Реферати українською » Экономика » Бюджетне пристрій


Реферат Бюджетне пристрій

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження. 3

1 Поняття бюджету держави. 4

2 Класифікація бюджетів. 8

3 Доходи бюджетів. 11

4 Витрати бюджетів. 16

5 Бюджетний процес. 22

6 Бюджетний федералізм. 25

Укладання. 28

Список літератури.. 29


Запровадження

Суспільство може стати відкритим без розуміння основ бюджетного устрою країни й формування чіткої поведінки щодо того, якою ця пристрій має бути. Платники податків заслуговують і знати, як держава використовує зібрані податки, за фінансування яких бюджетних витрат відповідають органи влади й управління різних рівнів, які у цій сфері існують проблеми, що може це має б зробити розв'язання.

Головними проблемами у сфері державних підприємств і муніципальних фінансів є: збалансованість бюджетів всіх рівнів і введення державних позабюджетних фондів; вдосконалення податкової системи; підвищення ефективність використання державної влади і муніципальної власності; вдосконалення бюджетного федералізму; та інших.

У цьому курсової роботі розглянутий питання бюджетного устрою Російської Федерації.


1 Поняття бюджету держави

У узагальненому вигляді таким є план прибутків і витрат держави щодо рік, складений формі балансу і за чинний закону. У будь-якій країні до державного бюджету - провідне ланка фінансової систем, єдність основних фінансових категорій: податків, державних витрат, державний кредит - у тому дії. Проте, оскільки є частиною фінансів, бюджет можна назвати на окрему економічну категорію, яка відображатиме грошові відносини держав з юридичними і фізичними особами щодо перерозподілу національного доходу (частково і національної багатства) у зв'язку з освітою і формуватимуться використанням бюджетного фонду, призначеного фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, потреб оборони та управління.

Отже, бюджет об'єктивно може бути просто засобом державного економічного регулювання, може реально проводити зростання економіки та соціальної сфери, прискорення темпів науково-технічного прогресу, оновлення й вдосконалення матеріально-технічної бази громадського виробництва. Але тут важливо наголосити, що прояв властивих бюджету властивостей, його використання кронштейна як інструмента і розподілу і контролю можна тільки у процесі людської діяльності, що знаходить своє вираження у створюваному державою бюджетному механізмі, що є конкретним вираженням бюджетної політики, відбиваючим націленість бюджетних відносин влади на рішення економічних та соціальних завдань.

Росії ж у силу її федеративного устрою значної ролі набуває непросто вироблення грамотного бюджетного механізму, а правильне співвідношення бюджетів різних рівнів, діючих біля країни, що становить поняття бюджетною системою. Навіть грамотно побудований і збалансований федеральний бюджет і не може повною мірою виконувати свої перерозподільчі і контрольні функції за відсутності належного бюджетного механізму безпосередньо на місцях. Так само неспроможна виявлятися ефект проведеної на місцях бюджетної політики у умовах її постійного протистояннянесбалансированному федеральному бюджету. Важливе значення має тут єдність бюджетною системою, яке ґрунтується за принципами самостійності, гласності, повноти і реальності всіх входять до неї бюджетів.

Організаційні принципи побудови бюджетною системою, її структура, взаємозв'язокобъединяемих у ній бюджетів визначає бюджетний устрій держави.

Структура бюджетною системою Російської Федерації

Бюджетна система Російської Федерації складається з бюджетів трьох рівнів:

> перший рівень - федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів;

> другий - бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів;

> третій рівень - місцевих бюджетів.

Правова форма бюджетів

Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів розробляються та затверджуються у вигляді федеральних законів, бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів розробляються та затверджуються у вигляді законів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів розробляються та затверджуються у вигляді правових актів представницьких органів місцевого самоврядування, або гаразд, встановленому статутами муніципальних утворень.

У кількох випадках, якщо Бюджетним Кодексом передбачено регулювання певних відносин законом про бюджет, для органів місцевого самоврядування ці взаємини мають врегульовані відповідними нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування про бюджет або актами про бюджет, прийнятими гаразд, встановленому статутами муніципальних утворень.

Державний позабюджетний фонд

Державний позабюджетний фонд - фонд коштів, утворюваний поза федерального бюджету та взагалі бюджетів суб'єктів Російської Федерації і готовий до реалізації конституційні права громадян пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у разі безробіття, охорону здоров'я дитини і медичної допомоги. Витрати й доходи державного позабюджетного фонду формуються гаразд, встановленому федеральним законом, або у іншому порядку, передбаченому справжнім Кодексом.

Бюджет муніципального освіти

Бюджет муніципального освіти (місцевий бюджет) - форма освіти і витрати коштів, виділені на забезпечення завдань і державних функцій, віднесених до предметів ведення місцевого самоврядування.

Бюджет суб'єкта Російської Федерації і консолідований бюджет суб'єкта Російської Федерації

Бюджет суб'єкта Російської Федерації (регіональний бюджет) - форма освіти і витрати коштів, виділені на забезпечення завдань і державних функцій, віднесених до предметів ведення суб'єкта Російської Федерації.

Бюджет суб'єкта Російської Федерації і звід бюджетів муніципальних утворень, що є з його території, становлять консолідований бюджет суб'єкта Російської Федерації.

Консолідований бюджет Російської Федерації

Федеральний бюджет і консолідовані бюджети суб'єктів Російської Федерації становлять консолідований бюджет Російської Федерації.

Цільовий бюджетний фонд

Цільовий бюджетний фонд - фонд коштів, утворюваний відповідно до законодавством Російської Федерації у складі бюджету з допомогою доходів цільового призначення чи порядку цільових відрахувань від конкретних видів доходів чи інших надходжень і використовуваний по окремої кошторисі. Кошти цільового бюджетного фонду неможливо знайти використані на мети, які відповідають призначенню цільового бюджетного фонду.

Розглянуті бюджети і фонди формують бюджетну систему Російської Федерації


2 Класифікація бюджетів

Бюджетна класифікація Російської Федерації є угрупованням прибутків і витрат бюджетів всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації, і навіть джерела фінансування дефіцитів бюджетів, використовуваної упорядкування і виконання бюджетів, і які забезпечують порівнянність показників бюджетів всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації.

Бюджетна класифікація Російської Федерації включає:

> класифікацію доходів бюджетів Російської Федерації;

> функціональну класифікацію витрат бюджетів Російської Федерації;

> економічну класифікацію витрат бюджетів Російської Федерації;

> класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів Російської Федерації;

> класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету;

> класифікацію видів державних внутрішніх боргів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень;

> класифікацію видів державного зовнішнього боргу Російської Федерації і запровадження державних зовнішніх активів Російської Федерації;

> відомчу класифікацію витрат федерального бюджету.

Класифікація доходів бюджетів Російської Федерації є угрупованням доходів бюджетів всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації і полягає в законодавчі акти Російської Федерації, визначальних джерела формування доходів бюджетів всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації.

Групи доходів складаються з статей доходів, що об'єднує конкретні види доходів за різними джерелами і способам їх отримання.

Функціональна класифікація витрат бюджетів Російської Федерації є угрупованням витрат бюджетів всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації б і відбиває напрям бюджетних коштів у виконання основних функцій держави, зокрема фінансування реалізації нормативних правових актів, прийнятих органами структурі державної влади Російської Федерації і органами структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації, фінансування здійснення окремих державних повноважень, переданих на інші рівні влади.

Економічна класифікація витрат бюджетів Російської Федерації є угрупованням витрат бюджетів всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації з їхньої економічному змісту.

Класифікація джерела фінансування дефіцитів бюджетів Російської Федерації є угрупованням позикових коштів, залучуваних Російською Федерацією, суб'єктами Російської Федерації і органами місцевого самоврядування покриття дефіцитів відповідних бюджетів.

Відомча класифікація витрат федерального бюджету є угрупованням витрат, що відбиває розподіл бюджетних коштів за головним розпорядникам коштів федерального бюджету.

Перелік головних розпорядників коштів федерального бюджету стверджується федеральним законом.

Витрати федерального бюджету за головним розпорядникам коштів федерального бюджету за розділах, підрозділам, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації витрат бюджетів Російської Федерації, групам витрат, предметним статтям,подстатьям і елементам витрат економічної класифікації витрат бюджетів Російської Федерації затверджуються федеральним законом про федеральному бюджеті чергове фінансовий рік.

Відомча класифікація витрат бюджетів суб'єктів Російської Федерації є угрупованням витрат бюджетів суб'єктів Російської Федерації б і відбиває розподіл бюджетних асигнувань по головним розпорядникам коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації за окремими розділами, підрозділам, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації витрат бюджетів Російської Федерації, групам витрат, предметним статтям,подстатьям і елементам витрат економічної класифікації витрат бюджетів Російської Федерації.

Відомча класифікація витрат місцевих бюджетів є угрупованням витрат місцевих бюджетів б і відбиває розподіл бюджетних асигнувань по головним розпорядникам коштів до місцевих бюджетів за окремими розділами, підрозділам, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації витрат бюджетів Російської Федерації, групам витрат, предметним статтям,подстатьям і елементам витрат економічної класифікації витрат бюджетів Російської Федерації.

Перелік головних розпорядників коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, розпорядників коштів до місцевих бюджетів стверджується відповідно органом виконавчої суб'єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування.


3 Доходи бюджетів

Доходи бюджетів формуються відповідно до бюджетним і податковим законодавством Російської Федерації.

У доходах бюджетів може бути частково централізовані доходи,зачисляемие до бюджетів інших рівнів бюджетною системою Російської Федерації для цільового фінансування централізованих заходів, і навіть безоплатні перерахування.

У складі доходів бюджетів осторонь враховуються доходи цільових бюджетних фондів.

Доходи бюджетів утворюються з допомогою податкових і неподаткових видів доходів, і навіть з допомогою безоплатних перерахувань.

До податковим доходах ставляться передбачені податковим законодавством Російської Федерації федеральні, регіональні і місцеві податки та збори, і навіть пені і штрафи.

Розмір наданих податкових кредитів, відстрочок і розстрочок щодо сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету повністю враховується прибутків відповідного бюджету.

До неподатковим доходах ставляться:

> прибутки від використання майна, що у державній чи муніципальної власності, після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і зборах;

> прибутки від платних послуг, які надають бюджетними установами, які у віданні відповідно федеральних органів виконавчої, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і зборах;

> кошти, отримані у результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної кримінальної відповідальності, зокрема штрафи, конфіскації, компенсації, і навіть кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальним утворенням, й інші суми примусового вилучення;

> доходи - у вигляді фінансову допомогу, отриманої від бюджетів інших рівнів бюджетною системою Російської Федерації, крім бюджетних позичок й розтринькування бюджетних кредитів;

> інші неподаткові доходи.

У доходах бюджетів враховуються:

> кошти, одержувані як орендної або інший і щодо оплати здачу у тимчасове володіння і користування чи у тимчасове користування майна, що у державній чи муніципальної власності;

> кошти, одержувані як відсотків з залишкам бюджетних коштів у рахунках кредитних організаціях;

> кошти, отримані від передачі майна, що у державній чи муніципальної власності, під заставу, в довірче управління;

> плату користування бюджетними коштами, наданими іншим бюджетам, іноземним державам чи юридичних осіб на поворотній і платній засадах;

> доходи - у вигляді прибутку, що припадає частки частку в статутних (>складочних) капіталах господарських товариств та наукових товариств, чи дивідендів з акцій, що належить Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації чи муніципальній утворенням;

> частка прибутку державних підприємств і муніципальних унітарних підприємств, залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів;

> інші, передбачені законодавством Російської Федерації прибутки від використання майна, що у державній чи муніципальної власності.

Зазначені прибутки від використання майна, що у державній чи муніципальної власності, входять у склад доходів відповідних бюджетів після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і зборах.

Доходи бюджетного установи, одержані від підприємницької й інший діяльності, приносить дохід, після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і зборах, повному обсязі враховуються в кошторисі прибутків і витрат бюджетного заклади і позначаються на доходах відповідного бюджету як прибутки від використання майна, що у державній чи муніципальної власності, або як прибутки від надання платних послуг.

Кошти, отримані від продажу державного устрою і муніципального майна, підлягають зарахуванню на відповідні бюджети повному обсязі.

Порядок перерахування у бюджети всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації коштів, одержуваних у процесі приватизації державного устрою і муніципального майна, нормативи їх розподілу між бюджетами різних рівнів, і навіть розміри витрат за організацію приватизації визначаються законодавством Російської Федерації про приватизацію.

Фінансове вливання від бюджету іншого рівня бюджетною системою Російської Федерації у вигляді дотацій, субвенцій і субсидій або інший безповоротної і безоплатної передачі коштів підлягає обліку прибутків того бюджету, що є одержувачем цих коштів.

У доходи бюджетів можуть зараховуватись безплатні перерахування від фізичних юридичних осіб, міжнародних організацій урядів інших держав.

У доходи бюджетів можуть також зараховуватись безплатні перерахування по взаємним розрахунках. Під взаємними розрахунками розуміються операції з передачі коштів між бюджетами різних рівнів бюджетною системою Російської Федерації, пов'язані зі змінами у податковій і бюджетному законодавстві Російської Федерації, передачею повноважень із фінансуванню витрат чи передачею доходів, які відбулися після ухвалення закону (рішення) про бюджет і врахованими законом (рішенням) про бюджет.

Штрафи підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів за місцем розташування органу чи посадової особи, прийняв постанову по накладення штрафу, якщо інше не передбачено справжнім Кодексом та інші законодавчими актами Російської Федерації.

Суми конфіскацій, компенсацій й інші кошти, в примусовому порядку вилучені у дохід держави, зараховуються до доходи бюджетів відповідно до законодавством Російської Федерації і рішеннями судів.

Суми грошових стягнень (штрафів), що застосовуються у ролі санкцій, передбачених главами 16 і 18 частини першої таки Податкового кодексу Російської Федерації, підлягають зарахуванню на відповідні бюджети бюджетною системою Російської Федерації за нормативами і як, встановлені федеральним законом про федеральному бюджеті сучасний фінансовий рік і (чи) законодавством Російської Федерації про податки і зборах для

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація