Реферати українською » Экономика » Визначення статистичних показників виробництва


Реферат Визначення статистичних показників виробництва

Завдання 1. Є такі звітні дані 25 заводів одній з галузей промисловості

Номер заводу Середньорічна вартістьОПФ,млн.руб. Валова продукція у порівняних цінах, млн. крб.
1 3,4 3,5
2 3,1 3,3
3 3,5 3,5
4 4,1 4,5
5 5,8 7,5
6 5,2 6,9
7 3,8 4,3
8 4,1 5,9
9 5,6 4,8
10 4,5 5,8
11 4,2 4,5
12 6,1 8,4
13 6,5 7,3
14 2,0 2,1
15 6,4 7,8
16 4,0 4,2
17 8,0 10,6
18 5,1 5,8
19 4,9 5,3
20 4,3 4,9
21 5,8 6,0
22 7,2 10,4
23 6,6 6,9
24 3,0 3,5
25 6,7 7,2

З метою вивчення залежності між середньорічний вартістюОПФ і випуском валової продукції справляєте угруповання заводів по середньорічний вартостіОПФ, утворивши 4 групи заводів із рівними інтервалами. З кожної групі і сукупності заводів підрахуйте:

1. число заводів;

2. середньорічну вартістьОПФ – усього світу і загалом протягом року;

3. вартість валової продукції - усього світу і загалом протягом року;

4. розмір валової продукції однією карбованецьОПФ (>фондоотдачу);

Результати уявіть як груповий таблиці. Напишіть стислі висновки.

Рішення

Розмір інтервалу визначається за такою формулою:

>i=R/m, де R- розмах коливання ознаки;

R= x>max – x>min, де x>max ,

x>min відповідно максимальне і мінімальну значення ознаки разом;

>m- число груп.

і = (x>max – x>min)/>m = (8,0 – 2,0) / 4 = 6/4 = 1,5

Групи заводів Кількість заводів Середньорічна вартістьОПФ,млн.руб. Вартість валової продукції,млн.руб. >Фондоотдача (>гр.6 / грн. 4)
Усього У середньому протягом року Усього У середньому протягом року
1 2 3 4 5 6 7
2 – 3,5 5 15 3 15,9 3,18 1,06
3,5 – 5,0 8 33,9 4,2375 39,4 4,925 1,162
5,0 – 6,5 8 46,5 5,8125 54,5 6,8125 1,172
6,5 – 8,0 4 28,5 7,125 35,1 8,775 1,232

Висновки: Як бачимо за даними, поданих у таблиці найвищі показники середньорічний вартостіОПФ, вартості валової продукції і фондовіддачі простежуються по 3 групі заводів мінімальних показники за групою.


Завдання 2. Є такі дані про зернових культурах:

Культура У звітному періоді План на майбутній період
Врожайність, ц/га Валовий збір, ц Врожайність, ц/га Посівна площа, га
Пшениця 21,0 63 000 23,0 3 300
Ячмінь 19,0 38 000 20,0 1 800

>Вичислите середню врожайність зернових культур:

1. у звітній періоді;

2. в планованому періоді.

Зазначте, який краєвид середньої треба застосувати для обчислення цих показників і які зміни врожайності передбачені в цьому плані подібний до попереднього період.

Рішення

Для обчислення показників застосовуємо арифметичну середню зважену.

У звітному періоді середня врожайність зернових культур становитиме:

x = (63 000 + 38 000)/ (63 000 : 21 + 38 000 : 19) = 101 000/(3 000 + 2000)=20,2 ц/га

У плановому періоді відповідно:

x = (23* 3 300 + 20 * 1 800)/ (3 300 + 1 800)= (75 900 + 36 000)/5 100 = 21,94 ц/га

У плані подібний до попереднього період намічається підвищення середній врожайності зернових культур на 1,74 ц/га (21,94 ц/га – 20,2 ц/га).

Завдання 3. З метою вивчення норм витрати сировини під час виготовлення своєї продукції заводі проведена 10 % механічна вибірка, у яких отримано таке розподіл виробів щодо маси:

Маса вироби, грам Кількість виробів, прим.
До 20 10
20-21 20
21-22 50
22-23 15
Понад 23 5
Разом 100

За підсумками цих даних обчислите:

1. Середню масу вироби;

2. середній квадрат відхилень (>дисперсию), середнєквадратическое відхилення;

3. коефіцієнт варіації.

Рішення

Маса вироби, грам (x) Кількість виробів,шт.(n) (>х-х)

(>х-х)2

(>х-х)2 * n

10 10 -9,6 92,16 921,6
20,5 20 0,9 0,81 16,2
21,5 50 1,9 3,61 180,5
22,5 15 2,9 8,41 126,15
23,5 5 3,9 15,21  76,05
>х=19,6 100 1 320,5

Середня маса виробів = (10*10+20,5*20+21,5*50+22,5*15+23,5*5)/100= 2 040/100 = 20,4 грам;

Середній квадрат відхилень (дисперсія) = ((>х-х)2 *n)/n =1320,5/100 = 13,205;

Середнєквадратическое відхилення = (((>х-х)2 *n)/n) = 1320,5/100 = 13,205 = 3,6339

Коефіцієнт варіації = Середнєквадратическое відхилення/х*100 = 3,6339/19,6 * 100%= 0,1854 * 100 =18,54%.

Завдання 4. Виробництво чавуну заводі характеризується такими показниками:

Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Виробництвочугуна,млн.т. 107 108 107 110 111 110

Для аналізу динаміки виробництва обчислите:

1. Абсолютні прирости (чи зниження), темпи розвитку і темпи приросту (чи зниження) за роками та до 2000 року; абсолютне зміст 1 % приросту (зниження). Отримані дані уявіть в таблиці;

2. Середньорічне виробництво чавуну;

3. середньорічний темпи зростання і приросту виробництва чавуну.

>Постройте графік динаміки виробництва чавуну за 2000-2005 рр. Зробіть висновки.

Рішення

Роки Виробництвочугуна,млн.т. Абсолютні прирости Темпи зростання кількості Темпи приросту Абсолютна зміст 1% приросту (>гр.1/гр.7)
По років До 2000 року По років До 2000 року По років До 2000 року
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000 107 - - 100,0 100,0 - - -
2001 108 1 1 100,93 100,93 0,9 0,93 1,1
2002 107 -1 0 99,0 100,0 -1,0 0,0 1,0
2003 110 3 3 102,8 102,8 2,8 2,8 1,07
2004 111 1 4 100,9 103,7 0,9 3,7 1,11
2005 110 -1 3 99,1 102,8 -0,9 2,8 1,11

Середньорічне виробництво чавуну = (107+108+107+110+111+110)/6 = 653/6= 108,83 млн. т.

Середньорічний темпи зростання = (100+100,93+99,0+102,8+100,9+99,1)/6= 602,73/6 = 100,455 %;

Середньорічний темп приросту = 100,455 % - 100% = 0,455 %

Завдання 5. Є такі даних про товарних залишках в 3 кварталі райспоживспілки, млн. крб.

Група товарів На 1 липня На 1 серпня На 1 вересня  На 1 жовтня
Продовольчі товари 1,5 1,4 1,5 1,8
Непродовольчі товари 3,5 3,8 3,7 3,4

>Вичислитесреднеквартальний залишок:

1. продовольчих товарів;

2. непродовольчих товарів;

3. по обом товарних груп.

Поясніть, чому методи розрахунку середніх рівнів рядів динаміки в завданнях 4 і п'яти різні.

Рішення

>Среднеквартальний залишок становить:

а, по продовольчих товарах = (1,5+1,4+1,5+1,8)/4 = 6,2/4 = 1,55млн.р.

б) по непродовольчих товарах = (3,5+3,8+3,7+3,4)/4=14,4/4 = 3,6млн.р.

в) по обом товарних груп = (1,5 +3,5+1,4+3,8+1,5+3,7+1,8+3,4)/4=5,15млн.р.

Для розрахункусреднеквартального залишку беруться залишки кожне перше число місяці. Для розрахунку середньорічних показників приймаються до розрахунку лише річні суми.

Завдання 6. Динаміка собівартості і обсягу виробництва характеризується такими даними:

Вигляд продукції >Виработано продукції,тис.ед Собівартість одиниці виробленої продукції, крб.
>Базисний період >Отчетний період >Базисний період >Отчетний період
Завод № 1
>МП-25 4,5 5,0 5,0 4,8
>ММ-29 3,2 3,0 8,0 8,2
Завод № 2
>МП-25 10,6 10,0 7,0 6,6

З наявних даних обчислите:

1. Для заводу № 1 (з двох видам продукції разом):

а) загальний індекс витрат за виробництво продукції;

б) загальний індекс собівартості продукції;

у єдиний індекс фізичного обсягу виробництва.

Визначте у звітній періоді зміна суми витрат за виробництво продукції і на розкладете їх за чинникам (з допомогою зміни собівартості і обсягу виробленої продукції).

Покажіть взаємозв'язок між обчисленими індексами.

2. Для двох заводів разом (за продукціюМП-25):

а) індекс собівартості змінного складу;

б) індекс собівартості постійного складу;

в) індекс впливу зміни структури виробництва на динаміку середньої собівартості.

Поясніть відмінність між величинами індексів постійного і перемінного складу.

Рішення

1. Загальний індекс витрат (I>zg ) = (z1 * g1)/ (z0 * g0) = (5*4,8+3*8,2)/(4,5*5+3,2*8) = 45/46,1=0,976 чи 97,6 %;

Для визначення впливу кожного з цих показників окремо розрахуємо такі показники:

1) Індекс собівартості (I>z) = (z1 * g1)/ (z0 * g1) = (4,8*5+8,2*3)/(5*5+3*8) = 48,6/49 = 0,992 чи 99,2 %

2) Індекс фізичного обсягу (Ig) = (z0 * g1)/ (z0 * g0) = (5*5+8*3)/(5*4,5+8*3,2) = 49/48,1 = 1,019 чи 101,9 %

3) Загальний індекс витрат (I>zg) = (z1 * g1)/ (z0 * g0) = (4,8*5+8,2*3)/(5*4,5+8*3,2) = 48,6/48,1 =1,01 чи 101 %

Або I>zg = I>z * Ig =0,992 *1,019 =1,011 чи 101%.

2. Індекс собівартості змінного складу (I>пс):

I >пс = (z1 * >d1)/ (z0 * >d0) = (4.8*0.33 +6,6*0,66)/(5*0,298+7*0,702) = 5,94/6,404 = 0,928 чи 92,8 % , де

>d1 для заводу № 1 = 5/(5+10) = 0,333 чи 33,3 %;

 >d0 для заводу № 1 = 4,5/ (4,5+10,6) = 0,298 чи 29,8 %;

>d1 для заводу № 2 = 10/(5+10) = 0,666 чи 66,6 %;

>d0 для заводу № 2 = 10,6/ (10,6+4,5) = 0,702 чи 70,2 %.

Індекс фіксованого складу (I>фс):

I>фс = (z1 * >d1)/ (z0 * >d1) = (4,8*0,33+6,6*0,66)/(5*0,33+7*0,66) = 5,94/6,27 = 0,947 чи 94,7 %;

Індекс структурних зрушень (Iстор) :

Iстор= (z0 * >d1)/ (z0 * >d0)= (5*0,33+7*0,66)/(5*0,298 + 7*0,702) = 6,27/6,404 = 0,979 чи 97,9 %

Перевірка:

>Iпс = I>фс * Iстор = 0,947 * 0979 = 0,928 чи 92,8 %.

Різниця між величинами індексів постійного і перемінного складу у тому, що час розрахунку індексу фіксованого складу кількість своєї продукції як і чисельнику і у знаменнику береться лише на рівні звітний період, тоді як із розрахунку індексу змінного складу показники одного звітний періодсопоставляются з цими базисного періоду.

Завдання 7. Є такі дані про товарооборот магазину споживчій кооперації:

Товарна група Продано товарів у фактичних цінах,тис.руб.
3 квартал 4 квартал
М'ясо і м'ясопродукти 36,8 50,4
Молочні продукти 61,2 53,6

У 4 кварталі проти 3 кварталом ціни на всі м'ясо і м'ясні продукти підвищилися загалом п'ять %, але в молочні ніхто не звернув зміни.

>Вичислите:

1. Загальний індекс товарообороту фактичних цінах.

2. Загальний індекс цін.

3. Загальний індекс фізичного обсягу товарообігу, використовуючи взаємозв'язок індексів.

Рішення

Індекс товарообігу (I>pg):

I>pg = (g1>p1)/( g0>p0) = (50.4*1.05+53.6*1.0)/(36.8*1+61.2*1) = 106.52/100 =1.065 чи 106,5 %

Індекс цін (I>p):

I>p =(g1>p1)/( g1>p0) = (1,05*50,4+1,0*53,6)/(1*50,4+1*53,6)=106,52/104 =1,024 чи 102,4 %

Загальний індекс фізичного обсягу товарообігу (Ig):

Ig = I>pg / I>p = 1,065/1,024 =1,04


Схожі реферати:

Навігація