Реферати українською » Экономика » Види аналізу господарської діяльності і області їх застосування


Реферат Види аналізу господарської діяльності і області їх застосування

Зміст

Теоретична частина

1. Види аналізу господарської діяльності й галузі їх застосування

2. Чинники, що визначають результати господарську діяльність, та його класифікація

Практична частина

Завдання №1

Завдання №2


Теоретична частина

1. Види аналізу господарської діяльності й галузі їх застосування

Вивчення всього навколо твориться з допомогою аналізу.

Аналіз – розчленовування явищ на складові чи елементи з вивчення їх як частин цілого. Цей прийом допомагає зазирнути всередину досліджуваного предмета чи явища (визначити її внутрішню суть і стала визначити роль кожного етапи у випадковому порядку).

Разом про те, вирішити, що вихідне є економічним. До того ж неможливо знайти зараховано лише з допомогою аналізу та інші способи, наприклад синтез. Синтез виявляє зв'язку й залежності між окремими частинами досліджуваного предмета.

Під аналізом, у сенсі слова, розуміється спосіб пізнання предметів і явищ довкілля, заснованому на розчленування по складовим частинам й застосування їх їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Виникнення економічного аналізу, як самостійної галузі науки, пов'язані з продуктивністю наукових зусиль і виробничих відносин.

Види аналізу:

- загальноекономічний – економічний аналіз стану та економічні явища на макрорівні.Общественно-економические формації державному рівні національної економіки та її окремих галузей.

-конкретно-економический аналіз – вивчення економічних явищ на мікрорівні, аналіз господарську діяльність. Він застосовується з вивчення економіки окремих підприємств, об'єд-нань і їх окремих одиниць.

Становлення господарську діяльність зумовлено загальними об'єктивними вимогами та умовами, що притаманні виникненню будь-якій галузі знань. Практична потреба пов'язані з виникненням економічної науки взагалі. Раніше функції господарськоїдеятельности-анализа були у інших економічних науках (бухоблік, фінанси, статистика). Коли ці науки витратило не змогли задовольнити запити практики, то аналіз господарську діяльність став окремої наукою.

Різниця цілей і завдань господарську діяльність зумовлює необхідність застосування тієї чи іншої виду аналізу, різних методів і прийомів його проведення, ув'язування їх в часі та просторі. У умовах, щоб забезпечити найбільш раціональне використання можливостей аналізу господарську діяльність, необхідно мати класифікацію її видів.

1. Галузевий – виділяють галузевої аналіз, його методика враховує специфіку окремих галузей економіки.

2.Межотраслевой – представляє вільну теоретичну і методичну основуАХД, тобто. – є теоріяАХД.

3. По ознакою часу:

а) попередній чи перспективний аналіз;

б) послідовний чи ретроспективний аналіз – проводиться до здійснення господарських операцій. Він необхідний обгрунтувань управлінських рішень та планових завдань, і навіть для прогнозування майбутнього, оцінки виконання і попередження небажаних результатів.

в) контрольний – проводиться після проведення господарської операції. Використовується контролю виконання плану, виявлення невикористовуваних резервів, об'єктивної оцінки результатів діяльності підприємства.

Послідовний (ретроспективний) аналіз ділиться на оперативний і підсумковий.

Оперативний (>ситеционний) проводиться відразу після виконання господарської операції чи зміни ситуації за короткі часові відтинки (день, тиждень). Мета оперативного аналізу – оперативно виявити вади суспільства і швидко впливати на господарські процеси.

Підсумковий (результативний) – проводиться за звітний період (місяць, рік). Його цінність у тому, діяльність підприємства вивчається комплексно й всебічно по звітним даним. Цим пояснюється повна оцінка діяльності підприємства з використанню можливостей.

4. По просторовому ознакою:

>Внутрихозяйственний аналіз – вивчає діяльність лише досліджуваного підприємства його структурних підрозділів.

>Внешнехозяйственний аналіз – у його процесі порівнюються результати діяльності двох і більше підприємств.Внешнехозяйственний – дає змоги виявити передовий досвід, резерви й недоліки. І підставі цього дати об'єктивнішу оцінку ефективності діяльності підприємства.

5. По суб'єктам управління – господарську діяльність полягає з-під систем: економіка, техніка, технологія, організація виробництва, соціальні умови праці, природоохоронна діяльність і т.п. Тому акцент аналізу може бути усунутий убік будь-якої підсистеми. У зв'язку з цим, виділяють такі види аналізу: техніко-економічний аналіз – його проводять технічні служби. Суть до вивчення взаємодії технічних і нових економічних процесів, встановлення їхнього впливу на економічні результати.

Фінансово-економічний аналіз – здійснюється фінансової службою підприємства, фінансовими і кредитними органами й у фінансово- економічному підприємстві, і аналізується: виконання фінансового плану, ефективність яких і використання власної родини та позикового капіталу, виявляються резерви прибутку, розвитку і рентабельності, поліпшення фінансового становища підприємства, поліпшення платіжних здібностей підприємства.

Бухгалтерський аналіз (проводиться аудиторами) – експертна діагностика фінансового "здоров'я" підприємства. Проводиться з оцінки і прогнозування фінансового становища і легальною фінансовою стійкості підприємства.

>Социально-економический аналіз – його проводять економічний служби управління, соціальні, статистичні групи. Вивчають взаємозв'язок соціально-економічних процесів, їхнього впливу групи господарських процесів.

>Экономико-статистический аналіз – його проводять статистичні органи. Застосовується вивчення масових громадських явищ різних рівнях управління, галузі, регіону, держави, наприклад: середня ЗП.

>Экономико-екологический аналіз – його проводять органи довкілля. Вивчають взаємодії екологічних та економічних процесів.

Маркетинговий аналіз – його проводить служба маркетингу. Застосовується вивчення довкілля функціонування підприємства з вивчення ринків збуту, ринків сировини, вивчення конкурентоспроможності підприємства, вивчення попиту й пропозиції, формування цінової газової політики, вивчення комерційних ризиків (ризиковій прибутку), і розробити тактики і стратегії маркетингової діяльності.

6. За її методикою вивчення об'єктів:

Порівняльний аналіз – порівнюються звітні показники про результати господарську діяльність з показниками плану цього з даними минулих років і з інших підприємств.

Факторний аналіз – залежить від виявленні величини впливу чинників на приріст і культурний рівень результату головних показників.

>Диагностический експрес аналіз – спосіб встановлення характеру порушення нормативного ходу економічних процесів з урахуванням типових ознак.

>Маржинальний аналіз – метод оцінки й обгрунтувань ефективності управлінські рішення з урахуванням взаємозв'язку обсягу продажу, собівартості прибутків і розподілу витрат за постійні й перемінні.

>Экономико-математический аналіз – такий вибір оптимального варіанти рішення економічної завдання, виявлення резервів.

>Стохастический аналіз – різноманітних залежностей (>дисперсионний,коррекционний та інших.). Застосовуються з вивчення залежності між досліджуваними явищами і процесами.Функционально-стоимостний аналіз чи метод виявлення резервів.

7. По суб'єктам:

Внутрішній аналіз – безпосередньо для підприємства потреб оперативного, короткострокового управління виробничої, фінансової та комерційної діяльності.

Зовнішній аналіз – проводиться виходячи з фінансової та статистичної звітності органами господарського управління, банками, фінансовими органами, інвесторами тощо.

8. Поохвату досліджуваних об'єктів:

- суцільний аналіз (всі об'єкти);

- вибірковий (висновки з результатам обстеження частини об'єктів).

9. За змістом програми:

- комплексний аналіз – діяльність підприємств вивчається всебічно;

- тематичний аналіз – окремі боку, які мають найбільше зацікавлення.

2. Чинники, що визначають результати господарську діяльність, та його класифікація

Результати підприємств, їх підрозділів залежить від ряду факторів.

Чинники - це господарських процесів і, що впливають них.

Класифікація чинників:

1. а)Производственно-економические - це фактори ресурсів. (Кошти праці, предмети праці та працю).

б)Технико-економические – це механізація і автоматизація процесів, впровадження досягнень науки, техніки тощо.

в) Соціально-економічні (пов'язані з суспільством). Участь трудящих під управлінням підприємством, рух новаторів у виробництві, моральне стимулювання працівників.

р) Соціально-психологічні - це фактори, пов'язані зі спільною роботою людей колективі.

буд)Физиологические чинники (санітарно-гігієнічні умови праці, естетичне стан приміщень).

2. Основні і другорядні.

До основним ставляться чинники, які надають визначальний влив на господарську діяльність. Решта чинники є другорядними.

3.Поддающиеся і не піддаються кількісної оцінці.

4. Постійні і тимчасові.

Постійні діють безупинно, весьизучаемий період.

Тимчасові функціонують певного періоду.

5. Інтенсивні і екстенсивні.

Інтенсивні пов'язані з найефективнішим застосуванням досягнень ентеепу та забезпечують розвиток економіки рахунок підвищення продуктивність праці, поліпшення використання ресурсів.

>Экстенсивние пов'язані з розширенням матеріально-технічної бази підприємств, додатковим залученням ресурсів. Вирішальними чинниками виступають інтенсивні.

6. Загальні і специфічні.

Загальні діють в усьому народному господарстві.

Специфічні функціонують окремими галузях чи окремих підприємствах.

7. Прості складні.

Прості результат дії однієї причини.

Складні виникають під впливом комплексу причин.

8. Прямі і розрахункові.

Вплив прямих чинників визначається без спеціальних розрахунків.

Дія розрахункових вимірюється з допомогою спеціальних прийомів.

9. Позитивні й негативні.

10. Об'єктивні й суб'єктивні.

Об'єктивні не залежить від підприємств (зміна ціни ресурси).

Суб'єктивні залежить від результату роботи підприємства (ефективність використання ресурсів).


Практична частина

Завдання № 1

Використовуючи способи порівняння і відносних величин, зробити з порівняльного аналізу виконання плану з обсягу випуску продукції. Зробити висновки.

квартали рік звітний рік %вип.плана відхилення (+,-) від Темп змінено. %
план факт минулого року її плану
сума млн. крб. задовільно. вагу % сума млн. крб. >уд.вес % сума млн. крб. >уд.вес % за сумою млн. крб. по задовільно. вазі % за сумою млн. крб. по задовільно. вазі %
I 1980 23.8 2220 25.4 2280 25.7 102.7 300 1.9 60 0.3 15
II 1910 23 1980 22.7 1920 21.6 96.7 10 -1.4 -60 -1.1 0.5
III 2080 25 2140 24.5 2260 25.5 105.6 180 0.5 120 1 8.7
IV 2340 28.2 2380 27.4 2420 27.2 101.6 80 -1 40 -0.2 3.4
протягом року 8310 100 8720 100 8880 100 101.8 570 0 160 0 27.6

Рішення:

>Определимуд.вес (%) за рік:

>уд.весI=1980*100/8310=23.8%

>уд.весII=1910*100/8310=23%

>уд.весIII=2080*100/8310=25%

>уд.весIV=2340*100/8310=28.2%

>Определимуд.вес (%) за планом:

>уд.весI=2220*100/8720=25.4%

>уд.весII=1980*100/8720=22.7%

>уд.весIII=2140*100/8720=24.5%

>уд.весIV=2380*100/8720=27.4%

>Определимуд.вес (%) фактично:

>уд.весI=2280*100/8880=25.7%

>уд.весII=1920*100/8880=21.6%

>уд.весIII=2260*100/8880=25.5%

>уд.весIV=2420*100/8880=27.2%

>Определим % виконання плану:

>вип.планаI=2280*100/2220=102.7%

>вип.планаII=1920*100/1980=96.7%

>вип.планаIII=2260*100/2140=105.6%

>вип.планаIV=2420*100/2380=101.6%

>вип.плана загод=8880*100/8720=101.8%

>Рассчитаем відхилення від минулого року її (>млн.рублей):

>откл.I=2280-1980=300млн.руб.

>откл.II=1920-1910=10млн.руб.

>откл.III=2260-2080=180млн.руб.

>откл.IV=2420-2340=80млн.руб.

загод=300+10+180+80=570млн.рублей

>Рассчитаем відхиленняуд.веса (%)прош.года:

>откл.I=25.7-23.8=1.9%

>откл.II=21.6-23=-1.4%

>откл.III=25.5-25=0.5%

>откл.IV=27.2-28.2=-1%

>Рассчитаем відхилення від плану (>млн.руб.):

>откл.I=2280-2220=60млн.руб.

>откл.II=1920-1980=-60млн.руб.

>откл.III=2260-2140=120млн.руб.

>откл.IV=2420-2380=40млн.руб.

загод=8880-8720=160млн.руб.

>Рассчитаем відхиленняуд.веса (%) від плану:

>откл.I=25.7-25.4=03%

>откл.II=21.6-22.7=-1.1%

>откл.III=25.2-24.5=1%

>откл.IV=27.2-27.4=-0.2%

>Рассчитаем темп зміни (%):

за Iкв.=2280/1980-1=0.15 чи 15%

за IIкв.=1920/1910-1=0.005 чи 0.5%

за IIIкв.=2260/2080-1=0.08 чи 8.7%

за IVкв.=2420/2340-1=0.03 чи 3.4%

загод=15+0.5+8.7+3.4=27.6%

Висновок: Питома вага за I кв. фактично збільшився на 0.3% тоді як питому вагу за I кв. за планом, і навіть збільшився на 1.9 % проти питому вагу за I кв. минулого року її.

Питома вага за II кв. фактично зменшився на 1.1% тоді як питому вагу за II кв. за планом, і навіть зменшився на 1.4 % проти питому вагу за II кв. минулого року її.

Питома вага за III кв. фактично збільшився на 1% тоді як питому вагу за III кв. за планом, і навіть збільшився на 0.5 % проти питому вагу за III кв. минулого року її.

Питома вага за IV кв. фактично зменшився на 0.2% тоді як питому вагу за IV кв. за планом, і навіть зменшився на 1 % проти питому вагу за IV кв. минулого року її.

План за I кв. перевиконано на 2.7%, за II кв. недовиконано на 3.3%, за III кв. перевиконано на 5.6%, за IV кв. перевиконано на 1.6%, у результаті протягом року план перевиконано на 1.8%, що дозволило заробити проти планом на 160млн.рублей більше, і понад 570млн.рублей проти минулим.

Темп зміни за I кв. становив 15.1%, за II кв. 0.5%, за III кв. 8.7% і поза IV кв. 3.4%.

Завдання №2

З даних, які у таблиці, розрахувати вплив зміни трудомісткості своєї продукціїсреднечасовую вироблення 1 робочого.

Зробити висновки.

Показники Минулий рік >Отчетний рік Темп зміни, %
Товарна продукція,млн.руб. 88852 94804 +6,7
>Отработано усіма робітниками,чел./час. 329080 318135 -3,3
Трудомісткість своєї продукції 1млн.руб., годину. 3,704 3,356 -9,4
>Среднечасовая вироблення 1 робочого,тис.руб. 124,8 128,6 +3,0

Трудомісткість 1млн.руб. продукції вираховується за формулою:

>ТЕ=ФРВ/ТП,

деФРВ – фонд робочого дня; ТП – товарна продукція.

ТІп=>ФРВп/ТПп = 329080/88852=3,704чел.час.;

ТІпро=>ФРВпро/ТПпро = 318135/94804=3,356чел.час.;

Розрахунок трудомісткості 1млн.руб. товарної продукції показав, що у звітному періоді показник знизився на 9,4%. Виходячи з розуміння, зміна інтенсивності праці прямо пропорційно зниження трудомісткості випущеної продукції, зростання продуктивність праці визначається за такою формулою:

де ТІ – зниження трудомісткості випущеної продукції.

Тоді зростання продуктивність праці становитиме 10,4% :

Висновок: Виробництво товарної продукції виросло на 6,7% тоді як збільшується кількість часу відпрацьованого усіма працівниками знизилося на 3,3%. Отже, трудомісткість 1млн.руб. продукції становить 3,356чел.час., чи 9,4%. Продуктивність праці зросла на 3%.

Аналіз засвідчив, що зниження трудомісткості на 9,4% забезпечило приріст продуктивність праці на 10,4%.


Список використаної літератури

1. Рішар Жак. Аудит і аналіз господарську діяльність підприємства. –М.: Аудит.ЮНИТИ, 1997.

2.СавицкаяГ.В. Аналіз господарську діяльність підприємства. –>Мн.:ИП ">Экоперспектива", 1998.

3.СавицкаяГ.В. Аналіз господарську діяльність підприємства АПК: Навчальний посібник. –Мн.:ИП ">Экоперспектива", 1999.

4. Шишкін О.К.,Микрюков В.А.,Дишкант І.Дз. Облік, аналіз, аудит для підприємства: Навчальний посібник для вузів. – М.: Аудит,ЮНИТИ, 1996.

5. Чуєв І.І.,Чуева Л. Н. Комплексний економічний аналіз господарську діяльність:учеб.для вузів. - М.:Издательско-торговая корпорація "Дашков і Ко", 2006.


Схожі реферати:

Навігація