Реферати українською » Экономика » Розрахунок показників валового внутрішнього продукту


Реферат Розрахунок показників валового внутрішнього продукту

Зміст

Тести

Завдання №1

Завдання №2

Завдання №3

>Задача№4

Список літератури


Тести

Питання №1. Знайдіть визначення, відповідає поняттю національна економіка

a. Характеризує діяльність економічної території цієї країни і її межами резидентів та нерезидентів;

b. Характеризує діяльність резидентів та нерезидентів на економічної країни;

з. Характеризує діяльність національних резидентів на економічної території країни та її межами.

Питання №2. Зверніть увагу елементи, які стосуються капітальним трансфертів:

a. Капітальні вкладення економіку з держбюджету;

b. Податки на спадщину і її податки на подарунки, не які стосуються основних фондів;

з. Субсидії виробництво та імпорт;

>d. Субсидії на капітальні вкладення

Питання №3. Зверніть увагу балансуючу статтю зовнішнього рахунки «Товарів й нових послуг»:

a. Сальдо поточних операцій із «оточуючими»;

b. Чисте кредитування, чисте запозичення;

з. Зовнішній баланс товарів та послуг.


Завдання №1

Є такі дані про регіону (млн. крб.)

1. Сфера вироблених матеріальних благ та надаваних послуг:

оплата праці найманих працівників 2700

фактичні відрахування на зарплатню 130

умовні відрахування на зарплатню 35

валовий дохід домогосподарств 25

валова прибуток підприємств 440

податку додану вартість 140

решту податків виробництва 50

субсидії виробництва 30

чисті податки імпорту товарів та послуг 70

2. Сфера надання послуг:

вести працівників 1150

відрахування на соціальне страхування 440

оплата праці кооперативах у сфері обслуговування 980

чистий прибуток установ і закупівельних організацій 110

чисті податки імпорту і виробництво послуг 90

3. Амортизація основних фондів:

у сфері виробництва 1200

у сфері послуг 300

Визначте валовий і чистий внутрішній продукти в ринкових цінах.

Рішення:

>Рассчитаем ВВП розподільчим методом:

ВВП = ВІД +ЧНПрИ +ВП, ВІД – оплата праці працівників;ЧНПрИ - чисті податки виробництво та імпорт; ВП – валова прибуток (доходи)предприятий.[1]

>ЧНПрИ =ЧНПР +ЧНИ + чисті податки імпорту і виробництво послуг, деЧНРП – чисті податки виробництва;ЧНИ – чисті податки імпорту.

ВІД = оплата праці найманих працівників + вести працівників сфери послуг + фактичні відрахування на зарплатню + умовні відрахування на зарплатню + відрахування на соціальне страхування + оплата праці кооперативах у сфері обслуговування = 2700 + 1150 + 130 + 35 + 440 + 980 = 5435 млн. крб.

>ЧНПР = податку додану вартість + решту податків виробництва - субсидії виробництва = 140 + 50 – 30 = 160 млн. крб.

>ЧНИ = 70

>ЧНПрИ = 190 + 70 + 90 = 350 млн. крб.

ВП = валовий дохід домогосподарств + валова прибуток підприємств + чистий прибуток установ і закупівельних організацій = 25 + 440 + 110 = 575 млн. крб.

Отже, ВВП = 5435 + 350 + 575 = 6360 млн. крб.

Чистий внутрішній продукт (>ЧВП) = ВВП –ПОК.ПОК – споживання основний капітал, включає видатки амортизацію основнихфондов.[2]

>ПОК = Амортизація основних фондів у сфері виробництва + Амортизація основних фондів у сфері послуг = 1200 + 300 = 1500 млн. крб.


>ЧВП = 6360 – 1500 = 4860 млн. крб.

Відповідь: ВВП = 6360 млн. крб.;ЧВП = 4860 млн. крб.

Завдання №2

Є такі дані (млн. крб.)

ВВП основних цінах Чисті податки на продукти і імпорт Амортизація основних фондів Доходи від власності й підприємницької діяльності Поточні трансферти
Отримані з-за кордону Передані до інших держав Отримані з-за кордону Передані до інших держав
>Материальноепроизводство 3010 107 185 143 89 213 197
Сфера послуг 1520 53 87 63 54 24 28

Визначте валовий дохід, валовийрасполагаемий прибуток і чистий внутрішній продукт економіки ринкових цінах.

Рішення:

>ВНД = Доходи від власності й підприємницької діяльності іЧНИ, отримані з-за кордону + ВВП - Доходи від власності і підприємницькій діяльності, передані до інших держав = (143 + 63) + (3010 + 1520) + (107 + 53) – (89 + 54) = 4861 млн. крб.

>ВНРД =ВНД + Поточні трансферти, отримані з-за кордону - Поточні трансферти, передані до інших держав = 4861 + (213 + 24) – (197 + 28) = 4873 млн. крб.ЧВП = ВВП - Амортизація основних фондів = (3010 + 1520) (185 + 87) = 4258 млн. крб.

Відповідь:ВНД = 4861 млн. крб.;ВНРД = 4873 млн. крб.;ЧВП = 4258 млн. крб.

Завдання №3

Складіть зведений рахунок розподілу доходів (млн. крб.):

Валовий внутрішній продукт в ринкових цінах 1580;

Оплату праці працівників 600;

>Отчисление на соціальне страхування 230;

Валовий дохід підсобних господарств 110

Податки на продукти 101;

Інші податки виробництва 84

Субсидії виробництва 36

Податки імпорту 97

Субсидії на закупівлю імпорту 12

Доходи від власності і підприємницькій діяльності:

Отримані з-за кордону 58;

Передані до інших держав 49;

Поточні трансферти

Отримані з-за кордону 37

Передані до інших держав 41.

Рішення:

>Составим зведений рахунок розподілу доходів

Зведений рахунок розподілу доходів

Використання Сума Ресурси Сума

8. Субсидії виробництва;

9. Субсидії імпорту;

10. Доходи від власності і підприємницькій діяльності, передані до інших держав;

11. Поточні трансферти, передані до інших держав;

12. Валовий національнийрасполагаемий дохід.

36

12

49

41

1585

1. Валова прибуток економіки;

>2.Оплата праці найманих працівників;

3. Податки виробництва;

>4.Налоги імпорту;

5. Доходи від власності й підприємницької діяльності, отримані з-за кордону;

6. Поточні трансферти, отримані з-за кордону

516

830

185

97

58

37

13. Усього 1723 7. Усього 1723

>Определим відсутні показники:

>ВНРД =ВНД + Поточні трансферти, отримані з-за кордону - Поточні трансферти, передані до інших держав.

>ВНД = Доходи від власності й підприємницької діяльності, отримані з-за кордону + ВВП - Доходи від власності й підприємницької діяльності, передані зарубеж.[3]

Отже,ВНД = 58 + 1580 – 49 = 1589 млн. крб.ВНРД = 1589 + 37 – 41 = 1585 млн. крб.

Податки виробництва = Податки на продукти + Інші податки виробництва = 101 + 84 = 185 млн. крб.

Оплату праці найманих працівників = Оплату праці працівників +Отчисление на соціальне страхування = 600 + 230 = 830 млн. крб.;

Валова прибуток економіки = ВВП – Оплату праці – Чисті податки виробництво та імпорт;

Чисті податки виробництво та імпорт = (Податки виробництва - Субсидії виробництва) + (Податки імпорту – Субсидії імпорту) = (185 – 36) + (97 - 12) = 234 млн. крб.

Валова прибуток економіки = 1580 – 830 – 234 = 516 млн. крб.


>Задача№4

Є такі дані (млн. крб.):

1. Придбання фінансових активів

1.1 Фінансове золото 13000;

1.2 Спеціальні права запозичення 250;

1.3 Готівку і перекладні депозити:

у національній валюті 1000;

в іноземній валюті 200;

1.4 Інші депозити

у національній валюті 600;

в іноземній валюті 200;

1.5 Векселі і короткострокові облігації 680;

1.6 Довгострокових облігацій 740;

1.7 Акції 250;

1.8 Інші активи типу акцій 50;

1.9 Нетривалий торговий кредит 700;

1.10Среднесрочний кредити 130;

1.11 Довгостроковий кредити 250;

1.12Актуарние резерви 100;

1.13 Попередні виплати страхових премій 60;

2. Прийняття фінансових зобов'язань

2.1 Готівку і перекладні депозити

у національній валюті 1000;

в іноземній валюті 300;

2.2 Інші депозити

у національній валюті 550;

в іноземній валюті 180;

2.3 Векселі і короткострокові облігації 780;

2.4 Довгострокових облігацій 945;

2.5 Акції та інші активи типу акцій 420;

2.6 Короткострокові кредити 1500;

2.7 Технічні резерви страхування 180;

2.8Средне- і довгострокові кредити 1800;

3. Чисті кредити + 10555;

Складіть фінансовий рахунок сектора «інший світ».

Рішення:

>Составим фінансовий рахунок сектора «інший світ»

Фінансовий рахунок сектора «інший світ»

Зміна

активів

Операції ісальдирующие статті Зміна пасивів

1000

200

600

200

100

60

680

740

300

13000

250

700

380

Готівку і перекладні депозити:

 у національній валюті;

 в іноземній валюті;

Чисте вкладення в МВФ;

Інші депозити

 у національній валюті;

 в іноземній валюті;

Технічні резерви страхування;

>Актуарние резерви;

Попередні виплати страхових премій;

Векселі і короткострокові облігації;

Довгострокових облігацій;

Акції та інші активи типу акцій;

Фінансове золото;

Спеціальні права запозичення;

Короткострокові кредити;

>Средне- і довгострокові кредити;

Чисте зміна фінансових активів та зобов'язання

600

200

+10555

550

180

180

780

945

420

1500

1800

110

17820 17820

Чисте зміна фінансових активів та зобов'язання = Активи – пасиви = 17820 – 17710 = 110 млн. крб.

Список літератури

1.МакконеллК.Р.,БрюС.Л. Економікс: принципи, і проблеми освіти й політика. – М.:ИНФРА-М, 1999.

2. Національне рахівництво: контрольні завдання й методичні вказівки щодо виконання для студентів заочній форми навчання усіх спеціальностей / упорядник:СигачеваТ.В. – Хабаровськ:РИЦХГАЭП, 1999.

3. Економіка: Підручник / Під ред. А.І. Архипова та інших. – М.: Проспекта, 1998.

4. Економічна теорія: Підручник // Під ред. А.І. Добриніна. – СПб.: Пітер, 1997.[1] Національне рахівництво: контрольні завдання й методичні вказівки щодо виконання для студентів заочній форми навчання усіх спеціальностей / упорядник:СигачеваТ.В. – Хабаровськ:РИЦХГАЭП, 1999. – з. 9.

[2] Національне рахівництво: контрольні завдання й методичні вказівки щодо виконання для студентів заочній форми навчання усіх спеціальностей / упорядник:СигачеваТ.В. – Хабаровськ:РИЦХГАЭП, 1999. – з. 12.

[3] Національне рахівництво: контрольні завдання й методичні вказівки щодо виконання для студентів заочній форми навчання усіх спеціальностей / упорядник:СигачеваТ.В. – Хабаровськ:РИЦХГАЭП, 1999. –с.12.


Схожі реферати:

Навігація