Реферати українською » Экономика » Удосконалення управління персоналом на основі автоматизації робочого місця економіста (на прикладі УО "ПГВБК")


Реферат Удосконалення управління персоналом на основі автоматизації робочого місця економіста (на прикладі УО "ПГВБК")

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ЕКОНОМІЦІ

1.1 Поняття інформації, інформаційних технологій та його види

1.2 Особливості економічної інформації

1.3 Організація автоматизованих робочих місць (АРМ)

2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІУО «>ПГВБК»

2.1 Інформація про організацію

2.2 Економічне управління

2.3 Порівняльний аналіз роботи економіста з різних бухгалтерських комплексів

3. Удосконалення управлінням персоналом вУО «>ПГВБК»

3.1 Обгрунтування і розрахунок економічного ефекту від запровадження програмного кошти

3.2 Застосування економіко-математичних методів у діяльностіУО «>ПГВБК»

3.3 Елемент конструкції РЕМ та її модернізація

3.4 Обгрунтування біомеханічних вимог до організації робочого місця економіста

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

>Возрастающие темпи інформатизації суспільства підвищують значення обчислювальної техніки в управлінських процесах. Використання можливостей сучасної обчислювальної техніки для автоматизації процесу обробки інформації дозволяє продуктивності праці, збільшити ефективність роботи з документами і прискорити обмін управлінської інформацією. Підприємства активно використовують обчислювальну техніку для ведення бухгалтерського обліку, контролю над виконанням замовлень і договорів, підготовки ділові документи.

При рівні розвитку обчислювальної техніки і зв'язку автоматизація процесу управління дозволяє швидко і ефективно вирішувати поставлені завдання, навіщо створюються комплексні автоматизовані системи управління. Вони містять у собі безліч автоматизованих робочих місць (АРМ) співробітників, кошти комунікації та обміну інформацією, інші засоби і системи, дозволяють автоматизувати роботу управлінського персоналу.

Створення автоматизованих робочих місць дозволяє ефективно обробляти великі потоки інформації, які мають певну структуру, яка від особливостей місця застосування. Це дозволяє здійснювати індивідуального підходу до автоматизації саме тих функцій, які виконуються даним підрозділом. Запровадження для підприємства автоматизованих робочих місць дозволяє значно скоротити час виконання робіт і підвищити їхня точність, полегшити працю фахівців.

Проблема автоматизації процесу збирання та опрацювання інформації до ухвалення оптимальних управлінські рішення багатьом вітчизняних підприємств перейшла вже із площини «треба або треба» на площину «яким шляхом і коштами». На ринку активно просуваються західні і вітчизняних продукти комплексної автоматизації. Сучасному бізнесу необхідна реорганізація інформаційних потоків, забезпечує достатність і чіткість роботи підрозділів, що можливо лише з урахуванням сучасної інформаційної системи управління підприємством (>ИСУП).

Ефект від створенняИСУП двоякий: організаційний й економічна. Організаційний пов'язані з загальними змінами у ведення бізнесу підприємства, впровадженням прогресивних методів планування і функцію контролю операцій, підвищенням загальної культури управління, зниженням паперового документообігу, використанням оптимальніших схем бізнес-процесів [1]. Це правда сказати, якісні поліпшення, і швидше слідство, ніж мета автоматизації. Мета ж — освоєння набору оптимальних управлінські рішення. Наприклад, тоді як управлінні компанії задіяні лише звітні дані, то основна користь від постановки процесу бюджетування у тому, що менеджери починають планувати, отже, ухвалювати більш ефективні рішення.

Крім підвищення загальної культури управління,ИСУП допомагають підприємству побудові відносин із потенційними партнерами і інвесторами. Наприклад, власникам ресурсів вигідно, щоб інвестиції у якомусь обсязі витрачалися на технології, дозволяють прояснити ситуацію на об'єкті, допомогти отримати достовірну звітність. НаявністьИСУП світового класу істотно підвищує рейтинг компанії, у очах потенційних кредиторів, сприяє його сприйняттю як відкритого господарюючого суб'єкту, практика управління яким відповідає міжнародних стандартів. Проте задля практичного використання необхідна і адаптація цією системою до конкретного підприємства, часто з перебудовою усієї своєї системи управління.

Під економічним ефектом мається на увазі отримання реальної економічної віддачі використання всієї системи чи його окремих функціональних блоків. Але визначення економічну ефективність на етапі впровадженняИСУП не можна реалізувати: для підприємства до впровадження немає системиконтроллинга, яка передбачає обов'язкове наявність інформаційної системи, сучасної системи економічного аналізу та обліку [2].

>Автоматизированние робочі місця застосовують у різні сфери діяльності. У цьому дипломному проекті буде розглянутоАРМ-економиста. Як підприємства, де буде розглядатися автоматизація робочого місця вибрано установа освіти «Пінський вищий державний банківський коледж Національного банку України Республіки Білорусь у». Цей вибір було зроблено зв'язку з, щоУО «>ПГВБК» - це сучасний навчальний заклад, що має великими потоками інформації, яку треба обробляти. З іншого боку, для підприємства є необхідне обладнання створення АРМ і кваліфіковані працівники.

Розробка й дипломного проекту вироблялося на ПК з допомогою таких програмних продуктів як Microsoft Word,AutoCAD.


1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ЕКОНОМІЦІ

1.1 Поняття інформації, інформаційних технологій та його види

Інформація – сукупність фактів, явищ, подій, які становлять інтерес, які підлягають реєстрацію ЗМІ й обробці. Теоретично інформації під цим терміном розуміється таке повідомлення, яке містить факти, невідомі раніше споживачеві і що доповнюють його уявлення про досліджуваному чи уже згадуваному об'єкті (процесі, явище). Інакше кажучи інформація – відомості, які мають зняти у тому чи іншою мірою наявну в споживача до їх отримання невизначеність, розширити його розуміння об'єкта корисними (для споживача) даними. ПоШеннону, інформація – це знята невизначеність.

Інформація – це єдинийнеубивающий ресурс життєзабезпечення, більше, її обсяг з часом зростає. Особливо яскраво ця зустріч стала виявлятися з середини ХХ в. У роки обсяг інформації подвоювався кожні 5-7 років. У 80-ті роки подвоєння було вже за 20 місяців, а 90-ті – щорічно. Такий впавши лавиноподібний потік це не дає людині сприйняти інформацію повною мірою. У потоку інформації дедалі складніше орієнтуватися. Інколи вигідніше створювати новий інтелектуальний продукт, ніж вести пошук аналогів, створених раніше. Саме тому сьогодні, інформація стала товаром першої необхідності.

Інформаційні технології – це технології, зорієнтовані отримання, обробку та поширення (передачу) інформації. Широкомасштабне упровадження ІТ покликане вирішити проблеми, які виникли в з істотним зростанням інформаційних ресурсів немає і потреби у значне збільшення продуктивність праці в інформаційному секторі громадського виробництва.Полагается, що почнеться впровадження нових ІТ підвищить результативність рішень, прийнятих всіх рівнях управління.

 

1.1.1 Класифікація інформаційних технологій

Вирізняють щоб забезпечити і функціональні ІТ.

>Обеспечивающие ІТ - технології обробки інформації, які можуть використовуватися як інструментарій у різних предметних областях на вирішення різних завдань. Вони базуються на цілком різних платформах, що з відмінностями видів комп'ютерів, і програмних середовищ, тому за її об'єднанні з урахуванням предметної технології виникають проблеми системної інтеграції. Вона у необхідності приведення різних ІТ до єдиного стандартному інтерфейсу.

>Функциональние ІТ є таку модифікацію які забезпечують ІТ, коли він реалізується котрась із предметних технологій. Трансформація які забезпечують інформаційної технології в функціональну то, можливо зроблено якспециалистом-проектировщиком, і самим користувачем. І на арсеналі співробітника можуть бути як щоб забезпечити ІТ: текстові і табличні процесори, і спеціальні функціональні ІТ: табличні процесори,СУБД, експертні системи, реалізують предметні технології.

Більшість які забезпечують і функціональних ІТ використовуються управлінським працівником без посередників (програмістів). У цьому користувач може вибирати послідовність застосування тих чи інших технологій. Отже, з погляду участі чи неучасті користувача у виконання функціональних ІТ усі вони можна розділити на пакетні і діалогові.Диалоговий режим не альтернативою пакетному, яке розвитком. Якщо застосування пакетного режиму дозволяє зменшити втручання користувача у процес виконання завдання, то діалоговий режим передбачає відсутність жорстко закріпленої послідовності операцій обробки даних.

Особливе останнє місце посідають мережні технології, що забезпечують взаємодія багатьох користувачів.

 

1.1.2 Прибуток від ІТ

>Метрики, що характеризують показники ефективності інформаційних технологій, стають більше, ніж просто метрики, коли менеджери починають ставити собі запитання: «Наскільки інвестиції у цю технологію збільшать доходів акціонерів?».

>EVA(economicvalueadded – економічна додана вартість), «фірмовий» термін міжнародної консалтингової компаніїSternStewart & Co., виник понад 100 років тому у рамках економічної теорії, яка каже, що бухгалтерська прибуток — доходи — дає неповне, котрий іноді викривлене уявлення щодо фінансове становище компанії. не треба поспішати проводити паралелі з підтасовуваннями, у яких зараз обвинувачуються Enron і WorldCom: чесні компанії з бездоганною бухгалтерією повідомляють про збільшення доходів, та заодно виявляється, іноді вся фінансова історія не такий бездоганна.

Поняття EVA використовується як доказ те, що капітал, виділений для реалізації будь-якого проекту чи корпоративної стратегії, зокрема ІТ, надається не безплатно, і що ці витрати повинні бути враховані в аналізі витрат за конкретні інвестиції. Економічний аргумент у тому, що й компанія не отримує віддачі, перевищує вартість капіталу, це лише погіршує становище акціонерів, а чи не покращує його.

Розглянемо приклад із оцінкою інвестицій у ІТ. Припустимо, що інвестиції в 100 тис. дол. принесуть прибуток у 20 тис. дол. Повернення від інвестицій дорівнює 20%. Проте за насправді прибуток виявиться менше, оскільки ми врахували вартість капіталу. Припустимо, вартість капіталу компанії становить 12%. Тобто 12 тис. дол. (до нашого приклади з інвестиціями 100 тис. дол.) слід вилучити з «прибутку» 20 тис. дол. У разі EVA одно 8 тис. дол. Ці розрахунки вірні нічого для будь-якого виду інвестицій у ІТ.

Тепер, не змінюючи інших даних у тому самому прикладі, припустимо, що прибуток дорівнює 10 тис. дол., тобто повернення від інвестицій дорівнює 10%. Оскільки вартість капіталу — 12%, то тут EVA становитиме мінус 2 тис. дол.: 10 тис. мінус 12тис[1]. Проект скорочує рівень доходів акціонерів.

З урахуванням EVA інформаційні технології стають істотним активом декому фірм, що спеціалізуються з надання послуг, і базисом для підрахунку фінансового стану компанії, як й інші інвестиції капіталу, такі як будинку, машини чи дослідження та розробка. (У межах EVA дослідження та розробка — це вкладення коштів, а чи не витрати. Причина - в тому, що дослідження та розробка потенційно здатні майбутньому стати джерелами фінансову стабілізацію, перевищує вартість капіталу.) Чи означає негативний EVA, що ця компанія зазнала невдачі з цим проектом? З формальної погляду, так.

Але, як це зазвичай буває, за умов відповідь менш однозначний. Компанії іноді інвестують в ІТ, попри негативний EVA, оскільки це потрібно, і навіть оскільки чимало доходи заздалегідь оцінити дуже складно. Компанія, вийшла на міжнародний рівень з допомогою придбання інших фірм, потребує системи управління кадрами промислового рівня, яка може замінити що використовується, меншмасштабируемую систему і має менше функцій адміністрування навіть за негативному значенні EVA.

Тоді навіщо його використовувати? Практика показує, що показник EVA, що він віддзеркалюється в схемою винагороди співробітників, є потужний засіб мотивації, нагадує менеджерам необхідність вкрай уважно ставитися до того що, які суми компанія витрачає обслуговування своїх операцій чи досягнення стратегічних цілей.

Це значить, лише директора інформаційної служби зможе знайти час і сили, щоб впровадити EVA у всій компанії. Можливо, це один із найбільш цінних інвестицій, яку вона здатна зробити.

1.1.3Сосредоточенние і розподілені кошти обробки інформації

Обробка даних – процес операцій над даними. Він може здійснюватися однією або групою виконавців лише у чи навіть кількох системах, працюючих паралельно. У разі говорять про розподіленої обробці даних.Распределенная обробка – методика виконання завдань групою виконавців.

Проблема вибору методики обробки даних (зосереджена чи розподілена) дуже складна й вирішується у разі по-різному.

Достоїнствами централізованої архітектури є простота адміністрування, захисту тощо.

Однією з найважливіших мережевих технологій є розподілена обробка даних. Персональні комп'ютери стоять на робочих місць, тобто. на місцях виникнення і перспективи використання інформації. Вони з'єднані каналами зв'язку. Це дозволило розподілити їх ресурси щодо окремих функціональним сферам роботи і змінити технологію обробки даних у бік децентралізації.Распределенная обробка даних дозволила збільшити ефективність задоволення мінливих інформаційної потреби інформаційного працівника і тим самим забезпечити гнучкість ухвалюваних ним рішень. Переваги розподіленої обробки даних: велика кількість взаємодіючих між собою користувачів, виконують функції збору, реєстрації, зберігання, передачі й видачі інформації; зняття пікових навантажень з централізованої бази шляхом розподілу опрацювання і збереження локальних баз даних різними ЕОМ; забезпечення доступу інформаційного працівника до обчислювальним ресурсів мережі ЕОМ; забезпечення симетричного обміну даними між віддаленими користувачами.

Запровадження класифікації моделей уявлення даних на ієрархічні, мережні іреляционние вдарило по архітектурі системам управління базами даних, і технології їх опрацювання. АрхітектураСУБД описує її функціонування як взаємодія процесів двох типів: імені клієнта й серверу.

>Распределенная обробка і розподілена база даних не синоніми. Якщо за розподіленої обробці виробляється роботу з базою, то мається на увазі, що вистава даних, їх змістовна обробка, роботу з базою на логічному рівні виконуються на персональному комп'ютері клієнта, а підтримку бази на актуальному стані — на сервері. Що стосується використання розподіленої бази даних остання розміщається на кількох серверах. Фундаментальна обізнаність із ній складає тієї ж персональні комп'ютери чи інших, й у доступу до віддаленим даним треба використовувати мережнуСУБД.

У системі розподіленої обробки клієнт може послати запит до власного локальної базі чи віддаленій. Віддалений запит — одиничний запит одного серверу. Кілька віддалених запитів одного серверу об'єднують у найвіддаленіші транзакцію. Якщо окремі запити транзакції обробляються різними серверами, то транзакція називається розподіленої. У цьому один запит транзакції обробляється одним сервером.РаспределеннаяСУБД дозволяє обробляти один запит кількома серверами. Такий запит називається розподіленим. Тільки обробка розподіленого запиту підтримує концепцію розподіленої бази даних.


1.1.4 Деякі найпоширеніші інформаційні технології

Найпоширенішими комп'ютерних технологій є редагування та обробка текстових, графічних ітабличних даних.

>Текстовие процесори забезпечують таких функцій, як набір тексту, зберігання його за комп'ютерних носіях, перегляд і поставив печатку. У багатьох процесорів реалізовані функції перевірки орфографії, вибору шрифтів,центровки заголовків, розбивки тексту шпальти, друку, у одну чи кілька колонок, вставки до тексту таблиць і малюнків, використання шаблонівпостраничних посилань, роботу з блоками тексту, зміни структури документа. З допомогою коштів форматування можна створити зовнішній вигляд документа, змінити стиль, підкреслити, виділити курсивом, змінити розміри символів, виділити

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація