Реферати українською » Экономика » Пропозиція в умовах досконалої конкуренції


Реферат Пропозиція в умовах досконалої конкуренції

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Українська Академія управління

за нового президента України

Одеський філія


Кафедра проектного менеджменту

Дисципліна: “>Микроекономика”

Тема курсової роботи:

Пропозиція за умов досконалої конкуренції


Студентки 2 курсу

II групиз/о

>Фоминой О.С.

Спеціальність:

менеджмент організацій

р. Одеса


Зміст

 

1. Запровадження

2. Конкуренція
2.1. Поняття конкуренції
2.2. Види конкуренції
2.3. Функції конкуренції

3. Пропозиція
3.1. Визначення пропозиції
3.2. Закон пропозиції
3.3. Еластичність пропозиції

4. Пропозиції за умов досконалої конкуренції
4.1. Теорія досконалої конкуренції Ф.Найта
4.2. Укладена конкуренція
4.3. Пропозиція за умов досконалої конкуренції

5. Укладання

6. “Економічні наслідки світу” Еге.Ядерни

7. Список літератури


Запровадження

 

Сучасна ринкової економіки є дуже складний організм, що з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, взаємодіючих і натомість розгалуженої системи правових норм бізнесу, іобъединяемих єдиним поняттям - ринок.

За визначенням ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники, і споживачі, продавці та покупці, де внаслідок взаємодії попиту споживачів (попитом називається кількість товару, яке споживачі можуть купити за ціною) і товарної пропозиції виробників (пропозицію - на цю кількість товару, яке виробники продають за ціною) встановлюють і ціни товарів, і обсяги продажу. Зблизька структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що у процесі обміну загального еквівалента вартості (грошей) на будь-якої товар. Це кількість у виробників і споживачів, характері і структура відносин з-поміж них визначають взаємодія попиту й пропозиції.

Ключове поняття,виражающим сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (>competition) . Конкуренція - це центр тяжкості всієї системи ринкового господарства, тип відносин між виробниками з приводу встановлення цін, і обсягів пропозиції товарів над ринком. Це між виробниками. Аналогічно визначається між споживачами як взаємовідносини щодо формування цін, і обсягу попиту ринку. Стимулом, що спонукає людини до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. У суперництві на ринках йдеться про взяття операцій та про частках участі у ринкової сфері . Конкурентна боротьба - це динамічний ( що прискорює рух ) процес. Він служить кращому забезпечення ринку товарами.

Як засобів у конкурентної боротьби підвищення своїх позицій над ринком компанії використовують, наприклад, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови постачання і платежів, інформацію через рекламу.


2. Конкуренція

2.1. Поняття конкуренції

Конкуренція (латів.concurrentia - зіштовхуватися) - змагання між виробниками (продавцями) товарів, а загальному разі - між будь-якими економічними, ринковими суб'єктами; боротьба за ринки збуту товарів для одержання вищих доходів, прибутку, інших вигод. Конкуренція представляє цивілізовану,легализованную форму боротьби за існування й одне з найбільш ефективних механізмів добору, і регулювання трапилося в ринковій економіці. Конкуренція предметна - суперництво над ринком конкретних видів продукції різних фірм-виготовників і експортерів; видова - змагальність однорідних видів продукції з подібними споживчими властивостями; функціональна - конкуренція різних видів виробів однакового призначення, взаємозамінних цілком або частково, наприклад моделей металорізального устаткування подібних видів металообробки. Наявність конкуренції відрізняє справді економіку від централізовано керованої, державної.

2.2. Види конкуренції

Конкуренція досконала - між виробниками, продавцями товарів, яка простежується, на так званому ідеальному ринку (ідеальна конкуренція, чиста конкуренція), де представлено необмежена кількість продавців і покупців однорідної схожого,взаимозаменяемого товару,свободнообращающихся між собою. Такою ринку жодного з продавців і покупців неспроможний надати вирішального впливу і ціну, і масштаби продажів. Реально така конкуренція практично немає, насправді має справу з недосконалої конкуренцією.

Конкуренція недосконала - конкуренція за умов ринку, значно від ідеальних, яка відповідає теоретичним уявленням про чистої конкуренції; конкуренція за умов, коли фірми мають можливість частково чи повністю контролювати ціни на всі продукцію, що вони виробляють, на відміну досконалої конкуренції, коли він ціни формуються ринком якравновесние залежності попиту й пропозиції.

Конкуренція монополістична - конкуренція, яка простежується ринку з щодо велику кількість продавців і покупців за значного розмаїтті товарів, які й за цінами. Монополістична конкуренція займає середнє, проміжне становище між досконалої (ідеальної) іолигополистической конкуренцією.

Конкуренціяолигополистическая - конкуренція, яка простежується ринку з невеликою кількістю великих продавців однорідної товару, спроможних надавати значний вплив ціни, якими продається даний товар; підрозділяється на предметну, видову і функціональну. Стратегія такий конкуренції полягає в "виборі ніші", і навіть конкуренції цін, диференціації товарів, орієнтації на стійку клієнтуру.Олигополистическая конкуренція залежно від схеми поставок товарів каналами розподілу характеризується конфліктом за вертикаллю - між підприємствами різних рівнях збуту і конфліктом за горизонталлю - між підприємствами одному рівні збуту, зустрічається найчастіше.

Конкуренція несумлінна - конкуренція, учасники якої порушують усталені ринку правил і норми конкуренції, входять у змова проти інших конкурентів, прагнуть їх опорочити, дискредитувати, використовують хибну рекламу своєї продукції, встановлюють дискримінаційні, іноді демпінгові ціни.Недобросовестную конкуренцію у найбільш злісних формах називають хижацької.Недобросовестная конкуренція підлягає переслідуванню державних органів.

Конкуренція цінова - конкуренція, здійснювана у вигляді зниження цін конкуруючими між собою продавцями товару.

Конкуренціянеценовая - метод конкурентної боротьби, основою якого належить не цінове перевага над конкурентами, а досягнення вищої якості, технічного рівня, надійності, технологічного досконалості продукції, дизайну і умов продажу при незмінних цінах.

>Конкурентность потенційна - певна реальність, вступу нових фірм у галузь, у ринок, який доти забезпечує вже які у ньому фірмам високу дохідність, прибуток; таке вступ загрожує цим чинним над ринком фірмам потенційно можливої конкуренцією із боку знову вступників фірм.

2.3. Функції конкуренції.

 

Функція регулювання.   Щоб встояти у боротьбі, підприємець повинен пропонувати вироби, які воліє споживач (суверенітет споживача). Звідси й чинники виробництва під впливом ціни направляють у галузі , де у них існує найбільша потреба.

Функція мотивації.   Для підприємця конкуренція означає шанс і зростає ризик одночасно:

    -підприємства, які пропонують кращу за якістю продукцію чи виробляють її з меншими виробничими витратами, отримують винагороду як прибутку (позитивні санкції). Це викликано технічний прогрес;

    - підприємства, які реагують на побажання клієнтів чи порушення правил конкуренції своїми суперниками над ринком, отримують покарання як збитків чи витісняються з ринку (негативні санкції)

Функція розподілу. Конкуренція як включає стимули до вищої продуктивності, а й дозволяє розподіляти дохід підприємствами та розподіл домашніх господарств у відповідність до їх ефективним внеском. Це відповідає пануючому в конкурентної боротьби принципу винагороди за результатами.

Функція контролю. Конкуренція обмежує і контролює економічну силу кожного підприємства. Наприклад, монополіст може робити призначення ціну. У той самий час конкуренція надає покупцю можливість вибору серед кількох продавців. Чим витонченіша конкуренція, тим справедливішим ціна.

Політика на області конкуренції покликана піклуватися про те, щоб конкуренція могла виконувати свої функцію. Керівний принцип "оптимальної інтенсивності конкуренції" як цілей політики у сфері конкуренції передбачає, що:

   - технічний прогрес щодо виробів і прогресів швидко впроваджується ( інновація під тиском конкуренції) ;    

   - підприємства гнучко адаптуються до мінливих умов (наприклад, схильності споживачів) (адаптація під тиском конкуренції).

Масштаб інтенсивності конкуренції залежить від того, як швидко переваги прибутків губляться внаслідок успішного відтворення інновацій конкурентам. Передусім це від цього, як швидко конкуренти реагують на ривок впередпредприятия-пионера і, як динамічний попит.

Відповідно до керівним принципом оптимальної інтенсивної конкуренції сприятливі умови для нормально функціонувати суперництва з'являються тоді, коли починають працювати з "широкої" олігополією з "помірної" індивідуалізацією продукції. "Вузька" олігополія із сильною індивідуалізацією продукції, навпаки, зменшує інтенсивність конкуренції.

У кожній ринкової економіки є велика небезпека те, що учасники конкурентної боротьби спробують ухилитися від обов'язкових і ризику, пов'язаних із вільної конкуренцією, вдаючись, наприклад, до змови ціни чи імітації товарних знаків. Тому держава має видавати нормативні документи, які регламентують правила конкурентної боротьби, і гарантують:

   - якість конкуренції;

   - саме існування конкуренції;

   - ціни, і якість виробів повинні прагнути бути центрі уваги конкуренції;

   - запропонована послуга мусить бути сумірною за ціною та іншим договірним умовам;

   - захищені правовими нормами товарні знаки і марки допомагають покупцю розрізняти товари з їхньої походженню і своєрідності, і навіть будувати висновки про деяких із якостях;

   - обмежена за часом патентна захист (20 років) і зареєстровані промислові зразки, і навіть зразки промислової естетики.


3. Пропозиція

3.1. Визначення пропозиції

Пропозиція можна з'ясувати, як шкалу, яка ніколи різні кількості продукту, які виробник бажає й здатний зробити і передложить на продаж над ринком з кожної конкретної ціні з низки можливих цін протягом певного періоду часу. Ця шкала пропозиції представляє ряд альтернативних можливостей таких, які показані в таблиці 1 для індивідуального виробника.

Таблиця 1. Пропозиція картоплі індивідуальним виробником (гіпотетичні дані)

Ціна за центнер

(дол.)

Величина пропозиції

на тиждень

5 60
4 50
3 35
2 20
1 5

Пропозиція показує, які кількості продукта пред'являть на продаж за цінами, притому всі інші чинники залишаються неизменними. У разі припустимо, що наша виробник є фермером,виращивающим картопля, попит який ми хіба що розглядали. Наше визначення поняття "пропозицію" показує, пропозиціяобично розглядається з погляду вигідності ціни. Інакше кажучи, ми вважаємо, що передложение свідчить про кількість продукту, доторое виробники стануть пропонувати з різних можливим цінами. Однак у рівній міріпра вільно, а деяких випадках навіть корисніше розглядати речення з погляду його величини. Замість запитувати, скільки пропонуватимуть за цінами, ми можемо запитати, якими повинні бути ціни, які спонукають виробника пропонувати різне количество товару.

3.2. Закон пропозиції

Легко помітити, що таблиця 1 показує положительную, чи  пряму, зв'язок між ціною і пишатися кількістю запропонованого продукту. З підвищенням цін відповідно зростає йве машкара пропозиції; зі зниженням цінсокращается ще й пропозицію. Ця специфічна зв'язок називається законом пропозиції. Він просто показує, що вітчизняні виробники хочуть виготовити і запропонувати на продаж більше свого продукту по високі ціни, що вони хотів би це робити за ціною. Чому? Це переважно також диктується здоровий глузд.

Ціна, з погляду споживача, постає як стримуючий чинник.Препятствие у вигляді високого ціни означає, що споживач, опиняється у ролі платника, купуватиме за ціну щодо невеличке доличество продукту; що нижчою цінової бар'єр, тим більше коштів споживач купуватиме. З іншого боку, постачальник виступає у ролі одержувача грошей за продукт. Він ціна є виручку кожну одиницю продукту, тож вона лежить стимулом до того що, щоб виготовляти і навіть пропонувати свій продукт на продаж над ринком.

Уявімо пропозицію до вигляді кривою. Графік представлений рис. 1. На осі ординат позначена ціна одиниці товару Р у доларах. Це ціна, яку продавець отримує певну запропоноване кількість товару і яку покупець заплатить певну необхідну кількість цього товару. Вісь ординат показує загальне необхідне й запропоноване кількість товаруQ у цей період.

>Рис. 1. Крива пропозиції

Крива пропозиції  P.S показує, скільки товару і з якої ціні виробника можуть продати над ринком. Крива піднімається вгору, оскільки, що стоїть ціна, тим більше фірм має можливість виконувати й продавати товар. Наприклад, вища ціна дає можливість існуючим фірмам розширити обсяги виробництва в стислий період часу рахунок залучення додаткової робочої сили в чи понад визначених робіт, а тривалий проміжок часу — з допомогою екстенсивного розвитку самого виробництва. Вища ціна може також залучити до ринок нові фірми, в яких іще високі витрати виробництва та продукція яких за низькі ціни є нерентабельним.

3.3. Еластичність пропозиції

Пропозиція залежить від ціни на всі цей товар і витрат у виробництві. Наприклад, якщо ціна на кави зросте, то знизиться попит нею і зміниться обсяг пропозиції. Однак найчастіше хочемо знати величину зростання чи зниження пропозиції з попиту. Наскільки чутливий попит на кави доизменению цін? Якщо ціну підніметься на 10 %, як зміниться попит? Як зміниться попит, якщо дохід зросте п'ять%? Щоб та такі питання, скористаємося поняттям еластичності.

Еластичність міра реагування однієї перемінної величини зміну інший.


4. Пропозиції за умов досконалої конкуренції

4.1. Теорія досконалої конкуренції

Найбільш близьку до сучасної характеристику досконалої конкуренції дав Ф. Найт. Відповідно до його формулюванні, досконала конкуренція повинна мати такими властивостями.

а) Повна визначеність (поінформованість) кожного господарюючого суб'єкту про майбутніх діях та намірах решти суб'єктів.

б) Укладена мобільність всіх економічних ресурсів.

в) Безкінечна подільність благ.

р)Однородность благ, обертаються над ринком.

буд) Відсутність таємних угод між господарюючими суб'єктами, що означає відсутність будь-яких монополій чи тенденцій до освіті.

При порушенні будь-якої з цих умов конкуренція перестає бути досконалої. Особливого значення Ф. Найт, природно, надавав порушення такого умови, як повна поінформованість.

4.2. Укладена конкуренція

Укладена конкуренція - вид галузевого ринку, у якому багато фірм продають стандартизований продукт і фірма немає досить великий частка ринку, аби впливати на ціну продукту. При досконалої конкуренції частка кожної фірми загалом випуску продукції, продаваної над ринком, повинна бути менш 1 %. Тому конкурентні фірми що неспроможні впливати на ринкову ціну зміною обсягу продажу, що відбувається за умов олігополії. Через те, що у цілком конкурентних ринках продається не диференційована (як із монополістичною конкуренції), астандартизированная, тобто. позбавлена особливих якісних характеристик, продукція, фірми теж можуть проводити ринкову ціну, а змушені приймати її як задану ззовні, самим ринком. Жодна фірмою не розглядає конкурентів як загрозу її ринкової частці продажу та, отже, не цікавиться виробничими рішеннями своїх конкурентів. Інформації про цінах, технологій і імовірною прибутку проста до будь-який фірми, і є можливість швидкого реагування на зміну умов ринку з допомогою переміщення застосовуваних виробничих ресурсів, тобто. продажу одних

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація