Реферати українською » Экономика » Інвестиційна політика в сучасній Росії і Кузбасі


Реферат Інвестиційна політика в сучасній Росії і Кузбасі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

Кафедра економічної теорії

>КУРСОВАЯ РОБОТА

на уроках «Економічна теорія»

на задану тему: «Інвестиційна політика у Росії і Кузбасі»

Кемерово – 2008


Зміст

Запровадження

Глава I. Інвестиції

1.1 Поняття інвестиції. Види інвестицій

1.2 Основні чинники, що впливають інвестування

1.3 Чинники інвестицій

1.4 Нестабільність інвестицій

1.5 Інвестиційний клімат

1.6 Основні засади інвестиційної політики

Глава II. Інвестиційна активність у Росії Кузбасі

2.1 Інвестиційний бум у Росії

2.2 Інвестиційний клімат Кузбасу

2.3 Курс для підвищення інвестиційній привабливості регіону

2.4 Динаміка інвестицій у Кузбасі за 2007 рік

Глава III. Пріоритетні напряму, і завдання інвестиційної політики у же Росії та Кузбасі

3.1 Ключові завдання і цілі державної інвестиційної політики у Росії

3.2 Пріоритетні базові галузі Кузбасі

Укладання

Словник

Список використаної літератури


Запровадження

 

Необхідною умовою розвитку є висока інвестиційна активність. Вона осягається через збільшення обсягів реалізованих інвестиційних ресурсів немає і найефективнішого їх використання їх у пріоритетних сферах матеріального виробництва та соціальної сфери. Інвестиції формують виробничий потенціал новому науково-технічної базі і визначають конкурентні позиції країн на світові ринки. У цьому далеко ще не останню роль багатьом держав, особливовиривающихся з економічної і міністерства соціального неблагополуччя, грає залучення іноземного капіталу вигляді прямих капіталовкладень, портфельних інвестицій та інших активів.

Інвестиції відіграють істотне значення економіки кожної країни, як у макро, і на мікро рівні. Власне, вони сьогодні визначають майбутнє країни загалом, окремого суб'єкта господарювання і є локомотивом у розвитку економіки.

Інвестиції призначені для підняття та розвитку виробництва, збільшення його потужностей, технологічного рівня. Про інвестиціях сказано вже чимало: російські політики які вже схиляють це слово на всі заставки, розуміючи, що інвестицій російського виробництва не вижити, проте донедавна нашій країні політична ситуація складалася не дуже добре, політична нестабільність стримувала потоки інвестицій, готових ринути нового, отже прибутковий, ринок.

Проблема інвестицій у нашій країні настільки актуальна, що розмови про неї не вщухають. Проблема актуальна, передусім, тим, що у інвестиціях у Росії можна нажити величезні статки, але водночас страх загубити вкладені кошти зупиняє інвесторів. Російський ринок - одне із найбільш привабливих для іноземних інвесторів, але він ще й одне із найбільш непередбачуваних, й іноземні інвестори мечуться з боку убік, намагаючись не втратити свій шматок російського ринку нафтопродуктів та, до того ж час, втрачена свої гроші. У цьому, закордонні інвестори орієнтуються насамперед інвестиційний клімат Росії, що визначається незалежні експерти і є для свідчення про ефективність капіталовкладень у тій чи іншій країні.

А російські потенційні інвестори які вже не довіряють уряду. Це недовіру зумовлено, передусім, сформованим стереотипом ставлення до влади росіян – «уряд працює лише з себе». Проте державна інвестиційна політика тепер спрямована саме у те що забезпечити інвесторів усіма необхідними умовами до роботи російському ринку, і тому перспективі ми можемо прогнозувати зміну економічної ситуації у російській економіці цю справу. Величезне значення для Росії мають як іноземні, а й внутрішньоросійські інвестиції, адже безліч людей під час становлення російської економіки «збили» величезні багатства, які у цей час лежать у європейських і американських банках, інакше кажучи йдуть на інвестицій у інших країнах. Держава щосили намагається повернути ці гроші з-за кордону російську економіку, що дозволить суттєвий поштовх розвитку російського виробництва.

Взагалі ж капіталовкладення проводяться приватними інвесторами насамперед заради одержання прибутків і ми маємо працювати з неврівноваженою економікою, неясною політичної ситуацією законодавством, ні про яку прибутку може бути мови, отже, може бути мови довгострокові стратегічних інвестиціях у російську економіку, без чого, своєю чергою, неможливий підйом виробництва, тобто відродження економіки Росії. Нині інвестиційна політика перебуває в стику проблем стратегічного управління, фінансового менеджменту як процесу управління фінансових ресурсів і безпосереднього здійснення інвестиційної діяльності. Функціонування механізму регулювання інвестиційної політики і не відповідає потребам економіки, саме, відсутні достатні джерела для державного і приватного інвестування, неефективно працюють інститути досудової санації, податкові пільги, амортизаційна і кредитна політика.

І тому необхідно використовувати весь накопичений вітчизняний і закордонний досвіду у сфері інвестування та спробу виробити єдині принципи, методи лікування й інструменти

Метою згаданої роботи є підставою розкриття поняття і деяких видів інвестицій, чинників, які впливають інвестування, основних принципів інвестиційної політики. Також розглянуті питання динаміці інвестицій у Кузбасі і основні завдання і цілі інвестиційної політики у Росії.


I. Інвестиції.

 

1.1 Поняття інвестиції. Види інвестицій.

 Інвестиції означають Витрати будівництво нових заводів, на верстати й устаткування з тривалим терміном служби й т. п.

Зазвичай інвестиції діляться на:

прямі - вкладення реальні активи (виробництво), під управлінням якими бере участь інвестор;

портфельні (фінансові) - вкладення акції, облігації та інші цінних паперів, пов'язані безпосередньо з титулом співрозмовника, що дозволяють отримання доходів від власності. Частина портфельних інвестицій - вкладення акції підприємств різних галузей матеріального виробництва - іноді також розглядаються як прямі;

реальні - фінансові вкладення землю, нерухомість, машини та устаткування, запчастини тощо. включаючи витрати обігового капіталу;

проектні - кредити, надані реальному чи потенційному власнику для реалізації прибуткового інноваційного проекту.

 Інвестиції також поділяються до валових і чисті. Валові приватні внутрішні інвестиції включають виробництво всіх інвестиційних товарів, виділені на заміщення машин, устаткування й споруд, якіпотреблени під час виробництва, у поточного року, плюс будь-які чисті додавання обсягу капіталу економіці.

По суті, валові інвестиції включають як сукупність відшкодування, і прирости інвестицій. З іншого боку, термін "чисті приватні внутрішні інвестиції" призначається лише характеристики додаткових інвестицій, наявних у протягом цього року.

1.2 Основні чинники, що впливають інвестування

Рівень чистих витрат на інвестиції визначають дві основні чинника: очікувана норма чистий прибуток, яку підприємці планують одержувати від витрат на інвестиції, і ставка відсотка.

Спонукальним мотивом здійснення витрат на інвестиції є прибуток. Підприємці набувають засоби виробництва тільки тоді ми, коли очікується, що такі закупівлі будуть прибутковими.

Ще одна компонент витрат, що з інвестуванням це ставка відсотка - ціна, яку фірма має заплатити, щоб зайняти грошовий капітал, необхідний придбання реального капіталу. Якщо очікувана норма чистий прибуток перевищує ставку відсотка, то інвестування буде прибутковим. Але якщо ставка відсотка й вище інвестування буде невигідним.

Слід сказати, що став саме реальна ставка відсотка грає істотну роль прийнятті інвестиційних рішень. Оскільки номінальна ставка відсотка виявляється у поточних цінах, а реальна ставка відсотка - у постійних чи скоригованих з урахуванням інфляції цінах. Інакше кажучи, реальна ставка відсотка - це номінальна ставка з відрахуванням рівня інфляції.

1.3 Чинники інвестицій

Основним чинником, визначальним інвестиції, є динаміка ставки відсотка, при даної очікуваної нормі чистий прибуток щодо різноманітних можливих величин інвестицій.

1) Недоліки для закупівлі, експлуатацію й обслуговування обладнання. Початкові Витрати основний капітал разом із видатками з його технічне обслуговування, поточний помешкання і експлуатацію дуже важливі при обчисленні очікуваної норми прибуток від будь-якого інвестиційного проекту. Тією мірою, як і ці видатки будуть зростати, у самій мері очікувана норма чистий прибуток від можливого інвестиційного проекту знижуватиметься. І навпаки, коли ці витрати падають, то очікувана норма чистий прибуток зростає.

2) Податки на підприємця. Під час ухвалення інвестиційних рішень власники підприємств розраховують на очікувану прибуток після сплати податків. Отже, зростання податків на підприємців призводить до зниження дохідності.

3) Технологічні зміни. Технічний прогрес - розробка нової влади і вдосконалення наявної продукції, створення нової техніки і нових виробничих процесів - є основним стимулом для інвестування. Розробка більш продуктивного устаткування, наприклад, знижує витрати чи підвищує якість продукції, цим, збільшуючи очікувану норму чистий прибуток від інвестування На цей устаткування.Рентабельние нові види продукції - такі як гірські велосипеди, персональні комп'ютери, нові види ліків та т.п., - викликають різке збільшення інвестицій, оскільки фірми прагнуть розширювати виробництво.

4) Готівковий основний капітал. Так само як що є споживчі товари надають вплив бути прийнятим домогосподарствами рішень щодо споживання і заощаджень, і готівковий основний капітал впливає очікувану норму прибуток від додаткових інвестицій у будь-якій галузі виробництва. Якщо ця галузь добре забезпечена виробничими потужностями і запасами готової продукції, то цій галузі інвестування стримуватиметься. Причина - в тому, що ця галузь досить оснащена, щоб забезпечити поточний та майбутній попит за цінами, що забезпечують середню прибуток. Якщо галузі є достатні і навіть надлишкові потужності, то очікувана норма прибуток від приросту інвестицій буде низькою, і тому інвестування буде незначним або його нічого очікувати зовсім.

5) Сподівання. Основою інвестиційного проекту є очікувана прибуток. Основний капітал перебуває у тривалому користуванні, його термін їхньої служби може тривати десятьма чи двадцятьма роками, і тому дохідність будь-якого капіталовкладення залежатиме від прогнозів майбутніх продажу та майбутньої рентабельності продукції, виробленої з допомогою цього основний капітал. Сподівання підприємців можуть базуватися на розроблених прогнозах майбутніх умов підприємництва, куди входять ряд "показників підприємництва". Разом про те такі непевні як важко передбачувані чинники, за зміну у внутрішньому політичному кліматі, ускладнення міжнародної обстановці, зростання населення, умови на фондову біржу тощо., мають бути прийняті до уваги на суб'єктивної і інтуїтивної основі

1.4 Нестабільність інвестицій

Графік інвестицій перестав бути незмінним. Оскільки інвестиції є мінливим компонентом загальних витрат.

Отже, деякі найважливіші чинники, які пояснюють мінливість інвестицій.

1) Тривалі терміни служби. Інвестиційні товари через свою природи мають досить невизначений термін їхньої служби. У деяких межах закупівлі інвестиційних товарів носять дискретний характері і тому можуть бути відкладені. Старе обладнання, або будинку можна або повністю ліквідовувати і замінити, або відремонтувати і сміливо використовувати ще кілька років. Оптимістичні прогнози можуть спонукати планувальників підприємства ухвалити рішення про заміні застарілого устаткування, тобто модернізувати виробництво, що збільшить рівень інвестицій. Трохи менше оптимістичний погляд, проте, можуть призвести до дуже невеличкому інвестуванню.

2)Нерегулярность інновацій. Технічний прогрес є головним чинником інвестування. Нова продукція і технології - головний стимул до інвестування. Проте історія свідчить, значні нововведення - залізниці, електрику, автомобілі, комп'ютери тощо. - з'являються менш регулярно. Але це може бути, відбувається величезний зростання, чи хвиля, інвестиційних витрат, що згодом знижується.

3) Мерехтливість прибутків. Відомо, що очікування майбутньої дохідності значною мірою впливає розмір поточної прибутку. Поточна прибуток мінлива, отже, мінливість прибутку надає мінливий характері і інвестиційним стимулам. Прибуток виступає, як основне джерело коштів на підприємницьких інвестицій Зростання прибутку даєплановикам фірми більше стимулів і більше для інвестування; зменшення прибутку має протилежний ефект. Непостійність прибутку збільшує нестабільність інвестицій.

4) Мерехтливість очікувань. Оскільки основний капітал має термін служби, прийняття інвестиційних рішень складає основі очікуваної чистий прибуток. Проте фірми схильні прогнозувати умови підприємництва з огляду на реалії сьогодні. Можна припустити, будь-які незаплановані події можуть призвести до змін у умовах підприємництва майбутньому. Вплинути на оптимізм, і песимізм підприємців здатні зміни внутрішньополітичної обстановки, посилення "холодної громадянської війни", розробки нових джерел енергії, зміна зростання населення і побудову що з ним попиту ринку, рішення суду з основним трудовим іантитрестовским питанням, нові законодавчі ініціативи, страйки, зміни державної економічної політики і ще аналогічні чинники.

У зв'язку з цим особливої уваги заслуговує фондової біржі.Плановики фірми найчастіше розглядають фондову біржу як показник загальної впевненості суспільства на майбутньої стабільності підприємництва; підвищення курсу акцій біржі переконує у майбутньому, і навпаки, зниження курсу акцій знижує впевненість. Різкі зміни курсу акцій впливають на величину виручки, отриманої від продажу, надають вплив до рівня інвестицій, цебто в величину закупівель основний капітал.

1.5 Інвестиційний клімат

Інвестиційний клімат включає об'єктивні можливості країни чи регіону (інвестиційний потенціал) й умови діяльності інвестора (інвестиційний ризик).

Для прийняття інвестиційного рішень недостатньо оцінювати лише з цих факторів. Регіон то, можливо першокласним з погляду потенціалу - наприклад, є сировинні ресурси чи багате населення, - якщо політична обстановка нестабільна або настільки забруднена довкілля, що чергового заводу населення просто більше не витримає, то, на інвестиції далеко не всі зважиться. І навпаки, регіон то, можливо тихим, але зовсім порожнім з погляду потенціалу, і, отже, непривабливим для інвесторів.

Інвестиційний потенціал (інвестиційна ємність території) складається як сума об'єктивних передумов для інвестицій, залежна як від наявності і розмаїття сфер та інвестування, і від своїх економічне становище.

Потенціал країни чи регіону на зі своєї основі характеристика кількісна, враховує основні макроекономічні показники, насиченість території чинниками виробництва (на природні ресурси, робочої силою, основними фондами, інфраструктурою тощо.), споживчий попит населення. Отже, оцінка інвестиційного потенціалу регіону проводиться у разі семи видам (що становить) потенціалу:

-ресурсно-сирьевому (середньозважена забезпеченість балансовими запасами основних видів природних ресурсів);

- виробничому (сукупний результат господарську діяльність населення регіоні);

- споживчому (сукупна купівельна здатність населення регіону);

- інфраструктурному (економіко-географічне становище регіону та його інфраструктурна облаштованість);

- інтелектуальному (освітній рівень населення);

- інституціонального (ступінь розвитку чільних інституцій ринкової економіки);

- інноваційного (рівень запровадження науково-технічного прогресу у регіоні).

Інвестиційний ризик характеризує ймовірність втрати інвестицій і доходу них. Він показує, чому слід (чи слід) інвестувати у дане підприємство, галузь, регіон чи країну. Ризик - характеристика якісна. Ступінь інвестиційного ризику залежить від політичної, соціальної, економічної, екологічної та кримінальної ситуацій. Ще однією вагомою складової інвестиційного ризику є законодавства, тобто юридичні умови, такі як

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація