Реферати українською » Экономика » Припинення діяльності підприємства


Реферат Припинення діяльності підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Реорганізація підприємства. Види реорганізації юридичних

 

У науковій та відповідної навчальної літературі проблеми реорганізації зачіпаються лише побічно, їх висвітлення переважно має лише описовий характер. Переважна частина вчених не визнає за реорганізацією самостійного значення й схильне розглядати даний інститут лише як із способів припинення юридичних. Наслідком такого підходу є поглиблених теоретичних досліджень поняття, природи й ознак реорганізації як правового явища.

Недосконалість і суперечливе законодавство, відсутність багатьох правових норм, що стосуються процесу реорганізації, ведуть до того що, що є реальні ризики визнання будь-який реорганізації юридичної особи незаконної.

Неважко укласти, що у законодавстві встановлені лише загальні принципи реорганізації акціонерних товариств. Оскільки йдеться про про складному правовому інституті, необхідно як навести відповідність окремі суперечливі діючі правові норми, а й деталізувати їх, і навіть запровадити додаткові норми, що дозволить упорядкувати процедуру реорганізації Республіки Білорусь у, захистити права кредиторів, і навіть допоможе забезпечити стабільність громадянського обороту загалом. Цим обумовлена актуальність теми дипломної роботи, у якій автор спробує розкрити особливості цієї фінансової інституції громадянського права.

Говорячи про організацію, треба сказати те, що її функціонування починається з безпосереднього створення. Прийнято виділяти два виду процедури створення різними шляхами:

- шляхом установи нового підприємства,

- шляхом реорганізації вже наявного.

Слід враховувати, створення і реєстрація нової юридичної особи процес менш тривалий і менше кропіткий. При реорганізації необхідно оцінювати результати діяльності як, і після перетворень.

Традиційно розглядають реорганізацію з погляду наслідків припинення юридичних: відносне припинення за збереження для функціонування цивільному обороті його майнової є і переході його правий і обов'язків гаразд правонаступництва решти особам.

Реорганізація – засіб створення або припинення юридичної особи, завдяки якому відбувається наступність прав та обов'язків. Реорганізація є специфічним способом освіти нові й припинення діючих юридичних. Основні мети, що учасники реорганізації - це, передусім фінансова вигода (укрупнення юридичної особи, збільшення матеріального і майнового фонду), збільшення частки над ринком, оптимізація оподаткування. Не стоїть списувати з рахунків і таку мету як ухиляння від виконання зобов'язань, гарантіями виконання яких, можуть бути привабливі активи або майно.

Реорганізація - одне з найчастіше що застосовуються у останнім часом процедур у процесі діяльності практично всіх організацій. Традиційно реорганізація розглядається з погляду встановленої законодавцем процедури переходу правий і обов'язків одних юридичних решти гаразд правонаступництва.

Для проведення реорганізації необхідна, ясна річ, оптимальна правову базу, покликана забезпечити досягнення необхідного результату. Слід звернути увагу до способи реорганізації:

– добровільний (у вирішенні учасників);

– дозвільний (з дозволу державні органи);

– примусовий (у вирішенні уповноважених органів державної влади чи суду).

Реорганізація юридичної особи можна здійснити у вигляді злиття, приєднання, поділу, виділення, тож перетворення.

По різним підставах п'ять форм розбивають різні групи.

Перша група: по суб'єкту :

– злиття, приєднання, перетворення

Друга ж група: по долі майнової маси:

– злиття, приєднання (збільшується);

– поділ, виділення (зменшується);

– перетворення (залишається не змінювалась).

Третю групу: фактично збереження раніше яка була юридичної особи:

– приєднання, виділення, перетворення (зберігається);

– злиття, поділ (не зберігається);

Четверта група: пооформляющему реорганізацію акту:

– злиття, приєднання, перетворення (передатний акт);

– поділ, виділення (розділовий баланс).

П'ята група: по моменту реорганізації:

– злиття, поділ, виділення, перетворення (з державної реєстрації речових новопосталих юридичних);

– приєднання (з внесення змін до єдиний реєстр юридичних записи про припинення діяльності приєднаного юридичної особи).

>Слиянием юридичних визнається створення нової юридичної особи з передачею йому всіх правий і обов'язків двох або кількох юридичних осіб і припиненням останніх. Приєднання юридичної особи вважається припинення однієї чи кількох юридичних осіб із передачею всіх їх правий і обов'язків іншому раніше створеному юридичній особі.

Під поділом юридичної особи розуміється припинення юридичної особи з передачею усіх її правий і обов'язків новоствореним юридичних осіб.

>Виделением юридичної особи визнається створення однієї чи кількох юридичних осіб з передачею йому (їм) частини правий і обов'язківреорганизуемого юридичної особи без припинення останнього.

Перетворення юридичної особи у його припинення й освіті його основі юридичної особи інший організаційно-правовою форми. Отже, чотири випадках реорганізації з п'яти юридична особа перестає існувати, причому у три з них - при поділі, злитті влади та перетворення - поруч із припиненням виникає нове (при злитті влади та перетворення) чи кілька нових (при поділі) юридичних. При виділенні очевидний виникнення однієї чи кількох нових юридичних.

У кожному конкретному випадку мотиви, які спонукають керівників проводити реорганізацію своїх підприємств - різні. Але, хіба що, не пішли, об'єднує їх прагнення підвищення ефективності праці та зміцненню позицій підприємства над ринком.

Зазвичай, у вигляді злиття і поглинання можуть приймати значно більшу ефективність своєї діяльності у рахунок істотну економію на поточних витратах, оптимізації управління і підвищення їх конкурентоздатності.

Цивільний кодекс Республіки Білорусь у дає засадничі поняття реорганізації. Існування більшості юридичних необмежена певними тимчасовими рамками. Припинення юридичних може волокти у себе відмінні наслідки. Залежно від нього розрізняють два виду припинення: реорганізацію і ліквідацію. Реорганізація є як одній з форм створення, і одній з форм ліквідації юридичної особи, причому одночасно можна створювати і ліквідуватися кілька юридичних.

При реорганізації відбувається заміна суб'єктів, які мають якісь правничий та обов'язки.

Реорганізація є засобом, як припинення юридичних, і виникнення нових. Реорганізація юридичної особи - це її припинення, після якої робляться виникнення нових організацій чи значних змін характеру юридичної особистості існуючих організацій. Простіше це можна сказати так: реорганізація - спосіб припинення діяльності юридичної особи, характеризується переходом правий і обов'язків до іншого юридичній особі. У разі до знову що виникли чи раніше існуючим організаціям, крім його учасників і майна юридичної особи, можуть перейти особливості його організаційної структури, правоздатності, фірмового найменування та інших. Реорганізація можлива в інших формах злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. Відповідно до норм у разі, передбачених спеціальними законами, такий її різновид реорганізації юридичних, як розподіл чи виділення, може з'явитися у вирішенні уповноважених те що державні органи, а злиття, приєднання і перетворення - тільки з їхніх згоди. Загальні більшість юридичних правила з цього приводу зберігають у Законі конкуренцію, оскільки вона говорить про господарюючих суб'єктів, а господарської підприємницької діяльності ми вправі займатися журналістською й фактично займаються як різні комерційні, і некомерційні юридичних осіб.

Злиття як засіб реорганізації юридичної особи означає укрупнення знову виникає суб'єкта громадянського права з допомогою припинення кількох юридичних. У цьому повне право й обов'язки кожного їх сумуються організацією, виникає внаслідок злиття, відповідно допередаточним актом.

Приєднання у тому, що нинішня організація завдяки тому, що одне чи трохи інших організацій вливаються у неї, самі, втрачаючи ознаки юридичної особи. Це чудовий спосіб реорганізації у якому правничий та обов'язки одного раніше яка була юридичної особи переходять до іншого юридичній особі. Права й обов'язки переходять доукрупняющемуся юридичній особі відповідно допередаточним актом.

Поділ означає роздрібнення одного юридичної особи, перестає своє існування, сталася на кілька дрібніших організацій. Отже, правничий та обов'язкипрекращаемого юридичної особи теж дробляться: вони переходять до знову що виникли організаціям підставі даних розподільного балансу.

Виділення - це, як і поділ, спосіб розукрупнення юридичних; на відміну того ж від поділу, у своїй способі розукрупнення організація не перестає існувати, але зменшуються обсяги її характеристик як юридичної особистості: зменшується закріплений з ним майновий комплекс, чисельність її учасників, обсяг громадянської правоздатності. Усе це хіба що «>вичитивается» з нього і переходить до знову які виникають за показ такої основі іншою юридичною особам. Документом, фіксуючим подробиці цього процесу, єсоставляемий у своїй розділовий баланс.

Ще однією способом реорганізації юридичних визнано їх перетворення, т. е. зміна їх організаційно-правовою форми юридичної особи. У цьому сама організація, її і його майно кількісним плані можуть незмінними; але змінюється сукупність певних ознак, характеризуючих тип відповідного юридичної особи: призначення як об'єднання інших та його майна; правової режим майна, закріпленого його; на методи вирішення тих чи інших питань, що виникають у діяльності цієї організації; обсяг вимог, що висуваються до установчих документів даного юридичної особи та до величині його статутного капіталу; залежить від цього спосіб освіти і припинення даного юридичної особи. При перетворення юридичної особи до знову яке з'явилося суб'єкту переходять правничий та обов'язки преутвореного юридичної особи відповідно допередаточним актом. Яскравим прикладом перетворення як форми реорганізації юридичної особи є акціонування унітарних підприємств. Така сама форма реорганізації - перетворення юридичної особи - відбувається за продажу підприємств згідно з Положенням про порядок продажу державних підприємств-боржників, яке допускає продаж зі збереженням статус юридичної особи.

Стосовно окремих видів юридичних осіб у законодавстві передбачені особливі правила, які стосуються їхнього реорганізації. У водночас є певні загальні правила реорганізації юридичних. Вони зводяться ось до чого:

По-перше, реорганізація можлива, зазвичай, лише, коли про це є рішення засновників (учасників) юридичної особи або органу, уповноваженого те що установчими документами.

По-друге, у випадках як попередження чи подолання монополістичною діяльності на товарних ринках реорганізація юридичних осіб у формі розукрупнення можлива в примусовому порядку за рішенню уповноважених державні органи. Якщо учасники юридичної особи чи інші особи, яким адресовано таке рішення, не проведуть реорганізацію у призначений термін, то суду з позову може призначити зовнішнього управляючого юридичною особою і доручити йому, провести його реорганізацію. Відтоді зовнішнього управляючому переходять права органу даного юридичної особи: він виступає від імені у суді, становить розділовий баланс, передає його за розгляду суду разом із установчими документами знову виникаючих юридичних. Твердження судом зазначених документів є необхідною підставою для державної реєстрації речових знову виникаючих юридичних.

По-третє, до того ж час у законодавстві передбачені гарантії правразукрупняемого юридичної особи. Рішення про примусове розукрупнення комерційних організацій приймається за наявності сукупності наступних умов: можливості організаційного й територіального відокремлення її структурних одиниць; відсутності між її структурними підрозділами тісній технологічної взаємозв'язку; можливості юридичних осіб у результаті реорганізації самостійно працювати над ринком певного товару.

Юридична особа вважається реорганізованим, зазвичай, з державної реєстрації речових новопосталих юридичних. Під час проведення реорганізації юридичних повинні враховуватися інтереси, їх кредиторів, оскільки останні брали майнові відносини з самими організаціями, і потім дома боржників виявляються інші, що може змінити інтереси кредиторівреорганизуемого юридичної особи. Щоб уникнути цього учасники юридичної особи або орган з, який вирішив про його реорганізації, зобов'язані письмово повідомити звідси його кредиторів, які має право вимагати припинення чи дострокового виконання зобов'язаньреорганизуемого юридичної особи та відшкодування заподіяною їм достроковим припиненням зобов'язань збитків. При розукрупнення юридичної особи, виниклі його основі організації, стають перед його кредиторами солідарними боржниками, коли з змісту розподільного балансу не можна визначити, хто також що не обсязі прийняв він боргиреорганизуемого юридичної особи.

Рішення про реформування юридичної особи, як, може з'явитися його засновниками (учасниками) або органом, уповноваженим те що його установчими документами.

Реорганізація може статися здійснена у вирішенні уповноваженого державний орган або за рішенням суду. Але це можна тільки у разі, прямо встановлених законом. З іншого боку, у вирішенні державний орган чи суду юридична особа то, можливо реорганізовано лише у формі його поділу або виділення з її складу однієї чи кількох юридичних.

За змістом чинного законодавства реорганізація є специфічний спосіб припинення діючих й життєздатного утворення нових юридичних (крім випадків реорганізації в інших формах приєднання і виділення), веде перехід правий і обов'язків від раніше які діяли юридичних до знову що виникли.

Оскільки реорганізація завжди пов'язані з майновим правонаступництвом між юридичних осіб, у її проведенні важливе значення має питання обсязі правий і обов'язків, перехідних до правонаступника. Через війну реорганізації правничий та обов'язки реорганізованих юридичних можуть переходити:

По-перше: повному обсязі лише до однієї правонаступнику (при злитті, приєднання і перетворення);

По-друге: повному обсязі, але кільком правонаступникам у частинах (при поділі);

По-третє: частково, як одного, і до кількох правонаступникам (при виділенні).

Перехід правий і обов'язків від однієї юридичної особи до іншого у процесі реорганізації оформляється відповіднимиправоустанавливающими документами:передаточним актом реорганізації в інших формах злиття, приєднання і перетворення чи розділовим балансом (при реорганізації в інших формах поділу праці й виділення). Затверджені передатний акт (чи розділовий баланс мають найважливіше значення, оскільки з цих документів визначається склад правий і обов'язків, перехідних до відповідного правонаступнику. Проте навряд їх вважатимутьсяправоустанавливающими документами тому, що Основних напрямів немає переходу відповідного права. Швидше є доказами рішення розподілу правий і обов'язківреорганизуемого юридичної особи. До правонаступникам переходять і відбиті у тих документах і навіть виявлені на даний момент реорганізації правничий та обов'язки реорганізованихправопредшественников.

Реорганізація юридичної особи не тягне появи у зобов'язанні додаткових учасників і боці кредитора, і боці боржника, відбувається лише припинення участіреорганизуемого юридичної особи переважають у всіх зобов'язання, правничий та обов'язки, якими переходить до порядку універсального правонаступництва решти юридичних осіб. Причому самі зобов'язання тривають, а продовжують виконуватися особами, що замінили вибулого з зобов'язання початкового учасника.

Бо за реорганізації в інших формах розділення бізнесу і виділення в новостворених юридичних правонаступництво виникає стосовно суворо визначених зобов'язань реорганізованого юридичної особи, передбачено, що підготовлюваний розділовий баланс має полягати щонайменше ніж із двох частин: балансуреорганизуемого юридичної особи

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація