Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансового становища підприємства


Реферат Аналіз фінансового становища підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки України

Севастопольський національний технічний університет

Факультет Економіки і технічного менеджменту

Кафедра Финансов кредиту

МОДУЛЬ

з дисципліни «Економічний аналіз»

на задану тему: АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПІДПРИЄМСТВА


СОДЕРЖАНИЕ

Ведення

1 Розрахункова частина

2 Аналітична записка

3 Укладання фінансове стані підприємства «Укррибфлот»

Додаток А – Баланс ДП «УКРРЫБФЛОТ» за 2005-2006 рр.

Додаток Б – Фінансова звітність ДП «УКРРЫБФЛОТ» за 2005-2006 рр.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Метою згаданої роботи є підставою вивчення методи і отримання навичок аналізу фінансової звітності підприємства. І тому необхідні ряд завдань:

1) проаналізувати ліквідність і платоспроможність;

2) проаналізувати фінансове становище

3) проаналізувати дохідність і рентабельність (аналіз ділову активність)

4) проаналізувати ефективність використання ресурсів

5) проаналізувати неплатоспроможність і можливість банкрутства.

Об'єктом аналізу є державне підприємство «УКРРЫБФЛОТ», який займається рибальської діяльністю. Аналіз проводиться виходячи з Форми №1 «Баланс» за 2005-2006 року й форми №2 «Звіт про фінансові результати» за 2006 рік.

Діяльність було використано методика, запропонована в конспекте лекцій з економічному аналізу, куди входять оцінку ліквідності підприємства, оцінку фінансової стійкості, ділову активність, фінансових результатів діяльності, і навіть аналіз фінансових передумов неплатоспроможності і банкрутства підприємства.


РАСЧЕТНАЯ ЧАСТИНА

 

Таблиця 2.1 – Аналіз ліквідності балансу

Показник Значення на дату Відхилення
На 1.01 На 31.12
А1 високоліквідні активи 69,8 214,3 144,5
А2 быстрореализуемые активи 14,9 148,2 133,3
А3 медленнореализуемые активи 1391,8 638,6 -753,2
А 4 труднореализуемые активи 1757,2 73,6 -1683,6
П1 найбільш термінові пасиви 7556,2 5756,6 -1799,6
П2 короткострокові пасиви 0 0 0
П3 довгострокові пасиви 360 0 -360
П4 Постійні пасиви -4682,5 -4681,9 0,6

За даними звітності, використовуючи допоміжну таблицю показників, проведемо аналіз фінансового становища підприємства. І тому узагальнимо статті балансу за рівнями ліквідності активів і терміновості пасивів (А1, А2, А3, А4, П1, П2, П3, П4).

Ліквідність – здатність (можливість) перетворення тих матеріальних цінностей в готівка. Высоколиквидные активи - активи, які легко мобілізуються в кошти у цілях розрахунку (кошти підприємства міста і короткострокові фінансові вкладення (цінних паперів)), розраховуються за балансом: У Ф1 (Р220 – Р240), де Ф1 – форма №1, Р – ряд у балансі.

Быстроликвидные активи - дебіторська заборгованість та інші активи: У Ф1 (Р150 – Р210), повільно реалізовані активи - статті розділу 2 активу “Запаси і скоротити витрати”: У Ф1 (Р100 – Р140, Р250), труднореализуемые активи - статті розділу 1 активу балансу “Основні кошти й інші внеоборотные активи”: Ф1 Р080.

Пассивы балансу групуються за рівнем терміновості її оплати. Найбільш термінові зобов'язання - кредиторської заборгованості, і навіть позички, непогашені вчасно: У Ф1 (Р530 – Р610), короткострокові пасиви - короткострокові кредити і позикові кошти: У Ф1 (Р500 – Р520); довгострокові пасиви - довгострокові кредити і позикові кошти: Ф1 Р480; постійні пасиви - статті розділу 1 пасиву балансу “Джерела власні кошти”: У Ф1 (Р380, Р430).

Отже, за даними балансу за 2006 рік маємо:

1) Высоколиквидные активи початку 2006 року А1= 34,3+35,5=69,8 тис. грн., але в кінець А1=13,1+201,2=214,3 тис. грн., відхилення між даними показниками одно різниці показника за кінець року і початку та й склав 144,5 тис. грн.

2) Быстроликвидные початку 2006 року А2=14,9 тис. грн., наприкінці А2=148,2 тис. грн., відхилення одно 133,3 тис. грн.

3) Медленноликвидные початку 2006 року А3= 1391,8 тис. грн., наприкінці А3= 638,6 тис. грн., відхилення становило -753,2 тис. грн.

4) Тяжелоликвидные початку 2006 року А4= 1757,2 тис. грн., наприкінці А4=73,6 тис. грн., відхилення між показниками становило -1683,6 тис. грн.

5) Найбільш термінові пасиви початку 2006 року П1=7333,1+11,9+111,3+99,9= 7556,2 тис. грн., наприкінці П1=5498,5+4,3+122+131,8= 5756,6 тис. грн., відхилення становило -1799,6 тис. грн.

6) Короткострокові пасиви початку 2006 року і наприкінці року рівні 0, відповідно підприємство немає короткострокових кредитів і позикових коштів.

7) Довгострокові пасиви початку 2006 року П3=360 тис. грн., наприкінці року П3=0, відхилення одно 360 тис. грн.

8) Постійні пасиви початку 2006 П4=-4682,5 тис. грн., наприкінці П4= -4681,9 тис. грн., відхилення одно 0,6 тис. грн.

Порівняємо отримані дані у новій таблиці 2.2.


Таблиця 2.2 – Зіставлення активу і пасиву балансу

Актив Значення Пассив Значення Платежный надлишок чи недолік
На 1.01 На31.12 На 1.01 На 31.12 На 1.01 На 31.12
А1 69,8 214,3 П1 7556,2 5756,6 7486,4 5542,3
А2 14,9 148,2 П2 0 0 -14,9 -148,2
А3 1391,8 638,6 П3 360 0 -1031,8 -638,6
А4 1757,2 73,6 П4 -4682,5 -4681,9 -6439,7 -4755,5
підсумок 3233,7 1074,7 підсумок 3233,7 1074,7 0 0

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце співвідношення:

А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4.

Виконання перших трьох нерівностей тягне у себе виконання і четвертого нерівності, тому практично важливим є зіставлення підсумків перших трьох груп по активу і пасиву. Четверте нерівність носить “котрий балансує” характер, й те водночас він має глибокий економічний сенс: його виконання свідчить про забезпечення мінімального умови фінансової стійкості - у підприємства власних оборотних засобів.

Виходячи з розуміння, що А1<П1, А2>П2, А3>П3, А4>П4 баланс може бути умовно ліквідним (виконуються 2 ознаки з 4х абсолютно ліквідного балансу) протягом року. У цьому до кінця 2006 року підприємство почало ліквідним (зменшилося відхилення між А1 і П1) проти початком року. ДП «УКРРЫБФЛОТ» не використовує короткострокових позикових засобів і немає, власне, власний капітал (див. Додаток), у своїй має довгострокові фінансові зобов'язання і довгострокові позикові кошти. Більше докладна характеристика представленій у аналітичної записці.

Произведем розрахунок показників ліквідності підприємства з наступним формулам:

1) Коефіцієнт покриття дорівнює відношенню оборотних активів на поточні зобов'язання: Ф1 Р260 / Ф1 Р620, чи (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

2) Коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює відношенню суми високоліквідних активів і быстрореализуемых активів на поточні зобов'язання: У Ф1 (Р150 – Р240) / Ф1 Р620, чи (А1 + А2) / (П1 + П2)

3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює відношенню суми коштів і поточних фінансових інвестицій на поточні зобов'язання: Ф1 (Р220 + Р230 + Р240) / Ф1 Р620, чи А1 / (П1 + П2)

Таблиця 2.2 - Оцінка показників ліквідності підприємства

Показник Рекомендуемое значення На 1.01 На 31.12 Приріст абсолютний Приріст відносний,%
Коефіцієнт покриття >2 0,195402451 0,173905 -0,02149772 -11,0017635
Коефіцієнт швидкої ліквідності >1 0,011209338 0,062971 0,05176186 461,7744609
Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0.2 0,009237447 0,037227 0,027989388 302,9991587
Частка обігових коштів у активах 0,456597705 0,93152 0,474918066 104,0123638
Робочий капітал -6079,7 -4755,5 1324,2 -21,78067997

Коефіцієнт покриття дорівнює (початку року): 1476,5/ 7556,2=0,195402451, наприкінці року: 1001,1/5756,6=0,173905. Рекомендуемое значення - більше 2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює (початку року): (0+14,9+34,3+35,5)/7556,2=0,011209338, наприкінці року: (0+148,2+13,1+201,2)=0,062971, рекомендований значення – більше 1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює (початку року): (34,3+35,5)/7556,2=0,009237447, наприкінці року: (13,1+201,2)/5756,6=0,037227, рекомендований значення – більше 0,2.

За результатами розрахунків можна дійти невтішного висновку, що це показники не досягають рекомендованого значення, крім коефіцієнта абсолютної ліквідності наприкінці 2006 року (він більше нормативного значення, отже, в підприємства досить коштів покриття поточних зобов'язань).

Частка обігових коштів у активах дорівнює відношенню оборотних активів на валюту балансу: Ф1 Р260 / Ф1 Р280, а робочий капітал (розмір власних оборотних засобів) дорівнює різниці оборотних активів і поточним зобов'язанням: Ф1 (Р260 + Р270) – Ф1 (Р620 + Р630).

Частка обігових коштів у активах початку року: 1476,5/3233,7=0,456597705, наприкінці року 1001,1/1074,7=0,93152. Робочий капітал дорівнює початку року: 1476,5-7556,2=-6079,7, тож під кінець року: 1001,1-5756,6=-4755,5. Цей показник представляє покриття обіговими коштами поточних зобов'язань. Відбувається збільшення робочого капіталу (різницю між оборотними активами і поточними зобов'язаннями) за негативної значенні в обох періодах на 1324,2 за абсолютним вираженні (та заодно зниженні його за 21,78 % у відносній вираженні).

Далі дамо оцінку фінансової стійкості, розрахувавши такі показники, і навіть абсолютний і відносний прирости:

1) Коефіцієнт автономії дорівнює відношенню власний капіталу до валюти балансу: Ф1 Р380 / Ф1 Р640

2) Коефіцієнт фінансової залежності дорівнює відношенню валюти балансу до власного капіталу: Ф1 Р640 / Ф1 Р380

3) Коефіцієнт маневреності робочого капіталу дорівнює відношенню робочого капіталу до власного капіталу: Ф1 (Р260 – Р620) / Ф1 Р380

4) Коефіцієнт фінансової стійкості дорівнює відношенню власного капіталу до позикового капіталу: Ф1 Р380 / (Ф1 Р480 + Ф1 Р620)

5) Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу дорівнює відношенню позикового капіталу до власного капіталу: (Ф1 Р480 + Ф1 Р620) / Ф1 Р380

6) Коефіцієнт стійкості фінансування дорівнює відношенню суми власного капіталу, забезпечення зобов'язань та довгострокових зобов'язань, до валюті балансу: Ф1 (Р380 + Р430 + Р480) / Ф1 Р280

7) Коефіцієнт концентрації позикового капіталу дорівнює відношенню зобов'язань, до валюті балансу: Ф1 (Р480 + Р620) / Ф1 Р640

8) Коефіцієнт структури фінансування необоротних активів дорівнює відношенню довгострокових зобов'язань, до необоротным активам: Ф1 Р480 / Ф1 Р080

9) Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами дорівнює відношенню різниці власного капіталу й необоротних активів до оборотним активам: Ф1 (Р380 – Р080) / Ф1 Р260

10) Коефіцієнт страхування бізнесу дорівнює відношенню резервного капіталу до валюти балансу: Ф1 Р340 / Ф1 Р280

11) Коефіцієнт забезпеченості запасів робочим капіталом дорівнює відношенню різниці оборотних активів і поточних зобов'язань, до запасам: Ф1 (Р260 – Р620) / У Ф1 (Р100 – Р140)

Таблиця 2.3 – Оцінка фінансової стійкості

Показник Рекомендуемое значення На 1.01 На 31.12 Абсолютний приріст Відносний приріст,%
Коефіцієнт автономії >0.5 -1,44803167 -4,35647157 -2,908439907 200,8547171
Коефіцієнт фінансової залежності <2 -0,69059263 -0,22954356 0,461049071 -66,76136543
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу >0.5 1,298387613 1,015720114 -0,2826675 -21,77065592
Коефіцієнт фінансової стійкості >1 -0,59150855 -0,81330994 -0,221801388 37,4975792
До. співвідношення позикового і власного капіталу -1,69059263 -1,22954356 0,461049071 -27,27144683
До. стійкості фінансування 0.8-0.9 -1,33670409 -4,35647157 -3,019767488 225,9114431
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу <0.5 2,448031667 5,356471573 2,908439907 118,8072829
Коефіцієнт структури фінансування необоротних активів <1 0,204871386 0 -0,204871386 -100
К.обеспеченности власними обіговими коштами >0.1 -0,85224054 -0,82609526 0,02614528 -3,067828655
Коефіцієнт страхування бізнесу >0.02 0 0 0 0
К.обеспеченности запасів робочим капіталом >1 -4,36822819 -7,44675853 -3,078530341 70,47549267

За результатами розрахунків, які у таблиці, видно, що показників відповідає рекомендуемым значенням, отже, фінансова стійкість підприємства неспроможна вважатися нормальною.

Таблиця 2.4 – Оцінка ділову активність

Показник значення Абс. приріст Относ. приріст
2005 2006
Коефіцієнт оборотності активів 0,38883314 0,02802665 -0,360806 -92,79212
Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,62336874 0,04873668 -0,574632 -92,18173
Коефіцієнт оборотності запасів 1,19651522 0,05947104 -1,137044 -95,02965
Коефіцієнт оборотності власного капіталу -0,4054992 -0,0128946 0,3926046 -96,82007
Коефіцієнт оборотності засобів у розрахунках (дебіторську заборгованість) 1,016407045 0,74034335 -0,276064 -27,16074
Коефіцієнт оборотності кредиторську заборгованість 0,202302439 0,00907022 -0,193232 -95,51651
Коефіцієнт завантаженості активів 0,642949309 8,92008282 8,2771335 1287,3695
Коефіцієнт завантаженості активів в обороті 0,401046741 5,12960663 4,7285599 1179,0546
Коефіцієнт завантаженості власного капіталу -0,61652403 -19,3879917 -18,77147 3044,726
Тривалість обороту (тривалість погашення дебіторську заборгованість) 354,1888084 486,26087 132,07206 37,288604
Частка дебіторську заборгованість у загальному обсягу оборотних активів 61,33061935 6,582983532 -54,74764 -89,2664

Далі були показники, внаслідок чого можлива оцінка ділову активність підприємства:

1) Коефіцієнт Оборачиваемости активів дорівнює відношенню чистого прибутку і полусуммы валюти балансу початку і кінець періоду):

Ф2 Р035 / (Ф1 Р280 Г3 + Ф1 Р280 Г4) * 0,5

2) Коефіцієнт оборотності оборотних активів дорівнює відношенню чистого прибутку і полусуммы оборотних активів початку і поклала край періоду:

Ф2 Р035 / (Ф1 Р260 Г3 + Ф1 Р260 Г4) * 0,5

3) Коефіцієнт оборотності запасів дорівнює відношенню чистого прибутку і полусуммы запасів початку і поклала край періоду:


Ф2 Р035 / ((Ф1 У (Р100 – Р140) Г3) + Ф1 У (Р100 – Р140) Г4)) * 0,5

4) Коефіцієнт оборотності власного капіталу дорівнює відношенню чистого прибутку і полусуммы

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація