Реферати українською » Экономика » Розробка заходи щодо підвищення ефективності виробництва в добувних блоці Кіровського рудника ВАТ "Апатит"


Реферат Розробка заходи щодо підвищення ефективності виробництва в добувних блоці Кіровського рудника ВАТ "Апатит"

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти Російської Федерації

Санкт-Петербурзький державний гірський інститут ім.Г.В. Плеханова

(технічний університет)

Кафедра Організації та управління

>КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема:

Розробка заходи щодо підвищення ефективності виробництва, удобичном блоці Кіровського рудника ВАТ «>Апатит»

Автор: студентТочилова Н.І.

Керівник проекту:

доцент ПронінЭ.М.

Санкт-Петербург

2006 рік


Зміст

Запровадження

Розділ I. Опис існуючої технології, механізації і виробництва на Кіровському руднику

1. Коротка геологічна ігидрогеологическая характеристика ділянки шахтного поля

1.1 Загальні відомості

1.2 Геологічна характеристика родовища

1.3Гидрогеологическая характеристика шахтного поля

1.4 Якісна характеристика і запаси руди

2. Розтин родовища і застосовувані системи розробки

2.1 Розтин

2.2 Системи розробки

3.Механизация робіт

3.1Проходческие роботи

3.3Очистние роботи

3.4 Вибухові роботи

4. Робота допоміжних служб

4.1Проветривание рудника

4.2 Організація водовідливу наобъединенном Кіровському руднику

4.3 Електропостачання рудника

5. Організація робіт і режим роботи рудника

Розділ II.Организационно-технические заходи щодо поліпшенню техніко-економічних показників роботи блоку з обгрунтуванням їхньої економічної ефективності

Розділ III.Проектно-расчетная частина

>Технико-економические показники блоку

Укладання

Список літератури


Анотація

У курсовому проекті розробляється захід підвищення ефективності роботидобичного блоку Кіровського рудника ВАТ «>Апатит» за зміни організації виробництва з допомогою вибору раціонального комплексу устаткування бурінні і доставці.Рассчитани основні техніко-економічні показники за зміни організації виробництва. За підсумками наведених розрахунків обраний найкращий варіант організації виробництва.

Кількість сторінок – 40, кількість таблиць – 27, кількість графічних аркушів – 1.

Thesummary

>Inanacademicyearprojectaction onincrease ofanoverallperformanceдобичногоblockKirovski ofmine of OpenSociety "Apatite "isdevelopedat change of theorganization ofmanufacturedue toвзаимоувязкиworks on скреперної todelivery oforefrom theblockwithchiselworks. Thebasictechnical andeconomicparametersarecalculatedat change of theorganization ofmanufacture.

>On thebasis of theresultedcalculations the bestvariant of theorganization ofmanufactureischosen.Quantity ofpages – 40,quantity oftables – 27,quantity ofgraphicsheets – 1.


Запровадження

У курсовому проекті розробляється захід підвищення ефективності роботидобичного блоку Кіровського рудника ВАТ «>Апатит» за зміни організації виробництва.

Необхідно розглянути можливі комплекси устаткування очисних роботах, і вибрати найефективніший, який забезпечуватиме максимальну продуктивністьдобичного блоку, і навіть знайти найбільш економічно вигідний варіант організації виробництва.


Розділ I. Опис існуючої технології, механізації і виробництва на Кіровському руднику

 

1. Коротка геологічна ігидрогеологическая характеристика ділянки шахтного поля

 

1.1 Загальні відомості

РодовищаКукисвумчорр іЮкспор є територією Кіровського району Мурманської області, у південній частиніХибинского масиву лужних вивержених порід, в 5,5 кілометрів від р. Кіровська і пов'язані залізничної і шосейної гілками, які з'єднує рудник із трьома збагачувальними фабрикамиАНОФ1,АНОФ2 іАНОФ3 і з містомАпатити. Родовище експлуатується з 1930 року.

. Родовища перебувають улавинно небезпечному районі. Кліматичні умови району характеризуються за даними спостережень метеостанцій - середньорічний температурою від +14 до – 2,7 градусів. Максимальна температура посідає липень до +30 градусів, а мінімальна на лютий – до –36 градусів. Середньорічне кількість опадів – 779,8 мм.

Нині ВАТ «>Апатит» є величезнийгорно-химический комплекс, до складу якої входять:

§ чотири рудника: два підземних:Расвумчоррский, Кіровський, два відкритих: Центральний та Східний.

§ збагачувальних фабрик:АНОФ-2,АНОФ-3.

§ залізничний і автомобільний цехи.

§ близько тридцяти інших цехів допоміжного призначення.

1.2 Геологічна характеристика родовища

>Кукисвумчоррскоеапатито-нефелиновое родовище лежить у центральній частиніХибинского лужного масиву представлене потужної лінзою, падаючої на схід з точки 26-32°. Загальна довжина попростиранию близько 2400 метрів, по падіння – 500-200 метрів.

Погеоморфологическому ознакою на родовищіКукисвумчорр виділяється 2 ділянки –Кукисвумчоррский іСаамский з кордоном по21-му розрізу. Центральна частинаКукисвумчоррского дільниці іСаамский ділянку представлені єдинимлинзообразним тілом максимальної потужністю понад200м. У поперечномусечении рудна поклад маєклиновидную форму, у своїй максимальні потужності її спостерігаються вприповерхностной частини, але в глибину потужність поступово зменшується до10м і менше. Кут падіння поклади змінюється від 25>o до 30>o у поверхні і є від 45>o до 55>o на глибині. У в північно-західній частині рудна поклад характеризується малими потужностями – і від кількох метрів до20-30м.,грубопластообразной формою,оснащенной тріщинами іраздувами.

На родовищіЮкспор погеоморфологическим ознаками виділяється також дві ділянки-Юкспорский іГакман з кордоном по21-му розрізу. Загальна довжина поклади3350м попростиранию, по падіння1500-900м. Кут падіння від 30-35o у поверхні до приблизно 40-50>o на глибині. Середня потужність поклади70м, у своїй наЮкспорском ділянці вона коштує від 130 до260м, в тріщинах до40-60м, дільниціГакман від 50 до70м. Дорадиальнимкрутопадающим і вертикальним тріщинам приурочені зони окислення північно-західного і східного падіння з точки 76-90. Потужність їх у верхніх горизонтах20-40м, зменшується з глибиною10-15м, далі часткововиклинивается.

За вмістомP2>O5 виділяються (від висячого боки до лежачому): зонасфено-апатитових руд (8-20%), зона багатих руд (більш 20%), зона бідних руд (8-20%) і зона убогих руд (4-8%).

 

1.3Гидрогеологическая характеристика шахтного поля

Режимводопритоков в рудник щодо стабільний, максимальніводопритоки спостерігаються під час сніготанення і зливових дощів.

Аналіз режимуводопритоков в гірничі виробки, перебувають у зоні постійноговодонасищения, дозволяє: зробити такі висновки:

· приплив рахунок підземних вод наростає зі збільшенням глибини відпрацювання. Притік сягає свого максимуму під час завершення проходки основнихоконтуривающих виробок. Відтоді основний приплив підземних вод в рудник (70-80%) зосереджується даному обрії.

· приплив рахунок атмосферних вод починають надходити на обрій лише з початку ведення робіт з обрушенню порід покрівлі й збираються двома нижніх горизонтах із розподілом приток у відсотковому співвідношенні - 17% на верхньому, 83% на нижньому.

У період підготовки горизонтівводопритоки незначні і вони становлять50-100м/ч, при відпрацювання їх і зі зростанням зона провалюванняводопритоки рахунок атмосферних опадів збільшуються і вони становлять підземних вод, на обрій +>410м до200м/ч.

 

1.4 Якісна характеристика і запаси руди

>Минеральний складапатито-нефелинових руд родовищ є однотипним.Руди відрізняються переважно кількісним співвідношеннямрудообразующих мінералів, і навіть структурою і текстурою. Основнимирудообразующими мінераламиапатит-нефелинових руд є апатит,нефелин,егирин,сфен, польовий шпат ітитаномагнетит. У таблиці наведено середній мінерального складу руди.

Таблиця 1

 >Минерали Родовища

>Апатит

>Нефелин

>Сфен

>Титаномагнетит

>Эгирин

Полєвой шпат

Інші

>Кукисвумчорр, % >Юкспор, %

36

42

7

2

10

2

1

37

40

7

2

11

2

1

 Разом 100 100

Загалом в родовищу прийнята для балансових2,88т/м, для забалансових ->2,7т/м. Коефіцієнт фортеці руди 7-8, які вміщали порід 7-10.

2. Розтин родовища і застосовувані системи розробки

 

2.1 Розтин

Єдина схема розтину передбачає:

> транспортування руди, що видобувається горизонтах +>320м і +>250мЮкспорского крила до чинного похилому конвеєрному стовбуру Кіровського рудника;

> видачу руди з горизонтів +>172м і +>92м по головному стовбуру №2.

Нині об'єднаний Кіровський рудник розкрито такимигорно-капитальними виробками:

1. Головний стовбур №1,2.Предназначени на підйом руди на поверхню,спуска-подъема людей, матеріалів і устаткування з горизонтів +320, +250 і +172 метри.

2. Північнийвоздухоподающий стовбур №1,2; південнийвоздухоподающий стовбур №2.Предназначени на шляху подання свіжого повітря відвентиляторно-калориферной установки.

3. Допоміжний стовбур №1, західний допоміжний стовбур.Предназначени на шляху подання свіжого повітря, будівництва горизонтів, видачі породи від проходки, спуску матеріалів,спуска-подъема людей, видачі води головною водовідливної установкою горизонтів 90 і 170 м.

8. Південний вентиляційне стовбур №1.Предназначен на шляху подання свіжого повітря відвентиляторно-калориферной установки. Служить для провітрюваннядробильно-доставочного комплексу, й частини горизонту320м. Діаметр робочий діаметр тунелю -5,0м.

9. Центральний вентиляційне стовбур №1,2,3.Предназначени для видачі що виходить струменя повітря, і навітьспуска-подъема великогабаритного і важкого устаткування переважно до камери підземного роздрібнення руди.

12.Автотранспортние з'їзди №1-4.Предназначени дляподготовительно-нарезних робіт у блоках прискореного розтину, доставки матеріалів, устаткування, ВР.Сечение з'їздів -18-20м робочий діаметр тунелю.

13.Наклонний конвеєрний стовбур, перерізом 28,5 м2 Служить для видачі руди на поверхню йспуска-подъема вантажів і матеріалів. Ствол пройдено з точки 14 до позначки +166 метри. Розтиннижележащих горизонтів похилим стволом у майбутньому вирішить питання про запровадження конвеєрного транспорту, й перекладу рудника на суцільну конвеєрну доставку руди від місця її випуску з блоків до навантажувальних бункерів.

2.2 Системи розробки

На руднику застосовуються такі системи розробки:

· система поверхового примусового завалення зіотбойкой глибокими свердловинами в затиснутої середовищі івибровипуском руди.

· системаподетажного примусового завалення зіторцевим випуском і доставкою руди самохідним устаткуванням.

Буріння виробляють буровоїкареткой «>СОЛО-1020», діаметр свердловин 102 мм.Заряжание – механізоване,зарядними машинамиУЗДМ-1. Вантаження руди і доставка їх урудоспуски виробляється навантажувальними машинами «>ТОРО –400Е» і «>ТОРО –400Д». Порудоспускам руда збуродоставочних горизонтів переміщається на обрійоткатки, вантажиться в вагонеткиВГ - 4,5,ВГ-9 і електровозамиК-14 доставляється доопрокидивателям. Даним системою видобувається порядку загального обсягу що видобувається руднику руди. При скреперної доставці пооткаточномуорту проходятьсяскреперние штреки через 15,5 метрів, у тому числі проходятьсявороник випуску.Випускаемая з цих воронок руда доставляється поскреперним штрекам лебідками типу100-ЛС-2С до скреперних полків, що й виробляється навантаження руди в вагони. У процесі експлуатації встановлено, що систему поверхового примусового завалення, за умови відповідності параметрів і близько ведення робітгорно-геолигическим умовам, забезпечує високу продуктивність і ефективність робіт.

· Для відпрацювання глибинних горизонтів об'єднаного Кіровського рудника застосовується система розробкиподетажного примусового завалення зі майданним випуском руди на навантажувальні заїзди із застосуванням самохідних машинТОРО-400Д,Е.

3.Механизация робіт

 

3.1Проходческие роботи

Для виробництва прохідницьких робіт на руднику застосовується таке устаткування.

Для проведення головнихоткаточних виробок використовуються вітчизняні бурові кареткиУБШ - 207 іБУР-2, і навіть фінські бурові каретки «>Миниматик», що дозволяють механізувати процеси буріння.

Для збирання породи при проходці горизонтальних гірських виробок (>откаточних) –породопогрузочние машиниППМ-42,1ППн-5 (рейкові); порання породи при проходці горизонтальних виробок наподетажах –ПТ-4,ТОРО-400Е.

Для проведення підготовчих гірських виробок застосовуються перфораториПТ - 48 із глушником шуму й інші. Для господарського буріння, і навіть до роботи настесненних умовах використовуються переносні перфораториПП-35 іПП-63В

Для проходкивосстающих застосовується комплексКПН - 4А, який механізує доставку матеріалів і інструментів до забою зменшуєтрудоемкость робіт. Буріння виробляєтьсятелескопнимиперфораторамиПТ-48. Управління подачею свіжого повітря здійснюється за допомогою блоку харчування дистанційного управління.

Дляпородопогрузочних робіт і прибирання породи наподетажних виробках застосовуються машиниПТ-4, але в головнихоткаточних виробках-1ППН-5 з вантаженням в вагонеткиВГ-4.

При проходці іуглубке стовбурів застосовуєтьсястволовая навантажувальна машина2КС-2У/40.

Для буріння глибоких свердловин застосовується бурової верстатНКР-100М. На обрії +172 метри для буріння глибоких свердловин діаметром 70 мм замість верстатівНКР-100М, передбачається застосовувати самохідні установкивращательно-ударного бурінняСБУ-70У. На відкриті роботи для буріння глибоких свердловин застосовуються верстати2СБШ-200Н.

Дляразвороткирудоспускнихдучек, проходкивосстающих – телескопічні перфораториПТ-36, частина воронок буде оброблятися на два-три стадії з допомогоюперфораторовВВД і глибоких свердловин діаметром85мм.

3.2Очистние роботи

Для буріння вибухових свердловин передбачено застосування високопродуктивних самохідних установок:

1. Верстат буровоїшарошечний для буріння глибоких свердловин діаметром243-250ммБШ-200СА.

2. Верстат буровоїударно-вращательного буріння свердловин діаметром105-160ммБП-160С.

3. Верстат бурової гідравлічнийударно-вращательного дії для свердловин діаметром50-85мм2БУ-80с.

Наявні на руднику верстатиНКР-100 будуть поступово замінюватись верстатами «>Симба»

3.3 Вибухові роботи

Проектом передбачається механізована зарядка вибухових свердловин за використанням зарядних ідоставочних машин тому числі:

-комплекс механізації вибухових робіт у складі:

>а)вагон для доставки вибухових речовинВД-2,4

>б)перегрузочно-зарядная машинаМП-6

>в)тележка для зарядного трубопроводуТТ-250

>г)механизм подачі зарядного трубопроводу у замкову шпаринуМТ-100

-зарядна машинаУМБ-С1П

-машина для контейнерному доставки вибухових речовинМКД-2

-універсальний контейнер зпневмодиафрагмой

>Заряжание вибухових свердловин виробляютьзарядними машинамиМП-6иУМБ-С1П.

4. Робота допоміжних служб

 

4.1Проветривание рудника

Вентиляційна мережуКукисвумчоррского іЮкспорского ділянок Кіровського рудника сприймається як єдина вентиляційна система. Поєднання виробок двох крил має місце на гір. +>410м і горизонтах +320, +250 і +>170м.

Загальна схема провітрювання рудника: свіжому повітрі подається по вентиляційним стовбурівЮ-2,Ю-1,С-2 вентиляторамиВРЦО-4.5, розташованими поблизу усть стовбурів, і з допомогою вентиляційних дверей розподіляється по робочим обріям. Зквершлагов повітря надходить по східному і західному штрекам воткаточние орти і далі в робочі блоки. Вихідні струменя повітря видаляються повентиляционно-сборочним штрекам, пройденим в лежачому боці, навентиляционно-сварочниеквершлаги і з центральномувентиляционному стовбуру на поверхню.

Для автоматизації вентиляторів головногопроветривния застосовується комплект уніфікованої апаратури типуУКАВ-2.

У рудник потрібно подавати44992м3/хв свіжого повітря. Сумарна продуктивність вентиляторів головного провітрювання з урахуванням зовнішніх витоків повинна бути49491м3/хв.

>Кукисвумчоррское крило.

>Проветривание гірських виробок крила здійснюється нагнітальним способом. Схема провітрювання - флангова. Свіжий повітря подається на горизонти двома головнимивентиляторно-калориферними установками:ВРЦД-4,5 наЮВС-2,ВРЦД-4,5 наСВС-1,2.

>Юкспорское крило.

>ПроветриваниеЮкспорского крила Кіровського рудника здійснюється нагнітальним методом з допомогоювентиляторно-калориферной установки, розташованої у гирла вентиляційного шурфи іоснащенной двома вентиляторамиВРЦД-4,5. Управління СКУ - дистанційне з пульта диспетчера рудника, будинок оснащено телефонної зв'язком.

4.2 Організація водовідливу наобъединенном Кіровському руднику

На руднику діють індивідуальні схеми водовідливу кожного з горизонтів + 320 м, + 250 м, + 170 м, +90 м, відводу річкиСаамки, і навіть для похилого стовбура та комплексів підземного роздрібнення.Водоотлив нагорних горизонтів + 460 метрів і +410 м здійснюється за штольням самопливом й у розроблюваної схемою не розглядається.

Нині на Кіровському руднику перебувають у експлуатації шістьводоотливних установок:

На обрії +320 метрів за районі південноговоздухоподающего стовбура (>ЮВПС-1) розташована головнаводоотливная установка (ГВР гір +>320м), якаводопритоки з очисних робіт гір +320 мЮкспорского крила і залишковіводопритоки з гір +320 мКукисвумчоррского крила.

На обрії +250 метрів за районі південноговоздухоподающего стовбура (>ЮВПС-2) розташована головнаводоотливная установка (ГВР гір +250 м), якаводопритоки: з горизонту +250 мКукисвумчоррского іЮкспорского крил, і навіть з насосноїгоринта +166 м трубопроводами, прокладеними в ліфтовомувосстающем.

На обрії +170 метрів за районі стовбурівЮВПС-2 іЗВС розташована головнаводоотливная установка (ГВР гір +170 м), якаводопритоки з горизонту +170 м на схід розтину 25, з чаші відпрацьованогоСаамского кар'єру й притокиперекачной водовідливної установки (>ПВУ) горизонту +170 м (у квершлагуВС-1).

На обрії +170 метрів за районі поєднання західногооткаточного штреку зквершлагом центрального вентиляційного стовбура №2 розташована допоміжна насосна (>ПВУ гір +170 м) якаводопритоки у районі розрізів32К-25К. На обрії +90 метрів за районі допоміжного стовбура № 1 розташована головнаводоотливная установка (ГВР гір +90 м), якаводопритоки з пройденої частини горизонту +90 м.

4.3 Електропостачання рудника

> Схема зовнішнього електропостачання.

Електропостачання Об'єднаного Кіровського рудника здійснюється від ПС150/135/6кВ №43, ПС150/35/6кВ №73 і ПС35/6кВ №352, що входять до систему цеху електропостачання А.О. “>Апатит”.

Потужності трансформаторів цих підстанцій нормального режимі забезпечують електропостачання споживачів. При виході з експлуатації однієї з трансформаторів другий з припустимою перевантаженням 12% забезпечить електропостачання споживачів підстанції.

> Схема внутрішнього електропостачання.

Під час розробки існуючої схеми внутрішнього електропостачання враховані напругиелектроприемников, технологічні вимоги, категоріїелектроприемников за рівнем надійності електропостачання, вимоги до якості електроенергії, обмеження реактивної потужності і розвитку гірського

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація