Реферати українською » Экономика » Аналіз виробництва продукції, засобів виробництва, собівартості та ліквідності підприємства


Реферат Аналіз виробництва продукції, засобів виробництва, собівартості та ліквідності підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

1. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

3. АНАЛІЗСЕБЕСТОИМОСТИ, ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

4. АНАЛІЗЛИКВИДНОСТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК


1. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Завдання 1.1

Проаналізувати динаміку товарної продукції діючих і порівняних цінах і нормах трудомісткості, оцінити зміна асортименту, визначити вплив оптових цін, і структурних зрушень на випуск. Дані для аналізу динаміки товарної продукції представлені у табл. 1.1

Таблиця 1. 1

Вигляд продуктів Показники Товарна продукція у діючих цінах,тис.руб.
Чинна оптова ціна,руб./т Кількість продукції, т План Факт Відхилення
План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8
А 100 80 2000 2100 200 168 -32
Б 50 50 5000 4800 250 240 -10
Разом 7000 6900 450 408 -42

Як бачимо за даними табл. 1.1, обсяг товарної продукції діючих цінах скоротився на 42тис.руб. Для оцінки оптових цін, і структурних зрушень на обсяг товарної продукції складемотабл.1.2.

Скорочення обсягу товарної продукції діючих цінах супроводжується зниженням фізичного обсягу виробництва та зниженням оптової ціни вироби А. за рахунок зниження оптових ціни виріб А товарна продукція у грошову оцінку знизилася на 42тис.руб. (408-450)

Таблиця 1. 2

Види продукції Випуск продукції натуральному вираженні, т >Сопос-тавимая ціна,руб/т >Трудо-емкость вироби,нормо/ч Обсяг продукції
план факт в вартісному вираженні,тис.руб. в трудовому вираженні,нормо-ч
план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9
А 2000 2100 100 20 200 210 40000 42000
Б 5000 4800 50 8 250 240 40000 38400
Разом 7000 6900 X X 450 450 80000 80400
Темп зростання, % 98,57 100 100,5

Для виявлення структурних зрушень темпи зростання обсягу продукції вартісному вираженні порівнюється зі темпом зростання обсягу продукції трудовому вираженні. Якщо темпи зростання обсягу продукції вартісному вираженні вище темпи зростання обсягу продукції трудовому вираженні, то структурні зрушення сталися рахунок збільшення випуску продукції з найменшої удільної трудомісткістю і навпаки.

Щоб співаку визначити зміна обсягу продукції з допомогою структурних зрушень, необхідно різницю у темпи зростання в вартісному і трудовому висловлюваннях перемножити на обсяг продукції вартісному вираженні базисному (>плановом)периоде), в тис. р.

за рахунок зміни структури

(100-100,5) * 450/100= -2,25тис.руб.

Отже, структурні зрушення надали негативний вплив на обсяг товарної продукції, тобто. збільшився випускати продукцію з більшою удільної трудомісткістю.

Завдання 1.2

Проаналізувати динаміку виробництва, визначити вплив чинників зміни чисельності робочих, вироблення, кількості відпрацьованих днів, тривалості робочого дня на обсяги виробництва. Дані для факторного аналізу динаміки виробництва представлені у табл. 1.3.


Таблиця 1. 3 Вихідна інформація визначення впливу трудових показників на обсяг товарної продукції

 Показники База Звіт >Абс. Відхилення
1 2 3 4
Обсяг товарної продукції,тис.руб. 60000 64000 4000,00
>Среднесписочная чисельність промислово- виробничого персоналу ППП 2500 2400 -100,00
>Среднесписочная чисельність робочих,чел.ЧР 1800 1600 -200,00
питому вагу робітників у від кількості ППП 0,720000 0,666667 -0,053333
Загальна кількістьчеловеко - днів, відпрацьованих робітниками,ч-дн 424800 368000 -56800,00
>Отработаночел.-дн. одним робочим, Д 236 230 -6,00
Загальна кількістьчеловеко - годин, відпрацьованих робітниками,ч-час 3313440 2796800 -516640,00
Середня тривалість робочого дня, годину. Т 7,8 7,6 -0,2
Загальний фонд робочого дня (>ФРВ),чел.-ч 3313440 2796800 -516640,00
Середньорічна вироблення одного працюючого,тис.руб. (>ГВ) 24,000000 26,666667 2,666667
Середньорічна вироблення, робочоготис.руб. (тис.руб.) 33,333333 40,000000 6,666667
>Среднедневная вироблення робочого,тис.руб.(ДВ) 0,141243 0,173913 0,032670
>Среднечасовая вироблення робочого,тис.руб. (W годину) 0,018108 0,022883 0,004775

Обсяг товарної продукції можна як наступнійфакторной моделі

ВП =di *ППП *Д*Т*Wчас

деdi – питому вагу чисельності робітників у від кількості ППП;

ППП – чисельність ППП;

Д – число днів, відпрацьованих одним робочим; Т – тривалість робочого дня;Wчас –среднечасовая вироблення робочого.

Аналіз впливу зазначених чинників на обсяги виробництва виконується методом абсолютних різниць. Досягнення точності розрахунків розрахунки ведемо з точністю до 7 десяткових знаків.

1. вплив частки робітників у чисельності ППП

2500*(-0,053333)*236*7,8*0,018108 = -4444,40

2. вплив чисельності ППП

-100*0,666667*236*7,8*0,018108 = -2222,21

3. вплив кількості відпрацьованих днів одним робочим

2400*0,666667*(-6)*7,8*0,018108 = -1355,93

4. вплив тривалості робочого дня

2400*0,666667*230*(-0,2) *0,018108 = -1332,75

5. вплив годинниковий вироблення робочого

2400*0,666667*230*7,6 *0,004775 = 13354,73

6. сумарне вплив чинників

-2222,21-4444,40-1355,93-1332,75+13354,73 = 4000тис.руб.

Отже, результати факторного аналізу показали, що у збільшення обсягу товарної своєї продукції 4000тис.руб. позитивний вплив справила інтенсивнішу використання праці робочих. Збільшення продуктивність праці робочих вплинув збільшення зростання товарної продукції сумі 13355тис.руб., що компенсувала негативний вплив решти чинників.

 

2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

Завдання 2.1

За даними табл. 2.1 проаналізувати рух, структуру основних промислово - виробничих фондів

Таблиця 2. 1 Динаміка і структураОППФ

Група основних засобів База Звіт Відхилення
тис. крб. >уд.вес, % тис. крб. >тис.руб. >уд.веса, % Темп приросту,
1 2 3 4 5 6 7 8
Будівлі і споруди 4000,0 49,4 3700,0 45,4 -300,0 -4,0 -7,5
>Передаточние устрою 300,0 3,7 250,0 3,1 -50,0 -0,6 -16,7
Силове устаткування 800,0 9,9 860,0 10,6 60,0 0,7 7,5
Машини й устаткування 2500,0 30,9 2950,0 36,2 450,0 5,3 18,0
Транспортні кошти 300,0 3,7 200,0 2,5 -100,0 -1,2 -33,3
>Инвентарь 200,0 2,5 190,0 2,3 -10,0 -0,2 -5,0
УсьогоОППФ 8100,0 100,1 8150,0 100,1 50,0 - 0,6
зокрема.:
активні 4100,0 50,6 4450,0 54,6 350,0 4,0 8,5
пасивні 4000,0 49,4 3700,0 45,4 -300,0 -4,0 -7,5

Дані табл. 2.1 слід, що це підприємство нарощує основний виробничий потенціал. Загальна вартістьОППФ збільшилася на 50тис.руб. чи 0,6%.

У цьому загальне зростання зумовлено приростом вартості активною частиноюОППФ. Через війну протилежних темпи зростання питому вагу активною частиноюОППФ зросла з 50,6% до 54,6%, що позитивно характеризує зміни.

У складі активнихОППФ переважають машини та устаткування.

При збільшення їх вартості на 18%, частка у складіОППФ збільшилася також і становила наприкінці року 36,2% (проти 30,9% початку року).

Силове устаткування збільшується менш на високі темпи і журналістам зміну їх частки у складіОППФ не перевищує 1%.

Вартість передатних пристроїв і транспортних засобів знижується. Отже, зростання вартостіОППФ зумовлено з допомогою приросту машин і устаткування.

Рух основних фондів характеризується коефіцієнтами введення, вибуття, компенсації вибуття, приросту. Показники, що характеризують інтенсивність руху основних фондів наведені у таблиці 2.2.


Таблиця 2. 2 Рух основних фондів

Показник Формула Значення
Будівлі і споруди >Передаточние устрою Силове устаткування Машини й устаткування Транспортні кошти >Инвентарь УсьогоППФ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вартість основних фондів початку року,тис.руб. >Фн 4000 300 800 2500 300 200 8100
Вартість основних фондів наприкінці року ,тис.руб. >Фк 3700 250 860 2950 200 190 8150
Вартість які поступили основних фондів,тис.руб. >Фп 200 50 100 500 200 20 1070
Вартість вибулих основних фондів,тис.руб. >Фв 500 100 40 50 300 30 1020
Коефіцієнт введення, частки од. >Кп =Фп/Фк 0,054 0,200 0,116 0,169 1,000 0,105 0,131
Коефіцієнт вибуття, частки од. >Кв =Фв/Фн 0,125 0,333 0,050 0,020 1,000 0,150 0,126
Коефіцієнт компенсації, частки од. >Кк =Фп/Фв 0,400 0,500 2,500 10,000 0,667 0,667 1,049
Коефіцієнт приросту, частки од. (>Фп-Фв)/Фн -0,075 -0,167 0,075 0,180 -0,333 -0,050 0,006

Рух основних фондів загалом характеризується перевищенням їхнє надходження надвибитием. У результаті коефіцієнт введення, розрахований за всімОППФ вище коефіцієнта вибуття.

>ВибившиеОППФ компенсуються знову які надійшли. Коефіцієнт компенсації вибуття за всіОППФ становив 1,049

Компенсація вибуття здійснюється з допомогою силового устаткування, і навіть машин і устаткування, тобто. активною частиноюОППФ.

Отже, структураОППФ підприємства характеризується переважанням активній частині, а її складі – машин і устаткування. Позитивно характеризує на зміну структури збільшення частки машин і устаткування,т.к. ця структурна група надає найбільший вплив на обсяги виробництва. Найбільш інтенсивне рух визначається також із активною частиноюОППФ. Коефіцієнт приросту має найбільш високе значення за групами «машини та устаткування» (0,18).

Завдання 2.2 За даними таблиці 2.3 визначити стан основних фондів

Таблиця 2. 3

Показники На початку року У найгіршому разі року Відхилення
1 2 3 4
Початкова вартість основних фондів,тис.руб. 8100 8150 50
Сума нарахованої амортизації,тис.руб. 2100 2600 500
Залишкова вартість основних фондів,тис.руб. 6000 5550 -450
Коефіцієнт зносу основних фондів ,% 25,9 31,9 6,0
Коефіцієнт придатності основних фондів, % 74,1 68,1 -6,0

За даними табл. 2.3 можна дійти невтішного висновку, що технічний стан основних фондів є задовільним, не дивлячись те що, що ступінь технічної придатності знижується з 74,1% до 68,1%.

Завдання 2.3

За даними таблиці 2.4 проаналізувати показники ефективність використання основних виробничих фондів, визначити впливом геть обсяги виробництва ефективність використання основних фондів та його структури.

Таблиця 2. 4

Показники База Звіт Відхилення
1 2 3 4
Товарна продукція,тис.руб. 6000 6300 300
Середньорічна вартість основних фондів,тис.руб. всього 2400 2500 100
зокрема. активною частиною 1260 1100 -160
питому вагу активній частині вартості основних фондів, % 0,525 0,440 -0,085
>Фондоотдача всіх основних фондів,руб./руб. 2,50 2,52 0,02
>Фондоотдача активній частині основних фондів,руб./руб. 4,762 5,727 0,965

Ефективність використанняОППФ характеризується переважно їхфондоотдачей, яка як ставлення обсягу товарної продукції до середньорічний вартостіОППФ. У цьому велике значення має тут, який питому вагу займає активна частинаОППФ у тому загальної вартості.

Вплив ефективність використанняОППФ та його структури на випускати продукцію можна визначити, застосувавши таку факторну модель

ВП = ОФ *dач *ФОач

де ОФ – середньорічна вартістьОППФ

>dач - частка активною частиноюОППФ

>ФОач – частка активною частиноюОППФ.

Значимість впливу чинників визначимо методом абсолютних різниць.

1. вплив вартостіОППФ

100*0,525*4,762 = 250

2. вплив зміни частки активній частині основних фондів

2500*-0,085*4,762 = -1012

3. вплив зміни фондовіддачі активною частиною основних фондів

2500*0,44*0,965 = 1062

Сумарна вплив чинників

250-1012+1062 = 300тис.руб.

Обсяг товарної продукції збільшився на 300тис.руб. У цьому ефективність використання активною частиною фондів збільшилася, що позитивно вдарило по обсязі товарної продукції і на компенсувала зниження частки активній частині фондів.

3. АНАЛІЗСЕБЕСТОИМОСТИ, ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Завдання 3.1

Проаналізувати зміна витрат за сировину й матеріали виробництва продукції, визначити впливом геть витрати обсягу випуску, норм витрати сировини, ціни.

Дані представлені у табл. 3.1.

Таблиця 3. 1 Вихідні даних про витратах сировини на випускати продукцію

Показники План Звіт Відхилення
Випуск продукції, т 2000 2100 100
Витрата сировини на од. продукції, т
Сировину А 0,8 0,9 0,1
Сировину Б 0,3 0,2 -0,1
Сировину У 0,5
Сировину Р 0,8
Ціна 1 т сировини, крб.
Сировину А 100,0 100,0
Сировину Б 80,0 90,0 10,0
Сировину У 400,0
Сировину Р 200,0

Аналіз зміни витрат під впливом зміни обсягу випуску продукції, норм витрати сировини й ціни на всі сировину проходить за моделі

>Zобщ. = qi*Hi*Pi

деqi – обсяг випуску продукції натуральному вираженні;

>Hi – норма витрати сировини на випуск і – го виду продукції;

>Pi – ціна одиниці сировини.

Аналіз проведемо методом цепних підстановок, послідовно замінюючи планові показники на звітні.

>1.затрати за планом

Z пл. = 2000(0,8*100+0,3*80+0,5*400) = 608тис.руб.

2. витрати при фактичному обсязі, і планових нормах та ціни

Zусл.1 = 2100(0,8*100+0,3*80+0,5*400) = 638,4тис.руб.

3. витрати при фактичному обсязі, фактичних норми витрати і планових цінах

Zусл.2 = 2100 (0,9*100+0,2*80+0,8*200) = 861тис.руб.

= 1680тис.руб.

4. витрати фактичні

Z факт =2100 (0,9*100+0,2*90+0,8*200) = 562,8

Вплив чинників зміну величини витрат у вартісному вираженні склалося так

1. вплив зміни обсягу виробництва

638,4-608 = 30,4тис.руб.

2. вплив зміни норм витрати сировини

861-638,4 =222,6тис.руб.

3. вплив зміни сировини

562,8-861 = ->298,2тис.руб.

Сумарна вплив чинників 30,4+222,6-298,2 = -45,2

Витрати сировини

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація