Реферати українською » Экономика » Економічний аналіз ТОВ "Регіна"


Реферат Економічний аналіз ТОВ "Регіна"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Державне загальноосвітній установа

вищого професійної освіти

«Челябінський державний університет»

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з економічного аналізу

 

 

 

 

 

Склала цю:

Група 31ФС-201

Перевірила: Іванова

 

 

 

 

 

 

Челябінськ

>2008г.

ТОВ «Регіна» - суспільство з обмеженою відповідальністю, було створено15.04.1996г. відповідно до Цивільним кодексом Російської Федерації від30.11.94г. і підставі установчого договору.

Це товариство було була з метою одержання прибутку внаслідок самостійної господарську діяльність.

Основним виглядом діяльності підприємства є виготовлення м'якої меблів.

Дане підприємство належить до галузі легку промисловість.

Предметом діяльності підприємства є:

- Ремонт та вироблення м'якої меблів;

- Оптова і роздрібна торгівля товарами народного споживання;

- Виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного і наукового призначення;

-Информационно-справочние, консалтингові, маркетингові, посередницькі, лізингові, комерційні фірми та дилерські послуги;

- Реалізація продукції виробничо-технічного призначення;

-Проектно-изискательская іпроектно-конструкторская, підрядна будівельно-монтажна і ремонтно-будівельна діяльність;

- Зовнішньоекономічна діяльність.

Окремими видами діяльності, які вимагають державного дозволу (ліцензії), суспільство займається лише після отримання відповідних документів.

Підприємство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльність у відповідність до чинним законодавством та здійснює всі види цієї бурхливої діяльності, включаючи посередницькі операції.

Ця організація існує 10 років. Рік у рік поповнюється асортиментна лінійка вироблених товарів, м'якої меблів. У асортименті понад 40 кримінальних найменувань продукції. Географія масштабів поширення продукції – від Уральських гір до Братської області (>восточно-Сибирский регіон). Кількість клієнтів щорічно поповнюється з допомогою наступних чинників:

- Реклама

- Гнучка система знижок

- Виробництво меблів орієнтоване на населення із середнім рівнем доходів (меблі економ класу)

Під основні засоби розуміються кошти, спрямовані на сукупність матеріально – речовинних цінностей, які стосуються засобам праці. (Також кошти – кошти праці, що неодноразово беруть участь у процесі виробництва, зберігаючи у своїй свою натуральну форму і переносячи свою вартість на вироблену продукцію частинами і в міруснашивания.)

 Основні кошти займають найбільша питома вага у сумі основний капітал, тому аналіз гніву й використання основних засобів дуже важливий підприємствам. Результатом правильного використання основних засобів є отримання прибутку. З іншого боку, ефективність використання основних засобів впливає підвищення ефективності виробництва господарюючого суб'єкту, і, отже, на фінансову стабільність підприємства міста і результати своєї діяльності. Від, наскільки вірно проведено аналіз гніву й використання основних засобів також залежить майбутнє підприємства, оскільки правильно проведений аналіз дозволяє вчасно виявити недоліки у ефективності їх використання.

Аналіз гніву й використання основних засобів починається з визначення їхнього вартості початку і поклала край періоду. Потім визначається їхніми темпи зростання шляхом зіставлення значень показника наприкінці року до значенням показника початку року, виражене у відсотках. У результаті аналізу розглядаються показники руху, і стану основних фондів, такі як коефіцієнти відновлення, придатності, вибуття і зносу,фондовооруженность, технічна озброєність, фондовіддача,фондоемкость, продуктивності праці, які розраховуються так:

Таблиця 1. Наявність і рух основних фондів підприємства

Показники На початок У найгіршому разі Зміни

>Базисний

період

>Отчетний

період

>Базисний

період

>Отчетний

період

Вихідні показники

Вартість основних фондів,тис.р.

До того ж:

>Зданий, споруд

машин і устаткування

транспортних засобів

ін. видів фондів

Надійшло фондів запериод,тис.р.

>Вибило із у період,тис.р.

Амортизація основних фондів,тис.р.

Усього

До того ж:

>Зданий і водоканалізаційних споруд

машин, устаткування й транспортних засобів

Розрахункові показники

Коефіцієнт відновлення ОФ, %

Коефіцієнт вибуття ОФ, %

Коефіцієнт зносу ОФ, %

До того ж:

>Зданий та житлових споруд

машин, устаткування й транспортних засобів

Коефіцієнт придатності ОФ, %

4684

1664

873

1981

166

>

>

919

122

728

>

>

20

7

26

80

6252

1664

1087

3317

184

>

>

1550

183

1289

>

>

25

11

29

75

6252

1664

1087

3317

184

1607

39

1550

183

1289

26

1

25

11

29

75

10023

1664

1245

4809

575

5578

1807

2574

244

2116

56

29

26

15

35

74

2203

-

56

156

373

3971

1768

393

-

266

30

28

-4

-

3

-6

Висновок: За аналізований період сталися такі зміни: вартість основних фондів збільшилася на 2203тис.руб. і навіть зросла вартість проїзду активною частиноюОПФ на 212тис.руб.(56+156).Это позитивна тенденція у діяльності підприємства.

Ще бачимо, що знос збільшився на 393тис.руб., що означає зношування основних засобів. Також видно, що з підприємства цей період надійшло основних засобів на 3971тис.руб., а вибуло всього на 1768тис.руб. Це засвідчує тому, що це підприємство своєчасно оновлює основні фонди. Про використання основних фондів свідчить коефіцієнт зносу, який зменшився на виборах 4%, коефіцієнт придатності також зменшився на 6%. 

Таблиця 2. Аналіз показників озброєності праці основними фондами

Показники >Базисний період >Отчетний період Зміна

>Среднесписочная кількість працівників, чол.

Середньорічна вартість ОФ,тис.р.

зокрема:

машин, устаткування

Питома вага машин і обладнання загальному обсязі основних фондів,%

>Механовооруженность праці

>Фондовооруженность праці

Вплив змінуфондовооруженности праці:

>Удельного ваги машин і устаткування

>Механовооруженности праці

289

6252

1087

17,4

3,76

21,63

>

>

312

10023

1245

12,42

3,99

32,13

>

>

23

3771

158

-4,98

0,23

10,50

-9,2

-1,32

Висновок: За звітний ріксреднесписочная кількість працівників підприємства збільшилася на 23 людини. Це з збільшенням коштів праці в 158тис.риб. . Позитивна тенденція – це коштифондовооруженности імехановооруженности праці.Фондовооруженность характеризує ступіньвооруженности співробітників основними фондами.Увеличениифондовооруженности на 10,5% сталося рахунок збільшення вартості основних фондів.Механовооруженность показує, скільки устаткування посідає 1 виробничого працівника. Збільшеннямехановооруженности сталося рахунок збільшення вартості активною частиною основних засобів.

Проаналізуємо показники, що характеризують збільшення ефективність використання основних засобів. Таким показником єфондовооруженность. Аналізувати будемо з допомогою факторного аналізу.

Факторний аналіз – це поступовий перехід від вихідноїфакторной системи до кінцевоїфакторной системі. З допомогою факторного аналізу розкривається повний набір чинників, що впливають зміну результативного показника.

Факторний аналіз застосовується би в економічному аналізі з допомогою використання способу цепних підстановок. Послідовно замінюючи кожен плановий показник фактично, інші показники залишають без зміни визначають кінцевий результат. Для розрахунку впливу кожного чинника, з другого віднімають перший, та якщо з наступного – попередній.

Прийом різниць використовується щодо впливу чинників на результат і є різновидом прийому цепних підстановок.

Вплив частки машин і устаткування = (>Механовооруженностьотч.периода*100/Уд.весотч.периода) – (>Механовооруженностьотч.периода*100/Уд.вес.баз.периода  

Впливмехановооруженности праці = (>Механовооруженность праціотч.периода * 100/Уд.весбаз.периода) – (>Механовооруженность працібаз.периода *100/Уд.весбаз.периода


Таблиця 3. Аналіз фондовіддачі

Показники >Базисний період >Отчетний період Зміна

Вартість реалізованої продукції,тис.р.

Середньорічна вартість ОФ,тис.р.

До того ж:

Середньорічна вартість активній частині фондів

Питома вага активною частиною у спільній вартості фондів,%

Загальна фондовіддача

>Фондоотдача активною частиною фондів

Вплив зміну загальної фондовіддачі:

структури фондів

фондовіддачі активній частині

Вплив зміну обсягу продукції:

>Величини основних фондів

Загальною фондовіддачі

57847

6252

4404

70,44

9,25

13,14

>

>

>

>

109084

10023

6054

60,40

10,88

18,02

>

>

>

>

51237

3771

1650

-10,04

1,63

4,88

-1,81

3,44

41028,48

10190,76

Висновок: Позитивні чинники – це кошти виручки від на 51237тис.руб.. Також фондовіддача зросла на 1,63 крб., а фондовіддача активною частиноюОПФ зросла на 4,88 крб. Це з збільшенням середньорічний вартості основних фондів.

>Фондоотдача показує, скільки рублів товарної чи реалізованої продукції приносить кожен карбованець, вкладений в основні фонди. Зростання фондовіддачі свідчить про підвищення використання основних фондів.

>Рассчитаем факторний аналіз впливу зміни загальної фондовіддачі:

1. Вплив структури фондів = (Фотдак.частиотч.периода *Уд.весак.частиотч.периода / 100) – (Фотдак.частиотч.периода *Уд.весак.части баз. періоду / 100) = (18,02*60,40/100) – (18,02*70,44/100) = -1,81

2. Вплив фондовіддачі активній частині = (Фотдак.частиотч.периода *Уд.весак.частибаз.периода / 100) – (Фотдак.частибаз.периода *Уд.весак.частибаз.периода / 100) = (18,02*70,44/100) – (13,14*70,44/100) = 3,44

3. Сукупна вплив2-х чинників:

 n1+n2 = 3,44-1,81 = 1,63

>Рассчитаем факторний аналіз впливу зміна обсягу продукції:

1. Вплив величини основних фондів = (Ф птдотч.периода * Фотч.периода) – (Фотд.отч.периода * Фбаз.периода) = ( 10,88 * 10023) – (10,88 *6252) = 41028,48 крб.

2. Вплив загальної фондовіддачі = (Фотд.отч.периода * Фбаз.периода) – (Ф птдбаз.периода * Фбаз.периода) = (10,88 * 6252) – ( 9,25 * 6252) = 10190,76 крб.

3. Вплив2-х чинників

>n1+n2 = 41028,48 + 10190,76 = 51219,24 крб.

Таблиця 4. Аналіз матеріаломісткості реалізованої продукції

Показники >Базисний період >Отчетний період Зміна

Вартість реалізованої продукції,тис.р.

Матеріальні витрати,тис.р.

Матеріаломісткість продукції

Вплив зміни матеріаломісткості:

на собівартість продукції частини матеріальних витрат

на обсяг продукції

57847

41050

0,71

>

>

109084

78120

0,72

>

>

51237

37070

0,01

41649,84

0

Висновок: за звітний рік вартість реалізованої продукції з порівнянню з базисним періодом збільшилася на 51237тис.руб. відповідноувечились матеріальні видатки 37070тис.руб. Але матеріаломісткість продукції практично не змінилася. Вартість реалізованої продукціїувечилась рахунок збільшення обсягу виробництва.

Матеріаломісткість розраховується за такої формули:

Мемк = Матеріальні витрати / Вартість реалізованої продукції

>Рассчитаем вплив зміни матеріаломісткості з допомогою собівартості продукції частини матеріальних витрат.

1. (Мемк.отч.периода * Рбаз.периода) – (Мемк.баз.периода * Рбаз.периода) = ( 0,72 * 57847) – (0,71 * 57847) = 41649,84 крб.

>Рассчитаем вплив зміни матеріаломісткості з допомогою собівартості продукції частини матеріальних витрат.

2. (Мат.затратибаз.периода /Мемк.отч.периода) – (Мат.затратибаз.периода / Мемк.баз.периода) = (41050 / 0,72) – ( 41050 / 0,71) = 0

Таблиця 5. Аналіз продуктивність праці

Показники >Базисний період >Отчетний період Зміна

>Среднесписочная кількість працівників, чол.

Вартість реалізованої продукції,тис.р.

Вплив зміну обсягу продукції:

чисельності працівників

продуктивність праці одного працівника

289

57847

>

>

312

109084

>

>

23

51237

4604,6

46612,8

Висновок: вартість реалізованої продукції збільшилася звітному періоді проти базовим періодом на 51237тис.руб. рахунок збільшення чисельності робочих на 23 людини. Необхідно розрахувати впливом геть зміна обсягу продукції рахунок збільшення чисельності робітників і продуктивність праці одного працівника.

І тому потрібно спочатку знайти продуктивності праці, який розраховують за такою формулою:

Продуктивність праці = Вартість реалізованої продукції /Среднесписочная кількість працівників

>Птбаз.период = 57847/289 = 200,2тис.руб.

>Птотч.период = 109084/312= 349,6тис.руб.

Зміна = 349,6 – 200,2 = 149,4тис.руб.

Методом абсолютних різниць розрахуємо вплив вищевказаних показників на обсяг продукції:

1. Вплив зміни чисельності робочих на обсяг продукції

(312 – 289) * 200,2 = 4604,4тис.руб.

2. Вплив зміни продуктивність праці одного працівника на обсяг продукції

(349,6 – 200,2) *312 = 46612,8тис.руб.

3. Сукупна вплив2-х чинників

4604,4 + 46612,8 = 51217,2 » 51237тис.руб.

Завдяки збільшенню чисельності робочих на 23 людини обсяг товарної продукції збільшився на 4604,4тис.руб., рахунок збільшення продуктивність праці на 149,4тис.руб. обсяг товарної продукції збільшився на 46612,8тис.руб. Через війну впливу2-х чинників обсяг товарної продукції збільшився на 51237тис.руб. Збільшення чисельності робочих – це екстенсивний чинник, збільшення продуктивність праці – це інтенсивний чинник. Значний вплив збільшення обсягу товарної продукції вплинула продуктивності праці.

Таблиця 6. Зведена оцінка розвитку економіки підприємства

Показники >Базисний період >Отчетний період Абсолютні зміни Темп зростання, %

Продуктивність праці

>Фондоотдача

>Материалоотдача

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

>Интегральний коефіцієнт інтенсифікації

200,2

9,25

1,41

0,12

>

349,6

10,88

1,40

0,20

>

149,4

1,63

-0,01

0,08

>

174,6

117,6

99,29

166,7

Висновок: до розрахунку даної таблиці нам знадобилися формули (9), (12), (13) і (14)

>Материалоотдача = Вартість реалізованої продукції / Матеріальні витрати

До оборотності оборотних засобів = Вартість реалізованої продукції / вартість оборотних засобів  

Для розрахунку коефіцієнта інтенсифікації скористаємося наступній формулою:

До інтенсифікації = 4> IПт *IФО*IМО*IКоб , 

якщо До інтенсифікації > інтенсивний шлях розвитку підприємства

якщо До інтенсифікації < екстенсивний шлях розвитку підприємства

Для розрахунку індексу продуктивність праці використовуємо таку формулу:

>Пт =Пт 0 /Пт 1

Індекси фондовіддачі,материалоотдачи і коефіцієнта оборотності оборотних засобів розраховуються аналогічним шляхом.

IПт = 0,57, IФО = 0,85, I МО = 1,0, IКоб = 0,6

До інтенсифікації = 4> 0,57 * 0,85* 1,0*0,6 = 0,73 < 0,

отже тип розвитку підприємства екстенсивний

Таблиця 7. Аналіз витрат підприємства

Статті витрат >Базис. період,тис.р. >Отчетн. період,тис.р. Темпи зростання кількості, % Структурні коефіцієнти Індекси рентабельності, %

>Базис.

Період

>Отчетн. період Зміни

Виручка –нетто від продажу

Витрати зі звичайних видам діяльності

До того ж

– матеріальні витрати

– на оплату роботи з відрахуваннями насоц.нужди

– амортизація

– інші

57847

51233

41050

6389

656

3138

109084

97081

78120

11309

997

6655

188,57

189,49

190,30

177,00

151,98

212,08

100

100

80,12

12,47

1,28

6,13

188,5

189,49

80,47

11,65

1,03

6,85

88,5

89,49

0,35

-0,82

-0,25

0,72

99,12

-

99,29

106,63

124,07

88,93

Висновок: аналізуючи цю таблицю виявляються структурні коефіцієнти, що дозволяють проаналізувати витрати підприємства міста і зміни.

 Для розрахунку індексу рентабельності скористаємося формулою (16):

Виручкаотч.периода / Витрати пообич.видамдеят-иотч.периода

Iрент = Виручкабаз.периода / Витрати пообич.видамдеят-ибаз.периода

З виконаних розрахунків видно, що показники виручки і витрат звітний період проти минулим періодом зросли вдвічі. Так рентабельність продажів збільшилася на 99.12%, матеріальні витрати - на 99,29%, оплата праці - на 106,63%, амортизація – на 124,07%, інші – на 88,93%. Це з збільшенням обсягу виробництва, придбанням основних фондів і збільшення чисельності робочих.

Таблиця 8. Аналіз витрат за карбованець продукції

Показники >Базисний період >Отчетний період Зміна

Витрати – всього

Виручка – нетто від продажу

Витрати на карбованець продукції

Вплив зміну витрат за карбованець продукції:

Загальною величини витрат

>Виручки від продажу

51233

57847

0,88

>

>

97081

109084

0,89

>

>

45848

51237

0,01

-1,01

1

Висновок: Важливий узагальнюючий показник собівартості продукції – видатки карбованець продукції. Показують пряме сполучення між собівартістю і прибутком.Исчисляется він ставленням загального обсягу витрат за виробництво і продукції до вартості виробленої товарної продукції діючих цінах. На його впливають об'єктивні, суб'єктивні, зовнішні внутрішні чинники.

Витрати на карбованець продукції = Витрати виробництва / Виручка від

Витрати за звітний рік у порівнянню з минулим роком збільшилися на 45848тис.руб., прибуток від реалізації збільшилася на 51237тис.руб., видатки карбованець продукції збільшилися на 0,01 карбованець.

>Рассчитаем впливу зміна витрат за карбованець продукції методом цепних підстановок:

Вплив загального розміру витрат = (109084/97081) – (109084/51233) = -1,01,

Вплив виручки від продажу = (109084/51233) – (57847/51233) = 1

Вплив двох чинників: 0,01

Судячи з розрахованим показнику видно, що обидві чинника вплинули позитивно.

Таблиця9.Анализ складу і динаміки прибутку організації                    

Показники >Базисний період >Отчетний період Відхилення від попереднього часу Темп зростання, %
>тис.р. в % від виробленого >тис.р. в % від виробленого за сумою в % від виробленого

1. Прибуток (збиток) від продажу

2. Операційні доходи

3. Операційні витрати

4.Внереализационние доходи

5.Внереализационние витрати

6. Разом прибуток (збиток) до оподаткування

7. Податок з прибутку

8. Прибуток (збиток) від звичної діяльності

9. Надзвичайні доходи

10. Надзвичайні витрати

11. Торішній чистий прибуток (збиток)

5611

-

51

5

515

5050

1267

6614

-

-

3826

24,4

-

0,22

0,02

2,3

22,1

5,5

28,8

-

-

16,7

15717

-

-

2142

3548

14311

3371

16334

-

-

10912

23,7

-

-

3,2

5,3

21,6

5,2

24,6

-

-

16,4

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація