї теми використовувалися матеріали навчальної літератури, розроблені провідними фахівцями у сфері статисти та економіки, вказаних у списку літератури.

Мета роботи – провести теоретичне розгляд статистики цін, і вирішити свої завдання, що охоплює курс статистики.

Завданнями даної праці є:

1. Розглянути завдання й систему показників статистики цін;

2. Вивчити індекси споживчих цін, індекси цін виробництва та індекси цін статистиці зовнішньої торгівлі;

3. Виконати вирішення завдань за курсом статистики.


Частина 1. Статистика цін

 

1.1 Завдання і системи показників статистики цін

Статистика цін є важливий розділ економічної статистики. Її показники значимим компонентом системи макроекономічної інформації, яка потрібна на аналізу соціально-економічного розвитку. Дані статистики цін використовуються органами управління прийняття рішень з питань формування соціально-економічної політики, розробки заходів для регулювання ринкової економіки.

Однією із поважних завдань урядів в усьому світі є стримування інфляції. У цьому дані статистики цін йдуть на аналізу інфляційних процесів, визначення ролі окремих чинників, які впливають динаміку інфляції, і розробки з урахуванням такого аналізу конкретних заходів для зниження темпів зростання цін. Індекси цін використовуються органами управління для індексації різних виплат з державного бюджету (пенсій, допомог і ін.). Дані регіональної статистики йдуть на аналізу гніву й динаміки регіональної економіки, який буде необхідний розробки урядом регіональної політики. Також дані статистики цін йдуть на ухвалення рішення щодо формуванню кредитно-грошової політики; складання економічних прогнозів.

Дані статистики цін вельми цікавлять суб'єктів господарювання (підприємств, організацій, банків та ін.) у зв'язку з прийняттям ними різних економічних прийняття рішень та розробкою планів. Використовувані дані служать якимось орієнтиром домашнім господарствам після ухвалення ними з питань придбання фінансових активів, нерухомості, розміщення засобів у банку.

Особливе місце у статистики цін займають міжнародні міжрегіональні зіставлення цін. Міжнародні порівняння цін дозволяють визначити паритети купівельної спроможності валют, використовувані як особливихдефляторов ВВП різних країн світу доведення їх оцінки до порівнянному виду.

Отже, можна назвати три основні напрями використання статистики цін. Ці дані використовуються:

1. органами управління – як інструмент реальної економічної політики (аналіз інфляційних процесів);

2. господарюючими суб'єктами – до ухвалення різних економічних рішень (наприклад, з питань інвестування);

3. статистичними відомствами – длядефлятирования показників економічної статистики із єдиною метою обчислення в постійних цінах й універсального визначення цій основі індексів фізичного обсягу ВВП, динаміки кінцевого споживання, накопичення основний капітал, реальних доходів населення тощо.

Система показників статистики цін охоплює такі індекси:

1. індекси цін споживачів;

2. індекси цін виробників;

3. індекси цін проміжних товарів (сировини, матеріалів тощо.);

4. індекси цін інвестиційних товарів;

5. індекси цін експорту й імпорту;

6. індекси середніх цін окремих товарів;

7. індекси цін (тарифів) послуги;

8. індекси цін цінних паперів та нерухомості;

9.индекс-дефлятор ВВП.

Насправді у найбільш загальну характеристику темпів інфляції й у індексації різних платежів, зазвичай, застосовується індекс споживчих цін. Всі інші індекси цін застосовуються головним чином заради аналізу окремих аспектів інфляційних процесів.

Розробка індексів цін вимагає розв'язання комплексу питань. Це питання охоплення економічних операцій та їх класифікації, формул індексів, формування спискутоваров-представителей, проти яких реєструються ціни, організації вибіркових обстежень цін, і витрат домашніх господарств, формування списку торгових точок, у яких повинна перевірятися реєстрація цін. Одне з найважливіших положень теорії та методології статистики цін у тому, індекс цін повинен вимірювати «чисте зміну ціни», тобто. така зміна ціни товару (послуги), яке зумовлено зміною його якості, витлумаченого як як сукупність його фізичних і основи економічних характеристик, а й як умови продажу, надання покупцям деяких супутніх послуг. Отже, відповідно до цієї концепцією відмінність між вартістю деякого товару у двох періодах мусить бути розкладена на два компонента: на чисте зміну ціни і журналістам зміну його якості, яке інтерпретується за зміну фізичного обсягу.

Для підприємств одні й самі товари, реалізовані у різних типах крамниць та торгових точок, може істотно відрізнятися. Сучасна теорія статистики цін розглядає зміни вартості аналогічних товарів у одному періоді проти іншим періодом, те що через зміну частки продажу різних типах торгових точок, не як цін, бо як зміни фізичного обсягу реалізованих товарів. У основі такої підходу лежить те, що вища ціна одних генделиках проти іншими (наприклад, в універмагах проти неорганізованими ринками), зазвичай, відбиває розбіжності у ролі (наприклад, надання послуг покупцям).

У той самий час у окремих у цінах на аналогічні товари та пов'язані із розбіжностями як товарів та послуг. Наприклад, деякі групи населення можуть оплачувати тільки п'яту частину ринкової ціни товару (>субсидируемие ціни).

Рішенням проблеми з виміром зміни якості товарів та послуг багато в чому спрощується, якщотовари-представители, відібрані для реєстрації цін поточному та базисному періодах, абсолютно ідентичні за своїми техніко-економічним параметрами та технічним умовам продажу. Для встановлення ступеня порівнянності і ідентичності застосовуються звані специфікації, тобто. докладними описами техніко-економічних параметрів і властивостей товарів, включаючи їх чи зображення.

Важливим питанням теорії та практики статистики цін є визначення базисного періоду, тобто. періоду, проти яким індекси цін повинні вимірювати динаміку цін. Теоретично рекомендується змінювати базисний рік не рідше ніж раз на п'ять років. Інакше ваги не відбивають що сталися змін - у структурі економіки та можливо, той факт, що у результаті нерівномірного зростання цін різні товари заміщає щодо дорогі товари дешевшими (наприклад, купує куряче м'ясо замість яловичини). Цього феномену отримав назву ефект заміщення. Індекси цін може бути спотворені, а то й відбивають ефекту заміщення.

Для виміру динаміки ціни на певний період, охоплюючий кілька років, застосовуються звані ланцюгові індекси.

При обчисленні індексів ціни місячної основі виникає запитання про наявність впливу чинника сезонності. Для підприємств деякі товари (фрукти, овочі) піддаються істотним коливань залежно від сезону.

У статистиці цін проводиться різницю між індивідуальними індексами цін (індексами цін окремих товарів), елементарними індексами (котрі представляють середні індекси для товарних груп найбільш низький рівень класифікації витрат, обчислені з урахуванням даних про індивідуальних індексах),агрегатними (об'єднаними) індексами, котрі представляють зважені середні з елементарних індексів ще високих рівнівагрегирования (наприклад, для продовольчих товарів хороших і всіх споживчих товарів у цілому). Для обчислення зведених індексів можна використовувати різні формули, проте, попри практиці цієї мети, зазвичай, використовуються формулиЛаспейреса і паші (див. табл. 1).

У сучасному статистиці цін обговорюється питання точності виміру інфляції, у тому, які чинники можуть проводити точність індексів цін. Зокрема, використовується поняття «систематичної помилки індексу», обумовленою як систематичне відхилення від деякого теоретичного індексу. Як такого теоретичного індексу у сучасній теорії розглядається індекс Фішера (див. табл. 1).

1.2 Індекс споживчих цін (міжнародний стандарт)

Індекс споживчих цін (ІСЦ) вимірює зміна цін споживчих товарів та послуг, об'єкти, куплені домашніми господарствами за чи іншого період. ІСЦ може тривати щодо споживчих товарів та послуг, об'єкти, куплені домашніми господарствами за гроші, соціальній та відношенні всіх споживчих товарів та послуг, придбаних домашніми господарствами із усіх джерел, включаючи надходження із власного виробництва, надходження у порядку оплати праці натуральному вигляді та інших.

Методологія обчислення ІСЦ, застосована багатьох країнах, то, можливо коротко представлена так:

1. вихідної точкою розрахунку ІСЦ є формування споживчого кошика, що охоплює набір товарів та послуг, об'єкти, куплені домашніми господарствами для мети кінцевого споживання. Зазвичай, споживчий кошик є угруповання споживчих витрат домашніх господарств по найважливішим товарних груп (число такі групи зазвичай варіюється від 300 до 400). З метою угруповання споживчих витрат міжнародних організацій рекомендують використовувати міжнародну Класифікацію індивідуального споживання за програмними цілями (>КИПЦ), у якій різниться кілька рівнівагрегирования. Найвищий рівеньагрегирования називається розділом (наприклад, продукти харчуваннянеалкогольние напої); кожен розділ підрозділяється на групи (наприклад, продуктів харчування); кожна група підрозділяється на класи (наприклад, хлібобулочні вироби); нарешті, класи поділяються на підкласи;

2. ось на чому етапі визначаються частки загальному обсязі споживчого кошика всіх згаданих вище розділів, груп, класів та підкласів класифікації. Ці частки, іменовані вагами, встановлюються з допомогою обстежень витрат домашніх господарств або обстежень бюджетів домашніх господарств, проведених статистичні органи країни. Рекомендується переглядати ваги по вкрай мері раз на п'ять років.

3. ось на чому етапі відбувається формування спискутоваров-представителей, притаманних кожної згаданого вище товарної групою; у своїй кожному затовара-представителя забезпечується докладний опис його техніко-економічних параметрів і характеристик, які впливають з його ціну;

4. далі відбувається збір даних цінитоваров-представителей, навіщо створюється перелік торгових точок, у яких мусить бути зроблена реєстрація цін. Дані про середні цінитоваров-представителей дозволяють обчислити індивідуальні індекси ціни ці товари. У міжнародних рекомендаціях Витрати найбільш низький рівень класифікації називаються елементарними агрегатами. Для обчислення середнього індексу цін елементарного агрегату, зазвичай, використовується формула середньої геометричній невиваженою з індивідуальних індексів цін, яку називають індексомДжевонса. Формула цього індексу має такий вигляд:

,


де, – цінатовара-представителя і в періоді >t, – цінатовара-представителя і в періоді 0.

Проте можливо застосування та інших формул, наприклад формули середньої арифметичній невиваженої з індивідуальних індексів цін.Известной як формула індексу Карлі. Цю формулу можна як

.

Деякі країни для усереднення елементарних індексів застосовують формулу індексуДюто, який становить як середняневзвешанная цінтоваров-потребителей у звітній і базисному періодах. Формула індексуДюто має такий вигляд:

.

На наступний етап індекси цін, обчислені для елементарних агрегатів, агрегуються щоб одержати ІСЦ загалом і індексів цін щодо різноманітних рівнів класифікації споживчих витрат. З цією метою зазвичай використовується формула індексу цінЛаспейреса, що можна у вигляді

,

де – кількість товару і, набутого домашніми господарствами в

періоді 0, – означає частку витрат товару (товарну групу) і у загальному обсягу витрат домашніх господарств споживання в періоді 0: тобто.

.

>Аппроксимация індексуЛаспейреса, що найчастіше використовується у багатьох країнах, називається індексом Янга. Індекс Янга має такий вигляд:

,

де означає частку витрат товару (товарну групу) і у загальному обсягу витрат домашніх господарств споживання в періоді b, тобто.

.

Індекс Янга є зважену середньоарифметичну з елементарних індексів цін, при обчисленні якої у ролі терезів використовуються структура витрат періоду b , який збігаються з звітним періодом >t чи з базисним 0, але з якою провадиться порівняння цін. Для обчислення ІСЦ загалом на рівні найбільших груп класифікації споживчих витрат можливо застосування та інших формул, наприклад формулиПааше:

,


де – кількість товару і, набутого домашніми господарствами в періоді >t; означає частку витрат домашніх господарств споживання в періоді >t, тобто.

.

Відповідно до положеннями сучасної теорії індексів формулаЛаспейреса систематично збочує з істинного значення бік завищення, а формулаПааше систематично збочує з істинного значення бік заниження. Цього феномену отримав назву ефектГершенкрна під назвою американського вченого, описав його. Через це рекомендацій відділу міжнародних організацій за статистикою цін рекомендується вести ІСЦ за такою формулою Фішера, має вид:

,

де – індекс цінЛаспейреса; – індекс цінПааше.

Але застосування формули Фішера доки знайшло поширення практично. Для обчислення ІСЦ з подолання недоліків формулЛаспейреса іПааше в міжнародному стандарті за статистикою цін передбачається як альтернатива формулі індексу Фішера використовувати формули індексівУолша іТорнквиста. Формула індексуУолша:

.

Формула індексуТорнквиста записується так:


,

де – середня часткою витрат на продукт і у двох періодах.

Причому

,

де ; .

Важливим елементом методології обчислення ІСЦ є забезпечення ідентичностітоваров-представителей лише з погляду техніко-економічних характеристик, але із погляду умов продажу.

Інколи справа, коли характеристики схожихтоваров-представителей вищезазначених періодах різні, необхідно внесення корективів цін з метою приведення їх до порівнянному виду. У штатівській спеціальній літератури й міжнародних рекомендаціях його отримав назву >гедонических індексів.

Теорія статистики цін

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація